Používanie čítačky obrazovky na úpravu informácií o súbore alebo priečinku v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Knižnica dokumentov v službe SharePoint Online je skvelý nástroj na zdieľanie dokumentov v rámci tímu alebo organizácie. Na úpravu informácií o súbore alebo priečinku (napríklad typ obsahu, názov alebo nadpis) v knižnici dokumentov v službe SharePoint Online môžete použiť klávesové skratky a čítačku obrazovky.

Poznámky

Používanie čítačky obrazovky na úpravu informácií o súbore alebo priečinku v knižnici dokumentov v službe SharePoint Online

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip : Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip : Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. Ak chcete presunúť zameranie na zoznam položiek v knižnici dokumentov, stláčajte kláves Tab, až kým sa:

  • v programe JAWS neozve hlásenie „All documents, Grid column headers“ (Všetky dokumenty, hlavičky stĺpcov mriežky);

  • v Moderátorovi neozve hlásenie „Table, Name“ (Tabuľka, Názov), za ktorým nasledujú ostatné názvy stĺpcov, ktoré práve používate.

 4. Ak chcete presunúť zameranie na súbor alebo priečinok, ktorý chcete upraviť, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov súboru alebo priečinka.

 5. Ak chcete otvoriť ponuku skratiek pre súbor alebo priečinok, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10:

  • v programe JAWS sa ozve hlásenie „Context menu“ (Kontextová ponuka);

  • v Moderátorovi sa ozve hlásenie „Open“ (Otvoriť), za ktorým nasledujú názvy ostatných príkazov v ponuke skratiek.

 6. Ak chcete presunúť zameranie v ponuke na príkaz Podrobnosti, stláčajte kláves šípky nadol, kým sa neozve hlásenie „Details“ (Podrobnosti).

 7. Kliknutím na kláves Enter otvorte tablu Podrobnosti. Zameranie sa presunie na vlastnosť Typ obsahu (pre vybratý súbor alebo priečinok) v časti Vlastnosti na table Podrobnosti. Ozve sa hlásenie „Content Type“ (Typ obsahu). Pre vybratý súbor alebo priečinok vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať typ obsahu, stlačte medzerník. Ak sa chcete presúvať medzi typmi obsahu (keď budete počuť názov každého typu), použite klávesy so šípkou nahor a nadol. Ak chcete vybrať konkrétny typ obsahu, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete zadať názov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Name“ (Názov). Stlačte kláves Enter. Napíšte názov. Ak chcete uložiť nový názov, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete zadať nadpis, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Title“ (Nadpis). Stlačte kláves Enter. Napíšte nadpis. Ak chcete uložiť nový nadpis, stlačte kláves Enter.

  Tip : Tabla Podrobnosti zostane otvorená, kým ju nezavriete, takže sa môžete jednoducho presunúť na vlastnosti položky a nebudete musieť tablu Podrobnosti otvárať pre každú položku.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×