Používanie grafov a zostáv kontingenčných grafov v zošitoch v prehliadači

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Grafy a zostavy kontingenčných grafov sú základnými nástrojmi na analýzu údajov v zošitoch programu Excel. Vizuálne informácie zjednodušujú zobrazenie porovnaní, vzoriek a trendov v rámci údajov.

Grafy, rozsahy grafov a kontingenčné grafy môžete zobraziť v zošite v prehliadači. Ak však chcete vyťažiť maximum z týchto nástrojov v zošite, je vhodné oboznámiť sa s rozdielmi fungovania týchto nástrojov v prehliadači a programe Excel 2010.

a

a

Obsah tohto článku

Graf a Zobrazenie kontingenčného grafu a veľkosť

Graf alebo kontingenčný graf je statický obrázok

Používanie 3-D grafov a 3-D grafické efekty

Kvalita farieb sa môže líšiť medzi počítačmi

Vytváranie grafov a kontingenčných grafov: osvedčené postupy

Zobrazenie a veľkosť grafu a kontingenčného grafu

K dispozícii sú dva spôsoby na zobrazenie grafu alebo kontingenčného grafu v zošite v prehliadači.

 • Zobrazenie hárka    V zobrazení hárka Web prehliadač zobrazí graf alebo kontingenčný graf na mieste v zošite.

 • Zobrazenie položiek s názvom    V zobrazení pomenovaná položka Web prehliadač zobrazí graf alebo kontingenčný graf samostatne. Na zobrazenie sa nezobrazia žiadne iné prvky pracovného hárka.

V obidvoch prípadoch je maximálna veľkosť grafu alebo kontingenčného grafu jeden megabajt. Túto hodnotu možno upraviť pomocou možností v dôveryhodnom umiestnení.

Na začiatok stránky

Graf alebo kontingenčný graf je statický obrázok

V zošite v prehliadači sa zobrazí graf alebo kontingenčný graf s aktuálnymi údajmi. To znamená údajové hodnoty a informácie o údajoch, ako napríklad poradie zoradenia prvkov v stĺpci, existencia alebo neexistencia medzisúčtov ap.

Ak pracujete s údajmi, z ktorých vychádza graf, po zoradení alebo filtrovaní, prípadne rozbalení alebo zbalení úrovní údajov zobrazovač znova zobrazí graf alebo kontingenčný graf. Údaje v grafe sú však statické. Nie je možné kliknúť a použiť prepojenie v grafe alebo kontingenčnom grafe ani používať, meniť alebo odstraňovať graf alebo kontingenčný graf.

Na začiatok stránky

Používanie priestorových grafov a priestorových grafických efektov

Zobrazovač podporuje väčšinu priestorových grafov na zobrazenie v prehliadači, ale skonvertuje grafy na plošný ekvivalent. Služby programu Excel nepodporujú nasledujúce priestorové grafy:

 • priestorový povrchový graf,

 • priestorový drôtený povrchový graf,

 • obrysový povrchový graf,

 • drôtený obrysový povrchový graf.

Ak graf obsahuje priestorové grafické efekty, ako napríklad tieň, žiaru, zakrivenie, skosenie, hladké okraje, prefarbenie a odlesk, server odstráni tieto efekty alebo ich skonvertuje na alternatívny efekt.

Pamätajte, že priestorové grafy a priestorové grafické efekty sa v zošite zachovajú a po otvorení zošita v programe Excel budú viditeľné.

Na začiatok stránky

Kvalita farieb môže byť v jednotlivých počítačoch odlišná

Je potrebné uvedomiť si, že nastavenie kvality farieb je v klientskom počítači a na serveri rôzne. (Kliknutím na položku Obrazovka na ovládacom paneli otvorte dialógové okno Obrazovka - vlastnosti a potom kliknite na kartu Nastavenie.) Existujú tri nastavenia kvality:

 • Najvyššia (32 bitov, 4 milióny farieb),

 • Stredná (16 bitov, 32 000 farieb),

 • Najnižšia (8 bitov, 256 farieb).

Kvalita farieb môže mať vplyv na prehľadnosť grafu, najmä ak použité farby nie sú navzájom dostatočne odlišné v aktuálnom nastavení obrazovky používateľa. Keďže obrázok grafu sa vytvára na serveri, nastavenie na serveri môže obmedziť farby zobrazené v grafe bez ohľadu na nastavenie farieb klienta.

Na začiatok stránky

Vytvorenie grafu a kontingenčného grafu: postupy

Po vytvorení zošita v Excel 2010 pre zobrazenie v prehliadači, je užitočné, ak chcete zobraziť ukážku grafu alebo kontingenčného grafu v prehliadači. Môžete upraviť veľkosť grafu alebo zmenu návrhu grafu v závislosti od toho, čo sa zobrazuje.

Počas vytvárania návrhu grafu zvážte nasledujúce možnosti:

 • Kto sú používatelia a aké je najčastejšie nastavenie kvality farieb v ich počítačoch? Je potrebné zmeniť farby v grafoch, aby boli prehľadnejšie?

 • Ak je graf orezaný, je možné posunúť graf v pracovnom hárku alebo ho presunúť do iného hárka tak, aby sa zobrazil celý?

 • Zobrazuje sa graf podľa očakávania? Je potrebné upraviť veľkosť grafu alebo vytvoriť niekoľko rôznych grafov, aby sa obmedzila jeho veľkosť a zložitosť?

 • Ak sú v grafe použité priestorové grafické efekty, zobrazuje sa graf v prehliadači v súlade s potrebami používateľa alebo je nutné upraviť používanie týchto efektov v programe Excel?

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×