Popis grafických prvkov SmartArt

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zoznam

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Základný blokový zoznam

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Malé kruhové tvary obsahujú obrázky. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov.

Obrázok rozloženia základný blokový zoznam

Flexibilný zoznam obrázkov so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Malé kruhové tvary obsahujú obrázky. Dobre funguje pri ilustrácii textu úrovne 1 a 2. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov.

Zakrivený obrázok rozloženia obrázkov so zvýraznením

Nepretržitý zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie skupín vzájomne prepojených informácií. Kruhové tvary obsahujú obrázky.

Obrázok rozloženia nepretržitý obrázkový zoznam

Podrobný proces

Používa sa s veľkým množstvom textu úrovne 2 na zobrazenie pokroku v jednotlivých fázach.

Obrázok rozloženia podrobný proces

Zoskupený zoznam

Používa sa na zobrazenie skupín a podskupín informácií alebo krokov a podkrokov úlohy, procesu alebo toku činností. Text úrovne 1 zodpovedá najvyššej úrovni vodorovných tvarov a text úrovne 2 zodpovedá zvislým podkrokom každého súvisiaceho tvaru najvyššej úrovne. Dobre funguje v prípade zvýraznenia podskupín alebo podkrokov, hierarchických informácií alebo viacerých zoznamov informácií.

Obrázok rozloženia zoskupený zoznam

Hierarchický zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku hierarchických vzťahov medzi skupinami. Taktiež sa dá použiť na zoskupenie alebo uvedenie informácií.

Obrázok rozloženia hierarchický zoznam

Vodorovný zoznam s odrážkami

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených zoznamov informácií. Dobre funguje s veľkým množstvom textu. Všetok text má rovnakú úroveň zvýraznenia a smer nie je ovplyvnený.

Obrázok rozloženia Vodorovný zoznam s odrážkami

Vodorovný zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených informácií s dôrazom na súvisiace obrázky. Tvary najvyššej úrovne sú určené na obrázky.

Obrázok rozloženia vodorovný zoznam obrázkov

Zoznam obrázkov so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie zoskupených alebo súvisiacich informácií. Malé tvary v horných rohoch obsahujú obrázky. Zvýrazňuje text úrovne 2 nad textom úrovne 1, a je dobrou voľbou pre veľké množstvo textu úrovne 2.

Obrázok rozloženia zoznam so zvýraznením

Zoznam obrázkov s popisom

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Najvyššie tvary sú určené na obrázky a obrázky sa zvýraznia nad textom. Dobre funguje v prípade obrázkov s popisom textu.

Obrázok rozloženia obrázok označený obrázkový zoznam

Ihlanový zoznam

Používa sa na zobrazenie proporcionálnych, vzájomne prepojených alebo hierarchických vzťahov. Text sa zobrazuje v obdĺžnikových tvaroch vo vrchnej časti pozadia ihlana.

Rozloženie Ihlanový zoznam

Segmentovaný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Zvýrazňuje text úrovne 2, keďže každý riadok sa zobrazuje v osobitnom tvare.

Obrázok rozloženia segmentovaný proces

Skladaný zoznam

Používa sa na zobrazenie skupín informácií alebo krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Kruhové tvary obsahujú text úrovne 1 a príslušné obdĺžniky obsahujú text úrovne 2. Dobre funguje s veľkým množstvom podrobností a minimálnym množstvom textu úrovne 1.

Obrázok rozloženia skladaný zoznam

Tabuľková hierarchia

Používa sa na zobrazenie skupín informácií vytvorených v smere zhora nadol a hierarchií v každej skupine. Toto rozloženie neobsahuje spojnice.

Obrázok rozloženia Tabuľková hierarchia

Tabuľkový zoznam

Používa sa na zobrazenie zoskupených alebo súvisiacich informácií s rovnakou hodnotou. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá hornému tvaru a jeho text úrovne 2 používajú následné zoznamy.

