Používanie Wordu 2013 na otváranie dokumentov vytvorených v starších verziách Wordu

Keď v programe Microsoft Word 2013 otvoríte dokument vytvorený v staršej verzii Wordu, zapne sa režim kompatibility a v záhlaví okna dokumentu sa zobrazí výraz Režim kompatibility.

Režim kompatibility zabezpečí, aby počas práce s dokumentom neboli k dispozícii žiadne nové ani rozšírené funkcie programu Word 2013 tak, aby ľudia používajúci staršie verzie Wordu mali k dispozícií úplné možnosti úprav dokumentu. Režim kompatibility taktiež zachováva rozloženie dokumentu.

Obsah tohto článku

Kompatibilita a režimy dokumentu

Konverzia dokumentu na režim Wordu 2013

Kompatibilita a režimy dokumentu

Keď dokument otvoríte v programe Word 2013, otvorí sa v niektorom z týchto režimov:

 • Word 2013

 • režim kompatibility s Wordom 2010,

 • režim kompatibility s Wordom 2007,

 • režim kompatibility s Wordom 97-2003.

Ak chcete zistiť, v ktorom režime kompatibility je dokument spustený, skontrolujte záhlavie okna dokumentu. Ak sa za názvom súboru zobrazí označenie [Režim kompatibility], dokument je spustený v režime kompatibility s Wordom 2007, režime kompatibility s Wordom 2010 alebo v režime kompatibility s Wordom 97-2003. Ak chcete zistiť, v ktorom z týchto režimov je spustený, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. V časti Kontrola dokumentu kliknite na položku Overiť výskyt problémov a potom kliknite na položku Skontrolovať kompatibilitu.

 4. Kliknite na položku Vybrať verziu na zobrazenie.

  Vedľa názvu režimu, v ktorom je dokument spustený, sa zobrazí znak začiarknutia.

Ak sa v záhlaví okna nezobrazí označenie [Režim kompatibility], dokument je spustený v režime programu Word 2013 a k dispozícii sú všetky funkcie.

Dostupnosť funkcií v jednotlivých režimoch

Funkcia

97-2003

2007

2010

2013

Aplikácie pre Office

Červené X

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Webové video

Červené X

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Nové formáty číslovania

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Nové tvary a textové polia

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Textové efekty

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Alternatívny text pre tabuľky

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Funkcie písma OpenType

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Blokovanie autorov

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Nové efekty objektov WordArt

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Nové ovládacie prvky obsahu

Červené X

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Ovládacie prvky obsahu vo Worde 2007

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Motívy

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Hlavné a vedľajšie písma

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Sledované pohyby

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Karty okrajov

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Grafické prvky SmartArt

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Grafy balíka Office 2007

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Vložené objekty Open XML

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Preddefinované bloky

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Bibliografia a citácie

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Rovnice

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Relatívne textové polia

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Vlastné XML

Červené X

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Predchádzajúca verzia objektu WordArt

Zelený znak začiarknutia

Zelený znak začiarknutia

Červené X

Červené X

Predchádzajúca verzia diagramov

Zelený znak začiarknutia

Červené X

Červené X

Červené X

Diagramy predchádzajúcej verzie

Zelený znak začiarknutia

Červené X

Červené X

Červené X

Na začiatok stránky

Konverzia dokumentu na režim programu Word 2013

S dokumentom môžete pracovať v režime kompatibility alebo ho môžete skonvertovať na formát súboru programu Word 2013. Príkaz Konvertovať vo Worde vymaže možnosti kompatibility, takže rozloženie dokumentu sa zobrazí tak, ako keby bol súbor vytvorený v programe Word 2013. Ak ide o súbor vo formáte .doc, príkaz Konvertovať okrem toho inovuje súbor na formát .docx.

Konvertovanie dokumentu vám umožní získať prístup k novým a vylepšeným funkciám programu Word 2013. Používatelia starších wordových verzií však vôbec nemusia mať k dispozícii možnosti úpravy častí dokumentu, ktoré boli vytvorené pomocou nových a vylepšených funkcií programu Word 2013, alebo budú môcť tieto časti upravovať len s ťažkosťami.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Vyberte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete dokument skonvertovať bez uloženia jeho kópie, kliknite na položku Informácie a potom na položku Konvertovať.

  • Ak chcete vytvoriť novú kópiu dokumentu v režime programu Word 2013, kliknite na položku Uložiť ako a potom vyberte umiestnenie a priečinok, kam chcete novú kópiu uložiť. Do poľa Názov súboru zadajte nový názov dokumentu a v zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Dokument programu Word. Skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko vedľa položky Zachovať kompatibilitu s predch. verziami programu Word nie je začiarknuté.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×