Používanie Onenotových poznámkových blokov pre učebné predmety s bezplatným kontom Office 365: Príručka pre učiteľov a pedagogických pracovníkov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Aplikácia Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety umožňuje vyučujúcim rýchlo nastaviť osobný pracovný priestor pre každého študenta, knižnicu obsahu na podklady, priestor na spoluprácu pre jednotlivé hodiny a kreatívne činnosti, a to všetko v rámci jedného výkonného poznámkového bloku. OneNote, ako aj online verzie Wordu, Excelu a PowerPointu, sú teraz bezplatne k dispozícii učiteľom v oprávnených inštitúciách. Učitelia tiež dostanú 1 TB priestoru vo OneDrive na ukladanie všetkých svojich dokumentov.

Táto príručka vám pomôže niekoľkými jednoduchými krokmi získať bezplatné konto služieb Office 365 a Onenotové poznámkové bloky pre učebné predmety.

Krok 1. Registrácia na získanie bezplatného konta služieb Office 365

 1. Prejdite na stránku OneNote.com/classnotebook.

 2. Kliknite na položku Registrácia bezplatného konta Office 365.

  Snímka obrazovky s možnosťou získania bezplatného konta Office 365.

 3. Na stránke Office vo vzdelávaní zadajte svoju školskú e-mailovú adresu a stlačte tlačidlo Začíname.

  Snímka obrazovky s prihlasovacou stránkou Začíname.

  Najprv skontrolujeme, či vaša škola už má konto Office 365, a nasmerujeme vás na prihlásenie. V opačnom prípade skontrolujeme, či je vaša škola oprávnená, a prevedieme vás procesom registrácie.

 4. Na ďalšej stránke vyberte položku Som učiteľ, aby ste mohli získať konto učiteľa. Na používanie Onenotových poznámkových blokov pre učebné predmety budete potrebovať konto učiteľa.

  Snímka obrazovky s možnosťami prihlásenia pre učiteľov alebo študentov

 5. Potom vám pošleme e-mail na overenie vašej identity. Keď dostanete e-mail so žiadosťou o overenie identity, kliknite na položku Áno, to som ja.

  Snímka obrazovky konečného overenia prihlásenia do služieb Office 365.

 6. V ďalšom kroku sa zobrazí sa výzva na zadanie mena a hesla vášho konta.

  Snímka obrazovky so stránkou na vytvorenie hesla počas procesu registrácie v Office 365.

 7. Na zobrazenej stránke s nastavením konta zadajte svoje údaje a vyberte heslo (v budúcnosti budete na prihlasovanie do služieb Office 365 používať svoj školský e-mail a toto heslo).

  Vaše aplikácie sa začnú nastavovať na portáli služieb Office 365. Hneď po dokončení inštalácie by sa mala zobraziť nasledujúca obrazovka.

  Snímka obrazovky s možnosťou inštalácie služieb Office 365 do počítača.

Krok 2. Vytvorte nový poznámkový blok programu OneNote triedy

 1. V ľavom hornom rohu kliknite na spúšťač aplikácií.

 2. V zobrazenom zozname aplikácií kliknite na aplikáciu Poznámkový blok pre učebné predmety.

  Snímka obrazovky aplikácie Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety.

 3. Z dostupných možností kliknite na položku Vytvoriť poznámkový blok pre učebné predmety.

  Snímka obrazovky uvítacej strany aplikácie Poznámkový blok pre učebné predmety.

 4. Zadajte názov pre nový poznámkový blok a potom kliknite na položku Ďalej.

  štruktúra poznámkového bloku

 5. (Voliteľné) Pridajte ďalšieho učiteľa do poznámkového bloku pre učebné predmety a kliknite na položku Ďalej.

  Snímka obrazovky s voliteľným krokom zadania ďalších povolení učiteľa.

  Poznámka: Môžete pozvať iných učiteľov ako spoluvlastníkov vášho Onenotového poznámkového bloku pre učebné predmety. Jednoducho pridajte ich školské e-mailové adresy a my im pošleme pozvánky na registráciu bezplatného konta Office 365. Po prihlásení budú mať rovnakú úroveň prístupu k vášmu poznámkovému bloku.

 6. Ak chcete pridať študentov do poznámkového bloku pre učebné predmety, v zobrazení Pridanie mien študentov zadajte ich školské e-mailové adresy a kliknite na položku Ďalej.

  Snímka obrazovky s postupom pridania mien študentov do vytvárača poznámkových blokov.

  Pošleme vašim študentom e-mailom pozvánku na pripojenie k vášmu poznámkovému bloku pre učebné predmety.

 7. Vyberte, ktoré časti by mali byť zahrnuté v poznámkových blokoch jednotlivých študentov. Začiarknite políčka vedľa každej predvolenej sekcie, ktorú chcete v rámci poznámkového bloku jednotlivých študentov vytvoriť.

  vytvorenie sekcií

  Poznámka: Odporúčame vytvárať také názvy sekcií, ktoré budú zodpovedať jednotlivým aktivitám, nie lekciám. Použite napríklad aktivity ako Podklady, Poznámky z prednášok a Kvízy. Viacerí študenti totiž pracujú v jednej jednotke súčasne a vyhľadanie požadovanej položky by v sekcii lekcií trvalo dlhšie.

 8. Potvrďte ukážku poznámkového bloku pre učebné predmety a kliknite na položku Vytvoriť.

 9. Ak chcete zistiť, ako sa budú vedľajšie poznámkové bloky a sekcie v rámci triedy vytvárať, kliknite na položky Poznámkový blok učiteľa a Poznámkový blok študenta.