Obrázok rozloženia Tabuľkový zoznam

Cieľový zoznam

Používa sa na zobrazenie vzájomne súvisiacich alebo prekrývajúcich sa informácií. Každý z prvých siedmich riadkov textu úrovne 1 sa zobrazuje v obdĺžnikovom tvare. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii. Dobre funguje s textom úrovne 1 aj 2.

Obrázok rozloženia Cieľový zoznam

Lichobežníkový zoznam

Používa sa na zobrazenie zoskupených alebo súvisiacich informácií s rovnakou hodnotou. Dobre funguje s veľkým množstvom textu.

Obrázok rozloženia Lichobežníkový zoznam

Zvislý zoznam polí

Používa sa na zobrazenie niekoľkých skupín informácií, najmä skupín s veľkým množstvom textu úrovne 2. Vhodná voľba pre zoznamy informácií s odrážkami.

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam polí

Zvislý blokový zoznam

Používa sa na zobrazenie skupín informácií alebo krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Dobre funguje s veľkým množstvom textu úrovne 2. Vhodná voľba pre text s hlavným bodom a s viacerými vedľajšími bodmi.

Obrázok rozloženia Zvislý blokový zoznam

Zvislý zoznam s odrážkami

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Dobre funguje v prípade zoznamov s dlhými nadpismi alebo informácií najvyššej úrovne.

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam s odrážkami

Zvislý výložkový zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, alebo na zvýraznenie pohybu alebo smeru. Uprednostňuje zvýraznenie textu úrovne 1 pred textom úrovne 2 a predstavuje ideálnu voľbu pre veľké množstvo textu úrovne 2.

Rozloženie Zvislý výložkový zoznam

Zvislý zoznam obrázkov so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Malé kružnice sú určené na obrázky.

Rozloženie zvislého zoznamu obrázkov so zvýraznením

Zvislý zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie nesekvenčných alebo zoskupených blokov informácií. Malé tvary vľavo sú určené na obrázky.

Rozloženie Zvislý obrázkový zoznam

Zvislý zoznam v tvare šípky

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, ktoré smerujú k spoločnému cieľu. Dobre funguje v prípade zoznamov informácií s odrážkami.

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam v tvare šípky

Na začiatok stránky

Proces

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Proces so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie pokroku, časovej osi alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Dobre funguje v prípade ilustrácie textu úrovne 1 a 2.

Obrázok rozloženia Proces so zvýraznením

Striedavý tok

Používa sa na zobrazenie skupín informácií alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Zvýrazňuje interakciu alebo vzťahy medzi skupinami informácií.

Striedavý tok obrázok rozloženia

Stuha v tvare šípky

Používa sa na zobrazenie súvisiacich alebo protichodných konceptov s určitým súvisom, napr. protichodné sily. Prvé dva riadky textu úrovne 1 sa používajú na text v šípkach. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Stuha v tvare šípky

Základný flexibilný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov.

Obrázok rozloženia Základný flexibilný proces

Základný výložkový proces

Používa sa na zobrazenie pokroku, časovej osi alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, alebo na zvýraznenie pohybu alebo smeru. Text úrovne 1 sa zobrazuje vo vnútri tvaru šípky, zatiaľ čo text úrovne 2 sa zobrazuje pod tvarmi šípky.

Obrázok rozloženia základný výložkový proces

Základný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností.

Obrázok rozloženia Základný proces

Základná časová os

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, alebo na zobrazenie informácií o časovej osi. Dobre funguje s textom úrovne 1 a 2.

Rozloženie Základná časová os

Výložkový zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku niekoľkých procesov, ktoré spolu tvoria celkový tok činností. Funguje aj v prípade ilustrácie protichodných procesov. Text úrovne 1 zodpovedá prvému tvaru šípky naľavo, zatiaľ čo text úrovne 2 zodpovedá vodorovným podkrokom každého tvaru, ktorý obsahuje text úrovne 1.

Obrázok rozloženia výložkový zoznam

Kruhový flexibilný proces

Používa sa na zobrazenie dlhej alebo nelineárnej sekvencie alebo krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov.

