Office
Prihlásenie

Používanie webovej časti Vyhľadávanie obsahu namiesto webovej časti Dotaz na obsah na zlepšenie výkonu SharePointu Online

V tomto článku sa opisuje, ako dosiahnuť vyššiu výkonnosť nahradením webovej časti Dotaz na obsah webovou časťou Vyhľadávanie obsahu v aplikáciách SharePoint Server 2013 a SharePoint Online.

Jednou z najúčinnejších nových funkcií v aplikáciách SharePoint Server 2013 a SharePoint Online je webová časť Vyhľadávanie obsahu. Táto webová časť používa index vyhľadávania na rýchle získanie výsledkov, ktoré sa potom zobrazia používateľovi. Použitím webovej časti Vyhľadávanie obsahu namiesto webovej časti Dotaz na obsah na svojich stránkach dosiahnete zlepšenie funkcie z pohľadu používateľov.

Pri použití webovej časti Vyhľadávanie obsahu namiesto webovej časti Dotaz na obsah sa takmer vždy dosiahne podstatne lepšie načítanie stránky v službe SharePoint Online. Na získanie správneho dotazu sa vyžaduje určitá dodatočná konfigurácia, odmenou je však lepšia výkonnosť a vyššia spokojnosť používateľov.

Porovnanie dosiahnutého zlepšenia výkonnosti pri použití webovej časti Vyhľadávanie obsahu namiesto webovej časti Dotaz na obsah

V nasledujúcich príkladoch sa uvádza relatívne zlepšenie výkonnosti, ktoré možno dosiahnuť pri použití webovej časti Vyhľadávanie obsahu namiesto webovej časti Dotaz na obsah. Efekt je výraznejší pri zložitej štruktúre lokality a veľmi rozsiahlych dotazoch na obsah.

Lokalita v tomto príklade má tieto vlastnosti:

  • 8 úrovní podlokalít.

  • Zoznamy s využitím vlastného typu obsahu „ovocie“.

  • Vo webovej časti je dotaz na obsah široký a vracia všetky položky s typom obsahu „ovocie“.

  • V príklade sa používa iba 50 položiek na 8 lokalitách. Efekt bude ešte výraznejší v prípade lokalít so širším obsahom.

Tu je snímka obrazovky s výsledkami webovej časti Dotaz na obsah.

Odporúčaný skladaný stĺpcový graf

V programe Internet Explorer môžete pomocou karty Sieť vo vývojárskych nástrojoch dostupných prostredníctvom klávesu F12 zobraziť hlavičku odpovede. Na nasledujúcej snímke obrazovky je hodnota SPRequestDuration na načítanie tejto stránky 924 milisekúnd.

Presuňte myšou pole z jednej tabuľky do zodpovedajúceho poľa inej tabuľky

Hodnota SPRequestDuration označuje množstvo práce vykonanej na serveri pri príprave stránky. Nahradením webovej časti Dotaz na obsah webovou časťou Vyhľadávanie obsahu sa výrazne skráti čas potrebný na vykreslenie stránky. V porovnaní s tým je na stránke s ekvivalentnou webovou časťou Vyhľadávanie obsahu, ktorá vracia rovnaký počet výsledkov, podľa nasledujúcej snímky obrazovky hodnota SPRequestDuration 106 milisekúnd:

Snímka obrazovky zobrazujúca trvanie požiadavky 106

Pridanie webovej časti Vyhľadávanie obsahu v aplikácii SharePoint Online

Pridanie webovej časti Vyhľadávanie obsahu je veľmi podobné ako pri bežnej webovej časti Dotaz na obsah. Pozrite časť Pridanie webovej časti vyhľadávania obsahu v téme Konfigurácia webovej časti vyhľadávania obsahu v SharePointe.

Vytvorenie správneho dotazu na vyhľadávanie pre webovú časť Vyhľadávanie obsahu

Po pridaní webovej časti Vyhľadávanie obsahu môžete spresniť vyhľadávanie tak, aby webová časť vrátila požadované položky. Podrobné pokyny k tomuto postupu nájdete v časti Zobrazenie obsahu nakonfigurovaním rozšíreného dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu v téme Konfigurácia webovej časti vyhľadávania obsahu v SharePointe.

Nástroj na vytváranie a testovanie dotazov

Nástroj na zostavenie a testovanie zložitých dotazov nájdete v časti Nástroj pre dotazy na vyhľadávanie na lokalite Codeplex.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×