Používanie údajovej grafiky v tvaroch

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou údajovej grafiky môžete zobraziť informácie o údajoch obsiahnutých v tvare. Vo Microsoft Visio 2010 môžete vytvoriť vlastnú údajovú grafiku, ktorá obsahuje text, údajové pruhy, ikony alebo jedinečné farby výplne.

Poznámky: 

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Obsah tohto článku

Čo je údajová grafika?

Vytvorenie údajovej grafiky

Použitie existujúcej údajovej grafiky na tvar

Zmena existujúcej údajovej grafiky

Odstránenie údajovej grafiky z tvaru

Čo je údajová grafika?

Údajová grafika je vizuálnym doplnkom, ktorý môžete použiť na tvary na zobrazenie údajov, ktoré tvary obsahujú. Údajová grafika zobrazuje údaje ako kombináciu textových a vizuálnych prvkov, ako sú napríklad čísla, vlajky a priebehové čiary.

Predpokladajme napríklad, že máte tvar, ktorý reprezentuje proces, ktorý obsahuje údaje o nákladoch, čísle procesu, vlastníkovi, funkcii, dátume začatia, dátume ukončenia a stave procesu:

Tvar procesu bez údajovej grafiky

1. tvar procesu bez údajovej grafiky

2. Pracovná tabla údaje tvaru zobrazujúca údaje obsiahnuté v tvare procesu

Teraz si predstavte, že chcete vyjadriť údaje obsiahnuté v tvare vizuálne:

Tvar procesu s použitou údajovou grafikou.

1. funkcia procesu ("test") sa zobrazuje ako jedinečná farba výplne.

2. náklady na proces ("$50 000,00") sa zobrazujú ako údajový pruh.

3. stav procesu ("Not started") sa zobrazí ako ikona otáznika.

4. vlastník ("Phyllis Harris") a koncový dátum ("9/30/2009") procesu sa zobrazujú ako textové bubliny.

Použitím údajovej grafiky na tvar môžete jednoducho zobraziť údaje obsiahnuté v tvare bez toho, aby ste museli vybrať tvar a Zobraziť pracovnú tablu údaje tvaru . Okrem toho môžete rýchlo zobraziť konkrétne údaje, ktoré obsahuje viacero tvarov naraz, a to sledovaním údajovej grafiky tvarov.

Po vytvorení údajovej grafiky ju môžete použiť na ďalšie tvary s tými istými údajmi. Pri zmene údajovej grafiky sa na základe predvoleného nastavenia automaticky použije zmena na všetky tvary, na ktoré sa použije údajová grafika.

Môžete vytvoriť toľko údajovej grafiky, koľko potrebujete pre tvary. Môžete napríklad vytvoriť jeden na zobrazenie údajov o procese a použiť ho na všetky tvary zamestnancov. Ak chcete zobraziť údaje o zariadení a použiť ho na všetky tvary zariadenia, môžete vytvoriť druhú údajovú grafiku.

Odkiaľ pochádzajú údaje?     Údaje, ktoré môžete zobraziť pomocou údajovej grafiky, sú uvedené v údajoch tvarujednotlivých tvarov. Údaje môžete zadať na pracovnej table údaje tvaru pre každý jednotlivý tvar, prípadne môžete použiť Sprievodcu prepojením údajov na tvary. Ak importujete údaje pomocou Sprievodcu prepojením údajov s tvarmi, môžete vybrať, ako má Visio Zobraziť údaje za vás. Ďalšie informácie o sprievodcovi nájdete v téme Importovanie údajov do tvarov v kresbe.

Poznámka: Ak chcete zobraziť pracovnú tablu údaje tvaru , na karte údaje v skupine Zobraziť alebo skryť začiarknite políčko okno údaje tvaru .

Na začiatok stránky

Vytvorenie údajovej grafiky

Do údajovej grafiky môžete pridať štyri typy položiek: text, údajové pruhy, ikony a farebné kódovanie. Nasledujúce časti popisujú, ako pridať každý typ prvku.

Poznámka: Tieto postupy fungujú najlepšie, ak tvar už obsahuje údaje. Ďalšie informácie o použití údajov na tvary nájdete v téme Importovanie údajov do tvarov v kresbe.

Pridanie textovej grafiky do tvaru

Môžete si vybrať z oboch textových bublín alebo textových záhlaví. Textové bubliny obsahujú názov stĺpca aj jeho hodnotu. Nadpisy zobrazujú len hodnotu údajov.

 1. Vyberte tvar, pre ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafikaa potom vyberte položku vytvoriť novú údajovú grafiku.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V dialógovom okne Nová položka v časti Zobraziťv zozname údajové pole vyberte údajové pole, ktoré chcete reprezentovať.

