Používanie filtra zostavy v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Filter zostavy sa používa na pohodlné zobrazovanie podmnožiny údajov v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu. Filter zostavy je užitočný pri spravovaní zobrazovania veľkých rozsahov údajov a pri výbere cieľovej podmnožiny údajov v zostave, ako je napríklad rad produktov, časové rozpätie alebo zemepisná oblasť.

Čo chcete urobiť?

Zobrazenie inej množiny hodnôt v zostave na základe položky filtra zostavy

Zobrazenie jednotlivých množín hodnôt v zostave na základe položky filtra zostavy na samostatnom hárku

Usporiadanie viacerých filtrov zostavy

Zobrazenie inej množiny hodnôt v zostave na základe položky filtra zostavy

 1. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v bunke s položka aktuálne zobrazujú do filtra zostavy, ktoré sú zobrazené v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu.

 2. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  Vyberte jednu položku     Kliknite na položku, ktorú chcete. V poliach usporiadaných do úrovní, kliknite na položku Plus poľa vedľa úrovne zobrazte položky nižších úrovní alebo kliknite na položku Mínus poľa Zobraziť položky vyššej úrovne, kým položku, ktorá sa zobrazí v zozname.

  Vyberte viaceré položky     Začiarknite políčko Vybrať viacero položiek a potom kliknite na požadované položky.

  Zobrazte súhrn všetkých položiek     Kliknite na položku (Všetky)

Poznámka : Ak sú zdrojom údajov OLAP služby Microsoft SQL Server Analysis Services, verzia 2005, vypočítaný člen môžete vybrať iba v prípade, že ide o jednu položku, nie je možné vybrať viaceré položky, ak jedna alebo viaceré z nich sú vypočítaným členom.

Na začiatok stránky

Zobrazenie jednotlivých množín hodnôt v zostave na základe položky filtra zostavy na samostatnom pracovnom hárku

Každú stranu filtra zostavy, ktorá je množinou hodnôt zodpovedajúcich vybranej položke filtra zostavy, je možné zobraziť na samostatnom pracovnom hárku.

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky alebo priradenú zostavu kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu.

 2. Na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na šípku nachádzajúcu sa vedľa položky Možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť strany filtra zostáv.

 3. V dialógovom okne Zobrazenie strán filtra správ vyberte pole filtra zostavy a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Usporiadanie viacerých filtrov zostavy

Ak máte viaceré filtre zostavy, môžete ich v zostave kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu usporiadať nasledovným spôsobom:

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky alebo priradenú zostavu kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu.

 2. Na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na položku Možnosti.

 3. V dialógovom okne Kontingenčná tabuľka - možnosti kliknite na kartu Rozloženie a formát.

 4. V časti Rozloženie v zozname Zobraziť polia v oblasti filtra zostavy vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete, aby sa pri pridávaní polí najskôr zobrazovali polia v oblasti filtra zostavy zhora nadol pred pokračovaním v ďalšom stĺpci, vyberte možnosť Nadol, potom priečne.

  • Ak chcete, aby sa pri pridávaní polí najskôr zobrazovali polia v oblasti filtra zostavy zľava doprava pred pokračovaním v ďalšom riadku, vyberte možnosť Priečne, potom nadol.

 5. Do poľa Počet polí filtra zostavy na stĺpec alebo Počet polí filtra zostavy na riadok zadajte, alebo v ňom vyberte počet polí, ktoré sa majú zobraziť pred prechodom do ďalšieho stĺpca alebo riadka na základe nastavenia položky Zobraziť polia v oblasti filtra zostavy.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×