Používanie hodnôt z webovej služby na vyplnenie zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete vyplniť zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa pomocou údajov z vedľajšieho pripojenia údajov webovej služby.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Krok 1: Pridanie pripojenia údajov

Krok 2: Konfigurácia ovládacieho prvku

Prehľad

Zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa zobrazuje položky, ktoré je možné vybrať pri vypĺňaní formulára, ktorý je založený na šablóne formulára. Môžete nakonfigurovať tieto typy ovládacích prvkov na zobrazenie údajov z vedľajšieho pripojenia údajov webovej služby. Vedľajšieho pripojenia údajov je akékoľvek pripojenie k externému zdroju údajov, môžete pridať do šablóny formulára tak, aby používatelia vypĺňanie formulárov založených na šablóne formulára môžete získať údaje z alebo odoslanie údajov k externým zdrojom údajov, ako je napríklad webová služba.

Získať údaje z externého zdroja údajov, pridáte vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára, ktoré získava údaje. Ako výsledok, program Microsoft Office InfoPath vytvorí sekundárne zdroj údajov s údajových polí a skupín, ktoré zodpovedá schéma XML webovej služby. Pripojenia údajov získava údaje z webovej služby a ukladá ich vo vedľajšom zdroji údajov formulára. Na základe predvoleného nastavenia údaje vo vedľajšom zdroji údajov je k dispozícii iba vtedy, keď používateľ je pripojený k sieti. Môžete nakonfigurovať vedľajšieho pripojenia údajov môžete uložiť výsledky dotazu v počítačoch používateľov, aby pri ich formulár nie je pripojený k sieti môžu mať prístup k údajom.

Poznámka k zabezpečeniu: Ak používate vedľajšieho pripojenia údajov na načítanie údajov z externého zdroja údajov, môžete vypnúť túto funkciu na ochranu údajov pred neoprávneným použitím v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak zakážete túto funkciu, údaje sú dostupné iba v prípade, že používateľ je pripojený k sieti.

Keďže štruktúra údajov vo vedľajšom zdroji údajov musí zodpovedať spôsob uloženia údajov vo webovej službe, nemôžete upraviť existujúce polia alebo skupiny vo vedľajšom zdroji údajov. V časti Pozrite tiež nájdete prepojenia na ďalšie informácie o pripojení údajov a zdrojov údajov.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

Pred použitím hodnôt z webovej služby na vyplnenie ovládacieho prvku v šablóne formulára, potrebujete od správcu webovej služby nasledujúce informácie:

 • Umiestnenie webovej služby.

 • Potvrdenie webovej služby dokumentu alebo doslovný štýl kódovania. Program InfoPath dokáže prijať iba dokument/doslovný štýl webové služby.

 • Názov operáciu webovej služby, ktoré vám odošle údaje do formulára.

 • Či je zabezpečene uložiť výsledky dotazu z webovej služby na počítačoch používateľov v režime offline.

Na začiatok stránky

Krok 1: Pridanie pripojenia údajov

Ak nemáte existujúce pripojenia údajov v šablóne formulára, ktoré môžete použiť na uviesť hodnoty pre ovládací prvok, postupujte podľa týchto krokov na pridanie nového vedľajšieho pripojenia údajov. Ak sa v šablóne formulára už vedľajšieho pripojenia údajov, ktoré môžete použiť, môžete túto sekciu preskočiť a prejsť na Krok 2: Konfigurácia ovládacieho prvku.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov, kliknite na položku Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku vytvoriť nové pripojenie, kliknite na položku prijať údaje a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Webová služba a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby.

  Poznámka: Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL adresu, ktorú chcete vyhľadať, určiť, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré sú UDDI servera k dispozícii, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá vráti údaje do formulára a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Ak sa Sprievodca pripojením údajov vyskytne neznámy prvok v schéme webovej služby, na ďalšiu stranu sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt pre každý parameter na stanovenie polí alebo skupín, ktoré chcete pridať do hlavného zdroja údajov.

  Postup

  1. Vyberte parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne vzorky hodnota zadajte hodnotu používateľov môžu použiť pre toto pole, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Opakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke parametre, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Technické podrobnosti

  Keď konfigurujete pripojenie údajov webovej služby v Sprievodcovi pripojením údajov, program Microsoft Office InfoPath pripojí k webovej službe a žiada súbor služieb popis jazyk WSDL (Web). Súbor WSDL obsahuje schému, používané v webovej služby. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa tieto informácie v tomto súbore pridať príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath nájde neznámy typ prvku v súbore WSDL, program InfoPath vzorových údajov sa používa na určenie definície neznámeho typu prvku a potom pridá príslušné polia a skupiny do vedľajšieho zdroja údajov.

 9. Ak chcete výsledky dotazu sprístupniť, keď formulár nie je pripojený k sieti, začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára.

  Poznámka k zabezpečeniu: Začiarknutím tohto políčka uloží údaje v počítači používateľa, keď sa vo formulári použije toto pripojenie údajov. Ak sa vám zobrazujú citlivé údaje z tohto pripojenia údajov, môžete vypnúť túto funkciu na ochranu údajov v prípade straty alebo krádeže počítača.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte popisný názov pre vedľajšie pripojenie údajov.

 12. Ak chcete formulár automaticky prijímať údajov pri jeho otvorení, začiarknite políčko automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

Na začiatok stránky

Krok 2: Konfigurácia ovládacieho prvku

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknite na názov zobrazenia v ponuke Zobraziť prejdite do zobrazenia s ovládacím prvkom, kde chcete zobraziť údaje z vedľajšieho zdroja údajov.

 2. Dvakrát kliknite na pole so zoznamom, rozbaľovacieho zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa, ktoré chcete vyplniť.

 3. Kliknite na kartu Údaje.

 4. V časti položky zoznamu kliknite na položku Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

 5. V zozname Zdroj údajov kliknite na zdroj údajov so skupinou alebo polia, ktoré obsahujú údaje, ktoré chcete použiť.

 6. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov vedľa poľa položky.

 7. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny zadajte, aké údaje sa zobrazujú používateľovi a aké údaje budú predložené k externému zdroju údajov pomocou niektorého z týchto krokov.

  Určiť, že používateľovi sa zobrazí údaje rovnaké údaje, ktoré používateľ odošle.

  • Kliknite na pole, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Určiť, či údajov používateľ uvidí sa líši od údajov, ktoré používateľ odošle.

  Poznámka: V tomto scenári údajov, ktorý sa bude zobrazovať používateľovi je z niektorého z polí v skupine a údaje, ktoré používateľ odošle je v inom poli v rovnakej skupine.

  1. Kliknite na skupinu a potom kliknite na tlačidlo OK.

  2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov vedľa poľa hodnota.

  3. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole, ktoré obsahuje údaje, že používateľ Odoslať do externého zdroja údajov a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov vedľa poľa zobrazovaný názov.

  5. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole, ktoré obsahuje údaje, ktoré sa zobrazia v ovládacom prvku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Ak pole do poľa zobrazovaný názov obsahuje hodnoty s podobnými zobrazovanými názvami a chcete zobraziť len jedinečné názvy, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jedinečnými zobrazovanými názvami.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×