Používanie čítačky obrazovky na premiestnenie alebo kopírovanie priečinka alebo súboru v knižnici dokumentov v službe SharePoint Online

V knižnici dokumentov možno pomocou čítačky obrazovky premiestniť alebo kopírovať viacero priečinkov alebo súborov z jedného umiestnenia knižnice dokumentov do druhého.

Poznámky

Obsah tohto článku

Premiestňovanie priečinkov alebo súborov v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip : Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip : Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. V zobrazení Zoznam alebo zobrazení Dlaždice vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premiestniť. Vybrať ich možno viacero.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Open context menu for selected item“ (Otvoriť kontextovú ponuku pre vybratú položku) a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Open submenu“ (Otvoriť vedľajšiu ponuku). V Moderátorovi sa ozve „Open“ (Otvoriť).

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Move to“ (Premiestniť do), a stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve „Move to, menu item“ (Premiestniť do, položka ponuky). Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie položky do s vybratou kartou Premiestniť a výberom na prvej knižnici dokumentov v zozname.

 6. Ak sa chcete presunúť do cieľového zoznamu, dvakrát stlačte kláves Tab.

 7. Konkrétnu cieľovú oblasť vyberiete pomocou klávesu so šípkou nadol a stlačením klávesu Enter. Dialógové okno Premiestnenie položky do sa zavrie a položka sa premiestni do cieľového umiestnenia.

  Tipy : Vytvorenie nového priečinka pre súbory:

  1. V dialógovom okne Premiestnenie položky do stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Move“ (Premiestniť) a potom stlačte kláves so šípkou doprava.

  2. Keď sa ozve „New folder, menu item“ (Nový priečinok, položka ponuky), stlačte kláves Enter. Vytvorí sa nový priečinok a výber sa premiestni do dialógového okna Názov priečinka. Ozve sa „Folder name, editing“ (Názov priečinka, úpravy).

  3. Zadajte názov priečinka.

  4. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Vytvoriť, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Vytvorí sa nový priečinok a výber sa premiestni na tento priečinok.

  5. Ak chcete položku premiestniť do nového priečinka, stlačte kláves Enter.

Kopírovanie priečinkov alebo súborov v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip : Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip : Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. V zobrazení Zoznam alebo zobrazení Dlaždice vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premiestniť. Vybrať ich možno viacero.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Open context menu for selected item“ (Otvoriť kontextovú ponuku pre vybratú položku) a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Open submenu“ (Otvoriť vedľajšiu ponuku). V Moderátorovi sa ozve „Open“ (Otvoriť).

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Copy to, menu item“ (Kopírovať do, položka ponuky) a potom stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve „Move to, menu item“ (Premiestniť do, položka ponuky). Otvorí sa dialógové okno Kopírovanie položky do.

 6. Ak chcete vybrať cieľové umiestnenie položky, použite kláves so šípkou nadol a potom stlačte kláves Enter. Dialógové okno Kopírovanie položky do sa zavrie a položka sa skopíruje do cieľového umiestnenia.

  Tipy : Ak chcete vytvoriť nový priečinok, kam možno umiestniť skopírovaný súbor:

  1. Stláčajte v dialógovom okne Kopírovanie položky do kláves Tab až dovtedy, pokým sa ozve „Tab, menu, Copy“ (Karta, ponuka, kopírovať) a potom stlačte kláves so šípkou doprava.

  2. Keď sa ozve „New folder“ (Nový priečinok), stlačte kláves Enter. Vytvorí sa nový priečinok a výber sa premiestni do dialógového okna Názov priečinka. Ozve sa „Folder name, Edit“ (Názov priečinka, upraviť).

  3. Zadajte názov priečinka.

  4. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Vytvoriť, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Vytvorí sa nový priečinok a výber sa premiestni na tento priečinok.

  5. Ak chcete položku kopírovať do nového priečinka, stlačte kláves Enter.

Ďalšie informácie

Kopírovanie prepojenia súboru alebo priečinka v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Pridanie prepojenia na knižnicu dokumentov pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov pomocou čítačky obrazovky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×