Používanie nástroja na čítanie obsahu obrazovky v blogu vytvorenom v službe SharePoint Online

Tento článok poskytuje základné informácie týkajúce sa používania čítačky obrazovky s blogom, ktorý bol vytvorený v SharePointe Online. Blog v SharePointe Online je skvelý nástroj na zverejňovanie rôznych správ a udalostí v spoločnosti, na zdieľanie nápadov, postrehov a odborných znalostí v rámci vášho tímu alebo organizácie, a to zďaleka nie je všetko. Jednoduché prezeranie bežného obsahu blogu, vypočutie si celého blogu, pridanie komentára k blogu, jeho označenie, že sa vám páči, vyhľadávanie obsahu atď. – to všetko pomocou klávesových skratiek.

Poznámky : 

 • Získajte ďalšie informácie o klávesových skratkách v SharePointe Online.

 • SharePoint Online je webová aplikácia, preto sa klávesové skratky a navigácia môžu líšiť od skratiek a navigácie v lokálnych produktoch (SharePoint Server). Prečítajte si ďalšie informácie o funkciách zjednodušeného ovládania v SharePointe Online.

 • Informácie o vytváraní blogov v SharePointe Online so zjednodušeným ovládaním nájdete v téme Blog SharePointu Online so zjednodušeným ovládaním.

Obsah tohto článku

Začíname: poradie prvkov a predvolený obsah v blogu

Pri vytváraní blogu v SharePointe Online používajú autori zvyčajne šablónu Blog, ktorá do blogu vloží predvolený obsah (vo webových častiach) spolu s týmito predvolenými webovými stránkami:

 • Domovská stránka blogu

 • Stránka pre jednotlivé blogové príspevky

 • Stránka pre jednotlivé kategórie blogu

 • Stránka pre mesačnú archiváciu blogov

Poradie prvkov pre predvolené stránky

Nasledujúce časti popisujú poradie prvkov pre každú webovú stránku. Ak poznáte poradie prvkov, pohyb v rámci jednotlivých stránok bude pre vás jednoduchší.

Poradie prvkov pre stránky blogu

Každá stránka obsahuje tento predvolený obsah uvedený v poradí prvkov:

 1. Predvolený obrázok, ktorý odkazuje na domovskú stránku blogu.

 2. Prepojenie Domov na domovskú stránku blogu.

 3. Pole Hľadať na tejto lokalite.

 4. Zoznam Kategórie. Tu nájdete prepojenia na kategórie Udalosti, Nápady a Názory a v prípade, že ste autorom blogu, nájdete tu aj prepojenie na položku Pridať kategóriu.

 5. Zoznam Archívy usporiadaný podľa mesiaca a prepojenie na položku Staršie príspevky.

Domovská stránka

Domovská stránka obsahuje zoznam všetkých blogových príspevkov v zostupnom chronologickom poradí. Každý príspevok obsahuje:

 • Názov, meno autora a zoznam kategórií blogu

 • Prepojenie Komentáre

 • Prepojenia Páči sa mi to a Nepáči sa mi to

 • Odoslanie prepojenia cez e-mail

 • (Iba autor) Tlačidlo Viac, ktorého súčasťou je aj prepojenie Upraviť.

 • Prepojenie Informačný kanál RSS

 • Prepojenie Upozorniť

Webová stránka pre blogové príspevky

Tento zoznam obsahuje poradia prvkov pre webovú stránku blogového príspevku:

 • Názov blogového príspevku.

 • Meno autora blogu.

 • Názvy kategórií, do ktorých blogový príspevok patrí.

 • Prepojenie Páči sa mi to alebo Nepáči sa mi to.

 • Prepojenie Komentár.

 • Zoznam Viac obsahujúci prepojenie na položku Odoslať prepojenie e-mailom. Ak ste autorom blogu, zoznam Viac obsahuje tieto prepojenia: Odoslať prepojenie e-mailom a Upraviť (na úpravu blogového príspevku).

 • Textové pole Pridať komentár, kde môžete zadať komentár.

 • Tlačidlo Uverejniť (na uverejnenie komentára).

 • Všetky komentáre blogu

Stránka kategórií

Táto stránka obsahuje zoznam všetkých blogových príspevkov v kategórii. V každom príspevku sa zobrazuje názov blogového príspevku, meno autora blogu a názvy kategórií, do ktorých blogový príspevok patrí.

