Používanie kruhových ponúk na zobrazenie príkazov vo OneNote pre Windows 8

Na rozdiel od prenosného počítača nemá tablet s Windowsom 8 vstavanú fyzickú klávesnicu. Ak chcete niečo urobiť, jednoducho sa dotknete obrazovky. Pri práci vo OneNote pre Windows 8 si môžete všimnúť okrúhle ikony zobrazujúce sa v poznámkach. Tieto ikony sa zobrazujú, keď ťuknete na poznámky alebo objekty na strane, vyberiete text alebo obrázky, prípadne keď v poznámkovom bloku vykonáte ďalšie činnosti.

Ikona kruhovej ponuky

Keď ťuknete na tieto typy ikon, zobrazí sa kruhová ponuka. Znázorňuje koleso príkazov, ktoré závisia od toho, na čom pracujete alebo čo ste práve vybrali. Príkazy v týchto ponukách sa menia podľa toho, čo práve robíte.

Ak napríklad zadávate text, zobrazí sa kruhová ponuka s príkazmi strany, čo vám poskytne rýchly prístup k známym príkazom ako Späť, Kopírovať a Prilepiť. 

Možnosti kruhovej ponuky

Na začiatok stránky

Použitie ponúk

Keď sa v poznámkach zobrazí ikona okrúhlej ponuky, ťuknutím na ňu rozbaľte jej príkazy a potom ťuknite na ikonu príkazu, ktorý chcete použiť. Ak chcete napríklad opraviť chybu, ktorú ste urobili pri písaní, ťuknutím na ikonu Späť chybu odstránite.

Ak sa na vonkajšom okraji kruhovej ponuky vedľa ikony príkazu zobrazí šípka, znamená to, že sú pre príslušný príkaz k dispozícii ďalšie možnosti. Ťuknutím na šípku zobrazíte ďalšie alebo súvisiace možnosti.  

Kliknutím na príkazy alebo šípky použite kruhovú ponuku

Keď prácu s kruhovou ponukou ukončíte, ťuknite na okrúhlu ikonu v strede, čiže tú istú ikonu, na ktorú ste ťukli pri otváraní kruhovej ponuky. Ak máte k tabletu pripojenú klávesnicu, ponuku môžete zrušiť stlačením klávesu ESC.

Ak ste na podúrovni kruhovej ponuky a chcete sa vrátiť späť na hlavnú úroveň, ťuknite na šípku Späť v strede ponuky. Rovnaký výsledok dosiahnete aj stlačením klávesu ESC na klávesnici. 

Ťuknutím na šípku späť ukončite vedľajšiu ponuku

Ak chcete rýchlo aktivovať ľubovoľný príkaz najvyššej úrovne kruhovej ponuky bez toho, aby ste ju najskôr otvorili, potiahnite prstom okolo jej ikony na obrazovke bez toho, aby ste na ňu najprv ťukli. Počas tohto úkonu sa zobrazí názov tlačidla potvrdzujúci príkaz, ktorý sa vykoná hneď po tom, ako zdvihnete prst z obrazovky. 

Na začiatok stránky

Nedávno použité príkazy

Keď používate príkazy na vedľajšej kruhovej ponuke, naposledy použité príkazy automaticky nahradia ikony predvolených príkazov, ktoré sa zobrazujú na hlavnej úrovni príslušnej kruhovej ponuky.

Ak napríklad použijete značku Dôležité, pri najbližšom otvorení kruhovej ponuky obsahujúcej príkaz Značka nahradí táto značka predvolenú ikonu značky Úloha

Na začiatok stránky

Dostupné kruhové ponuky

Pri práci vo OneNote sa môžu zobraziť tieto kruhové ponuky v závislosti od toho, čo práve robíte:

  • Strana

  • Text

  • Vloženie

  • Obrázok

  • Kontajner na poznámky

  • Písanie rukou a kreslenie

  • Vložené súbory

  • Výber tabuľky

  • Vloženie do tabuľky

Ak sa vám nedarí nájsť určitú ponuku alebo určitý príkaz ponuky, skúste ťuknúť na časť strany (alebo objekt na strane) poznámkového bloku, s ktorou chcete pracovať, alebo ju vybrať. Ak je už otvorená iná kruhová ponuka, najprv ju zavrite.

Okrem príkazov kruhových ponúk podporuje OneNote množstvo klávesových skratiek, ktoré vám umožnia rýchlejší pohyb v poznámkových blokoch a kontrolu nad nimi. Ďalšie informácie nájdete v téme Dotykové gestá a klávesové skratky v programe OneNote.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×