Použitie a konfigurácia webovej časti Súhrnné prepojenie a ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

webová časť Súhrnné prepojenie a ovládací prvok poľa Súhrnné prepojenie ponúkajú jednoduchý spôsob ako vybudovať stránku s prepojeniami na rôzne zdroje rovnako v rámci lokality ako i mimo nej. Je možné meniť vzhľad, organizáciu a prezentáciu prepojení, ktoré pridáte do webovej časti alebo ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie.

Čo chcete urobiť?

Vytvorenie webovej stránky, ktorá má webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Konfigurácia webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Použitie webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Vytvorenie webovej stránky, ktorá obsahuje webovú časť alebo ovládací prvok poľa Súhrnné prepojenie

Keď vytvoríte stránku, môžete výberom vhodného rozloženia stránky zvoliť pre danú stránku súhrnné prepojenia.

Dve rozloženia stránok obsahujú ovládací prvok poľa Súhrnné prepojenie už pri vytváraní stránky:

 • Stránka s článkami so súhrnnými prepojeniami,

 • Uvítacia stránka so súhrnnými prepojeniami.

 • Uvítacia úvodná stránka

Ovládací prvok poľa Súhrnné prepojenie môžete použiť rovnako ako webovú časť Súhrnné prepojenie, okrem toho, že nemôžete na stránku pridať ovládací prvok poľa. Ovládacie prvky polí sa musia do rozloženia stránky pridať pred použitím rozloženia na vytvorenie webovej časti.

Pridanie webovej časti Súhrnné prepojenie na stránku

Webové časti Súhrnné prepojenia sa môžu na stránky pridávať, iba ak rozloženia stránok podporujú webové časti. Webové časti Súhrnné prepojenia môžete pridávať na stránky, ktoré používajú niektoré z nasledovných rozložení uvítacích stránok:

 • Rozšírené hľadanie.

 • Domovská stránka Intranetu.

 • Domovská stránka správ.

 • Stránka výsledkov vyhľadávania ľudí.

 • Stránka vyhľadávania.

 • Výsledky vyhľadávania.

 • Domovská stránka adresára lokalít.

 • Uvítacia stránka s obsahom.

 • Vyhľadajte stránku, na ktorú chcete pridať webovú časť Súhrnné prepojenie.

 • V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 • Vyberte oblasť pre webovú časť a potom v danej oblasti kliknite na položku Pridať webovú časť. Otvorí sa dialógové okno webovej stránky Pridať webové časti.

 • V dialógovom okne Pridať webové časti v časti Predvolené v skupinovom rámčeku Všetky webové časti začiarknite políčko Webová časť Súhrnné prepojenie a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

Na začiatok stránky

Konfigurácia webovej časti alebo ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie

Pre webovú časť Súhrnné prepojenie existujú dve skupiny možností konfigurácie: možnosti konfigurácie pre štandardné webové časti a možnosti konfigurácie pre súhrnné prepojenia. Možnosti konfigurácie súhrnných prepojení sú dostupné aj pre ovládacie prvky polí súhrnných prepojení.

Ak chcete vybrať štandardné možnosti konfigurácie webovej časti, kliknite na šípku v pravom hornom rohu webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť. Ďalšie informácie o týchto možnostiach konfigurácie nájdete v článku Prispôsobenie webových častí.

Ak už danú stránku upravujete, šípka v pravom hornom rohu webovej časti bude mať označenie úprava.

Možnosti konfigurácie súhrnných prepojení zvolíte nasledovne:

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Ak už stránku upravujete, tento krok nie je potrebný.

 2. Vo webovej časti alebo v ovládacom prvku poľa Súhrnné prepojenie kliknite na položku Konfigurovať štýly a rozloženie. Zobrazí sa dialógové okno webovej stránky Konfigurovať štýly a rozloženie.

 3. Môžete si vybrať z nasledovných možností:

  • Predvolený štýl pre nové prepojenia      Vyberte štýl zobrazenia pre nové prepojenia. Zvolený štýl sa použije na všetky prepojenia, ktoré pridáte do webovej časti Súhrnné prepojenie.

  • Zmeniť existujúce prepojenia na tento štýl      Začiarknite toto políčko a potom vyberte štýl zobrazenia, ktorý sa má použiť pre všetky existujúce prepojenia vo webovej časti Súhrnné prepojenie.

  • Nastaviť tento štýl pre hlavičky skupiny      Ak rozdelíte prepojenia do skupín, môžete túto možnosť použiť na nastavenie zobrazenia štýlu hlavičiek skupín.

  • Počet stĺpcov pre skupiny      Ak rozdelíte prepojenia do skupín, môžete toto nastavenie použiť na zadanie počtu stĺpcov, ktoré sa majú zobraziť. Webové časti alebo ovládacie prvky polí súhrnných prepojení môžu mať najviac päť stĺpcov. Ak použijete päť alebo menej skupín, môžete na určenie počtu stĺpcov, ktorý sa zhoduje s počtom skupín, nechať každú skupinu zobraziť v osobitnom stĺpci pomocou možnosti Počet stĺpcov pre skupiny. Ak zadáte menší počet stĺpcov ako skupín, skupiny sa rovnomerne rozdelia do dostupných stĺpcov a do spodnej časti webovej časti sa pridá nový riadok, ktorý bude obsahovať ďalšie skupiny.