Obrázok rozloženia kruhový flexibilný proces

Uzavretý výložkový proces

Používa sa na zobrazenie pokroku, časovej osi alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, alebo na zvýraznenie pohybu alebo smeru. Zvýrazňuje informácie v úvodnom tvare. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Uzavretý výložkový proces obrázok rozloženia

Nepretržitý proces v tvare šípky

Používa sa na zobrazenie časovej osi alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Najlepšie funguje s textom úrovne 1, pretože každý riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje v tvare šípky. Text úrovne 2 sa zobrazuje mimo tvaru šípky.

Obrázok rozloženia nepretržitý šípky procesu

Nepretržitý blokový proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Najlepšie funguje s minimálnym množstvom textu úrovne 1 a 2.

Obrázok rozloženia Nepretržitý blokový proces

Nepretržitý zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie skupín vzájomne prepojených informácií. Kruhové tvary obsahujú obrázky.

Obrázok rozloženia nepretržitý obrázkový zoznam

Zbiehavé šípky

Používa sa na zobrazenie nápadov alebo konceptov, ktoré smerujú k stredovému bodu. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia zbiehajúci šípky

Podrobný proces

Používa sa s veľkým množstvom textu úrovne 2 na zobrazenie pokroku v jednotlivých fázach.

Obrázok rozloženia podrobný proces

Rozbiehavé šípky

Používa sa na zobrazenie nápadov alebo konceptov, ktoré prebiehajú smerom od stredového zdroja. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Rozbiehavé šípky

Rovnica

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov alebo úloh, ktoré zobrazujú plán alebo výsledok. Posledný riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje za znamienkom rovnosti (=). Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia rovnice

Lievik

Používa sa na zobrazenie filtrovania informácií alebo spôsobu, akým sa časti zlučujú do celku. Zvýrazňuje záverečný výstup. Môže obsahovať až štyri riadky textu úrovne 1, pričom posledný z týchto riadkov sa zobrazuje pod lievikom, zatiaľ čo ostatné riadky zodpovedajú kruhovému tvaru. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia lievik

Ozubené koleso

Používa sa na zobrazenie vzájomne sa blokujúcich myšlienok. Každý z prvých troch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá tvaru prevodu, pričom zodpovedajúci text úrovne 2 sa zobrazuje v obdĺžnikoch vedľa tvaru prevodu. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Ozubené koleso

Protichodné šípky

Používa sa na zobrazenie dvoch protichodných nápadov alebo nápadov, ktoré sa odchyľujú od stredového bodu. Každý z prvých dvoch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá šípke. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia protichodné šípky

Obrázkový proces so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Obdĺžnikové tvary v obsahujú obrázky.

Obrázok rozloženia proces so zvýraznením

Šípky procesu

Používa sa na zobrazenie informácií ilustrujúcich proces alebo tok činností. Text úrovne 1 sa zobrazuje v kruhových tvaroch a text úrovne 2 v tvaroch šípky. Najlepšie funguje s minimálnym množstvom textu a pri zvýraznení pohybu alebo smeru.

Rozloženie Šípky procesu

Zoznam procesov

Používa sa na zobrazenie viacerých skupín informácií alebo krokov a podkrokov úlohy, procesu alebo toku činností. Text úrovne 1 zodpovedá najvyšším vodorovným tvarom a text úrovne 2 zodpovedá zvislým podkrokom každého súvisiaceho tvaru najvyššej úrovne.

Obrázok rozloženia Zoznam procesov

Opakovaný flexibilný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov.

Obrázok rozloženia Opakovaný flexibilný proces

Segmentovaný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Zvýrazňuje text úrovne 2, keďže každý riadok sa zobrazuje v osobitnom tvare.

