Používanie šablón na vytvorenie rôznych druhov lokality SharePoint

Používanie šablón na vytvorenie rôznych druhov lokality SharePoint

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Verzia SharePoint používate určuje typ najvyššej úrovne v rámci lokality alebo podlokality, ktoré môžete vytvoriť. Výber šablóny lokality, ktoré sú k dispozícii v predvolenom nastavení závisí od funkcie správcu a Office 365 alebo SharePoint Server plán máte.

Poznámka : Ak máte lokality alebo podlokality, ktoré už nepotrebujete, pozrite si tému Odstránenie lokality SharePoint alebo podlokality.

SharePoint Online lokality najvyššej úrovne

Na základe predvoleného nastavenia SharePoint Online ponúka pripojené skupiny tímových lokalít pre spolupráci s členmi tímu, alebo spoločná práca na projekte a komunikácie stránok na zdieľanie správy, zostáv, stavy, atď s ostatnými. Keď kliknete SharePoint spúšťaču služieb Office 365, a potom kliknite na položku + vytvoriť stránku, máte na výber medzi jeden z týchto dvoch šablón.

Výber z dvoch najvyššej úrovne v rámci šablón lokality tímu alebo komunikácie.

Poznámka : Váš správca môžete zapnúť alebo vypnúť vytváranie lokalít alebo nahradiť vytvorenie vlastných alebo klasické tímovej lokality.

Ďalšie informácie o SharePoint Online tímových lokalít nájdete v téme vytvorenie tímovej lokality v službe SharePoint Online alebo čo je na tímovej lokalite SharePoint? Komunikácie lokality, nájdete v článku vytvorenie komunikácie lokality SharePoint Online alebo čo je lokalita SharePoint, komunikácie?

SharePoint Online podlokality

Po vytvorení najvyššej úrovne tímová lokalita alebo lokalita zameraná na komunikáciu, môžete vytvoriť podlokality. Podlokality umožňujú použiť tak širšiemu okruhu šablóny, napríklad klasické tímu, publikovanie, blog alebo lokality centra dokumentov. Popisy nižšie vám pomôže vybrať šablónu, budete potrebovať.

Poznámka : SharePoint Online lokality najvyššej úrovne, ako je napríklad lokalita tímu alebo komunikácie nie sú k dispozícii ako šablóny podlokality. Tím a komunikácie lokalít môžete vytvoriť iba ako lokality najvyššej úrovne.

V SharePoint Online môžete vytvoriť podlokality s iba klasickej šablóny. Na kartu Publikovanie je k dispozícii, iba ak zapnete SharePoint Infraštruktúra publikovania a len ako podlokality na lokalite najvyššej úrovne, pripojené skupiny tímu. Infraštruktúra publikovania a podlokality na publikovanie nie sú k dispozícii v hornej časti levelcommunication lokalitách.

Ak chcete vytvoriť podlokality zo skupiny pripojené tímovej lokality, podlokality môžete zdediť povolenia z nadradenej lokality a členovia tímu budú mať prístup. Niektoré funkcie lokality najvyššej úrovne SharePoint Online nebudú k dispozícii na klasické podlokality, napríklad premiestniť do a Kopírovať do.

SharePoint Server lokalít a podlokalít

V SharePoint Server 2013 a 2016 môžete vytvárať lokality najvyššej úrovne alebo podlokality pomocou pod klasickej šablóny. Nasledujúce popisy zobraziť dostupnosť šablón na základe verzia a plán SharePoint Server používate.

SharePoint Server 2013 Foundation podporuje iba spolupráce tímových lokalít a blogov. Ďalšie šablóny nepodporuje.

Šablóny lokality na spoluprácu pre SharePoint Online (len pre podlokality) a SharePoint Server

Šablóny lokality na spoluprácu vytvárať lokality, kde môžete komunikovať informácie o tímu a projekty, vytvorenie blogu alebo lokality komunity. Všetky podporované na SharePoint 2013 a 2016 a ako podlokality v SharePoint Online. Pre SharePoint 2013 Foundation, len tímové lokality a blogy sú podporované.

