Používanie projektových úloh v doplnku Business Contact Manager

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ktoré vám pomôžu vykonávať obchodný projekt, je možné ho rozdeliť do série projektových úloh, ktoré môžete usporiadať v poradí, ktoré je potrebné urobiť a môžete ich priradiť členom svojho tímu.

Pre každú úlohu priradíte počiatočný dátum a dátum splnenia. Ako sa postupujú na úlohe, môžete aktualizovať úroveň dokončenia. Tieto informácie môžete zobraziť obchodný projekt ako pruhového grafu rozložených cez časovej osi. To vám užitočné vizuálne miesto, kde sa nachádzate v procese a koľko ďalej musíte prejsť.

Tento článok vysvetľuje, ako vytvoriť, priradiť, aktualizovať a sledovanie úloh projektu.

Informácie o tom, ako odstrániť záznamy vrátane projektových úloh nájdete v téme Odstránenie doplnku Business Contact Manager záznamov.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie a priradenie úlohy projektu

Aktualizovať projektovú úlohu, ktorá vám bola pridelená

Sledovanie projektových úloh, ktoré sú prepojené s obchodným projektom

Graf projektových úloh na časovej osi

Vytvorenie a priradenie úlohy projektu

Pri vytváraní obchodného projektu, ako je napríklad obchodné prezentácie, môže obsahovať viacero projektové úlohy. Príklad:

 • Zabezpečiť prezentáciu priestoru

 • Poskytnúť vám občerstvenie

 • Vytvorenie, pečivo and predaj materiály.

Tieto úlohy môžete priradiť ďalším ľuďom, s ktorými zdieľate svoje databáza programu Business Contact Manager.

Poznámka: Prepojenie sa nedá vytvoriť súbory alebo e-mailové správy na úlohách v projekte, ale môžete priložiť položky, napríklad súbory a e-mailových správ v sekcii komentáre projektovej úlohy záznamu.

Vytvorenie novej úlohy projektu

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na páse s nástrojmi v skupine nový kliknite na položku Nová úloha projektu.

Vyplňte formulár úlohy projektu

Formulár úlohy Project obsahuje Všeobecné a Podrobnosti stránky. Predvolene sa zobrazí stránka všeobecné.

Stránka Všeobecné

V tomto zobrazení môžete použiť na zaznamenanie informácií o úlohe projektu, vrátane, do ktorej bola priradená projektová úloha, prepojený obchodný projekt a termín, stav.

Sekcia informácie o úlohy projektu
 1. Do poľa Predmet zadajte názov pre úlohu (povinné).

 2. Priradenie úlohy projektu člen tímu alebo zamestnancovi    Kliknite na meno osoby v zozname priradené.

  Poznámka: Mená v zozname priradené (Komu) sú zamestnanci, s ktorými zdieľate databázu doplnku Business Contact Manager. Informácie o zdieľanie databázy nájdete v téme Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ostatnými používateľmi.

Prepojené projekt
 1. Kliknite na tlačidlo Prepojiť na vyberte obchodný projekt, that Opens túto úlohu projektu (povinné).

  Poznámka: Úloha projektu môže byť prepojený iba jeden obchodný projekt. Ak ste vytvorili túto úlohu projektu vo formulári obchodného projektu, táto informácia je už zadaný.

Časť Nastavenie úloh projektu
 1. Do polí Počiatočný dátum a termín splnenia zadajte počiatočný a termíny pre danú úlohu.

  Informácie o dátume sa pridá do hornej časti záznam pod pás s nástrojmi.

 2. Kliknite na položku Popis stavu úlohy projektu v poli stav.

 3. Do poľa % dokončenia zadajte číslo od 0 do 100.

 4. Ak táto úloha projektu vyžaduje pozornosť od osoby, ktorá je priradená k, začiarknite políčko vyžaduje pozornosť.

Úloha sa pridá do zoznamu úloh osoby na paneli s úlohami programu Outlook.

 1. V poli Priorita vyberte prioritu, nízka, normálna alebo vysoká, úlohu projektu.

Ak chcete prispôsobiť zoznam, kliknite na položku Upraviť tento zoznam. Informácie o spôsobe prispôsobenia zoznamu, nájdete v časti "vytvoriť alebo upraviť zoznamy" Vytvorenie a prispôsobenie typov záznamov a zoznamov článku.

 1. Začiarknite políčko pripomenutie, ak chcete nastaviť pripomenutie o vlastníka tejto úlohe projektu a potom kliknite na šípku a vyberte dátum a čas.

Sekcia Komentáre
 1. Zadajte alebo prilepte pripomienky alebo priložte súbory či iné položky programu Outlook, napríklad e-mailové správy, do poľa komentáre.

  Poznámka: Priložené súbory a položky programu Outlook sú uvedené v poli komentáre. Položky nie sú uvedené na stránke História prepojený obchodný projekt.

 2. Kliknutím na tlačidlo Pridať časovú pečiatku k poznámkam pridať dátum a čas.

 3. Po dokončení zadávania informácií o úlohe projektu, kliknite na položku Uložiť a zavrieť. V opačnom prípade prejdite na ďalšiu časť tohto článku.

Stránka Podrobnosti

Na tejto stránke môžete použiť na zaznamenanie dátum dokončenia, pracovný dokončené a všetky kilometrov môžu uhradiť alebo ktoré je potrebné sledovať.

