Používanie kontaktov (centra Ľudia) v Outlooku na webe

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Prihláste sa do služby Outlook na webe pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

V Outlook na webe použijete na stránke ľudia na zobrazenie, vytváranie, úprava, hľadanie a odstránenie kontaktov. Kontakty môžete použiť pre vlastné potreby a môžete ich pridať automaticky ako príjemcov pri vytváraní e-mailovej správy.

Obsah článku

Prechod na stránku Ľudia

Položky zobrazené na stránke Ľudia

Pripnutie obľúbeného zobrazenia

Výber osoby a zobrazenie informácií o nej

Princípy priečinkov kontaktov

Vytvorenie úplne nového kontaktu

Vytvorenie kontaktu z e-mailovej správy

Vytvorenie zoznamu kontaktov

Úprava kontaktu alebo zoznamu kontaktov

Práca s priečinkami kontaktov

Zobrazenie kontaktov a zoznamu kontaktov

Odstránenie kontaktu alebo zoznamu kontaktov

Vyhľadanie kontaktu alebo zoznamu kontaktov

Prepojenie a zrušenie prepojenia kontaktov

Prechod na stránku Ľudia

 1. Prihláste sa do aplikácie Outlook na webe. Pomoc nájdete v téme Prihlásenie do aplikácie Outlook na webe.

 2. V hornej časti obrazovky vyberte Spúšťač aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 > Outlook.

  Spúšťač aplikácií služieb Office 365 so zvýraznenou aplikáciou Outlook

  Nedarí sa vám nájsť aplikáciu, ktorú hľadáte? Ak chcete zobraziť abecedný zoznam aplikácií služieb Office 365, ktoré máte k dispozícii, v spúšťači aplikácií vyberte položku Všetky aplikácie. Potom môžete vyhľadať konkrétnu aplikáciu.

 3. Kliknite na položku Ľudia.

Položky zobrazené na stránke Ľudia

Na tejto snímke obrazovky vidieť, čo sa zobrazí na stránke Ľudia.

Snímka obrazovky so stránkou Ľudia.

Tu je popis zobrazených položiek:

 1. Pole Hľadať v centre Ľudia, ktoré sa používa na hľadanie kontaktu alebo zoznamu kontaktov.

 2. Panel s nástrojmi, ktorý obsahuje ponuky a príkazy na vytváranie a úpravu kontaktov a zoznamov kontaktov v závislosti od kontextu.

 3. Zoznam Odporúčaní ľudia, v ktorom sú zahrnuté osoby, ktoré často kontaktujete, s ktorými sa stretávate, ktoré ste označili za obľúbené alebo aktivity ktorých by ste možno radi ďalej sledovali.

 4. Zoznam Vaše kontakty, v ktorom sú zahrnuté všetky priečinky s kontaktmi.

 5. Stredná tabla, na ktorej sa zobrazujú kontakty a zoznamy kontaktov obsiahnuté v položke vybratej na ľavej table.

 6. Karta kontaktu, na ktorej sa zobrazujú podrobnosti o kontakte alebo zozname kontaktov vybratom na strednej table.

Pripnutie obľúbeného zobrazenia

Vzhľad stránky Ľudia si môžete prispôsobiť pripnutím jedného z týchto zobrazení v zozname Odporúčaní ľudia:

 • Ľudia, ktorých často kontaktujete: Pozrite si nedávne komunikácie a aktuality týkajúce sa ľudí, s ktorými najviac komunikujete.

 • Ľudia, ktorých máte dnes v kalendári: Pozrite si, s kým sa dnes stretnete a na čom budete dnes pracovať.

 • Obľúbené položky: Tu sa budú zobrazovať ľudia, ktorých ste pridali medzi obľúbených, vďaka čomu budete mať rýchly prístup k ich najnovším e-mailom.

 • Ľudia, ktorých aktivity by ste možno radi ďalej sledovali: Nájdite označené položky a správy, v ktorých sa o vás niekto @zmienil, ako aj neprečítané správy od ľudí, s ktorými ste najčastejšie v kontakte.

 • Všetky kontakty: Toto je klasické zobrazenie Ľudia, v ktorom sa všetky kontakty zobrazujú na jednom mieste.

Ak si chcete zobrazenie pripnúť ako východiskový bod, vyberte možnosť Pripnúť toto zobrazenie.

Snímka obrazovky s tlačidlom Pripnúť toto zobrazenie.

Ak chcete východiskový bod zmeniť, vyberte možnosť Zrušiť pripnutie tohto zobrazenia v hornom paneli s ponukami pripnutého zobrazenia alebo vyberte možnosť Pripnúť toto zobrazenie v hornom paneli s ponukami v niektorom z ďalších zobrazení v časti Odporúčaní ľudia.

