Použitie čítačky obrazovky na pridanie alebo úpravu textu v dokumente vo Worde 2016

Použitie čítačky obrazovky na pridanie alebo úpravu textu v dokumente vo Worde 2016

Word 2016 umožňuje pridávať alebo meniť text v dokumente pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Takisto môžete vybrať a upraviť text, premiestniť alebo odstrániť text po jednotlivých znakoch alebo väčších častiach.

Word 2016 zahŕňa vstavanú kontrolu pravopisu kontrolujúcu aj gramatiku. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie čítačky obrazovky na kontrolu pravopisu v dokumente Wordu 2016.

Poznámka : Postupy uvedené v tejto téme sú dokumentované pomocou Moderátora a čítačky obrazovky JAWS. Ďalšie informácie o tom, ako používať konkrétne čítačky obrazovky, vám poskytne výrobca pomocných technológií pre ľudí s postihnutím.

Obsah tohto článku

Pridanie textu do wordového dokumentu

Po pridaní textu do dokumentu svoju prácu uložte. Ak chcete zistiť, ako na to, pozrite si časť Uloženie wordového dokumentu.

 1. Na otvorenie nového prázdneho dokumentu otvorte ponuku Súbor kombináciou klávesov Alt + S a potom stlačte kláves É pre Nové.

 2. Z galérie vyberte šablónu. Klávesová skratka pre predvolený (prázdny) dokument je Y.

  Ozve sa potvrdenie, že ste otvorili kartu Súbor a vytvorili nový dokument. Po otvorení nového dokumentu sa na neho presunie výber.

 3. Začnite písať.

 4. Ak chcete ukončiť riadok alebo odsek a začať nový, stlačte kláves Enter.

Pridanie textu do existujúceho wordového dokumentu

 1. Na otvorenie existujúceho dokumentu otvorte ponuku Súbor kombináciou klávesov Alt + S a potom stlačte kláves R pre Otvoriť. Otvorí sa zoznam umiestnení súborov, ako napríklad OneDrive a vaše PC. Na začiatku zoznamu budú nedávno vytvorené dokumenty.

 2. Šípkou nadol prehľadávajte umiestnenia alebo stlačením klávesu Tab prejdite do zoznamu naposledy otvorených súborov.

 3. Stlačením klávesu Tab presuňte zameranie na zoznam a pomocou klávesu so šípkou nadol prechádzajte zoznamom. Vyberte dokument, ktorý chcete otvoriť, a potom stlačením klávesu Enter súbor otvorte.

 4. Po otvorení súboru sa ozve názov súboru a následne hlásenie „Úpravy“, aby ste vedeli, že došlo k zmene výberu.

  Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať nový text, a začnite písať.

 5. Po dokončení svoju prácu uložte.

Tip : Umiestnite kurzor na miesto, kde ste písali, keď ste naposledy zavreli dokument a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + F5.

Nahradenie existujúceho textu wordového dokumentu

 • Vyberte text, ktorý chcete nahradiť, a začnite písať. Vybratý text sa prečíta. Word 2016 nahradí starý text tým, ktorý zadáte.

Premiestnenie textu vo wordovom dokumente

Slová, vety alebo odseky môžete rýchlo premiestniť z jedného miesta dokumentu na druhé bez toho, aby ste text museli prepisovať. Po zmene dokumentu svoju prácu uložte. Ak chcete zistiť, ako na to, pozrite si časť Uloženie wordového dokumentu.

 1. Vyberte text, ktorý chcete premiestniť, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + X.

 2. Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete text vložiť, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V.

Odstránenie textu z wordového dokumentu

Odstraňovať môžete jednotlivé znaky alebo veľké časti textu.

Odstránenie jedného znaku

 1. Umiestnite kurzor vedľa znaku, ktorý chcete odstrániť.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete odstrániť znak nachádzajúci sa vľavo od kurzora, stlačte kláves Backspace.

  • Ak chcete odstrániť znak nachádzajúci sa vpravo od kurzora, stlačte kláves Delete.

Odstraňovanie slov, viet, odsekov atď.

 1. Umiestnite kurzor vedľa textu, ktorý chcete odstrániť.

 2. Vyberte text, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves Delete.

Uloženie wordového dokumentu

Po dokončení písania môžete svoju prácu uložiť do ľubovoľného dostupného umiestnenia súborov, napríklad do počítača alebo do služby OneDrive.

Poznámka : Prácu je však dobré často a ešte pred dokončením ukladať. Týmto spôsobom môžete predísť mnohým problémom.

Uloženie nového súboru alebo uloženie existujúceho súboru pod novým názvom alebo v novom umiestnení

 1. Ak chcete uložiť nový súbor alebo uložiť existujúci súbor pod novým názvom a v novom umiestnení, stlačte klávesy Alt + S a kláves A. Word otvorí panel Uložiť ako v zobrazení Backstage a ponúkne zoznam umiestnení súborov.

 2. Stlačením klávesu Tab premiestnite výber na zoznam a pomocou klávesu so šípkou nadol potom prechádzajte zoznamom.

 3. Stlačením klávesu Enter vyberte umiestnenie súboru. Ak ste prešli na priečinok v umiestnení, možno bude potrebné znova stlačiť kláves Enter, aby ste prešli na zoznam súborov.

  Keď sa otvorí dialógové okno Uložiť ako, zadajte názov nového súboru, potom stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Uložiť a vyberte ho.

Uloženie existujúceho súboru

 • Ak chcete uložiť existujúci súbor do rovnakého umiestnenia, stlačte klávesy Alt + S, L.

Ďalšie informácie

Získajte pomoc s používaním čítačky obrazovky vo Worde 2016

Použitie čítačky obrazovky na zmenu písma vo Worde 2016

Použitie čítačky obrazovky na použitie štýlov nadpisov a odsekov vo Worde 2016

Používanie čítačky obrazovky vo Worde 2016 na použitie tučného písma, kurzívy alebo podčiarknutia

Použitie čítačky obrazovky na nastavenie rozstupov medzi odsekmi a zarážok odsekov vo Worde 2016

Použitie čítačky obrazovky na kontrolu pravopisu v dokumente Wordu 2016

Klávesové skratky pre Microsoft Word 2016 pre Windows

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×