Obrázok rozloženia segmentovaný proces

Odsadený proces

Používa sa na zobrazenie poklesu v jednotlivých fázach. Každý z prvých piatich riadkov textu úrovne 1 zodpovedá obdĺžniku. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Odsadený proces

Šípka nahor

Používa sa na zobrazenie postupu alebo krokov úlohy, procesu alebo toku činností, ktoré majú rastúci trend. Každý z prvých piatich riadkov textu úrovne 1 zodpovedá bodu na šípke. Najlepšie funguje s minimálnym množstvom textu. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Vzostupný obrázok rozloženia šípky

Zvislý zoznam v tvare šípky

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, ktoré smerujú k spoločnému cieľu. Dobre funguje v prípade zoznamov informácií s odrážkami.

Obrázok rozloženia Zvislý zoznam v tvare šípky

Zvislý flexibilný proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností. Maximalizuje vodorovný aj zvislý priestor na zobrazenie tvarov. Kladie väčší dôraz na vzájomné vzťahy medzi tvarmi, než na smer alebo pohyb.

Rozloženie Zvislý kľukatý proces

Zvislý výložkový zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností, alebo na zvýraznenie pohybu alebo smeru. Uprednostňuje zvýraznenie textu úrovne 1 pred textom úrovne 2 a predstavuje ideálnu voľbu pre veľké množstvo textu úrovne 2.

Rozloženie Zvislý výložkový zoznam

Zvislá rovnica

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov alebo úloh, ktoré zobrazujú plán alebo výsledok. Posledný riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje za šípkou. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Rozloženie Zvislý rovnice

Zvislý proces

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvenčných krokov úlohy, procesu alebo toku činností v smere zhora nadol. Keďže zvislý priestor je obmedzený, najlepšie funguje s textom úrovne 1.

Rozloženie Zvislý proces

Na začiatok stránky

Cyklický diagram

La svoje registračné meno

Popis

Obrázok

Základný cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Namiesto spojovacích šípok alebo toku zvýrazňuje fázy alebo kroky. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Rozloženie Základný cyklus

Základný koláč

Používa sa na zobrazenie jednotlivých častí celku. Prvých sedem riadkov textu úrovne 1 zodpovedá rovnomerne rozmiestneným klinovým alebo koláčovým tvarom. Tvar s textom úrovne 1 vo vrchnej časti sa zobrazuje mimo zvyšnej časti koláča, čím pridáva dôraz. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Základný koláč

Základný lúčový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému tvaru, a jeho text úrovne 2 zodpovedá okolitým kruhovým tvarom. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Rozloženie Základný lúčový diagram

Blokový cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Namiesto spojovacích šípok alebo toku zvýrazňuje fázy alebo kroky.

Obrázok rozloženia Blokový cyklus

Nepretržitý cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Zvýrazňuje spojenie medzi všetkými súčasťami. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia nepretržitý cyklus

Matica cyklu

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou v cyklickom pokroku. Každý z prvým štyroch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá klinovému alebo koláčovému tvaru, pričom text úrovne 2 sa zobrazuje na boku klinového alebo koláčového tvaru v obdĺžnikovom tvare. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Matica cyklu

Rozbiehavý lúčový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahov so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému kruhovému tvaru. Namiesto stredovej oblasti zvýrazňuje okolité kružnice. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Rozbiehavý lúčový diagram

Ozubené koleso

Používa sa na zobrazenie vzájomne sa blokujúcich myšlienok. Každý z prvých troch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá tvaru prevodu, pričom zodpovedajúci text úrovne 2 sa zobrazuje v obdĺžnikoch vedľa tvaru prevodu. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Ozubené koleso

Viacsmerový cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí, ktoré sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek smere.

Obrázok rozloženia Viacsmerový cyklus

Nesmerový cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Každý tvar má rovnakú úroveň dôležitosti. Dobre funguje vtedy, keď sa nemusí označovať smer.