Stránka mesačnej archivácie blogu

Na tejto stránke sa zobrazujú všetky blogové príspevky za príslušný mesiac. V každom príspevku sa zobrazuje názov blogového príspevku, meno autora blogu a názvy kategórií, do ktorých blogový príspevok patrí.

Nástroje pre autorov blogov

Ak ste autorom blogu, ktorý používate, za prvky určené pre konečnú verziu príspevku sa na každú webovú stránku blogu pridajú dodatočné prvky na tvorbu. Zoznam Nástroje blogu poskytuje prístup k nasledujúcim prepojeniam:

 • Vytvorenie príspevku

 • Správa príspevkov

 • Správa komentárov

 • Správa kategórií

 • Spustenie aplikácie na tvorbu blogov

 • Pole Výber rozloženia blogu (možnosti Základné, V rámčeku a Vnorené).

Navigácia v blogu v SharePointe Online

 • Navigačné prepojenia.

  Ak chcete na stránke blogu priamo prejsť k navigačným prepojeniam a vybrať ich, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „preskočiť príkazy pása s nástrojmi, prepojenie.“ Stlačte kláves Enter.

 • Hlavný obsah.

  Ak chcete na stránke blogu priamo prejsť k hlavnému obsahu a vybrať ho, hneď po otvorení stránky stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „prejsť na hlavný obsah, prepojenie.“ Stlačte kláves Enter.

 • Jednotlivé prvky na stránke.

  Ak chcete prejsť z jedného prvku stránky na druhý, stlačte kláves Tab. Ak chcete prejsť späť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. Pri presune zamerania na jednotlivé prvky sa ozve názov príslušného prvku.

 • Domovská stránka blogu.

  Ak chcete prejsť na prepojenie Domov určené pre domovskú stránku blogu alebo ho vybrať, stlačte klávesovú kombináciu Alt + 1. Ozve sa hlásenie „domovská stránka, aktuálne vybraté.“ Stlačte kláves Enter.

 • Blogové príspevky na domovskej stránke.

  Ak chcete na domovskej stránke prejsť z jedného príspevku na druhý, musíte sa tabulátorom presunúť cez informatívne prvky každého jedného príspevku (ako sú názvy, kategórie a komentáre). Pri presune zamerania na názov príspevku sa ozve názov príspevku a hlásenie „úroveň nadpisu jeden, prepojenie.“ Pri presune zamerania na ďalšie jednotlivé prvky príspevku sa ozve názov prvku a hlásenie „prepojenie.“ Ak chcete vybrať jeden z prvkov príspevku, stlačte kláves Enter.

  Tipy : 

  • Pri presune zamerania na prepojenie Komentáre pre blogový príspevok sa okrem hlásenia „komentáre, prepojenie“ ozve aj celkový počet komentárov v príspevku.

  • Ak chcete zistiť, ktoré informatívne prvky sú súčasťou všetkých blogových príspevkov, prejdite na tému Začíname: poradie prvkov a predvolený obsah v blogu v tomto článku.

 • Blogové príspevky v konkrétnej kategórii.

  Predvolene sa zoznam Kategórie v poradí prvkov na stránke blogu nachádza za tlačidlom Hľadať. Po presune tabulátorom na tlačidlo Hľadať sa ozve hlásenie „tlačidlo Hľadať.“ Ak opätovne stlačíte kláves Tab, zameranie sa presunie na prepojenia v zozname Kategórie. Ozve sa názov každej kategórie a hlásenie „prepojenie.“ Ak chcete vybrať kategóriu, stlačte kláves Enter.

 • Blogové príspevky v konkrétnom mesiaci.

  Predvolene sa zoznam Archívy v poradí prvkov na stránke blogu nachádza v zozname Kategórie za poslednou kategóriou (alebo za položkou Pridať kategóriu, ak ste autorom blogu). Po presune zamerania na poslednú kategóriu sa ozve názov kategórie a hlásenie „prepojenie.“ Ak sa tabulátorom presuniete ďalej, zameranie sa presunie na prepojenia v zozname Archívy. Ozve sa hlásenie „archívy, prepojenie.“ Po presune tabulátorom na každý mesiac v zozname sa ozve názov mesiaca a hlásenie „prepojenie.“ Posledné prepojenie v zozname Archívy je prepojenie Staršie príspevky. Po presune zamerania na položku Staršie príspevky sa ozve hlásenie „staršie príspevky, prepojenie.“ Ak chcete vybrať mesiac, stlačte kláves Enter.

