Používanie čítačky obrazovky na úpravu dokumentu v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Spolu so svojím tímom môžete používať klávesové skratky a čítačku obrazovky na úpravu dokumentov v knižnici dokumentov služby SharePoint Online.

Poznámky

 • SharePoint Online je webová aplikácia, preto sa klávesové skratky a navigácia môžu líšiť od skratiek a navigácie v lokálnych produktoch (SharePoint Server). Ďalšie informácie o rozdieloch medzi produktmi a technológiami SharePointu.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúčame vám ako prehliadač používať Internet Explorer. Ďalšie informácie o klávesových skratkách v Internet Exploreri a klávesových skratkách v SharePointe Online.

 • Niektoré funkcie služby SharePoint sa postupne zavádzajú pre organizácie, ktoré sa zapojili do programu First Release. Organizáciám, ktoré sa nezapojili do programu First Release ani nepoužívajú moderné zobrazenie v knižniciach dokumentov služby SharePoint, sa môže zobrazovať používateľské rozhranie odlišné od toho, ktoré je popísané v tejto téme.

 • Na dokončenie krokov v tejto téme treba povoliť automaticky otvárané okná na webovej lokalite služieb Office 365. Ďalšie informácie o zmene nastavení na zabezpečenie a ochranu osobných údajov v Internet Exploreri.

 • Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Úprava dokumentu

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 vo svojej organizácii, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov. Zameranie je na položke ponuky Nové. Zistite, ako začať.

  Poznámka : Ak sa zobrazí zobrazenie SharePoint Online, na navigačnej table sa zobrazí prepojenie Vrátiť sa na klasický SharePoint a po zobrazení knižnice sa ozve hlásenie „Document Center“ (Centrum dokumentov). Ak sa zobrazenie SharePoint Online nezobrazuje, zobrazí sa tlačidlo Vyskúšať. Ak chcete otvoriť zobrazenie SharePoint Online, pomocou klávesu Tab sa presuňte na toto tlačidlo a stlačte kláves Enter. Ozve sa hlásenie „Document Center“ (Centrum dokumentov), za ktorým nasleduje názov vašej knižnice. Zameranie sa presunie na tlačidlo Nové na paneli s ponukami a ozve sa názov vašej knižnice dokumentov, za ktorým nasleduje hlásenie „New“ (Nové).

 2. Ak sa zameranie nenachádza na tlačidle Nové, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov knižnice a príkaz „New. Create a new folder or Office document in this location“ (Nové, Vytvoriť nový priečinok alebo dokument balíka Office na tomto mieste).

 3. Pomocou klávesu Tab sa presuňte na hlavičky stĺpcov knižnice. Ozve sa hlásenie „Column headers. Use menus to sort, filter, or group by a column.“ (Hlavičky stĺpcov, Pomocou ponúk môžete položky zoradiť, filtrovať alebo zoskupovať podľa stĺpcov). V Moderátorovi sa ozve hlásenie „Table. Name. Modified. Modified by“ (Tabuľka. Názov. Upravené. Upravil), za ktorými nasledujú názvy položiek v knižnici.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov vášho dokumentu, a potom stlačte kláves Enter.

 5. Dokument môžete upraviť vo Worde alebo môžete dať prednosť Wordu Online v prehliadači. Stlačte kláves Enter a potom kláves Tab, kým sa neozve vaša voľba.

  • Ak chcete dokument upraviť vo Worde, ozve sa hlásenie „Edit in Word, Use the full functionality of Microsoft Word“ (Upraviť vo Worde, Využívať všetky funkcie programu Microsoft Word).

  • Ak chcete dokument upraviť v prehliadači, ozve sa hlásenie „Edit in browser, Make quick changes right here using Word Online“ (Upraviť v prehliadači, Vykonať rýchle zmeny priamo tu pomocou Wordu Online).

 6. Stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie do oblasti úpravy dokumentu.

 7. Upravte dokument.

 8. Ak chcete dokument zavrieť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a následne kláves X. Ozve sa hlásenie „Leaving menus, Internet Explorer dialog, Do you want to close all tabs or the current tab?“ (Opúšťajú sa ponuky, dialógové okno Internet Explorer, Chcete zavrieť všetky karty alebo aktuálnu kartu?).

 9. Stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa hlásenie „Close current tab button; To activate, press Spacebar“ (Tlačidlo Zavrieť aktuálnu kartu, Aktivovať stlačením medzerníka).

 10. Stlačte kláves Enter. Dokument sa automaticky uloží. Zameranie sa vráti do knižnice.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×