Obrázok rozloženia Nesmerový cyklus

Lúčový cyklus

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou. Zvýrazňuje obidve informácie v stredovej kružnici a spôsob, akým informácie vo vonkajšom prstenci kružníc prispievajú k stredovému nápadu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovej kružnici a jej text úrovne 2 zodpovedá vonkajšiemu prstencu kružnice. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia lúčový cyklus

Lúčový Vennov diagram

Používa sa na zobrazenie prekrývajúcich sa vzťahov a vzťahov so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému tvaru a riadky textu úrovne 2 zodpovedajú okolitým kruhovým tvarom. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Lúčový Vennov diagram

Segmentovaný cyklus

Používa sa na zobrazenie pokroku alebo sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Zvýrazňuje vzájomne prepojené časti. Každý z prvých siedmich riadkov textu úrovne 1 zodpovedá klinovému alebo koláčovému tvaru. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia segmentovaný cyklus

Cyklus textu

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Namiesto fáz alebo krokov zvýrazňuje šípky alebo tok. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia cyklus textu

Na začiatok stránky

Hierarchia

Rozloženie názov

Popis

Obrázok

Hierarchia

Používa sa na zobrazenie hierarchických vzťahov smerom zhora nadol.

Obrázok rozloženia hierarchia

Hierarchický zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku hierarchických vzťahov medzi skupinami. Taktiež sa dá použiť na zoskupenie alebo uvedenie informácií.

Obrázok rozloženia hierarchický zoznam

Vodorovná hierarchia

Používa sa na zobrazenie vodorovných hierarchických vzťahov. Dobre funguje v prípade rozhodovacích stromov.

Rozloženie vodorovná hierarchia

Vodorovná označená hierarchia

Používa sa na zobrazenie vodorovného pokroku hierarchických vzťahov, ktoré sú hierarchicky zoskupené. Zvýrazňuje nadpis alebo text úrovne 1. Prvý riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje v tvare na začiatku hierarchie, zatiaľ čo druhý a všetky ďalšie riadky textu úrovne 1 sa zobrazujú vo vrchnej časti dlhých obdĺžnikov.

Rozloženie Vodorovná označená hierarchia

Označená hierarchia

Používa sa na zobrazenie pokroku hierarchických vzťahov v smere zhora nadol, ktoré sú hierarchicky zoskupené. Zvýrazňuje nadpis alebo text úrovne 1. Prvý riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje v tvare na začiatku hierarchie, zatiaľ čo všetky ďalšie riadky textu úrovne 1 sa zobrazujú naľavo od dlhých obdĺžnikov.

Obrázok rozloženia označená hierarchia

Organizačná schéma

Používa sa na zobrazenie hierarchických informácií alebo funkčných vzťahov v organizácii. V tomto rozložení je k dispozícii tvar asistenta a rozloženia opakovanej zarážky organizačnej schémy.

Rozloženie Organizačná schéma

Tabuľková hierarchia

Používa sa na zobrazenie skupín informácií vytvorených v smere zhora nadol a hierarchií v každej skupine. Toto rozloženie neobsahuje spojnice.

Obrázok rozloženia Tabuľková hierarchia

Na začiatok stránky

Vzťah

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Stuha v tvare šípky

Používa sa na zobrazenie súvisiacich alebo protichodných konceptov s určitým súvisom, napr. protichodné sily. Prvé dva riadky textu úrovne 1 sa používajú na text v šípkach. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Stuha v tvare šípky

Vyváženie

Používa sa na porovnanie alebo zobrazenie vzťahu medzi dvomi nápadmi. Každý z prvých dvoch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá textu vo vrchnej časti jednej strany stredového bodu. Zvýrazňuje text úrovne 2, ktorý je obmedzený na štyri tvary na každej strane stredového bodu. Vyváženie smeruje k strane s väčšinou tvarov obsahujúcej text úrovne 2. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia vyváženie

Základný koláč

Používa sa na zobrazenie jednotlivých častí celku. Prvých sedem riadkov textu úrovne 1 zodpovedá rovnomerne rozmiestneným klinovým alebo koláčovým tvarom. Tvar s textom úrovne 1 vo vrchnej časti sa zobrazuje mimo zvyšnej časti koláča, čím pridáva dôraz. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Základný koláč

Základný lúčový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému tvaru, a jeho text úrovne 2 zodpovedá okolitým kruhovým tvarom. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Rozloženie Základný lúčový diagram

