Office
Prihlásenie

Používanie Swaya pomocou čítačky obrazovky

Pomocou klávesnice, čítačky obrazovky a konta prideleného vašou organizáciou (napríklad konto Microsoft, pracovné alebo školské konto) môžete použiť Sway na vytváranie interaktívnych zostáv, prezentácií, osobných príspevkov a ďalšieho obsahu. Sway funguje s Moderátorom, čo je vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, a s čítačkami obrazovky od iných výrobcov, ako je napríklad JAWS.

Poznámky: 

 • Ak používate Sway Online, ako prehliadač vám odporúčame používať Microsoft Edge a ako čítačku obrazovky Moderátora.

 • Pri vytváraní swaya pomocou Moderátora vypnite režim skenovania.

 • Pri vytváraní swaya pomocou čítačky JAWS skontrolujte, či je virtuálny kurzor vypnutý. Čítačka JAWS by mala virtuálny kurzor automaticky vypnúť. Ak je virtuálny kurzor zapnutý, stlačením klávesov Insert + Z ho vypnete.

Obsah tohto článku

Spustenie aplikácie Sway

Sway je k dispozícii ako webová aplikácia, univerzálna aplikácia a aplikácia systému iOS. Sway sa otvára rôznymi spôsobmi podľa toho, akú verziu používate.

Spustenie aplikácie Sway online

 1. Prejdite v prehliadači na webovú lokalitu www.sway.com. Ozve sa „Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more. Get started button.“ (Office Sway. Pomlčka. Vytvárajte a zdieľajte úžasné príbehy, prezentácie a množstvo ďalšieho. Tlačidlo Začíname.) V Moderátorovi sa ozve „Office Sway. Create and share amazing stories, presentations, and more.“ (Office Sway. Vytvárajte a zdieľajte úžasné príbehy, prezentácie a množstvo ďalšieho.) Zameranie je na tlačidle Začíname.

 2. Stlačte kláves Enter.

  • Ak nie ste prihlásení do konta Microsoft, otvorí sa dialógové okno Víta vás Sway. Ozve sa „Sign in dialog. Email address edit. Type in text.“ (Dialógové okno Prihlásenie. Úprava e-mailovej adresy. Zadajte text.) V Moderátorovi sa ozve „Dialog sign in. Focus on email address editing.“ (Dialógové okno Prihlásenie. Zameranie je na poli Úprava e-mailovej adresy.)

   a. Zadajte e-mailovú adresu konta Office 365 prideleného vašou organizáciou, školského konta alebo bezplatného konta Microsoft.

   b. Stlačte kláves Enter. Ozve sa „Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more. Looking for account. Sign in to your Microsoft account. Password. Password edit.“ (Office Sway. Pomlčka. Vytvárajte a zdieľajte úžasné príbehy, prezentácie a množstvo ďalšieho. Hľadá sa konto. Prihláste sa do konta Microsoft. Heslo. Úprava hesla.)

   c. Zadajte heslo.

   d. Stlačte kláves Enter. Zameranie je na tlačidle Vytvoriť nový.

  • Ak ste prihlásení do konta Microsoft, zameranie je na tlačidle Vytvoriť nový.

Spustenie univerzálnej aplikácie Sway vo Windowse 10

 1. Otvorte ponuku Štart a zadajte text „Sway“.

 2. Stlačte kláves Enter. Ozve sa „Leaving menus. Sway“ (Opustenie ponuky. Sway). Zameranie je na tlačidle Swaya Vytvoriť nový.

Spustenie aplikácie Sway z inej online aplikácie spoločnosti Microsoft

Ak ste prihlásení do služieb Office 365, môžete Sway rýchlo otvoriť.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa neozve „Office App Switcher button“ (Tlačidlo Prepínač aplikácií balíka Office) alebo „List of Microsoft Services button“ (Tlačidlo Zoznam služieb Microsoft).

