Používanie funkcie VoiceOver na správu kalendára a udalostí v Outlooku pre iOS

Pomocou funkcie VoiceOver a aplikácie Outlook pre iOS môžete naplánovať udalosti kalendára a získavať v iPhone alebo iPade pripomenutia.

Poznámky : 

 • Na prístup k službe Outlook Online v systéme iOS je potrebné nainštalovať a použiť aplikáciu Outlook z obchodu App Store.

 • Klávesové skratky a navigácia v aplikácii Outlook sa môžu líšiť od skratiek a navigácie v službe Outlook Online.

 • Môžete používať gestá alebo externú klávesnicu.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS.

Obsah tohto článku

Spustenie aplikácie Outlook a prihlásenie

 1. Otvorte aplikáciu Outlook.

 2. V prípade zobrazenia výzvy sa prihláste do svojho e-mailového konta. V závislosti od e-mailovej služby môžete počuť rozličné pokyny.

 3. Ak máte viac ako jedno konto, otvorí sa predvolené konto. Ak chcete prepnúť na iné konto, premiestnite výber na tlačidlo Zobraziť navigačnú tablu v ľavom hornom rohu obrazovky. Dvakrát ťuknite.

 4. Posúvaním prstom nadol prechádzajte ponukou, kým nebudete počuť názov e-mailového konta, ktoré chcete otvoriť. Potom dvakrát ťuknite.

 5. Aplikácia Outlook predvolene otvorí priečinok Doručená pošta. Ak chcete prejsť na zobrazenie Kalendár, posúvaním prstom nadol prejdite do dolnej časti obrazovky a premiestňujte výber vľavo alebo vpravo, kým nebudete počuť „Calendar tab“ (Karta Kalendár). Dvakrát ťuknite. Otvorí sa karta Kalendár.

Používanie zobrazenia kalendára

V zobrazení Kalendár aplikácie Outlook sa v ľavej časti horného riadka nachádza tlačidlo Spravovať kalendáre, v strede je uvedený mesiac a rok a vpravo tlačidlá Zobrazenie dňa a Vytvoriť udalosť.

Ak chcete zmeniť zobrazovaný obsah obrazovky, premiestnite výber na tlačidlo Zobrazenie dňa a dvakrát ťuknite. Otvorí sa ponuka. Posuňte prstom nadol a vyberte si z troch možností:

 • Tlačidlo Agenda: Kalendár zobrazí týždne a dni. Zobrazí sa v hornej časti obrazovky, pričom položky agendy pre daný deň za zobrazia pod ním.

 • Tlačidlo Deň: Kalendár zobrazí týždne a dni a zobrazí sa v hornej časti obrazovky. Pod ním sa zobrazí časová os umiestnená vľavo a vpravo od naplánovaného času sú uvedené udalosti.

 • Tlačidlo 3 dni: Zobrazí udalosti troch dní, pričom časová os je umiestnená vľavo a udalosti jednotlivých dní sú uvedené v stĺpcoch vpravo od naplánovaného času.

Pod touto osou je uvedené vybraté zobrazenie. Predvoleným dátumom je dnešný dátum.

V dolnej časti obrazovky sa zobrazí pás s nástrojmi obsahujúci karty:

 • Pošta: Prejdete do priečinka Doručená pošta.

 • Kalendár: Prejdete do zobrazenia Kalendár.

 • Súbory: Budete môcť prechádzať súbormi vrátane tých vo OneDrive.

 • Ľudia: Prejdete do zobrazenia Ľudia, kde sa zobrazujú vaše kontakty.

 • Nastavenia: Zobrazia sa nastavenia aplikácie Outlook, ktoré môžete zmeniť.

Navigácia v kalendári

Predvolene sa zobrazujú len dva týždne mesiaca. Premiestnením výberu na hlavičku mesiaca a následným dvojitým ťuknutím môžete v zobrazení dňa alebo zobrazení agendy zobraziť až päť týždňov.

Ak sa chcete premiestňovať v rámci kalendára, rýchlym pohybom prstom nahor po obrazovke sa premiestnite na ďalší deň a rýchlym pohybom prstom nadol sa premiestnite na predchádzajúci deň. Počas premiestňovania sa ozve názov dňa v týždni a mesiac alebo deň.

Rýchlym pohybom prstom doprava sa premiestnite z kalendára do zobrazenia dňa alebo agendy nižšie. Rýchlym pohybom prstom doľava sa premiestnite späť nahor do kalendára. V zobrazení troch dní sa rýchlym pohybom prstom nahor alebo nadol môžete premiestňovať medzi jednotlivými dňami.

Odpovedanie na pripomenutia udalostí

Ak máte v aplikácii Outlook naplánované udalosti, máte zapnuté oznámenia a funkcia VoiceOver je takisto zapnutá, pripomenutia udalostí sa ozvú v preddefinovanom čase pred udalosťou. Pripomenutia udalostí sa zobrazia na obrazovke. Ak si chcete vypočuť text udalosti, v kontextovom pripomenutí posuňte prstom nadol. Pod textom udalosti sú uvedené tlačidlá s rôznymi možnosťami na odpovedania na udalosť. Tieto tlačidlá sa líšia v závislosti od toho, aký typ e-mailového konta používate. Zvyčajne sa zobrazí aspoň nasledovné:

 • Zobraziť: Ak chcete udalosť otvoriť, dvakrát ťuknite.

