Používanie referenčných nástrojov

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Nástroje obsahujú Referenčné nástroje, Zošit a Správu o kompabilite vo Worde, Exceli a PowerPointe. Každá z týchto aplikácií balíka Office pre Mac má v Nástrojoch ďalšie špecifické nástroje. Napríklad Nástroje Wordu obsahujú Štýly a Nástroje Excelu obsahujú Nástroj na tvorbu vzorcov. Referenčné nástroje poskytujú prístup k synonymickému slovníku, slovníku a informáciám o preklade.

Dôležité : Ak chcete používať referenčné nástroje, balík Office musí byť pripojený na internet. Pri prvom použití referenčných nástrojov sa zobrazí výzva Kliknite sem, ak chcete povoliť prístup k online referenčným nástrojom.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vyhľadanie synoným v synonymickom slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie definície v slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie slova v inom jazyku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Dvojjazyčný slovník.

 4. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je uvedené slovo.

 5. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete slovo preložiť.

Preklad textu z iného jazyka

 1. V dokumente vyberte text, ktorý chcete preložiť.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 3. Otvorte panel Preklad.

 4. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je text napísaný.

 5. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete text preložiť.

  Tip : Ak chcete preložiť celý dokument, kliknite v poli pod kontextovou ponukou do jazyka na položku Preložiť tento dokument. Text sa cez internet odošle do služby Microsoft Translator.

Vyhľadanie slova na internete

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Hľadanie na webe.

Skrytie slovníka alebo iného referenčného nástroja

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. V kontextovej ponuke Paleta kliknite na položku Referenčné nástroje.

 4. V časti Zobraziť panely zrušte začiarknutie políčok referenčných nástrojov, ktoré chcete skryť.

  Poznámka : Synonymický slovník nemôžete skryť.

Zobrazenie alebo skrytie nástrojov

 • Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

Zmena nastavenia zobrazenia Nástrojov

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. Vykonajte požadované zmeny.

Pozrite tiež

Prispôsobenie pása s nástrojmi a panelov s nástrojmi

Kontrola kompatibility dokumentu

PowerPoint

Nástroje obsahujú Referenčné nástroje, Zošit a Správu o kompabilite vo Worde, Exceli a PowerPointe. Každá z týchto aplikácií balíka Office pre Mac má v Nástrojoch ďalšie špecifické nástroje. Napríklad Nástroje Wordu obsahujú Štýly a Nástroje Excelu obsahujú Nástroj na tvorbu vzorcov. Referenčné nástroje poskytujú prístup k synonymickému slovníku, slovníku a informáciám o preklade.

Dôležité : Ak chcete používať referenčné nástroje, balík Office musí byť pripojený na internet. Pri prvom použití referenčných nástrojov sa zobrazí výzva Kliknite sem, ak chcete povoliť prístup k online referenčným nástrojom.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vyhľadanie synoným v synonymickom slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie definície v slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie slova v inom jazyku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Dvojjazyčný slovník.

 4. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je uvedené slovo.

 5. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete slovo preložiť.

Preklad textu z iného jazyka

 1. Skopírujte text z dokumentu, ktorý chcete preložiť.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 3. Prilepte text, ktorý chcete preložiť, do poľa Slovo alebo výraz.

 4. Otvorte panel Preklad.

 5. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je text napísaný.

 6. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete text preložiť.

  Tip : Ak chcete preložiť celý dokument, kliknite v poli pod kontextovou ponukou do jazyka na položku Preložiť tento dokument. Text sa cez internet odošle do služby Microsoft Translator.

Vyhľadanie slova na internete

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Hľadanie na webe.

Skrytie slovníka alebo iného referenčného nástroja

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. V kontextovej ponuke Paleta kliknite na položku Referenčné nástroje.

 4. V časti Zobraziť panely zrušte začiarknutie políčok referenčných nástrojov, ktoré chcete skryť.

  Poznámka : Synonymický slovník nemôžete skryť.

Zobrazenie alebo skrytie nástrojov

 • Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

Zmena nastavenia zobrazenia Nástrojov

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. Vykonajte požadované zmeny.

Pozrite tiež

Prispôsobenie panelov s nástrojmi a ponúk

Kontrola kompatibility dokumentu

Excel

Nástroje obsahujú Referenčné nástroje, Zošit a Správu o kompabilite vo Worde, Exceli a PowerPointe. Každá z týchto aplikácií balíka Office pre Mac má v Nástrojoch ďalšie špecifické nástroje. Napríklad Nástroje Wordu obsahujú Štýly a Nástroje Excelu obsahujú Nástroj na tvorbu vzorcov. Referenčné nástroje poskytujú prístup k synonymickému slovníku, slovníku a informáciám o preklade.

Dôležité : Ak chcete používať referenčné nástroje, balík Office musí byť pripojený na internet. Pri prvom použití referenčných nástrojov sa zobrazí výzva Kliknite sem, ak chcete povoliť prístup k online referenčným nástrojom.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Vyhľadanie synoným v synonymickom slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie definície v slovníku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

Vyhľadanie slova v inom jazyku

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Dvojjazyčný slovník.

 4. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je uvedené slovo.

 5. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete slovo preložiť.

Preklad textu z iného jazyka

 1. Skopírujte text z dokumentu, ktorý chcete preložiť.

 2. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 3. Prilepte text, ktorý chcete preložiť, do poľa Slovo alebo výraz.

 4. Otvorte panel Preklad.

 5. V kontextovej ponuke z jazyka vyberte jazyk, v ktorom je text napísaný.

 6. V kontextovej ponuke do jazyka vyberte jazyk, do ktorého chcete text preložiť.

  Tip : Ak chcete preložiť celý dokument, kliknite v poli pod kontextovou ponukou do jazyka na položku Preložiť tento dokument. Text sa cez internet odošle do služby Microsoft Translator.

Vyhľadanie slova na internete

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V poli Slovo alebo výraz zadajte slovo alebo výraz, ktoré chcete vyhľadať, a potom stlačte kláves RETURN.

 3. Otvorte panel Hľadanie na webe.

Skrytie slovníka alebo iného referenčného nástroja

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Referenčné nástroje.

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. V kontextovej ponuke Paleta kliknite na položku Referenčné nástroje.

 4. V časti Zobraziť panely zrušte začiarknutie políčok referenčných nástrojov, ktoré chcete skryť.

  Poznámka : Synonymický slovník nemôžete skryť.

Zobrazenie alebo skrytie nástrojov

 • Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

Zmena nastavenia zobrazenia Nástrojov

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardný kliknite na položku Zobraziť alebo skryť Nástroje  Tlačidlo Nástroje .

 2. V pravom hornom roku kliknite na položku Nastavenia nástrojov Tlačidlo Nastavenie nástrojov .

 3. Vykonajte požadované zmeny.

Pozrite tiež

Prispôsobenie panelov s nástrojmi a ponúk

Kontrola kompatibility dokumentu

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×