Použite klasické tímovej lokality na rýchle vytvorenie, usporiadanie a zdieľanie informácií pre váš tím alebo projekt. Táto stránka obsahuje: knižníc a zoznamov:

 • zdieľané dokumenty,

 • oznamy,

 • kalendáre,

 • prepojenia,

 • úlohy,

 • diskusný panel.

Šablóna tímovej lokality

Tímovú lokalitu je možné používať ako prostredie na vytváranie, usporadúvanie a zdieľanie obsahu. Zoznam oznamov môžete napríklad použiť na vysielanie kľúčových informácií, nových nástrojov alebo zdrojov určených členom tímu. Kalendár môžete použiť na zdieľanie informácií o plánovaní, ako sú tímové udalosti, termíny a informácie o dovolenkách. Pomocou zoznamu prepojení zas môžete umožniť svojmu tímu pripojiť sa k partnerským lokalitám alebo vyhľadávať kľúčové informácie týkajúce sa ich úloh.

Poznámka : Pre podlokalitu SharePoint Online týmto krokom sa vytvorí klasické tímovej lokality.

Lokalitu blogu môžete použiť na rýchle uverejňovanie oznamov spoločnosti alebo nápadov, postrehov a posudkov v rámci tímu alebo organizácie. Lokalita obsahuje príspevky, komentáre a prepojenia. Pomocou nástrojov blogu môžete schvaľovať alebo zamietať koncepty príspevkov a upravovať alebo odstraňovať staré príspevky. Pri aktualizácii blogu môžete dokonca dostávať upozornenia.

Šablóny lokality blogu

Ak chcete používateľom uľahčiť vyhľadávanie obsahu, o ktorý majú záujem, môžete vami vytvorené príspevky priradiť do rôznych kategórií. Lokality blogu vám umožňujú komentovať príspevky, čo je skvelý spôsob, ako udržať pozornosť čitateľov.

Šablóna projektovej lokality umožňuje jednoducho spravovať projekty. Lokalita obsahuje podobné funkcie na spoluprácu ako tímová lokalita a zahŕňa webovú časť Súhrn projektu, ktorá je prepojená s predvoleným zoznamom úloh. Položky pridané do zoznamu úloh sa automaticky zobrazujú v časti Súhrn projektu.

Šablóna projektovej lokality

Ďalšie výhody používania projektovej lokality:

 • vizuálna časová os s projektovými úlohami,

 • plán projektových úloh,

 • knižnica na uloženie príslušných projektových dokumentov,

 • poznámkový blok na rýchly záznam a usporiadanie informácií o projekte,

 • zdieľaný kalendár pre tímové udalosti,

 • Možnosť pripojenia k Projectu Professional, Project Server 2016alebo Projectu Online.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie projektovej lokality.

Lokalitu komunity môžete používať ako miesto, kde môžu členovia diskutovať o spoločných témach.

Šablóny lokality komunity

Lokality komunity ponúkajú v porovnaní s e-mailami, okamžitými správami a ďalšími spôsobmi komunikácie niekoľko výhod:

 • dostupnosť celého obsahu lokality pre všetkých členov komunity,

 • uchovávanie celej histórie diskusií v súlade so zásadami spoločnosti,

 • vstavané vyhľadávanie, vďaka čomu môžu členovia prehľadávať všetky príspevky v rámci komunity,

 • kategorizácia obsahu na zlepšenie vyhľadávania a zjednodušenie údržby.

 • Údržba lokality pomocou zoznamov lokality SharePoint , ktoré umožňujú využívať výhody riadenia, spravovania záznamov a funkcií integrácie pracovného postupu SharePoint.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie portálu komunity.

