Postúpme ďalej. Vytlačme pracovný hárok prostredníctvom rozšírených nastavení.

.

Tento článok má nasledujúci obsah:

Zobrazenie ukážky rozloženia pri tlači

Zadanie nastavení strany

Spustenie tlače

Zobrazenie ukážky rozloženia pri tlači

1.Kliknite na položku Súbor.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom Zdieľať tímovú lokalitu so zvýraznenou položkou Pozvať používateľov do skupiny s úrovňou povolení Upraviť. Vidíte tu tiež textové pole, do ktorého sa zadávajú mená používateľov.

2.Kliknite na položku Tlačiť.

On the File tab, click Print.

Vybratý pracovný hárok sa zobrazí v režime ukážky pred tlačou.

.

Podrobnosti o využití ukážky pred tlačou nájdete v téme Kontrola rozloženia pri tlači.

Tip: Ako zobraziť ukážku všetkých pracovných hárkov v zošite naraz?

Doctor

1.Kliknite na uško hárka pravým tlačidlom myši a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Vybrať všetky hárky.

Right-click a sheet tab, and click Select All Sheets.

Vyberú sa ušká všetkých hárkov.

All worksheets are selected.

2.Kliknite na položku Súbor.

Položka Kopírovať text na karte Domov vo Worde

3.Kliknite na položku Tlačiť.

On the File tab, click Print.

Všetky pracovné hárky sa zobrazia v režime ukážky pred tlačou.

.

Zadanie nastavení strany

Základné nastavenia strany sa nachádzajú v dialógovom okne Nastavenie strany na karte Rozloženie strany.

Obrázok pridania ľudí do projektu

Podrobnosti o základných operáciách v dialógovom okne Nastavenie strany nájdete v témach Zmena orientácie strany a ukážka pred tlačou a Zadanie nastavení strany.

V tomto príklade nastavte hlavičku a pätu.

1.Kliknite na kartu Rozloženie strany.

.

2.Kliknite na tlačidlo Skupina Akcie na karte Nastavenie strany.

Obrázok tlačidla

Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany.

3.Kliknite na kartu Hlavička alebo päta.

Click the Header/Footer tab.

4.V programe Excel môžete do hlavičky a päty pridať rôzne informácie.

V tomto príklade pridajte do hlavičky názov hárka a do päty číslo strany.

Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu Hlavička a vyberte položku s názvom hárka.

Click the arrow to the right of Header, and select the name of a sheet.

Kliknite na šípku rozbaľovacieho zoznamu Päta a výberom položky Strana 1 vložte číslo strany.

Obrázok tlačidla

5.Kliknite na tlačidlo Ukážka pred tlačou.

Click Print Preview.

Hlavička a päta sa vložia.

Príklad snímky obrazovky

Tip: Zobrazenie mriežky vo výtlačku

Doctor

1.Kliknite na kartu Rozloženie strany.

Päty na snímke

2.Kliknite na tlačidlo Skupina Akcie na karte Nastavenie strany.

Click to display the Page Setup dialog box.

Otvorí sa dialógové okno Nastavenie strany.

3.Kliknite na kartu Hárok.

Click the Sheet tab.

4.Kliknutím začiarknite políčko Mriežka v časti Tlačiť.

Under Print, select Gridlines.

5.Kliknite na tlačidlo Ukážka pred tlačou.

Ikona Centra ukladania na servery

Mriežka sa zobrazí.

Vytvoriť položku zoznamu

Spustenie tlače

Po dokončení kontroly a úpravy rozloženia pri tlači môžete spustiť tlač.

V tomto príklade nastavíme položky v oblasti Čo tlačiť a spustíme tlač.

1.Kliknite na položku Súbor.

tabla Komentáre, na ktorej pridávate alebo upravujete komentár

2.Kliknite na položku Tlačiť .

On the File tab, click Print.

Zobrazí sa ukážka pred tlačou.

.

3.V časti Čo tlačiť na obrazovke ukážky pred tlačou vyberte rozsah a strany, ktoré sa majú vytlačiť.

V tomto príklade vytlačte len vybratý pracovný hárok.

Kliknite na šípku Vytlačiť aktívne hárky, vyberte položku Vytlačiť aktívne hárky a potom zadajte rozsah tlače.

V tomto príklade zadáme rozsah strán na tlač v poli Strany.

Matematický symbol

In Pages, type the page range to be printed.

V tomto príklade zadajte strany 1 až 3.

Zadajte hodnotu 1 do prvého poľa v časti Strany a hodnotu 3 do ďalšieho poľa.

In the first box for Pages, type 1, and in the second box, type 3.

Tip: Ako vytlačiť všetky pracovné hárky v zošite naraz?

Doctor

Ak v predchádzajúcom postupe kliknete na položku Vytlačiť celý zošit, môžete vytlačiť všetky pracovné hárky v zošite naraz.

Vizitka s funkciou uvedenou pod názvom spoločnosti, kliknutie na tlačidlo Posunúť pole nahor na posunutie poľa Funkcia, vizitka s funkciou uvedenou nad názvom spoločnosti

Ak ste zobrazili ukážku pred tlačou všetkých pracovných hárkov v zošite naraz, môžete vytlačiť všetky pracovné hárky v zošite naraz kliknutím na položku Vytlačiť aktívne hárky alebo Vytlačiť celý zošit v predchádzajúcom postupe.

Podrobné informácie o zobrazení ukážky pred tlačou všetkých pracovných hárkov v zošite naraz nájdete v téme Postúpme ďalej. Vytlačme pracovný hárok prostredníctvom rozšírených nastavení.

4.Kliknite na položku Tlačiť.

Click Print to start printing.

Vytlačia sa strany 1 až 3 vybratého pracovného hárka.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×