Postupy na zhromažďovanie údajov Skypu for Business

Klienti Skype for Business Server 2015, Skype for Business Online a Skype for Business zhromažďujú údaje, ktoré pomáhajú spoločnosti Microsoft porozumieť spôsobu používania týchto produktov a typom chýb, ktoré sa v nich vyskytujú (napríklad chyby prihlásenia). Tieto informácie nám pomáhajú pochopiť spôsoby používania, plánovať nové funkcie a riešiť a opravovať rôzne problémy.

Niektoré údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky, iné údaje je možné zhromažďovať iba vtedy, keď to povolí správca a/alebo používateľ. Zhromažďované údaje patria do týchto troch kategórií:

  • Súhrnné údaje

  • Údaje o používaní

  • Údaje hlásení chýb

Súhrnné údaje

Súhrnné údaje sa získavajú výhradne na poskytovanie, podporu a zlepšovanie produktov Skype for Business a Skype for Business Online. Zahŕňajú informácie o prostredí, ako sú napríklad verzie zariadení a operačných systémov a miestne a jazykové nastavenia. Zahŕňajú tiež počítadlá pokusov o prihlásenie a neúspešných pokusov. Tu je niekoľko konkrétnych príkladov súhrnných údajov, ktoré sa zhromažďujú:

Typ údajov

Príklad

Poznámky

Názov aplikácie

Skype v iPhone

Model zariadenia

iPhone

Názov OS

iOS v iPhone

Verzia OS

8.3

Jazyk používateľa

sk-sk

ID používateľa

E296D735-4F36-4E18-7C3B-52E1A02A0164

Identifikátor je hashovaný dvakrát: raz na strane klienta a znova v službe telemetrie. Hashovanie zabezpečí, že sa ID nedá prepojiť s konkrétnym používateľom.

ID zariadenia

5E872200-F546-4CCD-8F23-AF5F507AA2DD

ID zariadenia je identifikátor GUID, ktorý sa náhodne raz vygeneruje v zariadení a odošle sa do služby telemetrie.

Súhrnné údajov neobsahujú žiadne informácie, ktoré identifikujú vašu organizáciu alebo používateľov. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre Skype for Business.

Súhrnné údaje sú predvolene zapnuté a nemôžu ich vypnúť správcovia ani koncoví používatelia.

Údaje o používaní

Údaje o používaní zahŕňajú informácie napríklad o počte uskutočnených hovorov, počte odoslaných alebo prijatých okamžitých správ,počte schôdzí, ku ktorým ste sa pripojili, o frekvencii používania funkcií a o problémoch so stabilitou.

Údaje o používaní môžu obsahovať informácie, na základe ktorých je možné identifikovať vašu organizáciu, ako napríklad contoso.com. Tu je niekoľko konkrétnych príkladov údajov o používaní, ktoré sa zhromažďujú:

Typ údajov

Príklad

Poznámky

Odoslané okamžité správy

12

Prijaté okamžité správy

5

Pripojenie k schôdzi (počet pokusov)

5

Pripojenie k schôdzi (úspešné pokusy)

4

Trvanie hovoru alebo schôdze v minútach

30 minút

Partner pre federáciu

Microsoft.com

Toto je názov organizácie, ktorý je zaregistrovaný v službách Office 365 a prenáša sa ako obyčajný text, čo znamená, že nie je nijako prepísaný do nezrozumiteľnej podoby.

Údaje o používaní NEOBSAHUJÚ žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné identifikovať používateľov.

Zhromažďovanie údajov o používaní je predvolene zapnuté, lokálni správcovia ale môžu túto možnosť vypnúť pomocou nastavenia skupinovej politiky DisableAutomaticSendTracing v Skype for Business Server 2015. Vypnutie tohto nastavenia ovplyvní všetkých používateľov v organizácii. Pozrite si tému Konfigurácia politík spúšťania klientov v aplikácii Lync Server 2013, v ktorej nájdete ďalšie informácie.

Koncoví používatelia nemôžu zhromažďovanie údajov o používaní vypnúť ani zapnúť.

Údaje hlásení chýb

Údaje hlásení chýb môžu obsahovať informácie o výkone a spoľahlivosti, konfigurácii zariadenia, kvalite sieťového pripojenia, kódoch chýb, denníkoch chýb a výnimkách. Tu je niekoľko konkrétnych príkladov údajov hlásení chýb, ktoré sa zhromažďujú:

Typ údajov

Príklad

Smer správy

Prichádzajúca

Stav konverzácie

Nečinná

ID vlákna konverzácie

AdDO8hsJqilU93hQHC3OZaPR2saEA==

ID používateľa

Identifikácia sa odošle ako obyčajný text, ktorý služba telemetrie pred uložením hashuje

Údaje hlásenia chýb môžu obsahovať aj informácie, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať, ako sú IP adresa a identifikátor SIP URI. Podrobné vysvetlenie týkajúce sa zhromažďovaných údajov nájdete v téme Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre Skype pre Business.

Na hlásenie chýb musia byť splnené dve podmienky:

  • DisableAutomaticSendTracing Nastavenie skupinovej politiky musí byť nastavené na možnosť False na serveri alebo v centre spravovania nájomníkov (toto je predvolený stav). Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia politík spúšťania klientov v aplikácii Lync Server 2013.

  • Koncoví používatelia môžu jednotlivo vyjadriť explicitný súhlas na karte Všeobecné (kliknite na ikonu ozubeného kolieska Ikona ozubeného kolieska a otvorí sa dialógové okno Možnosti so zobrazenou kartou Všeobecné) v klientovi Skype for Business.

    Začiarkavacie políčko na zhromažďovanie údajov Skypu for Business prístupné prostredníctvom položiek Možnosti > Všeobecné

    Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie všeobecných možností.

Pozrite tiež

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Rozsahy URL a IP adries služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×