Používanie služieb pre výmenu okamžitých správ v programe Outlook

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Microsoft Office Outlook 2007 je možné používať niekoľko služieb pre výmenu okamžitých správ. Tieto služby umožňujú zobraziť aktuálnu dostupnosť iných osôb a začať s nimi konverzáciu online v reálnom čase.

Obsah tohto článku

Služby pre výmenu okamžitých správ

Služby kompatibilné s programom Outlook

Zapnutie a vypnutie stavu online v programe Outlook

Odoslanie okamžitej správy

Služby pre výmenu okamžitých správ

Služby pre výmenu okamžitých správ už prerástli rámec konverzácie vo forme textových správ v reálnom čase. Teraz môžete pri konverzácii používať aj zvuk a video, zdieľať aplikácie, prenášať súbory atď.

Vizuálne zobrazenia Vzhľad tlačidla Vzhľad tlačidla Vzhľad tlačidla dostupnosti iných osôb, nazývané stav alebo prítomnosť online, vám umožňujú okamžite zistiť, či je určitá osoba online a či je k dispozícii na konverzáciu v reálnom čase. Klienti pre výmenu okamžitých správ obsahujú rôzne funkcie, vrátane konverzácie v textovej forme, audio a video konferencie, zdieľania súborov a spolupráce vo forme vzdialenej pomoci umožňujúcej iným osobám dočasne prevziať kontrolu na vaším počítačom.

Riadenie ako váš stav online sa zobrazí ostatným. Napríklad, ak ste zaneprázdnení a nemôžete komunikovať, môžete zmeniť svoj stav online na Vzhľad tlačidla nemám čas. Môžete sa pripojiť okamžitých správ služby, napríklad Microsoft Lync do organizácie telefónnym systémom, ktorá vám umožní získať na obrazovke upozornenia o prichádzajúcich hovoroch a presmerovať hovory na iný telefón. Keď ste v telefóne, váš stav online automaticky možno zmeniť na upozorniť tých, ktoré nie sú k dispozícii.

Poznámka : Výber stavov online je v jednotlivých službách rôzny. Informácie o možnostiach výberu stavu online nájdete v Pomocníkovi príslušnej služby.

Keď správu otvoríte v programe Outlook alebo keď sa správa zobrazí v table na čítanie, stav online odosielateľa sa zobrazí vedľa mena odosielateľa. Okrem toho každé meno v riadkoch Komu a Kópia zobrazí stav online, keď kurzor myši presuniete na meno.

Na začiatok stránky

Služby kompatibilné s programom Outlook

Office Outlook 2007 možno použiť s niekoľkými službami okamžitého odosielania správ, vrátane Lync a Microsoft Skype. Pomocou týchto služieb môžete komunikovať so svojimi kontaktmi v reálnom čase, rovnako ako v osobnom kontakte. Ďalšie funkcie spolupráce sú súčasťou aj o každej službe.

 • Microsoft Skype   Náhradou za Windows Messenger, môžete používať Skype komunikovať online vo forme textu, hlasové alebo video konverzácie — v reálnom čase – s priateľmi, rodinou alebo kolegami. V niektorých prípadoch môžete tiež komunikovať s používateľmi používajúcimi iné služby okamžitých správ. 

 • Microsoft Lync     Nahradenie pre program Microsoft Office Communicator, Lync je integrovaný komunikačný klient umožňujúci informačných pracovníkov komunikovať v reálnom čase. Lync funguje s programami systému produktov Microsoft Office a podnikové telefónne infraštruktúry. V niektorých prípadoch môžete tiež komunikovať s používateľmi používajúcimi iné služby okamžitých správ, vrátane aplikácie Skype, a od spoločnosti, napríklad zo služby Yahoo! alebo AOL.

V prípade kontaktu programu Outlook sa stav online zobrazí presunutím kurzora myši na e-mailovú adresu osoby. V novej žiadosti o schôdzu sa stav online zobrazí, keď presuniete kurzor na meno účastníka.

Stav online je k dispozícii pre každú osobu, ktorej e-mailovú adresu na odosielanie okamžitých správ ste pridali do zoznamu kontaktov pre odosielanie okamžitých správ. Okrem toho sa stav online zobrazuje pre ľudí, ktorí používajú Lync, bez ohľadu na to, či sú na zoznamu kontaktov pre odosielanie okamžitých správ.

Na začiatok stránky

Zapnutie a vypnutie stavu online v programe Outlook

V programe Outlook môžete pridať adresu pre odosielanie okamžitých správ pre každý kontakt programu Outlook do textového poľa Adresa pre odosielanie okamžitých správ daného kontaktu. Keď vám tento kontakt pošle e-mail z e-mailovej adresy uloženej v priečinku Kontakty, adresa pre odosielanie okamžitých správ sa použije na zistenie stavu online.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kartu Ďalšie.

 2. V časti Mená osôb začiarknite políčko Zobraziť stav online vedľa mena osoby.

 3. Prípadne začiarknite políčko Zobraziť stav online v poliach Komu a Kópia, len ak sa ukazovateľ myši nachádza na mene osoby.

  Poznámka : Táto voľba vám umožní zobraziť informácie o stave online, ale len keď presuniete kurzor myši na meno.

Na začiatok stránky

Odoslanie okamžitej správy

Okamžitú správu môžete poslať ktorejkoľvek osobe, ktorej stav online je akýkoľvek okrem stavu Offline.

 1. Kliknite na indikátor stavu online vedľa mena osoby.

 2. Kliknite na položku Odoslať okamžitú správu.

 3. Vytvorte správu a potom kliknite na položku Odoslať.

  Ak máte e-mailovú správu otvorenú, môžete odpovedať okamžitou správou odosielateľovi alebo odosielateľovi a všetkým príjemcom správy. Na karte Správa v časti Odpovedať kliknite na položku Okamžité správy a potom kliknite na položku Odpovedať okamžitou správou alebo Odpovedať všetkým okamžitou správou.

  Odpovedanie odosielateľovi okamžitou správou

Poznámka : 

 • Stav online je k dispozícii pre každú osobu, ktorej e-mailovú adresu na odosielanie okamžitých správ ste pridali do zoznamu kontaktov pre odosielanie okamžitých správ. Okrem toho sa stav online zobrazuje pre ľudí, ktorí používajú Lync, bez ohľadu na to, či sú vo vašom zozname kontaktov.

 • Keď správu otvoríte v programe Microsoft Outlook alebo keď sa zobrazí v table na čítanie, stav online Vzhľad tlačidla Vzhľad tlačidla Vzhľad tlačidla osoby sa zobrazí vedľa mena odosielateľa. Okrem toho, ak ste túto možnosť aktivovali, každé meno v riadkoch Komu a Kópia zobrazí stav online, keď na meno presuniete kurzor myši.

  Informácie o tom, ako zmeniť túto možnosť, nájdete v časti Zapnutie a vypnutie stavu online v programe Outlook.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×