Používanie nástroja Zostavovač výrazov

Používanie nástroja Zostavovač výrazov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Výrazy sa používajú v mnohých kontextoch v Accese a podobajú sa vzorcom v Exceli. Zostavovač výrazov poskytuje jednoduchý prístup k názvom polí a ovládacích prvkov v databáze a ku mnohým vstavaných funkciám, ktoré sú k dispozícii pri písaní výrazov. Množstvo funkcií, ktoré použijete, závisí len od vašich potrieb alebo predvolených nastavení.

Obsah tohto článku

Výhody použitia Zostavovača výrazov

Nástroje slúžiace na zadávanie výrazov

Prehľadné informácie o Zostavovači výrazov

Výhody použitia Zostavovača výrazov

Výrazy sa skladá z funkcie, operátory, konštanty a identifikátory (napríklad názvy polí, tabuliek, formulárov a dotazov). Zostavovač výrazov umožňuje jednoducho vyhľadať a vložiť tieto súčasti a následné zadávanie výrazov rýchlejšie a presnejšie. Okrem toho Zostavovač pomáha pri rozhodovaní súčasti, ktoré sú vhodné pre kontext, v ktorom sú písať výraz.

Na vytvorenie nového výrazu môžete použiť Zostavovač výrazov, alebo môžete vybrať z vopred vytvorených výrazov vrátane výrazov na zobrazenie čísel strán, aktuálneho dátumu alebo aktuálneho dátumu a času.

Zostavovač výrazov môžete spustiť na väčšine miest, v ktorých by ste výrazy zadávali manuálne, napríklad v prípade vlastnosti ovládacieho prvku Zdroj ovládacieho prvku alebo vlastnosti Overovacie pravidlo poľa v tabuľke. Zvyčajne platí, že ak sa po kliknutí na pole vlastnosti zobrazí tlačidlo Zostaviť Obrázok tlačidla alebo ak v ponuke vidíte slovo výraz, môžete na ne kliknúť, a tak spustiť Zostavovač výrazov.

Nástroje slúžiace na zadávanie výrazov

Access má nástroje, ktoré vám pomôžu výrazy zadávať rýchlejšie a s vyššou presnosťou. Tieto nástroje sú k dispozícii v Zostavovači výrazov aj v hárku vlastností a na väčšine miest, v ktorých môžete zadať výrazy.

IntelliSense a rýchle tipy

Hneď po začatí zadávania identifikátora alebo názvu funkcie, zobrazí funkcia IntelliSense rozbaľovací zoznam s možnými hodnotami. Môžete pokračovať v zadávaní alebo správnu hodnotu do výrazu pridajte tak, že na ňu dvakrát kliknete v zozname. Prípadne môžete na výber a pridanie hodnoty použiť šípky nahor alebo nadol a následne stlačiť klávesy TAB alebo ENTER. Ak napríklad začnete písať slovo Format, v zozname funkcie IntelliSense sa zobrazia všetky funkcie, ktoré začínajú slovom Format.

Tip:  Rozbaľovací zoznam funkcie IntelliSense skryjete stlačením klávesu ESC. Znova ho zobrazíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + MEDZERNÍK.

V zobrazenom zozname IntelliSense sa napravo od aktuálne vybratej položky zobrazí jej krátky popis alebo Rýchly tip. Predvolene je vybratá prvá položka v zozname, ale môžete vybrať ľubovoľnú položku v zozname, ak chcete zobraziť jej Rýchly tip. Rýchly tip vám pomôže určiť účel funkcie alebo typ ovládacieho prvku alebo vlastnosti pre vybratú položku.

Nasledujúci príklad zobrazuje zoznam funkcie IntelliSense a Rýchly tip.

Rozbaľovacieho zoznamu IntelliSense a rýchly Tip.

1. IntelliSense zobrazí počas zadávania výrazu možné funkcie a iné identifikátory.

2. Rýchle tipy zobrazia krátky popis vybratej položky.

Rýchle informácie a pomoc

Pri zadávaní funkcie do výrazu zobrazí funkcia Rýchle informácie syntax zadávanej funkcie, vďaka čomu presne viete, ktoré argumenty sú pre danú funkciu požadované. Voliteľné argumenty sú uzatvorené párom hranatých zátvoriek ([]). Po zobrazení Rýchlych informácií môžete kliknúť na názov funkcie a otvoriť tému Pomocníka obsahujúcu viac informácií.

Rýchle informácie Zobraziť možnosti pre funkciu.

1. Rýchle informácie zobrazia syntax požadovanej funkcie. Kliknite na názov funkcie a otvorí sa téma Pomocníka venovaná príslušnej funkcii.

2. Voliteľné argumenty sú uzavreté v hranatých zátvorkách. Argument, ktorý práve zadávate, sa zobrazuje tučným písmom.

Dôležité:  Nezamieňajte hranaté zátvorky označujúce voliteľné argumenty s hranatými zátvorkami, ktoré ohraničujú identifikátory v aktuálnom výraze.

Prehľadné informácie o Zostavovači výrazov

V mnohých prípadoch vám na zadanie výrazu stačí použiť nástroje uvedené v predchádzajúcej časti. Môžete však využiť aj ďalšie nástroje poskytované Zostavovačom výrazov, ktoré popisujeme v tejto časti.