  Dialógové okno Nová položka s vybratým textom

 5. V zozname zobrazené ako vyberte položku text.

 6. V zozname štýl vyberte požadovaný štýl textového grafického prvku.

 7. V časti pozíciavyberte umiestnenie pre textovú grafiku jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak chcete použiť predvolenú pozíciu, začiarknite políčko použiť predvolenú pozíciu .

  • Ak chcete zadať inú pozíciu, zrušte začiarknutie políčka použiť predvolenú pozíciu , kliknite na položku vodorovne alebo zvisloa potom vyberte požadované pozície.

 8. V časti Podrobnostivyberte možnosti, ktoré chcete vybrať, ako má bublina alebo nadpis vyzerať.

 9. Po dokončení vytvárania novej položky údajovej grafiky kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete do údajovej grafiky pridať ďalšie položky, zopakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridávania položiek do údajovej grafiky kliknite v dialógovom okne Nová údajová grafika na položku použiťa potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie údajového pruhu do tvaru

Údajové pruhy zobrazujú údaje dynamicky v miniatúrných grafoch a grafoch, ako sú napríklad priebehy, hviezdičkové hodnotenia, teplomery a Rýchlomery.

 1. Vyberte tvar, pre ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafikaa potom vyberte položku vytvoriť novú údajovú grafiku.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V dialógovom okne Nová položka v časti Zobraziťv zozname údajové pole vyberte údajové pole, ktoré chcete reprezentovať.

  Dialógové okno Nová položka s vybratým údajovým pruhom

 5. V zozname zobrazené ako vyberte položku údajový pruh.

 6. V zozname štýl vyberte požadovaný štýl údajového pruhu.

 7. V časti pozíciavyberte pozíciu údajového pruhu jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak chcete použiť predvolenú pozíciu, začiarknite políčko použiť predvolenú pozíciu .

  • Ak chcete zadať inú pozíciu, zrušte začiarknutie políčka použiť predvolenú pozíciu , kliknite na položku vodorovne alebo zvisloa potom vyberte požadované pozície.

 8. V časti Podrobnostivyberte možnosti, ktoré chcete vybrať, ako má údajový pruh vyzerať.

 9. Po dokončení vytvárania novej položky údajovej grafiky kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete do údajovej grafiky pridať ďalšie položky, zopakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridávania položiek do údajovej grafiky kliknite v dialógovom okne Nová údajová grafika na položku použiťa potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie množiny ikon do tvaru

Údaje môžete zobraziť pomocou sád ikon, ako sú napríklad príznaky, dopravné signály a šípky trendu. Ikony môžete nastaviť tak, aby sa zobrazovali na základe konkrétnych hodnôt, dátumov, výrazov alebo dokonca aj iných údajových polí v rovnakom tvare.

Príznaky môžete použiť napríklad na označenie toho, ako aktuálny predaj je v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ako je znázornené v nasledujúcom príklade, môžete nastaviť hodnoty príznaku tak, aby sa modrý príznak výrazne zvýšil, žltá vlajka znamená, že predaj sa mierne zvýšil a červená vlajka znamená, že predaj za rok sa znížil.

 1. Vyberte tvar, pre ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafikaa potom vyberte položku vytvoriť novú údajovú grafiku.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V dialógovom okne Nová položka v časti Zobraziťv zozname údajové pole vyberte údajové pole, ktoré chcete reprezentovať.

  Dialógové okno Nová položka s vybratou množinou ikon

 5. V zozname zobrazené ako vyberte položku množina ikon.

 6. V zozname štýl vyberte požadovanú množinu ikon.

 7. V časti pozíciavyberte pozíciu ikony jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Ak chcete použiť predvolenú pozíciu v zozname, v časti pozíciazačiarknite políčko použiť predvolenú pozíciu .

  • Ak chcete zadať inú pozíciu, zrušte začiarknutie políčka použiť predvolenú pozíciu , kliknite na položku vodorovne alebo zvislo a potom vyberte požadované pozície.

 8. V časti pravidlá na zobrazenie jednotlivých ikonvyberte hodnoty, ktoré má každá ikona predstavovať.

 9. Po dokončení vytvárania novej položky údajovej grafiky kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete do údajovej grafiky pridať ďalšie položky, zopakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridávania položiek do údajovej grafiky kliknite v dialógovom okne Nová údajová grafika na položku použiťa potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Použitie farby výplne podľa hodnoty údajov

Pomocou možnosti farba podľa hodnoty môžete použiť farbu výplne na označenie jedinečných hodnôt alebo rozsahov hodnôt.

Poznámka: Ak vytvoríte viacero farieb grafickými položkami s údajmi o hodnote a obidve majú hodnotu True pre jeden tvar, Visio použije údajovú grafiku na tento tvar, ktorý je uvedený ako prvý v dialógovom okne Úprava údajovej grafiky .

