Používanie čítačky obrazovky na výber a prečítanie textových polí a obrázkov vo Worde 2016

Používanie čítačky obrazovky na výber a prečítanie textových polí a obrázkov vo Worde 2016

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Word 2016 môžete používať s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, na výber a čítanie obrázkov, tvarov a textových polí v dokumentoch programu Word 2016.

Pomocou tably Výber v programe Word 2016 môžete zobraziť všetky obrázky, tvary a textové polia v rámci dokumentu v podobe zoznamu. Zoznam môžete čítať pomocou Moderátora a vyberať položky zoznamu na prečítanie alternatívneho textu, alebo ich upraviť.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prístup k textu v textových poliach

Keďže textové polia sa nachádzajú nad vrstvou textu dokumentu, čítačky obrazovky ich nemôžu nájsť pri čítaní základného textu. Na prístup k textu v textovom poli použite tablu Výber.

Tip: Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad textové pole, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

 1. V dokumente stlačením kombinácie klávesov Alt + H otvorte kartu Domov.

 2. Zadajte SL na otvorenie tably Výber a potom zadajte P. Moderátor oznámi „Show All button“ („Zobraziť všetky tlačidlá“). Textové polia, obrázky a tvary sa zobrazia v zozname.

  Poznámka: Ak sú v dokumente zlomy (napríklad zlomy strán a sekcií), tabla Výber zobrazuje len položky po ďalší zlom.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presúvajte v  zozname. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé položky zoznamu.

 4. Ak chcete vybrať textové pole, stlačte medzerník.

 5. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Moderátor oznámi: „Cut menu item“ („Vystrihnúť položku ponuky“).

 6. V Moderátorovi sa pomocou klávesov so šípkami presuňte na položku Upraviť Text a stlačte kláves Enter. Stlačením ľubovoľného klávesu umiestnite kurzor do textového poľa.

  V aplikácii JAWS musíte najskôr umiestniť textové pole zarovno s textom dokumentu. Ak chcete umiestniť textové pole zarovno s textom, presuňte sa na položku Zalomiť text a pomocou klávesu so šípkou doprava alebo doľava prejdite na položku Zarovno s textom a stlačte kláves Enter. Stlačením tlačidla Esc sa vrátite do tela dokumentu.

 7. Moderátor môže teraz čítať text v textovom poli. Ak chcete začať čítať, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M. Ak sa chcete potom vrátiť do základného textu dokumentu, dvakrát stlačte kláves Esc.

  Ak chcete čítať obsah textového poľa v aplikácii JAWS, stlačte kombináciu klávesov Alt + 5 (na číselnej klávesnici).

Prístup k obrázkom prostredníctvom tably výberu

Iné obrázky ako vložené do textu môžu byť pre čítačky obrazovky neprístupné. Na získanie prístupu ku všetkým obrázkom v dokumente použite tablu Výber.

Tip: Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad obrázok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

 1. V dokumente stlačením kombinácie klávesov Alt + H otvorte kartu Domov.

 2. Ak chcete otvoriť tablu Výber, zadajte SL a potom P.

  Obrázky, tvary a textové polia sa zobrazia v zozname.

  Poznámka: Ak sú v dokumente zlomy (napríklad zlomy strán a sekcií), tabla Výber zobrazuje len položky po ďalší zlom.

 3. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa presúvajte v  zozname. Moderátor pri presúvaní oznamuje jednotlivé položky zoznamu.

 4. Ak chcete vybrať obrázok, stlačte medzerník.

 5. Ak sa chcete vrátiť do základného textu dokumentu, stlačte kláves Esc. Moderátor oznámi názov súboru dokumentu.

 6. Moderátor môže teraz čítať alternatívny text pre obrázok, ak je k dispozícii. Ak chcete začať čítať, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M.

  V aplikácii JAWS stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 5 (na číselnej klávesnici).

Prístup k obrázkom vloženým do textu bez použitia tably výberu

Ak chcete pri čítaní dokumentu pracovať s obrázkami, ktoré sú vložené do textu, nie je potrebné otvoriť tabluVýber.

 1. Moderátor oznamuje obrázky pri čítaní dokumentu. Ak sa chcete zastaviť na obrázku, stlačte kláves Ctrl.

  Tip: Ak zmeškáte príslušné miesto a je potrebné vrátiť sa späť alebo posunúť dopredu v dokumente po jednotlivých slovách, stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým nebudete počuť, ako Moderátor ohlási daný obrázok.

 2. Ak chcete obrázok vybrať, stlačte kombináciu klávesov Shift + šípka doprava.

 3. Teraz môžete pracovať s obrázkom. Ak chcete napríklad otvoriť kontextovú ponuku obrázka, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde 2016

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×