Bežne vykonávané akcie v blogu

Vypočutie blogových príspevkov a ich komentárov

 1. Na domovskej stránke, stránke kategórie alebo stránke archívu blogu presuňte zameranie na názov blogového príspevku, ktorý chcete otvoriť. Ozve sa názov príspevku a hlásenie „úroveň nadpisu jeden, prepojenie.“

 2. Stlačte kláves Enter. Po otvorení blogového príspevku na jeho vlastnej stránke sa ozve názov blogového príspevku, meno autora blogu, obsah blogu, každý komentár v blogu spolu s menom osoby, ktorá komentár pridala, a názvy všetkých prvkov na webovej stránke.

Komentovanie blogového príspevku

 1. Presuňte zameranie na názov blogového príspevku, ktorý chcete komentovať. Ozve sa názov príspevku a hlásenie „úroveň nadpisu jeden, prepojenie.“

 2. Ak chcete presunúť zameranie na textové pole príspevku Pridať komentár, použite jeden z týchto dvoch spôsobov:

  • Ak ste na domovskej stránke blogu, stláčajte kláves Tab, kým sa zameranie nepresunie na prepojenie Komentáre. Ozve sa celkový počet komentárov blogového príspevku a potom hlásenie „komentáre, prepojenie.“ Stlačte kláves Enter. Otvorí sa konkrétna stránka príspevku. Stláčajte kláves Tab, kým sa zameranie nepresunie na textové pole Pridať komentár. Ozve sa hlásenie „upraviť, zadajte text.“

  • Ak sa nachádzate na konkrétnej stránke príspevku, stláčajte kláves Tab, kým sa zameranie nepresunie na prepojenie Komentár. Ozve sa hlásenie „komentár, prepojenie.“ Stlačte kláves Enter. Po presune zamerania na textové pole príspevku Pridať komentár sa ozve hlásenie „upraviť, zadajte text.“

 3. Zadajte komentár.

 4. Ak chcete uverejniť komentár, stlačte kláves Tab. Po presune zamerania na tlačidlo Uverejniť sa ozve hlásenie „uverejniť, tlačidlo.“ Stlačte kláves Enter.

Označenie blogového príspevku, že sa vám páči

 1. Na domovskej stránke blogu alebo konkrétnej stránke v príspevku presuňte zameranie na názov príspevku, ktorý sa vám páči. Ozve sa názov príspevku a hlásenie „úroveň nadpisu jeden, prepojenie.“

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa zameranie nepresunie na prepojenie Páči sa mi to a kým sa neozve hlásenie „páči sa mi to, prepojenie.“ Stlačte kláves Enter. Ozve sa počet označení Páči sa mi to v blogu a hlásenie „nepáči sa mi to.“ Pridá sa prepojenie Nepáči sa mi to pre prípad, že zmeníte názor. (Ak sa vám príspevok nepáči, vyberte prepojenie Nepáči sa mi to a stlačte kláves Enter.)

Vyhľadávanie obsahu

 1. Ak chcete presunúť zameranie na textové pole Hľadať na tejto lokalite, stlačte kombináciu klávesov Alt + S. Ozve sa hlásenie „hľadať na tejto lokalite, zadajte text.“

 2. Zadajte text a potom stlačte kláves Enter. Po presune zamerania na novú stránku (otvorenú na tej iste karte), na ktorej sa nachádzajú vaše výsledky hľadania, sa ozvú výsledky hľadania.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov požadovaného výsledku a potom stlačte kláves Enter.

Sledovanie blogu

 • Po otvorení blogu vytvoreného v SharePointe Online vo webovom prehliadači sa zameranie presunie na webovú stránku, ktorá je otvorená na karte v prehliadači. Ozve sa názov karty a názov používaného prehliadača.

 • Ak chcete presunúť zameranie na tlačidlo Sledovať, ktoré sa nachádza v hornej časti každého blogu vytvoreného v SharePointe Online, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „sledovať túto lokalitu a jednoducho sa na ňu vrátiť zo stránky lokalít“, potom stlačte kláves Enter.

Takto sa pridá prepojenie do blogu na stránke Lokality v časti Sledované lokality.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×