Nasledujúca ilustrácia znázorňuje hlavné časti Zostavovača výrazov:

Dialógové okno nástroja Zostavovač výrazov

1. Pokyny a prepojenia na Pomocníka    Získajte informácie o kontexte zadávania výrazu.

2. Pole výrazu    Sem zadajte svoj výraz alebo dvojitým kliknutím na položky v zozname prvkov pridajte požadované prvky výrazu.

Poznámka:  Ak sa zoznamy s prvkami nezobrazili (položky 3, 4 a 5), kliknite na možnosť Viac >> napravo od poľa výrazu.

3. Zoznam Prvky výrazov    Kliknite na typ prvku a zobrazia sa jeho kategórie v zozname Kategórie výrazov.

4. Zoznam Kategórie výrazov    Kliknite na kategóriu a zobrazia sa jej hodnoty v zozname Hodnoty výrazu. Ak zoznam hodnôt výrazu neobsahuje žiadne hodnoty, dvakrát kliknite na položku kategórie, a tak ju pridajte do poľa výrazu.

5. Zoznam Hodnoty výrazu    Dvakrát kliknite na požadovanú hodnotu a pridá sa do poľa výrazu.

6. Pomocník a informácie vybratej hodnote výrazu    Ak sa zobrazí prepojenie, kliknite naň a zobrazí sa článok Pomocníka popisujúci vybratú hodnotu výrazu.

Pole výrazu

Hornej časti Zostavovača výrazov sa nachádza pole, v ktorom môžete vytvoriť svoj výraz. Výraz do poľa môžete zadať manuálne, pomocou funkcie IntelliSense a ďalších nástrojov, ktoré sú popísané v predchádzajúcej časti. Prípadne môžete na pridanie požadovaných prvkov použiť tri zoznamy prvkov zobrazené pod poľom.

Poznámka:  Ak sa tieto tri zoznamy nezobrazujú v spodnej časti Zostavovača výrazov, kliknite v pravej časti dialógového okna Zostavovač výrazov na položku Viac >>.

Prvky, kategórie a hodnoty výrazu

Po rozbalení bude dolná časť okna Zostavovač výrazov obsahovať tri zoznamy, v ktorého môžete vybrať prvky pre svoj výraz.

 • Zoznam Prvky výrazov obsahuje prvky na najvyššej úrovni, pomocou ktorých môžete zostaviť svoj výraz, ako napríklad databázové objekty, funkcie, konštanty, operátory a bežné výrazy. Obsah týchto zoznamov môže byť rôzny v závislosti od kontextu, v ktorom sa nachádzate. Ak napríklad zadávate výraz pre vlastnosť formulára Zdroj ovládacieho prvku, bude zoznam obsahovať iné položky ako v prípade, ak zadávate výraz pre vlastnosť tabuľky Overovacie pravidlo.

 • Zoznam Kategórie výrazov bude obsahovať špecifické prvky alebo kategórie prvkov zodpovedajúce vybratej položke v zozname Prvky výrazu. Ak kliknete napríklad na položku Vstavané funkcie v zozname Prvky výrazov, zoznam Kategórie výrazov zobrazí kategórie funkcií.

 • Zoznam Hodnoty výrazu obsahuje hodnoty, ak sú také k dispozícii, pre prvky a kategórie vybraté v ľavom a prostrednom zozname. Ak napríklad kliknete na položku Vstavané funkcie v zozname vľavo a potom na kategóriu funkcií v prostrednom zozname, v zozname Hodnoty výrazu sa zobrazia všetky vstavané funkcie vybratej kategórie.

Pridanie prvku do výrazu pomocou zoznamov prvkov

 1. Kliknite na položku v zozname Prvky výrazov. Ak napríklad chcete vložiť vstavanú funkciu, rozbaľte zoznam Funkcie a potom kliknite na položku Vstavané funkcie.

  Obsah zoznamu napravo a v prostriedku sa zmení tak, aby obsahoval príslušné hodnoty.

 2. Ak je to možné, kliknite v prostrednom zozname na kategóriu. V tomto prípade kliknite na položku Priebeh programu.

  Zoznam vpravo sa zmení a bude zobrazovať príslušné hodnoty.

 3. Dvakrát kliknite na položku v zozname napravo. V tomto príklade dvakrát kliknite na položku funkcie IIf.

  Access pridá položku do poľa výrazu. V tomto príklade Access pridá IIf (<<expression>>, <<truepart>>, <<falsepart>>).

 4. Nahraďte zástupný text platnými hodnotami argumentu. Zástupný text je uvedený v hranatých zátvorkách (<< >>). V tomto príklade sú zástupné objekty <<expression>>, <<truepart>> a <<falsepart>>.

  • V poli výrazu kliknite na zástupný objekt a potom buď zadajte argument manuálne, alebo prvok vyberte v zoznamoch prvkov.

   Tip:  Ak chcete zobraziť tému Pomocníka, ktorá obsahuje ďalšie informácie o platných argumentoch pre niektorú funkciu, vyberte danú funkciu v zozname Hodnoty výrazu a kliknite na prepojenie v spodnej časti Zostavovača výrazov.

 5. Ak výraz obsahuje ďalšie prvky, môžu byť oddelené zástupným objektom << Expr >>. Výraz bude platný až po nahradení tohto zástupného objektu operátorom.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×