Office
Prihlásenie

Používanie katalógu aplikácií na sprístupnenie vlastných podnikových aplikácií v prostredí SharePointu Online

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ako správca SharePointu Online môžete vytvoriť lokalitu katalógu aplikácií a sprístupniť tak interne vyvinuté vlastné aplikácie používateľom na inštaláciu. Na vyhľadanie aplikácií slúži filter Z vašej organizácie na stránke Obsah lokality. Vlastníci lokality môžu potom pridaním týchto aplikácií prispôsobiť lokality pomocou konkrétnych funkcií alebo zobraziť informácie.

Po vytvorení lokality katalógu aplikácií môžete túto lokalitu použiť na nahratie všetkých vlastných aplikácií, ktoré organizácia vyvinula. Nahratie vlastných aplikácií nie je o nič zložitejšie než nahratie dokumentu do knižnice a nastavenie niektorých vlastností. Pomocou lokality katalógu aplikácií môžete nainštalovať vlastné aplikácie alebo aplikácie tretích strán na lokalitách pre používateľov (nazýva sa to aj nasadenie aplikácií). K dispozícii je navyše možnosť spravovať žiadosti používateľov o aplikácie.

Ďalšie informácie o možnostiach na vývoj vlastných aplikácií pre SharePoint Online, pozrite si tému: Vytvorenie aplikácie pre SharePoint a aplikácie pre SharePoint v porovnaní s sharepointových riešení.

Prvým krokom je vytvorenie kolekcie lokalít katalógu aplikácií, ak nebol už boli vytvorené.

Aj keď nemáte v úmysle sprístupniť interného vlastných aplikácií, nebudú môcť vykonať, napríklad zmeniť nákup nastavenia pre SharePoint obchod dovtedy, kým nevytvoríte kolekcie lokalít katalógu aplikácií. Môžete mať iba jednu kolekciu lokalít katalógu aplikácií na nájomníka služby SharePoint Online a mať len raz ho vytvoriť.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

  Spúšťač aplikácií služieb Office 365 so zvýraznenou aplikáciou Správca

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Na ľavej table vyberte položku aplikácie a potom vyberte položku Katalóg aplikácií.

 5. Ak neotvorí lokalitu katalógu aplikácií, vyberte položku vytvoriť novú lokalitu katalógu aplikácií a potom vyberte tlačidlo OK.

  Dialógové okno Lokalita katalógu aplikácií s vybranou možnosťou Vytvoriť novú lokalitu katalógu aplikácií.
 6. Na stránke Vytvorenie kolekcie lokalít katalógu aplikácií zadajte požadované informácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Vytvorenie katalógu aplikácií

Prejsť na lokalitu katalógu aplikácií po jeho vytvorení, postupujte podľa krokov 1 až 4 v predchádzajúcej časti. Katalógu aplikácií môže chvíľu trvať Zobraziť. Lokalitu katalógu aplikácií budú mať knižnice dokumentov pre aplikácie pre Office a knižnice dokumentov pre aplikácie pre SharePoint, ako aj zoznam, ktorý sleduje požiadavky aplikácie pred používateľmi lokality.

Snímka obrazovky s domovskou stránkou lokality katalógu aplikácií.

 1. Na domovskej stránke lokality katalógu aplikácií kliknite na dlaždicu Distribúcia aplikácií pre SharePoint alebo Distribúcia aplikácií pre balík Office podľa toho, ktorý typ aplikácie nahrávate.

  Dlaždice Začíname pracovať s katalógom aplikácií so zvýraznenou dlaždicou Distribúcia aplikácií pre SharePoint.
 2. Vyberte položku Nové a vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete nahrať, alebo ju presuňte do knižnice.