 1. Ak chcete zobraziť stránku s podrobnosťami na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť kliknite na položku Podrobnosti.

 2. Zadajte dátum dokončenia úlohy projektu do poľa Dátum dokončené.

 3. Zadajte počet hodín celková práca odhadované pri tejto úlohe do poľa Práca celkom.

 4. Zadajte počet hodín skutočná práca do poľa skutočná práca.

 5. V dialógovom okne kilometrov zadať platené kilometrov pri tejto úlohe projektu.

 6. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Tip: Po uložení úlohy projektu, Podrobnosti o úlohe Zobraziť v časti informácie o projekte úlohy prepojený obchodný projekt.

Na začiatok stránky

Priradenie úlohy projektu

Poznámka: Projektovú úlohu môžete priradiť len na inú osobu Ak databázu doplnku Business Contact Manager sa zdieľajú s ostatnými používateľmi. Ďalšie informácie o tom, ako databázy nájdete v téme Zdieľanie údajov doplnku Business Contact Manager s ostatnými používateľmi.

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na table Zoznam, kliknite na kartu Projektové úlohy a potom dvakrát kliknite na úlohu projektu a otvorte ho.

 3. V zázname úlohy projektu, v zozname priradené (Komu) kliknite na názov.

  Poznámka: Zobrazia sa mená v zozname priradené iba v prípade, že zdieľate databázu s ostatnými používateľmi.

 4. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Aktualizovať projektovú úlohu, ktorá vám bola pridelená

Aktualizovať priebeh obchodný projekt projektové úlohy je potrebné aktualizovať ako vy a vaši spolupracovníci, ktorí pracujú na týchto úlohách. Keď vám bola priradená projektová úloha, zobrazí na paneli s úlohami programu Outlook.

Postup

 1. V Outlooku na páse s nástrojmi, kliknite na kartu Zobraziť.

 2. V skupine rozloženie kliknite na položku Panel úloh a potom postupujte takto:

 3. Ak sa nezobrazuje panel úloh, kliknite na položku normálne.

 4. Ak zoznam úloh sa nenachádza na paneli s úlohami, zopakujte predchádzajúce kroky a potom kliknite na položku Zoznam úloh.

Aktualizácia projektovej úlohy

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na table Zoznam na karte Projektové úlohy, dvakrát kliknite na úlohu projektu a otvorte ho.

 3. V sekcii Nastavenie projektovej úlohy aktualizujte stav, percento dokončenia a či úloha vyžaduje pozornosť vlastníka obchodného projektu.

 4. V sekcii komentáre môžete prilepiť poznámky z iných súborov alebo priamo do tohto poľa zadajte komentáre. Kliknutím na tlačidlo Pridať časovú pečiatku k poznámkam pridať dátum a čas.

 5. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Poznámka: Po uložení záznamu úloh projektu najnovšie informácie z tejto úlohy sa zobrazí v časti informácie o projekte úlohy prepojené záznamu obchodného projektu.

Na začiatok stránky

Sledovanie projektových úloh, ktoré sú prepojené s obchodným projektom

Ak ste vlastníkom obchodného projektu, môžete sledovať priebeh úloh projektu zobraziť miniaplikácie úlohy projektu, napríklad projektu termín úlohy ďalej alebo zobrazení projektové úlohy v časti informácie o projekte úlohy záznamu obchodného projektu.

Miniaplikácie úloh projektu sa zobrazujú informácie o všetkých projektov úloh pre všetky vaše obchodné projekty.

Informácie o tom, ako zobraziť miniaplikácie v pracovnom priestore na riadenie projektov nájdete v téme Používanie miniaplikácií v doplnku Business Contact Manager.

Zobrazenie projektových úloh v jednotlivých obchodného projektu

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na table Zoznam na karte Obchodné projekty dvakrát kliknite na položku obchodný projekt, ktorý chcete skontrolovať.

  V časti informácie o projekte úloh, zobrazia sa informácie o jednotlivých úloh projektu. Po dvakrát kliknite na položku Všetky úlohy projektu ho otvoriť a Zobraziť ďalšie informácie.

Na začiatok stránky

Graf projektových úloh na časovej osi

 1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Riadenie projektov.

 2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zostavy.

 3. V skupine na Riadenie projektov, kliknite na položku Projektové úlohy a potom vyberte položku projektové úlohy – všetky.

 4. V okne správy kliknite na páse s nástrojmi v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Filter.

 5. V dialógovom okne Filter projektových úloh, kliknite na kartu Rozšírený Filter.

 6. V zozname Názov poľa kliknite na položku Prepojené. V zozname porovnanie kliknite na položku rovná sa a potom do poľa porovnať s zadajte názov obchodného projektu, ktorú sledujete.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť kliknite na položku graf.

  Projektové úlohy obchodného projektu Zobraziť ako pruhy zelené úlohy na časovú os. Čierna čiara v paneli úloh sa uvádza percentuálna hodnota úlohy, ktorá je dokončená.

Tip: Môžete zobraziť ďalšie prvky grafu. Na páse s nástrojmi v skupine schémy kliknite na položku menovky a potom vyberte položku menovky, ktoré chcete zobraziť.

Ďalšie informácie o zostavách a filtre nájdete v téme Používanie zostáv a grafov v doplnku Business Contact Manager a Filtrovanie záznamov v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×