Použitie čítačky obrazovky na vytvorenie a vybratie grafu v Exceli 2016

Pomocou klávesnice a čítačky obrazovky môžete vytvoriť graf v hárku programu Excel 2016. Potom môžete tento graf vybrať a pracovať s ním. Po vytvorení grafu môžete vybrať typ, štýl, orientáciu grafu a ďalšie možnosti. Ak chcete vykonať zmeny v existujúcom grafe (napríklad upraviť rozloženie alebo pridať nadpis, označenia údajov alebo alternatívny text), musíte graf najprv vybrať.

Poznámka : Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Obsah tohto článku

Vytvorenie základného grafu

 1. Vyberte údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu. Ak chcete napríklad vytvoriť graf výdavkov podľa kategórie vo svojom hárku s mesačným rozpočtom, vyberte stĺpec Kategória a stĺpec Skutočné náklady.

  Tip : Ak chcete rýchlo vybrať rozsah údajov, pomenujte ho. Čítačky obrazovky prečítajú názov rozsahu údajov, vďaka čomu môžete údaje rýchlejšie vybrať. V hárku s mesačným rozpočtom môžete napríklad vybrať stĺpec Kategória a stĺpec Skutočné náklady a rozsah pomenovať ako Skutočné náklady podľa kategórie. Pozrite si tému Použitie čítačky obrazovky na pomenovanie bunky alebo rozsahu údajov v Exceli 2016.

 2. Kartu Vložiť otvoríte stlačením kombinácie klávesov Alt + N.

 3. Vyberte typ grafu:

  • Ak chcete vytvoriť Stĺpcový alebo Pruhový graf (porovnať hodnoty v rámci niekoľkých kategórií), stlačte kláves C. Ak chcete vybrať typ stĺpcového alebo pruhového grafu, použite kláves so šípkou nadol a kláves so šípkou doprava a potom stlačte kláves Enter.

   Tip : Do hárka môžete rýchlo vložiť základný Pruhový graf. Vyberte údaje, ktoré chcete zahrnúť do grafu, a stlačte kombináciu klávesov Alt + F1. Graf sa pridá do hárka a zobrazí sa na table výberu.

  • Ak chcete vytvoriť Koláčový alebo Prstencový graf (zobraziť rozloženie celku, ak sa celok rovná 100 %), stlačte kláves Q. Ak chcete vybrať typ koláčového alebo prstencového grafu (zobraziť časť z celku, ak sa celok rovná 100 percent), stlačte kláves Q. Typ koláčového alebo prstencového grafu vyberiete pomocou klávesu so šípkou nadol a klávesu so šípkou doprava a následným stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete vytvoriť Čiarový alebo Plošný graf (zobraziť vývoj v čase a v kategóriách), stlačte kláves N. Ak chcete vybrať typ čiarového alebo plošného grafu, použite kláves so šípkou nadol a kláves so šípkou doprava a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete skontrolovať skupinu odporúčaných grafov pre svoje údaje, stlačte kláves R. Otvorí sa okno Vložiť graf s prispôsobeným grafom prezentujúcim vaše údaje a s vybratým tlačidlom OK. Ak chcete vybrať typ odporúčaného grafu, stlačte kláves Enter. Ak chcete okno Vložiť graf zavrieť, stlačte kláves Esc. Odporúčané grafy sú prispôsobené vašim údajom. Ak sa napríklad v mesačnom rozpočte nachádza v stĺpci Kategória dlhý text, pravdepodobne sa odporučí Skupinový pruhový graf.

  Graf sa pridá do hárka.

Výber grafu a práca s ním

Ak chcete s grafom pracovať v programe Excel (napríklad pridávať označenia údajov alebo vykonávať zmeny v rozložení), musíte graf najprv vybrať.

Tip : Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad graf alebo textové pole, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Graf najjednoduchšie vyberiete pomocou tably výberu.

 1. Ak chcete tablu výberu otvoriť, použite jeden z nasledovných postupov:

  • Stlačte kombináciu klávesov Alt + P, A + P. Tabla výberu sa otvorí s vybratým tlačidlom Zobraziť všetko.

  • Stlačte kombináciu klávesov Alt + Q. Výber sa presunie na textové pole Chcem zistiť. Keď sa ozve „Chcem zistiť, Upraviť, Zadať a Text,“ zadajte tablu výberu a stlačte kláves Enter. Výber sa presunie na tablu výberu. Potom stlačte kláves Enter. Výber sa presunie na tablu výberu.

 2. Ak chcete na table výberu vyhľadávať položky, použite kláves so šípkou nadol.

 3. Keď budete počuť názov požadovaného grafu, stlačte kláves Enter. Týmto sa graf vyberie a vy s ním môžete pracovať.

Ďalšie informácie

Klávesové skratky v programe Excel 2016 pre Windows

Použitie čítačky obrazovky na vytvorenie zošita v Exceli 2016

Použitie čítačky obrazovky na vloženie tabuľky do excelového hárka 2016

Kontrolný zoznam: Vytvorenie tabuľkového hárka so zjednodušeným ovládaním v Exceli 2016

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×