  Katalóg aplikácií SPO SharePoint so zvýrazneným tlačidlom Nový

  Poznámka: V závislosti od funkcie, ktoré poskytuje aplikácie, vývojár môžete nastaviť príznak, ktorý umožňuje zabezpečenie svojej aplikácie dostupné na všetkých lokalitách v organizácii. Ak sa aplikácia vytvára niečo (napríklad vytvorí nový zoznam), nie je možné sprístupniť na všetkých lokalitách a bude potrebné nasadiť ako je popísané v ďalšej časti "Nasadenie vlastnej aplikácie". Pred nasadením ich širšej vždy odporúčame testovanie riešenia. Ak sa zobrazí dialógové okno "Dôverujete" Keď nahráte aplikáciu a chcete zabezpečenie svojej aplikácie dostupné na všetkých lokalitách v organizácii, vyberte položku, vykonajte toto riešenie dostupné na všetkých lokalitách v organizácii a potom kliknite na položku nasadenie.

 3. Ak chcete pomôcť vlastníci lokalít identifikovať a používať aplikáciu, kliknite naň pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  Katalóg aplikácií Aplikácie pre SharePoint s vybratou aplikáciou
 4. V dialógovom okne vlastností môžete zmeniť Názov aplikácie a zadať voliteľné informácie, ako sú napríklad popis, obrázky, kategórie, vydavateľ a URL adresa podpory. Informácie, ako je napríklad veľkosť obrázka, získate podľa pokynov na obrazovke.

 5. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Povolené, aby mohli používatelia pridávať túto aplikáciu na lokality.

 6. Ak sa zobrazí pole Hosťované licencie, zadajte doň predpokladaný počet licencií, ktoré budete potrebovať.

 7. Vyberte možnosť Uložiť.

Poznámka: Ak chcete používateľom sprístupniť vyhľadávanie a inštaláciu aplikácií tretích strán, stačí im zakúpiť licenciu na lokalitu. Po zakúpení licencie na lokalitu aplikácie tretej strany zo SharePoint Obchodu sa aplikácie budú automaticky zobrazovať v časti Aplikácie, ktoré môžete pridať.

Ak chcete všetkým používateľom používať inú aplikáciu, nasadíte na konkrétne kolekcie lokalít, spravované cesty alebo šablóny lokalít. Nasadenie aplikácie v podstate nainštaluje túto aplikáciu na lokalite pre používateľov tak, že je k dispozícii na použitie. Nasadenie aplikácie sa zobrazujú na stránke obsah lokality pre lokalitu.

K dispozícii je možnosť nasadiť aplikáciu tretej strany alebo nasadiť vlastnú aplikáciu.

Nasadenie aplikácie tretej strany   

Ak si zakúpite licenciu lokality aplikácie tretej strany, táto aplikácia bude pre používateľov automaticky dostupná na inštaláciu, keď budú vyhľadávať aplikácie pomocou filtra Aplikácie, ktoré môžete pridať.

Dialógové okno Aplikácie, ktoré môžete pridať so zvýraznenou aplikáciou

Ak ale chcete aplikáciu sprístupniť na používanie bez toho, aby ju používatelia museli vyhľadať a inštalovať, môžete ju nasadiť.

 1. Aplikáciu treba najprv zakúpiť. Ak ste to ešte neurobili, potrebné informácie nájdete v téme Zakúpenie aplikácie zo SharePoint Obchodu.

 2. Na lokalite katalógu aplikácií kliknite na položku nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom kliknite na položku pridať aplikáciu.

 3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať, a potom po zobrazení výzvy kliknite na položku Dôverovať.

  Dialógové okno Dôverujete aplikácii s vybratou možnosťou Dôverovať
 4. Na stránke Obsah lokality vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete nasadiť.

 5. Kliknite na tri bodky (...) vedľa aplikácie, opätovným kliknutím na tri bodky (...) v bubline zobrazte ponuku a potom kliknite na položku Nasadenie. (V prípade niektorých aplikácií sa môže príkaz Nasadenie zobraziť v prvej bubline).
  Príkaz Nasadenie je k dispozícii v bubline vlastností aplikácie na lokalite katalógu aplikácií.

 6. Na stránke Správa nasadenia aplikácií zadajte URL adresu každej kolekcie lokalít, v ktorej chcete aplikáciu nasadiť, a potom ju kliknutím na položku Pridať pridajte do zoznamu.