 2. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Go to Sway link. Sway“ (Prejsť na prepojenie Sway. Sway).

 3. Stlačte kláves Enter. Ozve sa názov prvej aplikácie v zozname aplikácií spoločnosti Microsoft. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Sway“.

 4. Stlačte kláves Enter. Ozve sa „Office Sway. Dash. Create and share amazing stories, presentations, and more.“ (Office Sway. Pomlčka. Vytvárajte a zdieľajte úžasné príbehy, prezentácie a množstvo ďalšieho.) Zameranie je na tlačidle Vytvoriť nový.

Klávesové skratky v aplikácii Sway

Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Swayi.

Preskúmanie používateľského rozhrania Swaya

Sway môžete použiť na vytváranie interaktívnych zostáv, prezentácií, osobných príspevkov a ďalších súborov. Po vložení obsahu (napríklad textu, obrázkov, videí alebo vložených položiek) Sway urobí zvyšok za vás a zabezpečí, že vaše hotové rozloženie bude vo všetkých zariadeniach vyzerať dobre.

Sway je webová aplikácia, ktorá obsahuje tieto stránky najvyššej úrovne:

 • Domovská stránka (http://www.sway.com), kde môžete získať kurzy, príklady a súvisiace prepojenia. Na prezeranie domovskej stránky nie je potrebné, aby ste boli do aplikácie Sway prihlásení.

 • Moje swaye, kde nájdete zoznam všetkých swayov priradených ku kontu, pomocou ktorého sa prihlasujete. Patria sem swaye, ktoré ste vytvorili, a všetky swaye, ktoré s vami zdieľajú iní používatelia.

 • Vytváranie – zobrazenie, kde vytvárate alebo upravujete vybratý sway.

 • Prehrávanie, kde môžete svoj sway zobraziť ako prezentáciu.

Pri vytváraní v Swayi pracujete v štyroch hlavných oblastiach:

 • Horný navigačný panel zahŕňa vytváranie príkazov a možností na úrovni aplikácie.

 • Panel s ponukami zobrazuje karty Scenár a Návrh a tlačidlo Vložiť.

 • Scenár, miesto, kde môžete pridávať, importovať, upravovať, formátovať a usporiadať obsah vybratého swaya. Ak chcete pridať časť obsahu, vložte kartu. Ak chcete v hotovom swayi zobraziť niektoré karty spolu, vytvorte skupinu.

 • Návrh zobrazuje, ako váš hotový sway vyzerá.

Bežné úlohy v aplikácii Sway

Sway usporadúva obsah vo forme jednotlivých kariet. Každá karta predstavuje prvok v dokumente, napríklad názov, obrázok alebo video. Nový sway má po vytvorení kartu s názvom. Všetko ostatné pridáte vy.

Vloženie karty

 1. Stlačte kláves CAPS LOCK a podržte ho. Stláčajte šípku, kým sa neozve „Insert Content. Button.“ (Vložiť obsah. Tlačidlo.).

 2. Stlačte Medzerník (alebo kláves Enter). Ozve sa „Selected“ (Vybraté). „Show Suggested card types tab item“ (Zobraziť položku karty Navrhované typy kariet). „One of four“ (Jedna zo štyroch).

 3. Stlačte kláves CAPS LOCK a podržte ho. Stláčaním klávesov so šípkami sa presúvajte medzi kartami. Ozve sa „Not selected“ (Nevybraté). „Show Text|Media|Group card types tab item.“ (Položka karty typu karty Zobrazenie textu/Médiá/Skupina). „Two|Three|Four of four.“(Druhá/tretia/štvrtá zo štyroch).

 4. Ak je to potrebné, prepnite kartu stlačením medzerníka (alebo klávesu Enter). Ozve sa zvukový signál.

 5. Ak chcete vedieť, čo je na jednotlivých kartách, najprv kartu vyberte a potom stlačte a podržte kláves CAPS LOCK. Stláčajte kláves so šípkou, kým sa neozve „Insert <type> card. Button.“ (Vložiť kartu <type>. Tlačidlo.) Napríklad „Insert Heading 1 card. Button.“(Vložiť kartu Hlavička 1. Tlačidlo.).