Poznámka: V závislosti od vašej verzie Outlooku nemusia byť všetky tieto zobrazenia k dispozícii.

Výber osoby a zobrazenie informácií o nej

Keď vyberiete niektorý zo svojich kontaktov, napravo sa otvorí tabla. Na nej sa zobrazujú ďalšie informácie o kontakte, napríklad e-mail, telefón alebo pracovisko. Uvidíte tiež, s kým je v rámci organizácie kontakt prepojený a do ktorých skupín patrí.

V dolnej časti tably sa zobrazí vaša spoločná komunikácia. Nachádzajú sa tam e-mailové správy, ktoré ste si vymenili, súbory, ktoré s vami zdieľal, a všetky spoločné uskutočnené aj nadchádzajúce schôdze alebo udalosti.

Snímka obrazovky s kartou kontaktu na stránke Ľudia.

Princípy priečinkov kontaktov

Novovytvorený kontakt alebo zoznam kontaktov sa uloží do priečinka kontaktov vybratého na ľavej table. Vytváranie priečinkov kontaktov vám umožní mať konkrétne kontakty alebo zoznamy kontaktov uložené spolu, vďaka čomu sa dajú jednoduchšie nájsť.

Zoznam Vaše kontakty, ktorý sa zobrazuje na ľavej table stránky Ľudia, zahŕňa všetky priečinky kontaktov. Keď je zoznam Vaše kontakty zbalený, výberom ho môžete rozbaliť a zobraziť všetky priečinky kontaktov.

Keď je zoznam Vaše kontakty rozbalený, priečinok Kontakty sa zobrazuje priamo pod ním, ako je znázornené na snímke obrazovky. Priečinok Kontakty získate automaticky. Obsahuje všetky lokálne kontakty, pokiaľ si nevytvoríte iné priečinky a kontakty nepridáte do nich.

Ďalšie informácie nájdete v časti Práca s priečinkami kontaktov ďalej v tomto článku.

Snímka obrazovky s kurzorom na tlačidle Kontakty na stránke Ľudia.

Vytvorenie úplne nového kontaktu

 1. V časti Vaše kontakty na ľavej table vyberte priečinok, v ktorom chcete vytvoriť kontakt. Ak namiesto konkrétneho priečinka vyberiete položku Vaše kontakty, nový kontakt sa vytvorí v priečinku Kontakty.

  Poznámka: Pred vytvorením nového kontaktu vyberte na ľavej table priečinok, v ktorom ho chcete vytvoriť. Kontakt už po jeho vytvorení nie je možné premiestniť do iného priečinka. Ak chcete kontakt po vytvorení uložiť do iného priečinka, odstráňte ho a potom znova vytvorte v inom priečinku.

 2. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Nový.

  Snímka obrazovky s kurzorom na tlačidle Nové na stránke Ľudia.

 3. Do formulára Pridať kontakt, ktorý sa otvorí, zadajte požadované informácie.

  Výberom ikony Ikona Pridať informácie. zobrazíte možnosti pre daný typ informácií. Ak chcete napríklad pridať telefónne čísla, vyberte Ikona Pridať informácie. vedľa položky Telefón.

 4. Po skončení kliknite na tlačidlo Uložiť Uložiť.

Vytvorenie kontaktu z e-mailovej správy

Ak chcete do priečinka Kontakty rýchlo pridať odosielateľa alebo príjemcu, ktorý sa nachádza v e-mailovej správe, postupujte takto:

 1. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Tlačidlo spúšťača aplikácií. a položku Pošta.

 2. V e-mailovej správe na table na čítanie vyberte meno odosielateľa alebo príjemcu, ktorého chcete pridať do zoznamu kontaktov.

 3. Na karte kontaktu, ktorá sa zobrazí pri danej osobe, vyberte položky Ďalšie akcie Ďalšie možnosti > Pridať do kontaktov.

  Snímka obrazovky s kurzorom na možnosti Pridať do kontaktov v ponuke Ďalšie akcie.

 4. Do formulára Pridať kontakt, ktorý sa otvorí, pridajte o kontakte ďalšie informácie, ktoré uznáte za vhodné.

 5. Vyberte položku Uložiť Uložiť, aby sa karta uložila do priečinka Kontakty.

  DÔLEŽITÉ: Takto vytvorený kontakt nie je možné uložiť ani premiestniť do iného priečinka.