Na začiatok stránky

Použitie webovej časti alebo ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie

Webové časti a ovládacie prvky polí súhrnných prepojení môžete použiť na vytvorenie skupín, ktoré možno používať na organizovanie prepojení, pridávanie nových prepojení a zoraďovanie prepojení a hlavičiek skupín z webových častí.

Ak plánujete organizovať prepojenia pomocou skupín, je vhodné vytvoriť skupiny ešte pred pridaním nových prepojení. To umožní umiestniť každé nové prepojenie do skupiny pri pridaní príslušného prepojenia. Ak sa najskôr rozhodnete skupiny nevytvárať ale neskôr ich budete chcieť používať, môžete každé prepojenie upraviť tak, aby sa pridalo do skupiny alebo môžete každé prepojenie presunúť do zvolenej skupiny myšou.

Čo chcete urobiť?

Pridanie skupiny do webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Pridanie prepojenia do webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Zoradiť súhrnné prepojenia a hlavičky skupín vo webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa

Úprava existujúceho prepojenia alebo Hlavička skupiny

Pridanie skupiny do webovej časti alebo do ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Ak už stránku upravujete, tento krok nie je potrebný.

 2. Vo webovej časti alebo v ovládacom prvku poľa Súhrnné prepojenie kliknite na položku Nová skupina. Zobrazí sa dialógové okno webovej stránky Nová skupina.

 3. Do poľa Názov hlavičky skupiny napíšte názov danej skupiny. Tento názov sa zobrazí na prvom mieste zoznamu s prepojeniami, ktoré ste do skupiny pridali.

  Poznámka: Keď vytvoríte pre určitú webovú časť alebo ovládací prvok poľa Súhrnné prepojenie prvú skupinu, do tejto skupiny sa pridajú všetky existujúce prepojenia z webovej časti alebo ovládacieho prvku poľa. Ďalšie skupiny, ktoré vytvoríte, budú na začiatku prázdne.

Odstránenie skupiny

Z webovej časti alebo ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie môžete skupinu tiež odstrániť.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Ak už stránku upravujete, tento krok nie je potrebný.

 2. Vo webovej časti alebo v ovládacom prvku poľa Súhrnné prepojenie kliknite na ponuku vedľa skupiny, ktorú chcete odstrániť a potom kliknite na príkaz Odstrániť.

  Poznámka: Keď odstránite skupinu, ktorá obsahuje prepojenia, tieto prepojenia sa premiestnia do prvej skupiny, ktorá zostala. Ak odstránite jedinú existujúcu skupinu, prepojenia sa uchovajú, ale nebudú už v skupine.

Pridanie prepojenia do webovej časti alebo do ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Ak už stránku upravujete, tento krok nie je potrebný.

 2. Vo webovej časti alebo v ovládacom prvku poľa Súhrnné prepojenie kliknite na položku Nové prepojenie. Zobrazí sa dialógové okno webovej stránky Nové prepojenie.

 3. V dialógovom okne Nové prepojenie vyberte, či má toto prepojenie odkazovať na osobu alebo položku.

  Poznámka: Súhrnné prepojenie na osobu je dostupné len pre lokality s nakonfigurovaným poskytovateľom zdieľaných služieb. Ak pre lokalitu nie je nakonfigurovaný poskytovateľ zdieľaných služieb, nie je dostupná ani možnosť Osoba.

  Ak sa rozhodnete vytvoriť prepojenie k osobe, v dialógovom okne Nové prepojenie sa zobrazí nová možnosť Osoba. Na ktorú osobu bude toto prepojenie odkazovať, môžete určiť jej zadaním do poľa Osoba alebo kliknutím na tlačidlo Prehľadávať a vybratím osoby z dialógového okna webovej stránky Pridanie osoby. Možnosť Osoba sa nezobrazí, ak si vyberiete prepojenie na položku.

 4. Názov a popis prepojenia pridáte vyplnením polí Názov a Popis. Názov zadať musíte, no popis je nepovinný. Ak pridáte popis, pravopis textu popisu môžete skontrolovať po kliknutí na tlačidlo Kontrola pravopisu vedľa poľa Popis.

 5. Adresu URL prepojenia možno určiť zadaním do poľa Adresa URL prepojenia. Ak prepojenie odkazuje na osobu, adresa na ňu už bude vyplnená. Ak prepojenie odkazuje na požadovanú položku na lokalite a túto položku chcete vyhľadať, môžete kliknúť na tlačidlo Prehľadávať. Pole Adresa URL prepojenia sa potom vyplní automaticky. Adresu prepojenia môžete otestovať kliknutím na položku Kliknutím sem vykonajte test.

