Používanie hodnôt z webovej služby na vyplnenie zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo poľa so zoznamom

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zoznam, rozbaľovací zoznam alebo pole so zoznamom môžete vyplniť údajmi použitím vedľajšieho pripojenia údajov k webovej službe.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Krok 1: Pridanie pripojenia údajov

Krok 2: Konfigurácia ovládacieho prvku

Prehľad

Zoznam, rozbaľovací zoznam alebo pole so zoznamom zobrazujú také položky, ktoré si môžu používatelia vybrať pri vypĺňaní formulára vytvoreného na základe šablóny formulára. Ak chcete zobraziť údaje z vedľajšieho pripojenia údajov k webovej službe, môžete tieto typy ovládacích prvkov prispôsobiť. Vedľajšie pripojenie údajov je akékoľvek pripojenie na externý zdroj údajov, ktoré pridáte k šablóne formulára, aby používatelia, ktorí vypĺňajú formuláre vytvorené na základe tejto šablóny formulára, mohli získať alebo odoslať údaje do externého zdroja údajov, ako je napríklad webová služba.

Získať údaje z externého zdroja údajov, pridáte vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára, ktoré získava údaje. Ako výsledok, program Microsoft Office InfoPath vytvorí sekundárne zdroj údajov s údajových polí a skupín, ktoré zodpovedá schéma XML webovej služby. Pripojenia údajov získava údaje z webovej služby a ukladá ich vo vedľajšom zdroji údajov formulára. Na základe predvoleného nastavenia údaje vo vedľajšom zdroji údajov je k dispozícii iba vtedy, keď používateľ je pripojený k sieti. Môžete nakonfigurovať vedľajšieho pripojenia údajov môžete uložiť výsledky dotazu v počítačoch používateľov, aby pri ich formulár nie je pripojený k sieti môžu mať prístup k údajom.

Poznámka k zabezpečeniu : Ak sa sekundárne pripojenie údajov používa na získavanie dôverných údajov z externého zdroja údajov, vypnutie tejto funkcie pomôže ochrániť údaje pred neoprávneným použitím v prípade straty alebo krádeže počítača. Ak sa táto funkcia vypne, údaje budú prístupné, len ak je používateľ pripojený k sieti.

Keďže sa štruktúra údajov vo vedľajšom zdroji údajov musí zhodovať so spôsobom uloženia údajov na webovej službe, existujúce polia alebo skupiny vo vedľajšom zdroji údajov nie je možné upravovať. Prepojenia na ďalšie informácie o pripojeniach údajov a zdrojoch údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Predtým, než na vyplnenie ovládacieho prvku v šablóne formulára použijete hodnoty z webovej služby, potrebujete od správcu webovej služby nasledujúce informácie:

 • Umiestnenie webovej služby.

 • Potvrdenie o používaní kódovania štýlu document/literal webovou službou. Program InfoPath dokáže prijať iba webové služby používajúce štýl document/literal.

 • Názov operáciu webovej služby, ktoré vám odošle údaje do formulára.

 • Informáciu, či je možné zabezpečene uložiť výsledky dotazu z webovej služby do počítačov používateľov na použitie offline.

Na začiatok stránky

Krok 1: Pridanie pripojenia údajov dotazu

Ak nemáte existujúce pripojenia údajov v šablóne formulára, ktoré môžete použiť na uviesť hodnoty pre ovládací prvok, postupujte podľa týchto krokov na pridanie nového vedľajšieho pripojenia údajov. Ak sa v šablóne formulára už vedľajšieho pripojenia údajov, ktoré môžete použiť, môžete túto sekciu preskočiť a prejsť na Krok 2: Konfigurácia ovládacieho prvku.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na položku Prijatie údajov a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Webová služba a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte umiestnenie webovej služby.

  Poznámka : Ak chcete vyhľadať webovej služby pomocou servera univerzálny popis zisťovanie a Integration (UDDI), kliknite na položku Vyhľadávanie UDDI, zadajte URL ADRESU UDDI servera, ktorý chcete vyhľadávať, zadajte, či chcete vyhľadávať podľa poskytovateľa alebo služby, ktoré poskytuje, zadajte hľadané kľúčové slovo a potom kliknite na položku vyhľadávanie. Webové služby, ktoré spĺňajú hľadané kľúčové slovo sa zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania. Vyberte webovej služby, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. V zozname Vyberte operáciu kliknite na operáciu webovej služby, ktorá vracia údaje do formulára, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Ak sa v Sprievodcovi pripojením údajov vyskytne neznámy prvok v schéme webovej služby, na nasledujúcej strane Sprievodcu sa môže zobraziť výzva na zadanie vzorových hodnôt každého parametra, aby sa určili tie skupiny alebo polia, ktoré sa pridajú k hlavnému zdroju údajov.

