Office
Prihlásenie

Použitie a konfigurácia webovej časti Súhrnné prepojenie a ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Súhrnné prepojenie webová časť a ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie obe poskytujú jednoduchý spôsob, ako vytvoriť stránku prepojení na rôznych zdrojov, vo vnútri aj mimo vašej lokality. Môžete ovládať vzhľad, organizácia a prezentácie na prepojenia, ktoré môžete pridať do webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie webovej stránky, ktorá má webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Konfigurácia webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Použitie webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Vytvorenie webovej stránky, ktorá má webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Ak chcete vytvoriť stránku, môžete na tejto stránke sa súhrnné prepojenia tak, že vyberiete príslušnú stránku rozloženia.

Dve rozloženia stránok už obsahujú do ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie pri ich použití vytvoriť stránku:

 • Stránka s článkom s súhrnné prepojenia

 • Uvítacia stránka so súhrnnými prepojeniami

 • Uvítacia úvodná stránka

Môžete použiť ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie tak, ako by ste použili webovej časti Súhrnné prepojenie s tou výnimkou, že nie je možné pridať do ovládacieho prvku poľa na stránku. Ovládacie prvky polí musia pripočítať rozloženia stránky pred rozloženia sa používa na vytvorenie webovej stránky.

Pridanie webovej časti Súhrnné prepojenie na stránku

Iba v prípade, že podporuje rozloženia stránky webových častí na stránku pridáte webové časti Súhrnné prepojenie. Môžete pridať webovej časti Súhrnné prepojenie na stránku, ktorá používa niektorý z týchto rozložení uvítaciu stránku:

 • Rozšírené vyhľadávanie

 • Domovská stránka intranetu

 • Domovská stránka správ

 • Stránka výsledkov vyhľadávania ľudí

 • Vyhľadávanie na stránke

 • Výsledky vyhľadávania

 • Domov adresára lokalít

 • Uvítacia stránka s obsahom

 • Prejdite na stránku, na ktorú chcete pridať webovej časti Súhrnné prepojenie.

 • V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 • Vyberte zónu pre webovú časť a potom kliknite na položku Pridať webovú časť v tejto oblasti. Otvorí dialógové okno Pridať webové časti webovej stránky.

 • V dialógovom okne Pridať webové časti v časti Všetky webové časti, v časti predvolené začiarknite políčko Webovej časti Súhrnné prepojenie a potom kliknite na položku Pridať.

Na začiatok stránky

Konfigurácia webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Existujú dve množiny možností konfigurácie pre webovej časti Súhrnné prepojenie: štandardné možnosti konfigurácie webových častí a možnosti konfigurácie súhrnné prepojenie. Možnosti konfigurácie súhrnné prepojenie tiež sú k dispozícii pre ovládacie prvky poľa Súhrnné prepojenie.

Ak chcete vybrať štandardné možnosti konfigurácie webovej časti, kliknite na šípku v pravom hornom rohu webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť. Ďalšie informácie o týchto možnostiach konfigurácie nájdete v článku Prispôsobenie webových častí.

Ak ste už upravovať stránku, na šípku v pravom hornom rohu webovej časti je označený Upraviť.

Ak chcete vybrať možnosti konfigurácie súhrnné prepojenie, postupujte takto:

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Tento krok nie je potrebné, ak ste už upravovať stránku.

 2. Vo webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa, kliknite na položku Konfigurovať štýly a rozloženie. Zobrazí sa dialógové okno Konfigurácia štýly a rozloženia webovej stránky.

 3. Môžete vybrať nasledujúce možnosti:

  • Predvolený štýl pre nové prepojenia      Vyberte štýl zobrazenia pre nové prepojenia. Štýl, ktorý vyberiete sa použije pre každé prepojenie, ktoré pridáte do webovej časti Súhrnné prepojenie.

  • Zmeniť existujúce prepojenia na tento štýl      Začiarknite políčko a potom vyberte štýl zobrazenia pre tento štýl použiť na všetky existujúce prepojenia vo webovej časti Súhrnné prepojenie.

  • Nastaviť tento štýl pre hlavičky skupiny      Ak budete prepojení samostatné do skupín, môžete použiť túto možnosť, ak chcete nastaviť štýl zobrazenia pre hlavičiek skupín.

