Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a obrazovky čítačky Project umožňuje prehľadávanie a navigáciu obrazovky prvkov a zobrazení. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie so službami projektu rozloženie

Keď otvoríte Project, názov typu aktuálneho zobrazenia sa nachádza v hornej časti obrazovky na ľavej strane názvu súboru. Project zvyčajne otvorí do zobrazenia Ganttovho grafu.

Ovládacie tlačidlá aplikácie, ako napríklad MinimalizovaťZavrieť, sú v pravom hornom rohu. Predvolene sa Panel s nástrojmi Rýchly prístup nachádza v ľavom hornom rohu obrazovky. Tento panel sa dá prispôsobiť a obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Uložiť, SpäťZnova.

Pod týmto panelom sa nachádza rad kariet na páse s nástrojmi. Nachádzajú sa na ňom tieto karty:

 • Súbor

 • Úloha

 • Zdroj

 • Zostava

 • Projekt

 • Zobrazenie

 • Formát

Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Výber karty otvorí pás s nástrojmi prispôsobený karte, ktorý obsahuje možnosti usporiadané v skupinách. Karta Zobrazenie napríklad zobrazí pás s nástrojmi umožňujúci výber rôznych možností zobrazenia údajov v súbore.

Napravo od kariet sa nachádza vyhľadávacie textové pole Chcem zistiť. Úplne napravo je tlačidlo na poskytnutie pripomienky Chcete pomôcť zlepšiť Office? spolu s tlačidlami Obnoviť okno a Zavrieť okno.

Údaje projektu sa zobrazujú pod pásom s nástrojmi a zaberajú väčšinu okna.

V dolnej časti okna sa nachádza prispôsobiteľný Stavový riadok zobrazujúci informácie o stave a vybraté tlačidlá rýchleho prístupu, napríklad pre rôzne zobrazenia, a jazdec priblíženia.

Navigácia pomocou klávesnice

Navigácia v Project a cyklické prechádzanie prvkami obrazovky, použite tieto skratky:

 • Ak chcete premiestniť dopredu, stláčaním klávesu Tab. Dozadu, stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab.

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Na rozbalenie vedľajšej ponuky alebo zoznamu stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stlačte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol.

 • Výber vykonáte stlačením klávesu Enter.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Práca so zobrazeniami v Projecte 2016 pomocou čítačky obrazovky

Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Project

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou klávesnice a obrazovky čítačky Project Online umožňuje prehľadávanie a navigáciu obrazovky prvkov a zobrazení. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Project Online je web-based nástroj pre riadenie viacerých projektov, sledovanie priebehu, a potrebné vyrovnávanie zdroja.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Project Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Project Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Project Online.

Obsah tohto článku

Prechod cez a vnútri prvky na hlavnej obrazovke

Môžete prechádzať cez a vnútri prvky Project Online obrazovky, stlačte kláves Tab (dopredu) alebo Shift + Tab (dozadu). Ak chcete vybrať položku prvok, stlačte kláves Enter.

Vykoná sa prechod cez nasledujúce prvky:

 • Oblasť hlavného obsahu v strede obrazovky. Obsah závisia od vybratého zobrazenia. Oblasť obsahuje hlavné údaje v tabuľke projekty.

 • Panel vodorovné aplikácie v hornej časti obrazovky. Budete počuť: "spúšťač aplikácií, položka ponuky." Máte prístup, napríklad oznámenia aplikácií, nastavenia a Pomocníka.

 • Vodorovné lište. Budete počuť aktuálny názov karty. Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + F6 na presun priamo na karte. Na zobrazenie a čo je vybratá v oblasti hlavného obsahu závisia od dostupných kariet. Z panela s kartami môžete aktivovať pás s nástrojmi, ktorý obsahuje možnosti úprav aktuálneho výberu. Ak chcete aktivovať na páse s nástrojmi, stlačte kláves Enter po na karte.

 • Vodorovný pás s nástrojmi (pri aktivácii) pod paneli aplikácie. Po aktivovaní pása s nástrojmi vykoná sa prechod na prvé tlačidlo zapnuté a čítačky obrazovky oznamuje tlačidla. Ak chcete rozbaliť tlačidlo ponuky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + medzerník. Ak chcete zbaliť tlačidlo ponuky, stlačte kláves Esc. Dostupné možnosti závisia od vybratej karty.