Vytvorenie zoznamu kontaktov

Zoznam kontaktov je zbierka kontaktov. Niekedy sa tiež nazýva distribučný zoznam. Pri písaní e-mailovej správy ho môžete zadať ako príjemcu a správa sa odošle všetkým kontaktom zo zoznamu súčasne. Môžete napríklad vytvoriť zoznam kontaktov s názvom Môj knižný klub a pridať do neho všetkých členov knižného klubu. Keď budete chcieť následne odoslať správu všetkým členom klubu, stačí v e-maile do riadka Komu: zadať text Môj knižný klub.

Ak chcete vytvoriť zoznam kontaktov

 1. V časti Vaše kontakty na ľavej table vyberte priečinok, v ktorom chcete vytvoriť zoznam kontaktov. Ak namiesto konkrétneho priečinka vyberiete položku Vaše kontakty, nový zoznam kontaktov sa vytvorí v priečinku Kontakty.

  Poznámka: Pred vytvorením nového zoznamu kontaktov vyberte na ľavej table priečinok, v ktorom ho chcete vytvoriť. Po vytvorení zoznamu kontaktov už nie je možné premiestniť zoznam kontaktov do iného priečinka. Ak chcete zoznam kontaktov po vytvorení uložiť do iného priečinka, odstráňte ho a potom ho znova vytvorte v inom priečinku.

 2. Na paneli s nástrojmi vedľa položky Nový vyberte šípku nadol a potom vyberte položku Nový zoznam kontaktov.

  Snímka obrazovky s kontextovou ponukou tlačidla Nové a vybratou možnosťou Zoznam kontaktov.

 3. Do prázdneho formulára, ktorý sa otvorí, zadajte názov zoznamu kontaktov, členov zoznamu kontaktov a prípadné poznámky.

 4. Po skončení kliknite na tlačidlo Uložiť Uložiť.

Úprava kontaktu alebo zoznamu kontaktov

Môžete upravovať kontakty alebo vytvorte alebo importujte do Outlook na webe zoznamov kontaktov. Nemôžem upravovať kontakty, ktoré sa zobrazí po pripojení ku kontu sociálnej siete ako LinkedIn. Informácie o importovaní kontaktov z iného e-mailové konto alebo e-mailových programov nájdete v téme Importovanie kontaktov do Outlooku.

Poznámka:  Ak chcete zoznam kontaktov po vytvorení uložiť do iného priečinka, odstráňte ho a potom ho znova vytvorte v inom priečinku.

 1. Na strednej table začiarknite políčko vedľa kontaktu alebo zoznamu kontaktov, ktorý chcete upraviť, a potom na paneli s nástrojmi vyberte možnosť Upraviť.

  Snímka obrazovky s kurzorom na tlačidle Upraviť na stránke Ľudia.

 2. Vykonajte požadované zmeny.

 3. Po skončení kliknite na tlačidlo Uložiť Uložiť.

Práca s priečinkami kontaktov

 • Ak chcete vytvoriť priečinok kontaktov, na ľavej table kliknite pravým tlačidlom myši alebo podržte stlačenú položku Vaše kontakty a potom vyberte možnosť Nový priečinok.

 • Ak chcete ktorýkoľvek z vytvorených priečinkov kontaktov premenovať alebo odstrániť, kliknite na priečinok pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Premenovať alebo Odstrániť.

 • Ak chcete ktorýkoľvek z vytvorených priečinkov premiestniť do umiestnenia s názvom Ostatné kontakty tak, aby bol priečinok aj naďalej viditeľný, ale nezavadzal vám, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a vyberte možnosť Premiestniť do časti Ostatné kontakty. Priečinok sa zobrazí v časti Ostatné kontakty.

  Ak chcete priečinok z časti Ostatné kontakty premiestniť späť do hlavného zoznamu priečinkov v časti Vaše kontakty, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Premiestniť do časti Vaše kontakty.

Zobrazenie kontaktov a zoznamov kontaktov

Keď na stránke Ľudia vyberiete položku na ľavej table, na strednej table sa zobrazia kontakty, ktoré obsahuje, a to takto:

 • Výberom položky Odporúčaní ľudia sa na strednej table zobrazia osoby, ktoré často kontaktujete, ktoré máte dnes v kalendári, obľúbené osoby a osoby, ktorých aktivity by ste možno radi ďalej sledovali. Ak ste zobrazenie pripli, zobrazí sa navrchu strednej tably.

 • Keď vyberiete položku Vaše kontakty, na strednej table sa zobrazia všetky vaše kontakty a zoznamy kontaktov.

 • Keď vyberiete konkrétny priečinok kontaktov, na strednej table sa zobrazia len kontakty a zoznamy kontaktov, ktoré sa nachádzajú v danom priečinku.