 6. Stlačením medzerníka (alebo klávesu Enter) vložíte kartu pod predchádzajúcu kartu. Karta sa pridá.

Uloženie swaya

Sway automaticky ukladá obsah počas vašej práce.

Zdieľanie swaya

Ak chcete zdieľať sway, môžete použiť ponuku možností alebo skopírovať URL adresu v prehliadači a niekomu ju odoslať.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + S. Ozve sa „Share“ (Zdieľať) a potom sa ozve „The Share button is checked“ (Tlačidlo Zdieľať je začiarknuté.) alebo „Share. Share the Sway button. To activate, press space.“ (Zdieľať. Tlačidlo Zdieľať sway. Aktivujete stlačením medzerníka.). V Moderátorovi sa ozve „Share“ (Zdieľať) a potom sa ozve buď „Share this toggle. Sway button pressed. Controls whether your Sway is visible to other people“ (Prepnutie Zdieľať. Stlačené tlačidlo sway. Umožňuje ovládať, či je váš sway viditeľný pre ostatných ľudí), alebo „On. Share. Share this Sway button. Controls whether your Sway is visible to other people.“ (Zapnuté. Zdieľať. Tlačidlo Zdieľať sway. Umožňuje ovládať, či je váš sway viditeľný pre ostatných ľudí.)

 2. Ak tlačidlo Zdieľať nie je začiarknuté, stlačte medzerník.

 3. Môžete vybrať možnosť „Zdieľanie s celým svetom“ a publikovať ho na lokalite docs.com alebo vybrať „Zdieľanie s priateľmi“ cez Facebook, Twitter alebo vkladací kód. Klávesom Tab prejdite na váš výber a potom stlačte kláves Enter.

Vyhľadávanie v swayi

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa neozve „Open search button. To activate, press Spacebar.“ (Tlačidlo Otvoriť hľadanie. Aktivujete stlačením medzerníka.)

 2. Stlačte medzerník a zadajte hľadaný výraz.

 3. Stlačte kláves Enter. Ozve sa „Searching dot-dot-dot“ (Hľadá sa bodka-bodka-bodka) a potom bude nasledovať počet nájdených výskytov hľadaného výrazu. Zameranie je na prvom výskyte.

 4. Ak sa chcete presunúť na nasledujúci výskyt, stlačte kláves Enter.

Čítanie swaya

Jednoduchý spôsob na čítanie swaya pomocou čítačky obrazovky začína prepnutím na zobrazenie na zjednodušenie ovládania.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa neozve „Office App Switcher button menu“ (Ponuka tlačidla Prepínač aplikácií balíka Office). Zameranie sa presunie na panel s nástrojmi.

 2. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „More Options button menu.“ (Ponuka tlačidla Ďalšie možnosti).

 3. Stlačte kláves Enter. Ozve sa „More Sway Options link“ (Prepojenie Ďalšie možnosti swaya). V Moderátorovi sa ozve „More Options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti).

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Displays this Sway in a high-contrast design with full keyboard functionality and screen reader access to all content button.“ (Tlačidlo Umožňuje zobraziť tento sway v návrhu s vysokým kontrastom s úplnými funkciami klávesnice a prístupom prostredníctvom čítačky obrazovky ku všetkému obsahu). Stlačte kláves Enter.

 5. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V čítačke obrazovky JAWS zapnite virtuálny kurzor stlačením kombinácie klávesov Insert + Z. V swayi sa môžete posúvať pomocou šípky nahor alebo šípky nadol.

  • V Moderátorovi sa v swayi môžete posúvať stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + šípka doprava alebo šípka doľava.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×