 • Vodorovné hlavičky riadkov. Budete počuť: "Webovej aplikácie Project web app." V riadku hlavičky, máte prístup do textového poľa Hľadať a zobrazení domov.

 • Zvislý navigačnom paneli na ľavej strane obrazovky. Budete počuť: "Projektov." Ak je vybraté zobrazenie, budete počuť názov zobrazenia, za ktorou nasleduje "Aktuálne vybratý." Ak nie je vybraté zobrazenie, budete počuť názov zobrazenia, za ktorou nasleduje "Prepojenia." Na navigačnom paneli môžete vybrať požadované zobrazenie, napríklad úloh alebo zdrojov. Môžete tiež upraviť k dispozícii navigačné prepojenia alebo pridať nové prepojenia.

Prejdite na úvodnej

Ak chcete prejsť do zobrazenia Project Online, stlačte kláves Tab (dopredu) alebo Shift + Tab (dozadu). Hlavné zobrazenia obsahujú údaje, najmä v tabuľkách. Ak chcete zadať tabuľku, čítačka obrazovky oznamuje tabuľky a jeho údaje. Pri prehľadávaní v tabuľke, aby bolo počuť obsah buniek.

Project Online obsahuje nasledujúce hlavné zobrazenia: domov, Centrum projektov, schválenia, úlohy, zdroje a zostavy.

Úvodné zobrazenie

Pri prvom prihlásení do Project Online sa dostanete v zobrazení domov. V zobrazení domov máte prístup k hlavných funkcií aplikácie. Ak ste ešte nepracovali na aplikáciu, môžete získať informácie o funkciách aplikácie alebo prejdite priamo na vytvorenie alebo import projektov. Môžete tiež prejdite prebiehajúcich projektov, schválenia alebo úlohy.

Pri prehľadávaní zobrazení domov, čítačka obrazovky oznamuje klávesové skratky pre hlavné funkcie dostupné v zobrazení. Budete počuť, napríklad "vytvorenie alebo import projektov" a "Úlohy", za ktorou nasleduje niekoľko nových úloh.

Vráťte sa na zobrazenie Home z niektorého z ďalších zobrazení, stláčajte kláves Tab, až budete počuť "webovej aplikácie Project web app, link," a potom stlačte kláves Enter.

Zobrazenie centra projektov

Zobrazenie Centra projektov obsahuje zoznam všetkých projektov, ktoré máte prístup do tabuľky. Môžete vybrať projektu a prejdite na úpravy plánu projektu alebo Podrobnosti.

Zobrazenie centra schválenia

Zobrazenie Schválenia centra zoznam všetkých schválení časový výkaz na recenziu v tabuľke. Môžete vybrať položky v tabuľke a prejdite na schválenie alebo odmietnutie časového výkazu.

Zobrazenie úloh

Zobrazenie úlohy zoznam projektových úloh v tabuľke. Môžete vybrať úlohy a upraviť podrobnosti o úlohe.

Stredisko zdrojov zobrazení

Stredisko zdrojov Zobraziť zoznam dostupných zdrojov v tabuľke. Môžete pridať nové zdroje alebo úprava aktuálneho z nich. Máte prístup priradenia zdrojov, plánovanie kapacity a zdroja vyžaduje stránok.

Zobrazenie zostavy

Zobrazenie zostáv zoznam zostáv v knižnici SharePoint Online. Môžete nahrať zostavy alebo vytvoriť novú jeden priamo z SharePoint Online. Zobrazenie zostáv obsahuje SharePoint Online panel s nástrojmi v hornej časti oblasti hlavného obsahu.

Pokyny na navigáciu v SharePoint Online, prejdite na Používanie čítačky obrazovky na umožňuje prehľadávanie a navigáciu v službe SharePoint Online.

Navigácia medzi zobrazeniami

Z jedného zobrazenia môžete jednoducho premiestniť do inej.

Poznámka: Ak chcete prejsť do zobrazenia domov, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť "webovej aplikácie Project web app, link," a potom stlačte kláves Enter.

 1. V ľubovoľnom zobrazení, stláčajte kláves Tab, kým sa požadované zobrazenie, napríklad "úlohy, prepojenia."

 2. Ak chcete vybrať, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno a čítačky obrazovky oznamuje názov zobrazenia, napríklad "Úlohy."

Pozrite tiež

Vytvorenie nového projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Projecte Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Projecte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×