  Ako?

  1. V tabuľke Parametre vyberte parameter a kliknite na položku Nastaviť vzorovú hodnotu.

  2. V dialógovom okne Vzorová hodnota zadajte hodnotu, ktorú môže používateľ použiť pre toto pole a kliknite na tlačidlo OK.

  3. Zopakujte tieto kroky pre každý parameter v tabuľke Parametre a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Technické podrobnosti

  Pri konfigurovaní pripojenia údajov na webovú službu v Sprievodcovi pripojením údajov, sa program Microsoft Office InfoPath pripojí na webovú službu a požaduje súbor Web Service Description Language (WSDL). Súbor WSDL obsahuje schému, ktorú používa webová služba. Webová služba odpovedá na požiadavku odoslaním tohto súboru do programu InfoPath. Program InfoPath používa informácie z tohto súboru na pridanie príslušných polí a skupín do sekundárneho zdroja údajov v šablóne formulára. Ak program InfoPath v súbore WSDL nájde neznámy typ prvku, program InfoPath použije na určenie definície neznámeho typu prvku vzorové údaje a potom pridá príslušné polia a skupiny do sekundárneho zdroja údajov.

 9. Ak chcete mať k dispozícii výsledky dotazu aj v prípade, ak formulár nie je pripojený k sieti, začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára.

  Poznámka k zabezpečeniu : Po začiarknutí tohto políčka sa údaje uložia v počítači používateľa, keď sa vo formulári použije toto pripojenie údajov. Ak sa pomocou tohto pripojenia údajov prijímajú dôverné údaje, môžete funkciu zakázať a tým lepšie chrániť údaje v prípade straty alebo krádeže počítača.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Na ďalšej strane Sprievodcu zadajte popisný názov pre pripojenie vedľajších údajov.

 12. Ak chcete, aby formulár prevzal údaje automaticky po otvorení, začiarknite políčko Automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

Na začiatok stránky

Krok 2: Konfigurácia ovládacieho prvku

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknutím na položku Názov zobrazenia v ponuke Zobrazenie prejdete na zobrazenie s ovládacím prvkom, v ktorom chcete zobraziť údaje zo sekundárneho zdroja údajov.

 2. Dvakrát kliknite na zoznam, rozbaľovací zoznam alebo pole so zoznamom, ktoré chcete vyplniť.

 3. Kliknite na kartu Údaje.

 4. V časti Položky zoznamu kliknite na prepínač Vyhľadať hodnoty z externého zdroja údajov.

 5. V zozname Zdroj údajov kliknite na zdroj údajov so skupinou alebo poľami obsahujúcimi požadované údaje.

 6. Kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov vedľa poľa Položky.

 7. Do dialógového okna Výber poľa alebo skupiny zadajte, ktoré údaje sa majú zobraziť používateľovi a ktoré sa majú odoslať do externého zdroja údajov. Postupuje nasledovne.

  Určiť, že používateľovi sa zobrazí údaje rovnaké údaje, ktoré používateľ odošle.

  • Kliknite na pole a potom na tlačidlo OK.

  Určiť, či údajov používateľ uvidí sa líši od údajov, ktoré používateľ odošle.

  Poznámka : V takomto prípade budú údaje zobrazené používateľovi z jedného poľa v skupine a údaje, ktoré používateľ odošle, z iného poľa v tej istej skupine.

  1. Kliknite na skupinu a potom na tlačidlo OK.

  2. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov vedľa poľa hodnota.

  3. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole obsahujúce údaje, ktoré používateľ odošle do externého zdroja údajov. Potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. V dialógovom okne Vlastnosti ovládacieho prvku, kliknite na tlačidlo Vybrať výraz XPath Tlačidlo Zdroj údajov vedľa poľa zobrazovaný názov.

  5. V dialógovom okne Výber poľa alebo skupiny kliknite na pole s údajmi, ktoré sa majú zobraziť v ovládacom prvku, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Ak pole Zobrazovaný názov obsahuje hodnoty s podobnými zobrazovanými názvami a chcete zobrazovať len jedinečné názvy, začiarknite políčko Zobraziť iba položky s jedinečnými zobrazovanými názvami.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×