Potrebujem jazykový balík alebo balík jazykového rozhrania?

V tomto článku nájdete všeobecné informácie o tom, čo je jazykový balík a balík Language Interface Pack (LIP). Konkrétnejšie informácie o tom, kedy sa používajú, nájdete v tabuľkách nižšie.

Jazykové balíky umožňujú v rôznych jazykoch zobrazovať položky ponúk, príkazy a karty, ako aj používať Pomocníka a nástroje korektúry, napríklad kontrolu pravopisu, kontrolu gramatiky a synonymický slovník. Jazykový balík zahŕňa aj nástroje pre angličtinu a všetky sprievodné jazyky. Ak ste si kúpili napríklad španielsku verziu balíka Microsoft Office, táto verzia zahŕňa jazykový balík pre španielčinu, ako aj nástroje korektúry pre španielčinu, baskičtinu, katalánčinu, angličtinu, francúzštinu, galícijčinu a brazílsku portugalčinu. Ak chcete zistiť, čo ste nainštalovali, prečítajte si časť Vyhľadanie informácií o nainštalovaných jazykových balíkoch v počítačoch. Prípadne ak si chcete kúpiť jazykový balík, prejdite na tému Kúpa jazykového balíka pre Office 2013 alebo Kúpa jazykového balíka pre Office 2010.

Balíky Language Interface Pack (LIP) umožňujú zmeniť jazyk zobrazenia pre Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint a Word, ako aj používať slovník a niektoré nástroje korektúry v jazyku balíka LIP. Nástroje dostupné pre jednotlivé jazyky sa líšia, ale zahŕňajú minimálne slovník na kontrolu pravopisu, ktorý sa dá použiť s nainštalovanou verziou programov balíka Office. Balíky LIP sa dajú bezplatne stiahnuť zo stránky na stiahnutie balíkov Office Language Interface Pack (LIP).

Jazykové balíky

Požadovaná akcia

Potrebujete balík Language Pack?

Chcete iba písať a upravovať text v inom jazyku.

Nechcete používať nástroje korektúry, ako je napríklad kontrola gramatiky alebo pravopisu, a nechcete zobrazovať ponuky a Pomocníka v inom jazyku.

Nie.

Ak chcete zmeniť vstupný jazyk klávesnice, pozrite si tému Zapnutie rozloženia klávesnice pre rôzne jazyky (v angličtine).

Chcete písať a upravovať text v inom jazyku a používať nástroje korektúry, ako je kontrola gramatiky a kontrola pravopisu.

Nie, ak váš balík Office obsahuje nástroje korektúry pre jazyky, ktoré chcete používať.

Návod na prispôsobenie počítača na používanie iného jazyka nájdete v téme Podrobné pokyny: Príprava počítača na písanie a úpravu textu v inom jazyku.

Áno, ak vaša verzia balíka Office neobsahuje nástroje korektúry pre jazyky, ktoré chcete používať.

Kúpa jazykového balíka pre Office 2010

Kúpa jazykového balíka pre Office 2013

Chcete zobrazovať prvky rozhrania, ako sú príkazy, ponuky kariet a dialógové okná, v inom jazyku.

Áno, alebo potrebujete balík jazykového rozhrania.

Kúpa jazykového balíka pre Office 2010

Kúpa jazykového balíka pre Office 2013

Chcete zobraziť Pomocníka v inom jazyku.

Áno, alebo môžete potrebovať balík jazykového rozhrania.

Kúpa jazykového balíka pre Office 2010

Kúpa jazykového balíka pre Office 2013

Vyhľadanie informácií o nainštalovaných jazykových balíkoch v počítačoch

  1. Otvorte program balíka Office, napríklad Word.

  2. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Jazyk.

  3. Ak sa v zozname Korektúra (pravopis, gramatika) v dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office vedľa požadovaného jazyka nachádza ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla, máte nainštalovaný jazykový balík.

Na začiatok stránky

Balíky jazykového rozhrania

Musíte si nainštalovať verziu balíka LIP, ktorá zodpovedá vašej verzii balíka Office. Ak napríklad používate Office 2013, treba si nainštalovať Office 2013 LIP. Verzia balíka Language Interface Pack 2010 nefunguje s programami balíka Office 2013. Ak máte napríklad nainštalovanú španielsku primárnu jazykovú verziu balíka Office 2013 a chcete zobrazovať rozhranie v katalánčine a upravovať katalánske dokumenty, môžete si stiahnuť a nainštalovať katalánsky balík LIP. Až potom môžete svoje používateľské rozhranie zmeniť na katalánčinu.

Pozrite si tému Prevzatie, inštalácia, konfigurovanie alebo odinštalovanie balíka Microsoft Office Language Interface Pack, kde nájdete informácie o tom, kde si môžete stiahnuť a ako si môžete nainštalovať a nakonfigurovať alebo odinštalovať softvér balíkov LIP.

Požadovaná akcia

Potrebujete balík jazykového rozhrania?

Chcete zobrazovať príkazy, ponuky kariet a dialógové okná v inom jazyku.

Áno, alebo si môžete kúpiť jazykový balík.

Stiahnuť balík Language Interface Pack

Chcete zobraziť Pomocníka v inom jazyku.

Áno, alebo si môžete kúpiť jazykový balík.

Stiahnuť balík Language Interface Pack

Na začiatok stránky

Platí pre: Visio 2013, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, InfoPath 2013, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Visio, Visio 2010, Word 2013, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project, Project 2013 StandardBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk