Používanie kontaktov (centra Ľudia) v Outlooku na webe

Poznámka: Prihláste sa do služby Outlook na webe pomocou svojho pracovného alebo školského konta.

V Outlook na webe použijete stránku ľudia na vytváranie, zobrazovanie a upravovanie kontaktov, zoznamov kontaktov a skupín.

Ak chcete prejsť na stránku ľudia, prihláste sa do Outlook na webe a v dolnej časti stránky vyberte ikonu ľudia Ľudia

 • Pomocou vyhľadávacieho poľa vyhľadajte osobu alebo zoznam kontaktov.

 • Panel s nástrojmi poskytuje ponuky a príkazy na vytváranie a úpravu kontaktov, zoznamov kontaktov a skupín v závislosti od kontextu.

 • Obľúbené položky zobrazujú všetky položky, ktoré ste pridali medzi svoje obľúbené položky.

 • V kontaktoch sa zobrazia všetky uložené kontakty a zoznamy kontaktov vo všetkých priečinkoch.

 • Zoznam kontaktov zobrazuje všetky zoznamy kontaktov vo všetkých priečinkoch.

 • Priečinky: predvolený priečinok s názvom kontakty obsahuje kontakty a zoznamy kontaktov. Môžete tiež vytvoriť vlastné priečinky.

 • Skupiny: člen zobrazuje skupiny, ktoré ste členom, a vlastník zobrazuje skupiny, v ktorých ste vlastníkom.

 • Stredná tabla zobrazuje obľúbené položky, kontakty, zoznamy kontaktov alebo skupiny v závislosti od toho, čo ste vybrali na navigačnej table. Pomocou ponuky Filter môžete zoraďovať a vyberať spôsob zobrazovania mien kontaktov.

 • Pravá tabla zobrazuje podrobnosti o kontakte, zozname kontaktov alebo skupine, ktorá je vybratá na strednej table.

Kontakty a zoznamy kontaktov sú predvolene uložené v priečinku kontakty v časti priečinky na navigačnej table. Môžete tiež vytvoriť vlastné priečinky kontaktov, aby ste mali k dispozícii určité kontakty alebo zoznamy kontaktov a jednoduchšie ich nájsť.

 • Ak chcete vytvoriť nový priečinok kontaktov: v časti priečinkyvyberte položku nový priečinok a zadajte názov. Potom vyberte priečinok a pridajte do neho kontakty.

 • Ak chcete premenovať alebo odstrániť priečinok kontaktov, ktorý ste vytvorili, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a potom vyberte položku premenovať alebo odstrániť.

Vytvorenie, zobrazenie a úprava kontaktov

Nové kontakty sa uložia do predvoleného priečinka Kontakty a zobrazia sa aj v kontaktoch. Ak chcete nový kontakt uložiť do iného priečinka, pred vytvorením kontaktu vyberte priečinok.

 1. Prihláste sa do Outlooku na webe.

 2. V dolnej časti navigačnej tably vyberte ikonu ľudia Ľudia .

 3. Na stránke ľudia na paneli s nástrojmi vyberte položku nový kontakt.

  Snímka obrazovky s tlačidlom nový kontakt

 4. Zadajte podrobnosti kontaktu. Vyberte položku Pridať ďalšie a pridajte ďalšie informácie, ako je napríklad adresa a narodeniny kontaktu.

 5. Vyberte položku Vytvoriť.

Keď v Outlooku alebo v iných aplikáciách a službách balíka Office kliknete na meno alebo obrázok iného používateľa, zobrazí sa im karta profilu s informáciami o nich. Z karty profilu ich môžete uložiť do svojich vlastných kontaktov, napríklad ak chcete pridať poznámky alebo iné informácie.

Tu je postup, ako môžete pridať kontakt z e-mailovej správy:

 1. V aplikácii Pošta otvorte e-mailovú správu na table na čítanie a potom vyberte meno odosielateľa alebo príjemcu, ktorého chcete pridať do kontaktov.

 2. Na karte profilu, ktorá sa otvorí, vyberte položky Ďalšie možnosti > Pridať do kontaktov.

  Vyberte tri bodky a potom vyberte položku Pridať do kontaktov

 3. Ak chcete, pridajte ďalšie informácie. Vyberte položku Pridať ďalšie a pridajte ďalšie informácie, ako je napríklad adresa a narodeniny kontaktu.

 4. Vyberte položku Vytvoriť.

Poznámka: Kontakt je uložený v predvolenom priečinku Kontakty na stránke ľudia.

Ak má vaša spoločnosť nastavený adresár, budete môcť zobraziť informácie o svojich kolegoch bez toho, aby ste ich uložili ako kontakty. Môžete ich vyhľadať alebo vybrať svoje meno alebo obrázok z e-mailovej správy. Na karte profilu sa zobrazia informácie zhromaždené z iných systémov (adresár). Ak chcete pridať ďalšie informácie, ako sú napríklad poznámky, môžete kolegov Uložiť do svojich vlastných kontaktov. Nový kontakt sa automaticky prepojí s existujúcim kontaktom v adresári. Informácie, ktoré pridáte, sa zobrazia iba vy.

Ak chcete pridať kontakt medzi obľúbené položky, vyberte ho a potom vyberte položku Pridať medzi obľúbené položky na paneli s nástrojmi.

Tip: Obľúbené kontakty, ktoré majú e-mailovú adresu, sa zobrazia aj na navigačnej table v aplikácii Pošta, aby ste mohli Zobraziť všetky e-maily na jednom mieste.

