Používanie dátumov v grafoch

Keď vytvárate graf z hárka údajov, ktorý obsahuje dátumy, a dátumy tvoria v grafe os kategórií (x), program Microsoft Graph automaticky použije časovú os ako os kategórie.

Zobrazenie dátumov. Časová os zobrazuje dátumy v chronologickom poradí v určených intervaloch alebo „základných jednotkách“ bez ohľadu na to, či sú dátumy v hárku zoradené, alebo nie.

Charts that use time-scale axes

Program Graph najprv nastaví základné jednotky pre časovú os (dni, mesiace alebo roky) podľa najmenšieho časového rozdielu medzi dátumami v údajoch. Nastavenie základnej jednotky môžete zmeniť, pričom program Graph graf prekreslí. Napríklad, ak máte údaje o cenách akcií, kde najmenší časový rozdiel v dátumoch je sedem dní, program Graph zmení nastavenie základnej jednotky časovej osi na dni.

Ak chcete získať prehľad o stave na burze za dlhšie obdobie, ako v prvom grafe tohto príkladu, základnú jednotku môžete zmeniť na mesiace. Ak chcete zmeniť základnú jednotku, kliknite na os, v ponuke Formát kliknite na položku Vybratá os a na karte Mierka kliknite na požadované možnosti.

Grafy s časovou osou a časy. Graf s časovou osou nemôžete vytvoriť z údajov, ktoré sú merané na hodiny, minúty a sekundy. Pre grafy s časovou osou sú určené iba základné jednotky dni, mesiace a roky.

Typy grafov, ktoré môžu využívať časovú os. Časové osi sú k dispozícii v burzových grafoch a dvojrozmerných alebo priestorových čiarových, stĺpcových, pruhových a plošných grafoch.

Tip Časovú os nemôžete použiť, ak sú údaje grafu zobrazené v legende. Môžete však zmeniť spôsob vynášania údajov do grafu, aby sa dátumy zobrazovali namiesto časovej osi na osi kategórií.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×