 10. Kliknutím na položku Vnorená šípka Späť sa vrátite späť a môžete pridávať a odstraňovať sekcie a kliknutím na položku Vytvoriť vytvoríte triedny poznámkový blok pomocou aplikácie.

  Snímka obrazovky s ukážkou služieb Office 365.

 11. V záverečnom zobrazení Hotovo sa zobrazí prepojenie na poznámkový blok pre prípad, ak by ste ho chceli poslať svojim študentom e-mailom alebo ho uverejniť na zdieľanej stránke. Kliknutím na prepojenie s názvom poznámkového bloku môžete otvoriť svoj poznámkový blok pre učebné predmety vo OneNote. Vaši študenti dostanú e-mail so žiadosťou o prijatie pozvania na pripojenie k poznámkovému bloku pre učebné predmety. Skontrolujte, či ho prijali, aby mali prístup k poznámkovému bloku.

  prepojenie poznámkového bloku

  Tip: Všetci v triede používajú na prístup k poznámkovému bloku pre učebné predmety rovnaké prepojenie. Ak vytvárate poznámkové bloky pre rôzne predmety, každé prepojenie bude odlišné.

Najčastejšie otázky

Ako získam prístup onenotové poznámkové bloky po môžem sa zaregistrovali pre služby Office 365?

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 na stránke https://portal.office.com/Home.

 2. V ľavom hornom rohu kliknite na spúšťač aplikácií.

 3. Aplikácia Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety sa zobrazí v zozname dostupných aplikácií.

  Snímka obrazovky aplikácie Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety.

  Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety.

Kde získam ďalšie informácie o používaní Onenotový poznámkový blok?

 • Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní Onenotových poznámkových blokov pre učebné predmety v triedach, pozrite si naše interaktívne príručky na stránke onenoteineducation.com.

Neviem, či mám konto služieb Office 365. Ako skontrolujem?

 1. Prejdite na stránku OneNote.com/classnotebook.

 2. Kliknite na položku Registrácia bezplatného konta Office 365.

  Snímka obrazovky s možnosťou získania bezplatného konta Office 365.

 3. Na stránke Office vo vzdelávaní zadajte svoju školskú e-mailovú adresu a stlačte tlačidlo Začíname. Najprv skontrolujeme, či vaša škola už má konto Office 365. Ak áno, nasmerujeme vás na stránku prihlásenia do služieb Office 365, kde sa môžete prihlásiť alebo sa pokúsiť obnoviť heslo.

Môžem nedostali pozvanie do služieb Office 365. Čo môžem robiť?

 1. Skontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty a pozrite sa, či nebol e-mail odfiltrovaný.

 2. Skúste znova prejsť na Krok 1: Registrácia bezplatného konta Office 365 uvedený vyššie a skúste to znova. Skontrolujte, či ste správne zadali svoju školskú e-mailovú adresu.

Môj študent nedostali pozvanie do služieb Office 365. Čo môžem robiť?

 1. Požiadajte študenta, aby skontroloval priečinok nevyžiadanej pošty a pozrel sa, či nebola pozvánka odfiltrovaná.

 2. Ak študent nedostal vašu pozvánku, skontrolujte, či ste pri jeho pridávaní k poznámkovému bloku správne zadali jeho školskú e-mailovú adresu. Ak si nie ste istí, jednoducho skúste znova pridať jeho e-mailovú adresu tak, že prejdete do aplikácie Poznámkový blok pre učebné predmety a kliknete na dlaždicu Pridať alebo odobrať študentov.

Študenti sa chybové hlásenie pri pripájaní môj Onenotový poznámkový blok po registrujúci sa do služieb Office 365. Čo môžem robiť?

 • Najprv sa uistite, že študenti boli pridaní k vášmu poznámkového bloku.

  1. Prihláste sa do služieb Office 365 na stránke https://portal.office.com. V ľavom hornom rohu kliknite na spúšťač aplikácií.

  2. Kliknite na aplikáciu Onenotový poznámkový blok pre učebné predmety.

  3. Teraz kliknite na dlaždicu Pridať alebo odstrániť študentov. V zobrazenom zozname poznámkových blokov vyberte poznámkový blok, ku ktorému sa študent nevie pripojiť.

  4. Skontrolujte, či sa študent nachádza v zozname študentov v poznámkovom bloku.

 • Ak tam študent nie je, znova ho pridajte a potom aktualizujte poznámkový blok. Ak sa v ňom študent nachádza, mohlo sa stať, že ho aplikácia doteraz nemohla pridať. Požiadajte študenta, aby to neskôr opäť skúsil.

Keď študentov a učiteľov pomocných nájdete všetky svoje poznámkové bloky?

 1. Študenti a ostatní učitelia by sa mali prihlásiť do služieb Office 365 na stránke https://portal.office.com.

 2. Tam môžu v ľavom hornom rohu kliknúť na spúšťač aplikácií a potom na položku OneDrive.

 3. Na ľavom navigačnom paneli priečinka OneDrive môžu prejsť na položku Zdieľané so mnou. Tu nájdu všetky svoje poznámkové bloky pre učebné predmety.

  Snímka obrazovky Zdieľané so mnou.

Potrebujem pomoc. Kto môže sa naučili na otázky?

 • Ak ste odpovede na svoje otázky nenašli na tejto stránke, môžete sa obrátiť na náš tím na adrese onenoteedu@microsoft.com.

Chcem vykonať aktualizácie v poznámkovom bloku autorom som ja. Čo môžem robiť?

 • Pozrite si stránku Najčastejšie otázky pre onenotové poznámkové bloky sem.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×