Na stránke Ľudia vyberte na strednej table kontakt, ktorého informácie chcete zobraziť alebo upraviť. Čo vidíte, je verzia karty profilu. Zobrazené karty a sekcie sa môžu líšiť.

 • Súbory: Naposledy otvorené súbory, ktoré s vami kontakt zdieľal.

 • E-mail: najnovšie e-mailové správy a e-mailové prílohy medzi vami a kontaktom.

 • LinkedIn: Ak má kontakt verejný profil v službe LinkedIn s rovnakým e-mailom, s akým máte tento kontakt uložený, zobrazia sa vám tu aj informácie služby LinkedIn.

Ak chcete upraviť kontakt, vyberte položku Upraviť kontakt vedľa položky kontaktné informáciealebo na paneli s nástrojmi vyberte položku Upraviť .

Snímka obrazovky s tlačidlom Upraviť kontakt

 1. Na stránke Ľudia vyberte kontakt.

 2. Vyberte ikonu fotoaparátu.

  Vyberte ikonu fotoaparátu a pridajte fotografiu
 3. Vyberte položku nahrať novú fotografiu, vyberte súbor, ktorý chcete použiť, a potom vyberte položku Otvoriť na nahratie.

 4. Ak chcete zmeniť zobrazovanú časť fotografie, kliknite do kruhu a potiahnite ukazovateľ myši. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť zobrazovanú časť fotografie, použite jazdca pod fotografiou.

  Upravte fotografiu a vyberte možnosť Použiť
 5. Vyberte položku použiťa potom položku Done (Hotovo).

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania mien kontaktov, vyberte položku nastavenia a potom zobrazte kontakty podľa > krstné meno alebo priezvisko.

Ak chcete vybrať zoraďovanie, použite ponuku zoradenia v hornej časti zoznamu. Vyberte napríklad položku Zoradiť podľa > priezvisko.

Kontakty môžete prepojiť a označiť tým, že spolu súvisia, napríklad ak máte viaceré položky pre tú istú osobu. Prepojené kontakty sa zobrazia ako jeden kontakt.

Prepojenie kontaktov:

 • Na stránke ľudia vyberte dva alebo viaceré kontakty a potom vyberte položku prepojiť kontakty na paneli, ktorý sa zobrazí.

Zrušenie prepojenia prepojeného kontaktu:

 • Na stránke Ľudia vyberte kontakt, na paneli s nástrojmi vyberte položku Prepojené kontakty a potom vyberte položku Zrušiť prepojenie.

 1. Vyberte jeden alebo viacero kontaktov a potom vyberte položku Delete (odstrániť).

 2. Potvrďte akciu výberom položky Odstrániť.

Vytvorenie, zobrazenie a úprava zoznamov kontaktov

Zoznam kontaktov je kolekcia e-mailových adries a je užitočná na odosielanie e-mailov skupine ľudí. Zoznamy kontaktov sa niekedy označujú ako distribučné zoznamy.

Môžete napríklad vytvoriť zoznam kontaktov s názvom môj Knižný klub a pridať do nej všetkých členov svojho knižného klubu. Ak chcete odoslať e-mailovú správu každému v klube, do e-mailu v e-mailovej správe zadajte slovo "môj Knižný klub".

Poznámka: Zoznamy kontaktov sa predvolene vytvárajú v predvolenom priečinku Kontakty a môžete ich zobraziť aj v zoznamoch kontaktov. Ak chcete zoznam kontaktov Uložiť do iného priečinka, vyberte ho a potom vyberte položku nový zoznam kontaktov. Po vytvorení zoznamu kontaktov ho už nie je možné premiestniť do iného priečinka.

 1. Na stránke ľudia na paneli s nástrojmi vyberte šípku vedľa položky nový kontakta potom vyberte položku nový zoznam kontaktov.

  Snímka obrazovky s ponukou nový kontakt s vybratým novým zoznamom kontaktov

 2. Zadajte názov zoznamu a potom pridajte mená alebo e-mailové adresy.

 3. Vyberte položku Vytvoriť.

Tip: Ak chcete zoskupiť kontakty z iných dôvodov ako odosielanie e-mailu, môžete namiesto toho vytvoriť priečinok. Potom do priečinka pridajte kontakty.

 1. Na stránke ľudia vyberte zoznamy kontaktov na navigačnej table alebo vyhľadajte názov zoznamu kontaktov.

 2. Vyberte zoznam kontaktov a potom vyberte položku Upraviť.

 3. Zadajte mená alebo e-mailové adresy.

 4. Vyberte možnosť Uložiť.

 1. Na stránke ľudia vyberte zoznamy kontaktov na navigačnej table alebo vyhľadajte názov zoznamu kontaktov.

 2. Vyberte zoznam kontaktov a potom vyberte položku Upraviť.

 3. Vyberte znak x pre meno alebo e-mailovú adresu, ktorú chcete odstrániť.

 4. Vyberte možnosť Uložiť.

 1. Vyberte zoznam kontaktov, ktorý chcete odstrániť, a vyberte položku Odstrániť.

 2. Potvrďte akciu výberom položky Odstrániť.

Stále potrebujete pomoc?

Získanie pomoci so službou Outlook.com:

Tlačidlo Fórum komunity Tlačidlo kontaktovania oddelenia podpory

Získajte pomoc s Outlook na webe pre podniky:

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet v Číne, pozrite si tému Kontakt na oddelenie podpory služieb Office 365 for business – Pomocník pre správcov.

Pozrite tiež

Importovanie kontaktov do Outlooku

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×