Použitie Sprievodcu Zbaľ a choď na zbalenie alebo rozbalenie publikácií určených na komerčnú tlač

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Sprievodca Zbaľ a choď zbalí publikáciu vrátane prepojených súborov do jedného súboru, ktorý možno vziať do komerčnej tlačiarne alebo do prevádzky kopírovacej služby na vytlačenie. Zbalený súbor možno preniesť aj do iného počítača a tam ho upravovať. Použitie Sprievodcu Zbaľ a choď zaistí, že budete mať k dispozícii všetky súbory potrebné na odovzdanie dokončenej publikácie inej osobe, ktorá na nej môže pracovať alebo ju zobraziť.

Pri spustení Sprievodcu vyberte, kam chcete súbor preniesť. Sprievodca Zbaľ a choď zbalí publikáciu odlišným spôsobom v závislosti od vybratého miesta určenia.

Obsah tohto článku

Čo znamenajú Zbaľ a choď

Zbalenie publikácie pomocou Sprievodcu Zbaľ a choď

Rozbalenie a otvorenie súborov programu Publisher pre komerčne tlačenej publikácie

Funkcie Sprievodcu Zbaľ a choď

Pri zbalení publikácie určenej na prenesenie do komerčnej tlačiarne Sprievodca Zbaľ a choď uloží publikáciu ako komprimovaný súbor alebo súbor PDF (Portable Document Format).

Poznámka : V programoch balíka systém Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory typu PDF alebo XPS len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

Komerčná tlačiareň môže vytlačiť publikáciu zo súboru PDF, ak sú potrebné len malé alebo žiadne opravy. Ak nájdete chyby po doručení publikácie do komerčnej tlačiarne, tlačiareň môže vykonať len obmedzené zmeny súboru PDF, napríklad opraviť obrázky, ale nie text alebo písma. Komprimovaný súbor vytvorený Sprievodcom Zbaľ a choď obsahuje všetky súbory, ktoré tlačiareň potrebuje na vykonanie potrebných zmien a vytvorenie konečných súborov určených na tlač.

Pri použití Sprievodcu Zbaľ a choď na uloženie publikácie v podobe komprimovaného súboru vykoná Sprievodca nasledujúce kroky:

 • Spustí funkciu Kontrola návrhu, ktorá zistí prípadné problémy a pomôže ich napraviť.

 • Aktualizuje prepojenia na prepojenú grafiku.

 • Vloží prepojené grafické súbory do zbalenej publikácie.

 • Vloží písma TrueType v publikácii.

 • Vytvorí zoznam písiem, ktoré sprievodca nemohol vložiť.

 • Vytvorí správu s popisom problémov s prepojenou grafikou.

 • Umožní vytlačenie kompozitného skúšobného výtlačku.

Na začiatok stránky

Zbalenie publikácie použitím Sprievodcu Zbaľ a choď

 1. V ponuke Súbor ukážte na príkaz Zbaliť a ísť a potom kliknite na príkaz Vziať do komerčnej tlačiarne.

 2. V zozname Ako sa táto publikácia vytlačí? na pracovnej table Vziať do komerčnej tlačiarne vyberte požadovanú možnosť:

  • Ak použijete ofsetovú tlačiareň, vyberte položku Komerčná tlač.

  • Ak použijete kvalitnú kopírovaciu službu, vyberte položku Tlač vo vysokej kvalite.

  • Ak chcete prispôsobiť nastavenie súboru PDF, aby bolo v súlade s nastavením cieľovej tlačiarne, vyberte položku Iné a potom vyberte požadované nastavenie.

   Poznámka : V programoch balíka systém Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory typu PDF alebo XPS len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

 3. Kliknite na položku Možnosti tlače.

 4. V dialógovom okne Tlač - možnosti vykonajte požadované zmeny vrátane značky tlačiarne a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Informujte sa v tlačiarni, či je potrebné vybrať možnosti v časti Značky tlačiarne.

 5. V časti Výber položky na opravu odstráňte problémy, ktoré program Publisher zistil.

 6. Ak chcete vytvoriť súbor PDF, v časti Export začiarknite políčko Vytvoriť súbor PDF.

  Publikáciu môžete uložiť ako komprimovaný súbor, ktorý obsahuje súbor programu Publisher, súbor PDF alebo oba súbory. V predvolenom nastavení sú vybraté oba súbory. Ak nemáte istotu, ktorý formát súborov uprednostňuje komerčná tlačiareň, nechajte vybraté oba súbory.

 7. Kliknite na príkaz Uložiť.

 8. V Sprievodcovi „Zbaľ a choď“ vyberte umiestnenie, do ktorého chcete súbor exportovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak zbalíte viacero publikácií, uložte ich do rôznych priečinkov, inak Sprievodca Zbaľ a choď prepíše všetky predchádzajúce zbalené publikácie.

  Súbor môžete uložiť na vymeniteľné médium, do jednotky pevného disku, externej jednotky alebo sieťovej jednotky.

  Uloženie súborov na ľubovoľné odpojiteľné médium

  Ak chcete publikáciu na disku vziať do tlačiarne, kliknite na príslušnú jednotku (zvyčajne D alebo E v prípade vymeniteľných médií, ako sú zapisovateľné disky CD a jednotky USB Flash).

  Ukladanie súborov na pevnom disku, externej jednotky alebo v sieti

  Ak chcete súbory uložiť na externú jednotku, do siete alebo na jednotku pevného disku v počítači, kliknite na príkaz Prehľadávať, vyberte požadovanú jednotku a priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak komerčná tlačiareň využíva odosielanie súborov na web, neskôr môžete súbor odovzdať do príslušnej webovej lokality.

 9. Začiarknite políčko Tlač kompozitného skúšobného výtlačku alebo zrušte jeho začiarknutie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Políčko Tlač kompozitného skúšobného výtlačku je v predvolenom nastavení vždy začiarknuté. Pred odoslaním súboru do komerčnej tlačiarne je možné použiť kompozitný skúšobný výtlačok na kontrolu tlačenej verzie publikácie a odstránenie chýb. Ak sa chyby v súbore odstraňujú v komerčnej tlačiarni, náklady na tlač sú obyčajne vyššie.

Poznámka : Ak po zbalení súborov vykonáte v publikácii zmeny, musíte znova spustiť Sprievodcu Zbaľ a choď, aby sa zmeny zahrnuli do publikácie, ktorú odovzdáte do komerčnej tlačiarne.

Na začiatok stránky

Rozbalenie a otvorenie súborov programu Publisher s publikáciou určenou na tlač v komerčnej tlačiarni

Ak chcete rozbaliť publikáciu na jednom disku alebo v jednej sieťovej jednotke, postupujte nasledovne:

 1. V programe Windows Prieskumník dvakrát kliknite na súbor typu .zip alebo .pdf.

 2. Zadajte cestu k priečinku, do ktorého chcete uložiť rozbalené súbory, alebo priečinok vyhľadajte, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Ak chcete otvoriť publikáciu v programe Publisher, prejdite do priečinka, ktorý obsahuje príslušné súbory, a dvakrát kliknite na súbor, v názve ktorého sa nachádza výraz PNG a ktorý má príponu .pub (napríklad publikácia1PNG.pub).

Poznámka : Písma vložené v rozbalenej publikácii možno načítať v novom počítači, možno ich však použiť len v publikácii, v ktorej sú vložené.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×