Používanie aplikácie OneDrive for Business vo Windowse 8

Používanie aplikácie OneDrive for Business vo Windowse 8

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Používajte aplikáciu OneDrive for Business vo Windowse 8 na ukladanie, otváranie a zdieľanie pracovných dokumentov a iných súborov v cloude.

Prihlásenie a odhlásenie v rámci aplikácie OneDrive for Business

Ak sa chcete v zariadení s Windowsom 8 prihlásiť do aplikácie OneDrive for Business, zadajte svoje meno používateľa a heslo SharePointu alebo služieb Office 365 a potom vyberte položku Prihlásiť sa.

Z aplikácie sa odhlásite výberom položiek Nastavenie>Možnosti>Odhlásiť sa.

Prehľadávanie súborov aplikácie OneDrive for Business

Po prihlásení aplikácia OneDrive for Business prejde priamo na vaše súbory a priečinky. Ťuknutím na ľubovoľnú položku ju otvoríte.

Označenia pod jednotlivými položkami informujú o tom, kedy bola daná položka naposledy aktualizovaná, a či sa momentálne zdieľa.

Ak chcete zobraziť naposledy otvorené dokumenty, vyberte šípku nadol v hornej časti stránky a potom položku Naposledy použité dokumenty.

Ponuka zobrazenia aplikácie OneDrive for Business

Nahratie súborov alebo priečinkov do aplikácie OneDrive for Business

Ak chcete nahrať súbory v aplikácii OneDrive for Business:

 1. Potiahnutím prstom z dolnej časti obrazovky alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na ľubovoľné biele miesto zobrazte panel s akciami v dolnej časti obrazovky.
  Panel s akciami aplikácie OneDrive for Business

 2. Vyberte položku Nahrať.

 3. Vyberte položku Súbory.

 4. Vyhľadajte a vyberte súbory, ktoré chcete nahrať. Súbory sa počas výberu pridávajú do dolného panela s akciami.

 5. Vyberte položku Nahrať do služby OneDrive for Business.
  Panel s akciami s témami vybratými na nahratie do OneDrivu for Business

Ak chcete nahrať priečinky v aplikácii OneDrive for Business:

 1. Potiahnutím prstom z dolnej časti obrazovky alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na ľubovoľné biele miesto zobrazte panel s akciami v dolnej časti obrazovky.

 2. Vyberte položku Nahrať.

 3. Vyberte položku Priečinok.

 4. Vyhľadajte a vyberte priečinok, ktorý chcete nahrať.

 5. Vyberte položky Vybrať tento priečinok > OK.

Otvorenie alebo uloženie súborov v aplikácii OneDrive for Business z inej aplikácie

V inej aplikácii vyberte príkaz (napríklad Prehľadávať, Otvoriť alebo Uložiť ako) na otvorenie alebo uloženie súboru. Ťuknite alebo kliknite na šípku, vyberte umiestnenie súboru a potom vyberte zo zoznamu možnosť OneDrive for Business.

Výber možnosti OneDrive for Business z inej aplikácie

Výber súborov v aplikácii OneDrive for Business

Pri výbere súboru alebo priečinka v aplikácii OneDrive for Business sa v dolnej časti obrazovky zobrazí panel s akciami.

Súbor vybratý v aplikácii OneDrive for Business

Ak chcete vybrať súbor v aplikácii OneDrive for Business na dotykovej obrazovke, podržte prst na súbore a potiahnite ním nahor alebo nadol. Ak ste v režime prichytenia, podržte prst na súbore a potiahnite ním doľava alebo doprava.

Ak chcete súbor vybrať myšou, kliknite naň pravým tlačidlom myši.

Premenovanie súboru

 1. Vyberte súbor, ktorý chcete premenovať.

 2. Na paneli s akciami vyberte položku Spravovať.

 3. Vyberte položku Premenovať.

 4. Zadajte nový názov a potom vyberte položku Premenovať.

Poznámka :  Priečinky nie je možné premenovať. Ak chcete premenovať priečinok, upravte vlastnosti priečinka v prehliadači.

Odstránenie súboru

 1. Vyberte súbor, ktorý chcete odstrániť.

 2. Na paneli s akciami vyberte položku Spravovať.

 3. Vyberte položku Odstrániť.

 4. Potvrďte akciu opätovným výberom položky Odstrániť.

Vytvorenie priečinka

 1. Potiahnutím prsta z dolnej časti obrazovky alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na ľubovoľné biele miesto zobrazte panel s akciami v dolnej časti obrazovky.

 2. Vyberte položku Nový priečinok.

 3. Zadajte názov a potom vyberte položku Vytvoriť priečinok.

Zdieľanie súborov a priečinkov vo OneDrive for Business

Svoje súbory v aplikácii OneDrive for Business môžete zdieľať s ľuďmi vo vašej organizácii.

Poznámka :  Zdieľanie súboru s používateľom mimo organizácie je možné len v prípade, že túto funkciu aktivoval správca nájomníkov služieb O365. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie.

Zdieľanie súboru

 1. Vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať.

 2. Na paneli s akciami vyberte položku Zdieľanie.
  Ak už daný súbor zdieľate, zobrazí sa zoznam používateľov, ktorí ho zdieľajú.

 3. Do poľa Zdieľať s zadajte e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete súbor zdieľať. Môžete zadať aj viaceré e-mailové adresy oddelené čiarkami.
  Taktiež môžete vybrať ikonu + a vybrať ľudí v zozname kontaktov.

 4. Nastavte povolenie na zdieľanie. Predvolené nastavenie je Povoliť príjemcom vykonávať úpravy.
  Povolenia na zdieľanie môžete zmeniť neskôr pre každú osobu, ktorú pozvete na zdieľanie súboru.

 5. Ak chcete, pridajte správu.

 6. Vyberte položku Zdieľať.
  Ľudia, ktorých ste pozvali na zdieľanie súboru, dostanú e-mail obsahujúci prepojenie na súbor a správu, ak ste ju pridali.

Zmena povolení na zdieľanie

 1. Vyberte súbor, pre ktorý chcete zmeniť povolenia na zdieľanie.

 2. Na paneli s akciami vyberte položku Zdieľanie.

 3. Vyberte meno osoby, ktorej povolenia chcete zmeniť.

 4. Vyberte požadované nastavenie povolení.

Zastavenie zdieľania s používateľom

 1. Vyberte súbor, ktorý chcete prestať zdieľať.

 2. Na paneli s akciami vyberte položku Zdieľanie.

 3. Vyberte meno osoby, s ktorou chcete prestať zdieľať súbor.

 4. Vyberte položku Ukončiť zdieľanie.

Stiahnutie lokálnych kópií súborov

Do svojho systému súborov si môžete stiahnuť kópiu ľubovoľného súboru v aplikácii OneDrive for Business. Môžete to využiť v prípade, že chcete mať možnosť zobraziť súbor vtedy, keď ste offline.

 1. Vyberte súbory, ktoré chcete stiahnuť.

 2. Na paneli s akciami vyberte položku Stiahnuť.

 3. Prejdite do priečinka, do ktorého chcete umiestniť stiahnuté súbory, a potom vyberte položku Vybrať tento priečinok.

 4. Vyberte položku OK.

Poznámka : Ak sa k službe OneDrive for Business pripojíte aj vo webovom prehliadači, môžete synchronizovať knižnicu služby OneDrive for Business s počítačom.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×