Podnikové šablóny lokality pre SharePoint Online (len pre podlokality) a SharePoint Server

Šablóny podnikovej lokality vám lokalít pre dokument alebo záznam ukladacieho priestoru a sledovanie analytických nástrojov na analýzu údajov alebo možnosti vyhľadávania lokality. Všetky podporované v SharePoint 2013 a 2016 a ako podlokality v SharePoint Online. Žiadne nepodporuje SharePoint 2013 Foundation.

Šablónu lokality centra dokumentov môžete použiť na správu veľkého počtu dokumentov. Lokalitu centra dokumentov môžete použiť ako prostredie na tvorbu obsahu alebo ako archív obsahu.

Šablóna lokality centra dokumentov

V prostredí na tvorbu obsahu používatelia často berú súbory z projektu a vracajú ich do projektu a vytvárajú štruktúry priečinkov pre tieto súbory. Pomocou tvorby verzií si môžete nechať 10 alebo viac starších verzií každého dokumentu. Na ovládanie životného cyklu dokumentov môžete použiť aj pracovné postupy.

V archíve obsahu nemožno vytvárať obsah. Používatelia iba zobrazujú alebo nahrávajú dokumenty. Na lokalite centra dokumentov môžete vytvoriť typ archívu, ktorý sa nazýva vedomostná databáza. Vedomostné databázy spravidla obsahujú jednu verziu dokumentov a lokalita môže obsahovať až 10 miliónov súborov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie lokality centrum dokumentov.

Pomocou lokality centra záznamov môžete usporadúvať, ukladať a spravovať záznamy, ako sú napríklad právne alebo finančné dokumenty. Centrum záznamov podporuje celý proces spravovania záznamov od zhromažďovania záznamov, cez správu záznamov až po vyraďovanie záznamov.

Šablóny centra záznamov

Tvorba verzií, auditovanie, správa metaúdajov, elektronické vyhľadávanie a prispôsobiteľné smerovanie záznamov sú vstavané funkcie, ktoré slúžia na efektívnejšie spravovanie záznamov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie centra záznamov.

Použite lokalitu analytických nástrojov na ukladanie, spravovať, zdieľať a Zobraziť business zostavy, prehľady ukazovateľov výkonu a tabúľ (dashboard). Lokalita centrum analytických nástrojov má niektoré vlastnosti, ktoré nastavili ste ho okrem iné druhy stránky, ktoré obsahujú vopred vytvorené zoznamy a knižnice, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre BI obsahu, prístup k obsahu Služby PerformancePoint Services (pre na miestnosti zákazníci) ukážkové súbory a odkazy na užitočné informácie o nástrojoch BI.

Šablóna lokality analytických nástrojov Business

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zdieľanie, a používanie obsahu analytických nástrojov na lokalite centrum analytických nástrojov.

Pomocou lokality centra vyhľadávania môžete poskytnúť používateľom spôsob vyhľadávania lokality a zobrazovania výsledkov hľadania. Lokalita centra vyhľadávania je lokalitou najvyššej úrovne v rámci kolekcie lokalít, ktoré správca farmy vytvorí pomocou šablóny podnikového centra vyhľadávania.

Šablóna lokality podnikového centra vyhľadávania

Keď vytvoríte lokalitu centra vyhľadávania, vytvorí sa predvolená domovská stránka vyhľadávania a predvolená stránka výsledkov hľadania. Vytvoria sa tiež stránky, ktoré sa označujú ako vertikálne vyhľadávanie, ktoré je možné následne prispôsobiť na vyhľadávanie konkrétneho obsahu, ako sú napríklad ľudia, konverzácie a videá. Tieto stránky zobrazujú výsledky hľadania, ktoré sú filtrované a formátované pre konkrétny typ a konkrétnu triedu obsahu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Správa centra vyhľadávania v SharePointe Online.

Publikovanie šablón lokalít pre SharePoint Online (len pre podlokality) a SharePoint Server

Šablón publikačnej lokality ponúkajú publikovanie webovej lokality s alebo bez pracovného postupu schválenia a enterprise Wiki firemné informácie, ktoré môžu členovia prispievajú k.