 1. Vyberte tvar, pre ktorý chcete vytvoriť údajovú grafiku.

 2. Na karte údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafikaa potom vyberte položku vytvoriť novú údajovú grafiku.

  Skupina Zobraziť údaje na karte Údaje na páse s nástrojmi programu Visio 2010.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

  Dialógové okno Nová údajová grafika.

 4. V dialógovom okne Nová položka v časti Zobraziťv zozname údajové pole vyberte údajové pole, ktoré chcete reprezentovať s údajovou grafikou.

  Dialógové okno Nová položka s vybratou možnosťou Farba podľa hodnoty.

 5. V zozname zobrazené ako vyberte položku Farba podľa hodnoty.

 6. V zozname Metóda vyfarbenie vyberte spôsob, akým Visio použije Výplň tvaru na základe tohto údajového poľa:

  • Každá farba predstavuje jedinečnú hodnotu      Rovnakú farbu môžete použiť na všetky tvary, ktoré majú rovnakú hodnotu. Môžete napríklad vyfarbiť všetky tvary pre zamestnancov v oddelení predaja v žltej farbe a všetky tvary pre zamestnancov v oddelení účtovníctva.

  • Každá farba predstavuje rozsah hodnôt.      Na označenie rozsahu hodnôt môžete použiť paletu farieb od možnosti svetlé až stlmené. Môžete napríklad použiť rozsah farieb, ktoré sú svetlé od červenej po ružovú, aby zodpovedali oblastiam s vysokým, stredným a nízkym nárastom predaja.

 7. V časti farebnépriradenia zadajte hodnoty údajového poľa, ktoré sa majú použiť pre každú farbu výplne, a potom vyberte farby výplne a textu, ktoré sa majú použiť.

 8. Ak potrebujete vytvoriť ďalšie možné farby výplne, kliknite na položku Vložiť.

 9. Po dokončení vytvárania novej položky údajovej grafiky kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete do údajovej grafiky pridať ďalšie položky, zopakujte kroky 3 až 9.

 11. Po dokončení pridávania položiek do údajovej grafiky kliknite v dialógovom okne Nová údajová grafika na položku použiťa potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Použitie existujúcej údajovej grafiky na tvar

Poznámka: Tvar, ktorý použijete existujúcu údajovú grafiku, aby obsahoval údajové polia, na ktoré sa vzťahuje údajová grafika.

 1. Vyberte tvar, na ktorý chcete použiť údajovú grafiku.

 2. Na karte údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafikaa potom v časti dostupná údajová grafikavyberte požadovanú údajovú grafiku.

  Výberom položky Bez údajovej grafiky odstráňte údajovú grafiku z tvaru.

Poznámka: Ukázaním ukazovateľa na grafiku zobrazíte ukážku tvaru s použitím údajovej grafiky.

Na začiatok stránky

Zmena existujúcej údajovej grafiky

 1. Vyberte tvar s údajovou grafikou, ktorú chcete upraviť.

 2. Na karte údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafikaa potom vyberte položku Upraviť údajovú grafiku.

  Dialógové okno Úprava údajovej grafiky.

 3. V dialógovom okne Úprava údajovej grafiky vykonajte jeden z týchto krokov:

  1. Ak chcete zmeniť údajové pole, ktoré grafika predstavuje, v stĺpci údajové pole vyberte iné údajové pole pre danú položku.

  2. Ak chcete zmeniť farbu, nastavenia, písmo, formát alebo typ grafického prvku, ktorý sa zobrazí, v stĺpci Zobraziť ako vyberte položku, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť položku. V dialógovom okne Úprava položky v časti Zobraziťv zozname zobrazené ako vyberte požadovaný typ grafického prvku.

  3. Ak chcete zmeniť umiestnenie položky údajovej grafiky vo vzťahu k tvaru, v stĺpci zobrazené ako vyberte položku, ktorú chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Upraviť položku. V dialógovom okne Úprava položky v časti pozíciavyberte požadovanú pozíciu.

 4. Ak chcete použiť zmeny na všetky tvary, ktoré majú rovnakú údajovú grafiku, v časti použiť zmeny navyberte možnosť všetky tvary s touto údajovou grafikou .

 5. Ak chcete použiť zmeny iba na vybraté tvary, v časti použiť zmeny navyberte možnosť len vybraté tvary .

Na začiatok stránky

Odstránenie údajovej grafiky z tvaru

 1. Vyberte tvary, z ktorých chcete odstrániť údajovú grafiku.

 2. Na karte údaje v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafikaa potom v časti bez údajovej grafiky vyberte možnosť bez údajovej grafiky.

  Výberom položky Bez údajovej grafiky odstráňte údajovú grafiku z tvaru.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×