  • Počet stĺpcov pre skupiny      Ak budete prepojení samostatné do skupín, môžete použiť toto nastavenie môžete určiť požadovaný počet stĺpcov, ktoré sa budú zobrazovať. Webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa môže mať maximálne päť stĺpcov. Ak používate päť skupín, môže mať každá skupina Zobraziť v samostatnom stĺpci pomocou možnosti Počet stĺpcov pre skupiny a zadajte číslo, ktoré zodpovedá číslu skupín, ktoré máte. Ak zadáte počet stĺpcov, je menšia než počet skupiny, skupiny rovnomerne sa rozloží dostupné stĺpce a nový riadok obsahujúci ďalších skupín sa pridá do dolnej časti webovej časti.

Na začiatok stránky

Použitie webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Pomocou webovej časti Súhrnné prepojenie alebo pole ovládacieho prvku môžete vytvoriť skupiny, ktoré môžete použiť na usporiadanie prepojení, ak chcete pridať nové odkazy a zoradiť prepojenia a hlavičky skupín, ktoré sú vo webovej časti.

Ak chcete usporiadať prepojenia pomocou skupín, je vhodné vytvoriť skupiny, pred pridaním nového prepojenia. Umožňuje umiestniť každý nový odkaz v skupine pri pridávaní prepojenie. Ak sa rozhodnete, že sa najprv vytvoriť skupiny, ale neskôr zistíte, či chcete používať skupiny, môžete upraviť každé prepojenie, čím ho pridáte do skupiny alebo jednotlivé prepojenia môžete presunúť do skupiny, do ktorej chcete prepojenie do ktorej má patriť.

Čo vás zaujíma?

Pridanie skupiny do webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Pridanie prepojenia do webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Zoradiť súhrnné prepojenia a hlavičky skupín vo webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Úprava existujúceho prepojenia alebo Hlavička skupiny

Pridanie skupiny do webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Tento krok nie je potrebné, ak ste už upravovať stránku.

 2. Vo webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa, kliknite na položku Nová skupina. Zobrazí sa dialógové okno webovej stránky Nová skupina.

 3. Do poľa Názov hlavičky skupiny zadajte názov skupiny. Tento názov sa zobrazí v hornej časti zoznamu prepojenia, ktoré môžete pridať do skupiny.

  Poznámka: Keď vytvoríte prvú skupinu pre konkrétny webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa, všetky existujúce odkazy vo webovej časti alebo ovládacieho prvku poľa sa pridajú do príslušnej skupiny. Ďalšie skupiny, ktoré vytvoríte sú pôvodne prázdne.

Odstránenie skupiny

Z webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa môžete odstrániť skupinu.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Tento krok nie je potrebné, ak ste už upravovať stránku.

 2. Vo webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa, kliknite na ponuku vedľa skupiny, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť.

  Poznámka: Pri odstránení skupiny, ktorá obsahuje prepojenia, tieto prepojenia sa premiestnia do prvej skupiny, ktorý zostáva. Ak odstránite iba skupiny, odkazy ostanú a už nie sú v skupine.

Pridanie prepojenia do webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Tento krok nie je potrebné, ak ste už upravovať stránku.

 2. Vo webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa, kliknite na položku Nové prepojenie. Zobrazí sa dialógové okno Nové prepojenie webovej stránky.

 3. V dialógovom okne Nové prepojenie, vyberte, či prepojenie smeruje na osobu alebo na položku.

  Poznámka: Súhrnné prepojenie na osobu, je k dispozícii iba pre lokality, ktoré obsahujú zdieľaných služieb poskytovateľa (zdieľaných služieb) nakonfigurovaný. Ak vaše stránky nemá zdieľaných služieb nakonfigurované, možnosti osoba nie je k dispozícii.

  Ak chcete vytvoriť prepojenie na osobu, nové možnosti, osobu, sa zobrazí v dialógovom okne Nové prepojenie. Môžete určiť, ktorá osoba prepojenie ukazuje na zadaním do poľa osoby alebo kliknutím na tlačidlo Prehľadávať a výberom osoby v dialógovom okne Pridanie osoby webovú stránku. Možnosti osoba sa nezobrazí, ak vyberiete položku prepojiť.

 4. Pridajte názov a popis prepojenia zadaním do polí názov a Popis. Musíte zadať názov, ale je voliteľný popis. Ak ste pridali Popis, tak, že kliknete na tlačidlo Kontrola pravopisu vedľa poľa Popis môžete skontrolovať pravopis popisným textom.

 5. Môžete zadať adresu (URL) prepojenia jeho zadaním do poľa URL adresu prepojenia. Ak prepojenie odkazuje na osobu, adresa sa už byť vyplnené. Ak prepojenie odkazuje na položky, ktorá je na lokalite, môžete kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyhľadajte položku a automatickým vyplnením do poľa URL adresu prepojenia. Test svoju adresu prepojenia, kliknite na položku testovať.

