Používanie funkcií Späť/Znova/Opakovať akciu

Undo, redo, or repeat an action (2)

Ak ste v programe balíka Microsoft Office omylom vykonali akúkoľvek akciu, môžete ju zrušiť pomocou funkcie Späť.

Môžete tiež akciu vykonať znova, prípadne rovnakú akciu zopakovať.

Tento článok obsahuje nasledujúce stránky.

  1. Používanie funkcií Späť/Znova/Opakovať akciu

  2. Opakovanie akcie

Vrátenie akcie späť

V programe Word

V programe Word môžete vrátiť späť až 100 akcií.

Ak ste napríklad omylom odstránili dôležitý text, môžete túto akciu vrátiť späť.

.

1.Kliknite na tlačidlo Knižnica odrážok (Späť).

To undo an action, click Undo.

Posledná vykonaná akcia sa zruší a odstránený text sa obnoví.

Karta Prehrávanie, vybraté tlačidlo Pridať titulok.

V programe Excel

V programe Excel môžete vrátiť späť až 100 akcií.

Ak ste napríklad omylom odstránili dôležitý riadok z tabuľky, môžete túto akciu vrátiť späť.

When an important row in a table is accidentally deleted

1.Kliknite na tlačidlo Knižnica odrážok (Späť).

To undo an action, click Undo.

Posledná vykonaná akcia sa zruší a odstránený riadok sa obnoví.

The previous action is cleared and the deleted row is restored.

V programe PowerPoint

V programe PowerPoint môžete podľa predvoleného nastavenia vrátiť späť až 20 akcií.

Ak ste napríklad omylom odstránili dôležitý tvar zo snímky, môžete túto akciu vrátiť späť.

When an important shape in a slide is accidentally deleted

1.Kliknite na tlačidlo Knižnica odrážok (Späť).

Úprava profilu

Posledná vykonaná akcia sa zruší a odstránený tvar sa obnoví.

výber viacerých stĺpcov alebo riadkov

Tip: Zmena maximálneho počtu krokov späť v programe PowerPoint

Doctor

V programe PowerPoint je možné zmeniť maximálny počet krokov späť až na 150.

1.Kliknite na položku Súbor (Tlačidlo Office).

Click the File tab.

2.Kliknite na položku Možnosti.

Tlačidlo Zavrieť

Zobrazí sa ponuka Možnosti programu PowerPoint.

3.Kliknite na položku Rozšírené a nastavte číslo v poli Maximálny počet krokov späť.

Click Advanced, and specify a value in Maximum number of undos.

4.Kliknite na tlačidlo OK.

Click OK to change the maximum number of undos.

Maximálny počet krokov späť sa zmenil.

V programe Outlook

V programe Outlook môžete vrátiť späť až 100 akcií.

Ak ste napríklad omylom odstránili dôležitý kontakt, môžete túto akciu vrátiť späť.

.

1.Kliknite na tlačidlo Doctor Knižnica odrážok (Späť).

To undo an action, click Undo.

Posledná vykonaná akcia sa zruší a odstránený kontakt sa obnoví.

Dialógové okno Mapovanie polí

Tip: Vrátenie niekoľkých akcií

Doctor

V programoch Word, Excel a PowerPoint je možné vrátiť späť niekoľko akcií naraz.

1.Kliknite na šípku na tlačidle Knižnica odrážok (Späť).

Vlastné skupiny Východ a Západ sú vytvorené na základe vybratých miest

Zobrazí sa zoznam vykonaných akcií.

2.Kliknite na požadovanú akciu v zozname.

From the list, click the action you want to undo.

Všetky akcie vykonané po vybratej akcii sa zrušia.

Tip: Akcie, ktoré nie je možné vrátiť späť

Doctor

Niektoré akcie nie je možné vrátiť späť, napríklad kliknutie na ľubovoľné tlačidlo Office alebo uloženie súboru.

Ak nie je možné akciu vrátiť späť, tlačidlo Knižnica odrážok (Späť) sa zmení na tlačidlo Ikona so znakom plus funkcie QA (Nedá sa vrátiť späť).

Tip: Opakovanie akcie

Doctor

Akcie, ktoré boli vrátené späť, je možné opakovať.

1.Kliknite na tlačidlo Redo button (Znova).

Click Redo.

Iba v programe Excel je možné naraz opakovať niekoľko akcií vrátených späť, podobne ako pri vrátení akcie späť.

In Excel, you can redo cleared multiple actions one time.

Tip: Používanie klávesových skratiek pre funkcie Späť a Znova

Doctor

Ak chcete akciu vrátiť späť, stlačte a podržte kláves CTRL a potom stlačte kláves Z.

Ak chcete akciu opakovať, stlačte a podržte kláves CTRL a potom stlačte kláves Y.

Nasleduje téma Opakovanie akcie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×