 • Odložiť: Ak chcete pripomenutie zatvoriť, pokým nenastane čas udalosti, dvakrát ťuknite.

 • Zavrieť: Ak chcete pripomenutie zavrieť bez toho, aby ste vykonali akúkoľvek akciu, dvakrát ťuknite.

Naplánovanie udalosti

 1. Premiestnite výber na tlačidlo Vytvoriť udalosť v ľavej hornej časti obrazovky a potom dvakrát ťuknite.

 2. Výber sa bude nachádzať v textovom poli Nadpis. Zadajte alebo nadiktujte názov udalosti.

 3. Nastavte dátum a časy udalosti:

  • Ak chcete vytvoriť celodennú udalosť, posúvajte prstom nadol, kým nebudete počuť „All day“ (Celý deň), a potom dvojitým ťuknutím prepnite prepínač.

  • Ak chcete vytvoriť udalosť pre konkrétny deň a časové obdobie, posúvajte prstom nadol, kým nebudete počuť „Start“ (Začiatok), a potom dvakrát ťuknite. Otvorí sa položka výberu dňa. Rýchlym pohybom prstom nahor alebo nadol vyberte deň. Potom posunutím prstom doprava alebo rýchlym pohybom prstom nahor alebo nadol vyberte hodinu. Posunutím prstom doprava alebo rýchlym pohybom prstom nahor alebo nadol vyberte minúty. Posunutím prstom doprava alebo rýchlym pohybom prstom nahor alebo nadol prepnite medzi dopoludním a popoludním. Nakoniec posúvajte prstom nahor, kým nebudete počuť „Start“ (Začiatok), a potom dvojitým ťuknutím dokončite zadávanie.

   Posúvajte prstom nadol, kým nebudete počuť „End“ (Koniec), a potom dvakrát ťuknite. Pomocou vyššie uvedených postupov nastavte čas ukončenia udalosti.

 4. Ak chcete nastaviť miesto udalosti (napríklad miestnu kaviareň), ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Place“ (Miesto), a potom dvakrát ťuknite. Výber sa nachádza na textovom poli. Zadajte alebo nadiktujte názov miesta, ktoré chcete použiť. Počas zadávania Outlook vyhľadá a vytvorí zoznam zodpovedajúcich miest. Ak si chcete vypočuť ich názvy, posúvajte prstom nadol. Ak chcete vybrať miesto, ktorého názov ste práve počuli, dvakrát ťuknite.

  Tip : Možno sa zobrazí žiadosť o zapnutie služby určenia polohy, ktorá Outlooku pomôže nájsť a lepšie predpovedať miesta vo vašej blízkosti, kde by ste mohli chcieť usporiadať udalosti alebo absolvovať stretnutia.

 5. Ak chcete, zadajte kalendár, do ktorého sa má udalosť pridať. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Calendar button“ (tlačidlo Kalendár), a potom dvakrát ťuknite. Potiahnutím prstom nadol si vypočujete názvy kalendárov. Vyberte ten, ktorý chcete použiť pre udalosť, a potom dvakrát ťuknite.

 6. Ak chcete, zmeňte predvolený čas upozornenia (predvolené nastavenie je 15 minút pred udalosťou). Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Alert button“ (tlačidlo Upozornenie). Dvakrát ťuknite. Potom potiahnite prstom nadol, aby ste si vypočuli alternatívne doby oznámenia. Ak chcete niektorú z nich vybrať, dvakrát ťuknite.

 7. Ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „Description“ (Popis), čo je názov posledného tlačidla, a potom dvakrát ťuknite. Výber sa nachádza na textovom poli Popis. Dvakrát ťuknite a potom zadajte podrobnejší popis udalosti.

 8. Ak chcete pozvať ľudí, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť „People“ (Ľudia), a potom dvakrát ťuknite. Výber sa nachádza na textovom poli. Zadajte alebo nadiktujte mená ľudí, ktorých chcete pozvať. Počas zadávania Outlook hľadá a zobrazuje zodpovedajúcich ľudí. Ak si chcete vypočuť ich mená, posúvajte prstom nadol. Osobu vyberiete dvojitým ťuknutím.

  Po pozvaní ľudí premiestnite výber na tlačidlo Hotovo v pravom hornom rohu a potom dvakrát ťuknite.

 9. Ak chcete udalosť zrušiť, posunutím prstom nahor prejdite k tlačidlu Zrušiť v ľavom hornom rohu a potom dvakrát ťuknite. Budete počuť „Alert, Discard Event button“ (Upozornenie, tlačidlo Odstrániť udalosť). Toto tlačidlo je predvolene vybraté. Dvakrát ťuknite.

  Ak chcete udalosť uložiť, premiestnite výber na tlačidlo Hotovo v pravom hornom rohu a potom dvakrát ťuknite. Keď udalosť uložíte, všetkým pozvaným sa automaticky odošlú e-mailové pozvánky.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×