Použitie čítačky obrazovky na zmenu zarážok a možností riadkovania v Outlooku

Použitie čítačky obrazovky na zmenu zarážok a možností riadkovania v Outlooku

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Outlook môžete pomocou klávesnice a Moderátora, vstavenej čítačky obrazovky vo Windowse, nastaviť požadovanú veľkosť medzery pred a za odsekom, ako aj veľkosť zarážok. Môžete tiež vytvoriť zarážku iba v prvom riadku odseku alebo vytvoriť opakovanú zarážku, keď prvý riadok odseku nie je odsadený, ale zvyšné riadky áno. Okrem toho môžete zmeniť riadkovanie v odseku.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tejto témy

Nastavenie medzier medzi odsekmi

 1. Pri vytváraní správy vyberte odsek, pre ktorý chcete nastaviť medzery. Ak chcete nastaviť medzery medzi odsekmi v celej správe, stlačte klávesy Ctrl + A.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + O prejdite na kartu Formátovať text. Potom stlačte kláves Á. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery. Ozve sa: „Paragraph window. Alignment.“ (Okno Odsek. Zarovnanie.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Paragraph dialog. Indents and Spacing page.“ (Dialógové okno Odsek. Stránka Zarážky a medzery.)

 3. Ak chcete nastaviť medzeru pred odsekom, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Before“ (Pred). Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nezaznie požadovaná bodová hodnota, alebo požadovanú bodovú hodnotu zadajte (napríklad 6 alebo 18). (Menšie bodové hodnoty predstavujú menšie medzery.)

 4. Ak chcete nastaviť medzeru za odsekom, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „After“ (Za). Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nezaznie požadovaná bodová hodnota, alebo požadovanú bodovú hodnotu zadajte (napríklad 6 alebo 18).

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte medzerník. Zameranie sa vráti na okno správy.

Nastavenie riadkovania

 1. Ak chcete zmeniť riadkovanie v odseku, vyberte odsek, ktorý chcete formátovať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + O prejdite na kartu Formátovať text. Potom stlačte kláves Á. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery.

 3. Možnosť riadkovania môžete vybrať stláčaním klávesu Tab, kým sa neozve „Line spacing“ (Riadkovanie) nasledované možnosťou riadkovania.

 4. Stlačením medzerníka otvorte zoznam s možnosťami. Potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým sa neozve požadovaná možnosť riadkovania. Vyberte ju pomocou klávesu Enter.

  Ak vyberiete možnosť s prispôsobením, ako je napríklad možnosť Násobky, veľkosť medzery nastavíte stlačením klávesu Tab. Ozve sa „At“ (Výška) a aktuálna veľkosť riadkovania. Potom zadajte hodnotu.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte medzerník. Zameranie sa vráti na okno správy.

Nastavenie zarážok odseku

Vloženie zarážky len do prvého riadka odseku

 1. Pri vytváraní správy vyberte odseky, v ktorých chcete vložiť zarážku do prvého riadka odseku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + O otvorte kartu Formátovať text. Potom stlačte kláves Á. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery. Ozve sa: „Paragraph window. Alignment.“ (Okno Odsek. Zarovnanie.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Paragraph dialog. Indents and Spacing page.“ (Dialógové okno Odsek. Stránka Zarážky a medzery.)

 3. Ak chcete vložiť zarážku do prvého riadka odseku, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Special, <možnosť zarážok>, editable combobox“ (Špeciálne, <možnosť zarážok>, upraviteľné rozbaľovacie pole). V aplikácii JAWS sa ozve: „Special column combobox, <možnosť zarážok>“ (Stĺpcové rozbaľovacie pole Špeciálne, <možnosť zarážok>). Ak chcete vložiť zarážku do prvého riadka, stlačte medzerník a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „First line“ (Prvý riadok). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky prvého riadka, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „By“ (O koľko) a aktuálna veľkosť zarážky. Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte medzerník. Zameranie sa vráti na okno správy.

Poznámka : Všetky nasledujúce odseky, ktoré napíšete, budú odsadené.

Vloženie zarážky do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka

 1. Pri vytváraní správy vyberte odsek, v ktorom chcete vložiť zarážku do všetkých riadkov okrem prvého riadka odseku (opakovaná zarážka).

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + O otvorte kartu Formátovať text. Potom stlačte kláves Á. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery. Ozve sa: „Paragraph window. Alignment.“ (Okno Odsek. Zarovnanie.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Paragraph dialog. Indents and Spacing page.“ (Dialógové okno Odsek. Stránka Zarážky a medzery.)

 3. Ak chcete vložiť zarážku do všetkých riadkov odseku okrem prvého riadka, použite možnosti v skupine Zarážky. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Special, <možnosť zarážok>, editable combobox“ (Špeciálne, <možnosť zarážok>, upraviteľné rozbaľovacie pole). V aplikácii JAWS sa ozve: „Special column combobox, <možnosť zarážok>“ (Stĺpcové rozbaľovacie pole Špeciálne, <možnosť zarážok>).

  Ak chcete vytvoriť opakovanú zarážku, stlačte medzerník a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve „Hanging“ (Opakované). Výber uskutočníte stlačením klávesu Enter.

 4. Ak chcete nastaviť veľkosť zarážky, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „By“ (O koľko) a aktuálna veľkosť zarážky. Potom zadajte hodnotu v centimetroch, napríklad 1,25 centimetra.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte medzerník. Zameranie sa vráti na okno správy.

Zväčšenie alebo zmenšenie zarážok celého odseku

 1. Pri vytváraní správy vyberte odseky, pre ktoré chcete zväčšiť alebo zmenšiť ľavú alebo pravú zarážku.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + O otvorte kartu Formátovať text. Potom stlačte kláves Á. Otvorí sa dialógové okno Odsek so zameraním na karte Zarážky a medzery. Ozve sa: „Paragraph window. Alignment.“ (Okno Odsek. Zarovnanie.) V aplikácii JAWS sa ozve: „Paragraph dialog. Indents and Spacing page.“ (Dialógové okno Odsek. Stránka Zarážky a medzery.)

 3. Pomocou možností v skupine Zarážky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť ľavú zarážku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Left“ (Vľavo).

  • Ak chcete zmeniť pravú zarážku, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Right“ (Vpravo).

  Veľkosť zarážky nastavíte zadaním čísla v centimetroch. Zaznie veľkosť zarážok.

 4. Ak chcete zavrieť dialógové okno Odsek, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte medzerník. Zameranie sa vráti na okno správy.

Pozrite tiež

Zarovnanie textu a odsekov v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×