 6. Ak chcete, aby sa prepojenie otvorilo v novom okne prehľadávača, vyberte možnosť Otvoriť prepojenie v novom okne.

 7. K prepojeniu môžete pridať názov tlačidla zapísaním názvu tlačidla do poľa Názov tlačidla. Názov tlačidla sa zobrazí nad prepojením, keď používateľ prezerajúci si stránku podrží nad prepojením ukazovateľ myši.

 8. K prepojeniu môžete priradiť obrázok, ak do poľa Adresa URL obrázka napíšete adresu obrázka. Ak je obrázok na vašej lokalite, obrázok môžete vyhľadať kliknutím na tlačidlo Prehľadávať a pole Adresa URL obrázka sa vyplní automaticky. Ak priradíte k prepojeniu obrázok, tento obrázok sa zobrazí vedľa daného prepojenia. Osoba prezerajúca si stránku, ktorá chce prejsť na cieľovú adresu prepojenia, môže kliknúť buď na obrázok alebo na prepojenie. Ak chcete otestovať adresu obrázka, kliknite na položku Kliknutím sem vykonajte test.

 9. Keď určíte, ktorý obrázok sa má priradiť k prepojeniu, môžete k obrázku zadať aj alternatívny text a to tak, že text zadáte do poľa Popis obrázka. Keď stránku navštívi používateľ, ktorý používa softvér na čítanie obsahu stránky, softvér na čítanie obsahu stránky nahlas prečíta alternatívny text. Tento text sa namiesto obrázka zobrazí aj vtedy, ak prehľadávač z nejakého dôvodu nezobrazí obrázok.

 10. Ak ste už pridali skupiny do webovej časti Súhrnné prepojenie alebo ovládacieho prvku poľa, môžete určiť skupiny, ktorá prepojenie patrí pomocou rozbaľovacieho zoznamu skupiny. Pri úprave prepojenie, môžete použiť skupiny rozbaľovacieho zoznamu pridať odkaz do skupiny alebo skupiny, ktorá patrí prepojenie zmeniť.

 11. Vybratím možnosti v poli Štýl môžete nastaviť štýl zobrazenia prepojenia. Pamätajte, že pri niektorých štýloch sa nezobrazujú obrázky. Ak ste priradili k prepojeniu obrázok, vyberte si preň štýl, v ktorom sa obrázky zobrazujú.

Odstránenie prepojenia

Prepojenie z webovej časti a ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie sa dá aj odstrániť.

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Ak už stránku upravujete, tento krok nie je potrebný.

 2. Vo webovej časti alebo v ovládacom prvku poľa Súhrnné prepojenie kliknite na ponuku vedľa prepojenia, ktoré chcete odstrániť a potom kliknite na príkaz Odstrániť.

Zoradenie súhrnných prepojení a hlavičiek skupín vo webovej časti alebo ovládacom prvku poľa Súhrnné prepojenie

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Ak už stránku upravujete, tento krok nie je potrebný.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Z webovej časti alebo ovládacieho prvku poľa Súhrnné prepojenie presuňte myšou prepojenie alebo hlavičku skupiny na iné miesto vzhľadom na ostatné prepojenia a hlavičky skupín. Na mieste, na ktoré sa má presunúť prepojenie alebo hlavička skupiny, sa zobrazí vodorovný červený pruh.

  • Použite tlačidlá Posunúť nahor a Posunúť nadol:

   1. Vo webovej časti alebo v ovládacom prvku poľa Súhrnné prepojenie kliknite na položku Zmeniť poradie. Zobrazí sa dialógové okno webovej stránky Znova usporiadať prepojenia.

   2. Kliknite na hlavičku skupiny alebo na prepojenie, ktoré chcete premiestniť a potom kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

    Poznámka: Ak presuniete prepojenie nahor alebo nadol, prepojenie sa môže presunúť do inej skupiny. Ak je prepojenie v skupine navrchu a nad ním je ďalšia skupina, po kliknutí na tlačidlo Posunúť nahor sa toto prepojenie premiestni do skupiny nad ním. Ak je prepojenie naspodku skupiny a pod ním sa nachádza iná skupina, po kliknutí na tlačidlo Posunúť nadol sa toto prepojenie premiestni do skupiny pod ním.

Úprava existujúceho prepojenia alebo hlavičky skupiny

 1. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

  Poznámka: Ak už stránku upravujete, tento krok nie je potrebný.

 2. V režime úprav obsahuje každé súhrnné prepojenie a hlavička skupiny ponuku, ktorá sa nachádza naľavo od prepojenia alebo hlavičky. Kliknite na túto ponuku a potom na položku Upraviť. V závislosti na tom, či ste klikli na ponuku pre prepojenie alebo pre hlavičku skupiny, zobrazí sa webová stránka Upraviť prepojenie alebo dialógové okno Upraviť skupinu.

 3. Tých istých možností, ktoré sú k dispozícii pri pridať prepojenie alebo Pridanie skupiny sú k dispozícii aj pri úprave skupiny alebo prepojenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×