 6. Vyberte možnosť Otvoriť prepojenie v novom okne vytvoriť prepojenie otvoriť v novom okne prehliadača.

 7. Môžete pridať len obrazovkový komentár k prepojeniu zadaním do poľa Popis. Na odkaz, zobrazí sa popis pri Zobrazovač stránok umiestni ukazovateľ myši na odkaz.

 8. Obrázok môžete priradiť prepojenie zadaním adresy obrázka do poľa Adresa URL obrázka. Ak na obrázku je na lokalite, môžete kliknúť na tlačidlo Prehľadávať vyhľadajte požadovaný obrázok a automaticky vyplní do poľa Adresa URL obrázka. Ak priradíte obrázok s prepojením, obrázok sa zobrazí vedľa prepojenia a divákom stránky kliknite na položku obrázok alebo prepojenie na prechod na cieľ prepojenia. Test svoju adresu obrázka, kliknite na položku testovať.

 9. Ak zadáte obrázok, ktorý chcete priradiť k prepojeniu, zadaním textu do poľa Popis obrázka môžete nastaviť aj alternatívny text pre obrázok. Alternatívny text čítať nahlas stránky softvér pri Zobrazovač stránok, ktorá používa stránky na čítanie softvér návštevy stránky na čítanie. Tento text sa zobrazuje aj namiesto obrázka, ak z akéhokoľvek dôvodu Zobrazovač stránok prehliadača nezobrazí obrázok.

 10. Ak ste už pridali skupiny do webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa, môžete určiť skupiny, ktorá prepojenie patrí pomocou rozbaľovacieho zoznamu skupiny. Pri úprave prepojenie, môžete použiť skupiny rozbaľovacieho zoznamu pridať odkaz do skupiny alebo skupiny, ktorá patrí prepojenie zmeniť.

 11. Štýl zobrazenia prepojenia môžete nastaviť tak, že vyberiete niektorú z možností v zozname štýl. Upozorňujeme, že niektoré štýly nie zobrazenie obrázkov, takže ak ste priradili obrázok váš odkaz, buďte opatrní a vyberte štýl, ktorý sa zobrazuje obrázky.

Odstránenie prepojenia

Prepojenie môžete odstrániť aj pomocou webovej časti Súhrnné prepojenie alebo pole ovládacieho prvku.

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Tento krok nie je potrebné, ak ste už upravovať stránku.

 2. Vo webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa, kliknite na ponuku vedľa prepojenia, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť.

Zoradiť súhrnné prepojenia a hlavičky skupín vo webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Tento krok nie je potrebné, ak ste už upravovať stránku.

 2. Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Vo webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa, presuňte prepojenie alebo Hlavička skupiny zmeniť svoje umiestnenie vzhľadom na ostatné odkazy a hlavičiek skupín. Vodorovné červený pruh sa zobrazí, kde sa presunie hlavičku prepojenie alebo skupiny.

  • Použite tlačidlá Posunúť nahor a Posunúť nadol:

   1. Vo webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa, kliknite na položku Zmena poradia. Zobrazí sa dialógové okno Zmena poradia prepojení webovej stránky.

   2. Kliknite na položku Hlavička skupiny alebo prepojenie, ktoré chcete premiestniť, a potom kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

    Poznámka: Ak sa prepojenie Premiestniť nahor alebo nadol, prepojenia môžu byť premiestnené do inej skupiny. Ak je prepojenie v hornej časti skupiny a nie je inej skupiny nad ním, po kliknutí na tlačidlo Posunúť nahor, prepojenie sa presunie do skupiny nad ňou. Ak je prepojenie v dolnej časti skupiny a nie je inej skupiny pod ním, keď vyberte prepojenie a kliknite na položku Posunúť nadol, prepojenie sa presunie do skupiny pod ním.

Úprava existujúceho prepojenia alebo Hlavička skupiny

 1. V ponuke Akcie lokality Obrázok tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Tento krok nie je potrebné, ak ste už upravovať stránku.

 2. V režime úprav každého súhrnné prepojenie a Hlavička skupiny obsahuje ponuky, ktorý sa nachádza naľavo od odkaz alebo hlavičku. Kliknite na ponuku a potom kliknite na položku Upraviť. V závislosti od toho, či ste klikli na položku ponuka pre prepojenie alebo Hlavička skupiny, zobrazí sa dialógové okno Upraviť prepojenie webovú stránku alebo Upraviť skupinu.

 3. Tých istých možností, ktoré sú k dispozícii pri pridať prepojenie alebo Pridanie skupiny sú k dispozícii aj pri úprave skupiny alebo prepojenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×