Ak chcete vytvoriť podlokality na publikovanie, váš správca najprv musí Povoliť Infraštruktúra publikovania SharePoint. Keď povolenie, na kartu publikovanie bude k dispozícii.

Všetky podporované v programe SharePoint 2013 a 2016 a ako podlokality z SharePoint Online tímové lokality. Žiadne nepodporuje SharePoint 2013 Foundation alebo ako podlokality na lokalitách SharePoint Online komunikácie.

Použitie publikačná lokalita na vytvorenie podnikový intranet, komunikácie portáloch, a v SharePoint Server, verejných webových lokalitách. V SharePoint Server sa tiež možno rozšíriť webovú lokalitu a rýchlo publikovanie webových stránok. Prispievateľov môžete pracovať na návrhu verzie stránok a publikovať, aby boli viditeľné pre čitateľov.

Šablóna lokality publikovania

Lokality publikovania obsahujú jedinečné funkcie, ktoré zjednodušujú tvorbu webovej stránky, schvaľovanie a procesy publikovania. Tieto funkcie sú pri vytváraní lokality publikovania povolené automaticky a zahŕňajú:

 • rozloženia stránok,

 • typy stĺpcov,

 • webové časti,

 • zoznamy,

 • knižnice dokumentov a obrázkov na ukladanie materiálov na publikovanie na webe.

Ďalšie informácie nájdete v téme funkcie zapnuté na publikačnej lokalite SharePoint Online.

Lokalitu publikovania s pracovným postupom môžete použiť na publikovanie webových stránok podľa plánu, a to pomocou schválených pracovných postupov. Obsahuje aj knižnice dokumentov a obrázkov na ukladanie materiálov na publikovanie na webe. Predvolene sa v rámci tejto lokality môžu vytvárať len lokality založené na tejto šablóne.

Šablóna lokality publikovania s pracovným postupom

Pracovný postup schválenia publikovania umožňuje automatizáciu smerovania obsahu na revíziu a schválenie. Publikovanie nových a aktualizovaných webových stránok sa prísne kontroluje. Nový obsah nie je možné publikovať, kým ho neschvália všetci schvaľovatelia v pracovnom postupe.

Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s pracovného postupu schválenia publikovania.

Podnikové wiki je lokalita publikovania, ktorá umožňuje zdieľanie a aktualizáciu veľkého množstva informácií z celého podniku. Ak organizácia potrebuje veľký centralizovaný odkladací priestor vedomostí, ktorý má byť určený na ukladanie aj zdieľanie celopodnikových informácií, mala by zvážiť používanie podnikového wiki.

Šablóna lokality podnikového wiki

Podnikové wiki často slúži ako odkladací priestor pre vedomosti organizácie, ktoré by inak nebolo možné uložiť na použitie v budúcnosti. Podnikové wiki môžete používať na zvýšenie úrovne neformálneho vzdelávania a na zdieľanie tipov s inými používateľmi, čo môže následne znížiť potrebu formálnych školení a nepretržitej IT podpory.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie a úprava stránky wiki.

Vytvorenie lokality SharePoint Online kolekcie lokalít (len pre správcov)

Správcovia nájomníkov SharePoint Online môžete použiť centrum spravovania na vytvorenie nových kolekcií lokalít. Pri vytváraní novej kolekcie lokalít, môžete vybrať klasické šablónu pre novú lokalitu najvyššej úrovne. Nemôžete však vytvoriť skupinu pripojení tímovú lokalitu alebo lokalita zameraná na komunikáciu. Výber je podobné šablóny sú k dispozícii pre podlokality SharePoint Online. Pri spustení lokality, musíte nakonfigurovať používateľov, povolenia, formát, obsah a mnohých ďalších funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie alebo odstránenie kolekcie lokalít.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×