 7. V časti Spravované cesty pomocou tlačidla Pridať zadajte spravované cesty, ktoré by mali mať túto aplikáciu k dispozícii.

 8. V časti Šablóny lokality pomocou tlačidla Pridať zadajte šablóny lokality, ktoré by mali mať túto aplikáciu k dispozícii.

 9. Vyberte tlačidlo OK.

 10. Ak sa zobrazí výzva na dôverovanie aplikácii, vyberte na položku Dôverovať.

Nasadenie vlastnej aplikácie   

Ak nahráte do katalógu aplikácií vlastnú aplikáciu, automaticky sa sprístupní používateľom na inštaláciu. Na vyhľadanie aplikácií slúži filter Z vašej organizácie. Ak chcete, aby bola aplikácia k dispozícii na použitie bez toho, aby ju používatelia lokality museli inštalovať, môžete ju nasadiť.

 1. Skôr než môžete nasadiť vlastnú aplikáciu, musíte najprv nahrať na lokalitu katalógu aplikácií. Podrobné pokyny o tom, ako na to, nájdete v predchádzajúcej časti Pridanie vlastných aplikácií na lokalitu katalógu aplikácií.

 2. Po nahratí je potrebné aplikáciu pridať ako aplikáciu na lokalitu katalógu aplikácií, aby sa zobrazovala na stránke Obsah lokality v samotnom katalógu aplikácií. Na lokalite katalógu aplikácií prejdite na Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a kliknite na položku Pridať aplikáciu.

 3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať, a potom po zobrazení výzvy kliknite na položku Dôverovať.

  Tlačidlo Dôverovať so zvýraznenou možnosťou dôveryhodnosti
 4. Na stránke Obsah lokality vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete nasadiť.

 5. Kliknite na tri bodky (...) vedľa aplikácie, opätovným kliknutím na tri bodky (...) v bubline zobrazte ponuku a potom kliknite na položku Nasadenie. (V prípade niektorých aplikácií sa môže príkaz Nasadenie zobraziť v prvej bubline).
  Príkaz Nasadenie je k dispozícii v bubline vlastností aplikácie na lokalite katalógu aplikácií.

 6. Na stránke Správa nasadenia aplikácií zadajte URL adresu každej kolekcie lokalít, v ktorej chcete aplikáciu nasadiť, a potom ju kliknutím na položku Pridať pridajte do zoznamu.

 7. V časti Spravované cesty pomocou tlačidla Pridať zadajte spravované cesty, ktoré by mali mať túto aplikáciu k dispozícii.

 8. V časti Šablóny lokality pomocou tlačidla Pridať zadajte šablóny lokality, ktoré by mali mať túto aplikáciu k dispozícii.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak sa zobrazí výzva na dôverovanie aplikácii, kliknite na položku Dôverovať.

  Poznámky: 

  • Nasadenie aplikácie môže trvať až 30 minút.

  • Ak nasadzujete aplikáciu, ktorá pridáva príkazy do bubliny položky pre knižnice alebo zoznamy dokumentov, tieto príkazy sa budú používateľom zobrazovať. Ak však nasadzujete aplikáciu, ktorá obsahuje vlastné ovládacie prvky na páse s nástrojmi alebo komponent aplikácie, na zobrazenie príkazov používateľského rozhrania aplikácie sa môžu vyžadovať ďalšie kroky.

Ak už nechcete, aby mohli používatelia inštalovať konkrétnu aplikáciu, môžete ju z katalógu aplikácií odstrániť. Všetky inštancie aplikácie, ktoré už používatelia pridali na lokality, sa zachovajú, ale aplikáciu už nebudú môcť používatelia pridávať na ďalšie lokality.

 1. Na lokalite katalógu aplikácií vyberte zoznam Aplikácie pre SharePoint.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na položku odstrániť.

 3. V dialógovom okne kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že chcete odoslať položku do priečinka Kôš lokality.

Pozrite tiež

Konfigurácia nastavení pre SharePoint obchod

Správa licencií na aplikácie pre prostredie SharePointu Online

Monitorovanie aplikácií v prostredí SharePoint Online

Pridanie aplikácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×