Použitie ponuky filtrovania na zúženie a zoradenie zobrazenia kontaktov

Keď vyberiete položku Vaše kontakty alebo konkrétny priečinok kontaktov, pomocou rozbaľovacej ponuky navrchu strednej tably môžete zúžiť výber zobrazených kontaktov a zoznamov kontaktov a zoradiť ich. Názov ponuky naznačuje spôsob zoradenia, ktoré sa momentálne používa. Predvolený názov ponuky je Meno, pretože tento spôsob zoradenia je predvolený.

Po výbere ponuky, ktorú chcete otvoriť, sa zobrazia nasledujúce tri časti:

 • Časť Spôsob zoradenia, ktorá ponúka možnosť Meno alebo Priezvisko.

 • Časť Poradie zobrazenia, kde môžete vybrať možnosť Meno priezvisko alebo Priezvisko meno a určiť tak poradie zobrazenia jednotlivých mien.

 • Časť Zobrazovanie, kde môžete vybrať možnosť Ľudia, ak chcete zobraziť iba kontakty, ktoré sú osobami, alebo možnosť Zoznamy, ak chcete zobraziť len kontakty tvorené zoznamom kontaktov, alebo možnosť Všetko, ktorá zahŕňa všetky typy kontaktov.

Snímka obrazovky s rozbaľovacou ponukou filtra na stránke Ľudia.

Odstránenie kontaktu alebo zoznamu kontaktov

Kontakty alebo zoznamy kontaktov, ktoré ste vytvorili alebo importovali do služby Outlook na webe je možné odstrániť. Kontakty, ktoré získate pripojením ku kontu sociálnej siete, ako je napríklad LinkedIn, nie je možné odstrániť.

 1. Vyberte kontakt alebo zoznam kontaktov.

 2. Vyberte položku Odstrániť.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Odstrániť na stránke Ľudia.

Vyhľadanie kontaktu alebo zoznamu kontaktov

Do poľa Hľadať v centre Ľudia v hornej časti ľavej tably zadajte hľadaný výraz.

Snímka obrazovky s poľom Hľadať v centre Ľudia na stránke Ľudia.

 • Ak chcete vyhľadať kontakt, do poľa Hľadať v centre Ľudia zadajte meno alebo e-mailovú adresu a potom vyberte ikonu hľadania Vyhľadanie podpory alebo stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete vyhľadať zoznam kontaktov, do poľa Hľadať v centre Ľudia zadajte celý názov zoznamu kontaktov alebo len jeho časť a potom vyberte ikonu hľadania Vyhľadanie podpory alebo stlačte kláves Enter.

Prepojenie a zrušenie prepojenia kontaktov

Kontakty môžete vzájomne prepojiť a poukázať tým na to, že spolu nejakým spôsobom súvisia. Outlook na webe navyše automaticky rozpoznáva kontakty s rovnakými alebo veľmi podobnými menami a prepojí ich tak, aby sa zobrazili ako jeden kontakt.

Prepojenie kontaktov

 • Na strednej table začiarknite políčko vedľa jednotlivých kontaktov a potom na paneli s nástrojmi vyberte možnosť Prepojiť.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Prepojiť na stránke Ľudia.

Zrušenie prepojenia kontaktov

 1. Na strednej table začiarknite políčko vedľa prepojeného kontaktu.

 2. Na paneli s nástrojmi vyberte rozbaľovaciu ponuku Prepojenia.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Prepojenia na stránke Ľudia.

 3. V rozbaľovacej ponuke vyberte symbol Ikona Zrušiť prepojenie. vedľa kontaktu, ktorý chcete odpojiť od ostatných.

Automatické prepojenie kontaktov

Ak chcete zistiť, ktoré kontakty Outlook na webe automaticky prepojil s konkrétnym kontaktom, a zobraziť návrhy iných, podobných kontaktov na prepojenie s daným kontaktom, postupujte takto:

 1. Začiarknite políčko naľavo od mena kontaktu. Ak Outlook na webe automaticky prepojil všetky kontakty s rovnakými alebo podobnými menami, na pravej strane panela s nástrojmi sa zobrazí rozbaľovacia ponuka Prepojenia.

  Snímka obrazovky s tlačidlom Prepojenia na stránke Ľudia.

 2. Na paneli s nástrojmi vyberte rozbaľovaciu ponuku Prepojenia.

Stále potrebujete pomoc?

Okruh pomoci Outlook.com:

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Okruh pomoci Outlook na webe pre podniky:

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet v Číne, pozrite si tému Kontakt na oddelenie podpory služieb Office 365 for business – Pomocník pre správcov.

Pozrite tiež

Importovanie kontaktov do Outlooku

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×