Základný cieľový diagram

Používa sa na zobrazenie obmedzení, stupňovaní alebo hierarchických vzťahov. Prvých päť riadkov textu úrovne 1 je priradených ku kružnici. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia základný cieľ

Základný Vennov diagram

Používa sa na zobrazenie prekrývajúcich sa alebo vzájomne prepojených vzťahov. Prvých sedem riadkov textu úrovne 1 zodpovedá kruhu. Ak existujú štyri alebo menej riadkov textu úrovne 1, text sa zobrazuje v kruhoch. Ak existujú viac než štyri riadky textu úrovne 1, text sa zobrazuje mimo kruhov. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Rozloženie Základný Vennov diagram

Nepretržitý zoznam obrázkov

Používa sa na zobrazenie skupín vzájomne prepojených informácií. Kruhové tvary obsahujú obrázky.

Obrázok rozloženia nepretržitý obrázkový zoznam

Zbiehavé šípky

Používa sa na zobrazenie nápadov alebo konceptov, ktoré smerujú k stredovému bodu. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia zbiehajúci šípky

Zbiehavý lúčový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahov konceptov alebo súčastí so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému kruhovému tvaru a riadky textu úrovne 2 zodpovedajú okolitým obdĺžnikovým tvarom. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Rozloženie Zbiehavý lúčový diagram

Šípky vyváženia

Používa sa na zobrazenie dvoch protichodných nápadov alebo konceptov. Každý z prvých dvoch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá šípke a dobre funguje s textom úrovne 2. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Šípky vyváženia

Matica cyklu

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou v cyklickom pokroku. Každý z prvým štyroch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá klinovému alebo koláčovému tvaru, pričom text úrovne 2 sa zobrazuje na boku klinového alebo koláčového tvaru v obdĺžnikovom tvare. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Matica cyklu

Rozbiehavé šípky

Používa sa na zobrazenie nápadov alebo konceptov, ktoré prebiehajú smerom od stredového zdroja. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Rozbiehavé šípky

Rozbiehavý lúčový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahov so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému kruhovému tvaru. Namiesto stredovej oblasti zvýrazňuje okolité kružnice. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Rozbiehavý lúčový diagram

Rovnica

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov alebo úloh, ktoré zobrazujú plán alebo výsledok. Posledný riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje za znamienkom rovnosti (=). Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia rovnice

Lievik

Používa sa na zobrazenie filtrovania informácií alebo spôsobu, akým sa časti zlučujú do celku. Zvýrazňuje záverečný výstup. Môže obsahovať až štyri riadky textu úrovne 1, pričom posledný z týchto riadkov sa zobrazuje pod lievikom, zatiaľ čo ostatné riadky zodpovedajú kruhovému tvaru. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia lievik

Ozubené koleso

Používa sa na zobrazenie vzájomne sa blokujúcich myšlienok. Každý z prvých troch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá tvaru prevodu, pričom zodpovedajúci text úrovne 2 sa zobrazuje v obdĺžnikoch vedľa tvaru prevodu. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Ozubené koleso

Zoskupený zoznam

Používa sa na zobrazenie skupín a podskupín informácií alebo krokov a podkrokov úlohy, procesu alebo toku činností. Text úrovne 1 zodpovedá najvyššej úrovni vodorovných tvarov a text úrovne 2 zodpovedá zvislým podkrokom každého súvisiaceho tvaru najvyššej úrovne. Dobre funguje v prípade zvýraznenia podskupín alebo podkrokov, hierarchických informácií alebo viacerých zoznamov informácií.

Obrázok rozloženia zoskupený zoznam

Hierarchický zoznam

Používa sa na zobrazenie pokroku hierarchických vzťahov medzi skupinami. Taktiež sa dá použiť na zoskupenie alebo uvedenie informácií.

Obrázok rozloženia hierarchický zoznam

Čiarový Vennov diagram

Používa sa na zobrazenie prekrývajúcich sa vzťahov v rámci sekvencie. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Čiarový Vennov diagram

Vnorený cieľový diagram

Používa sa na zobrazenie vzťahov obmedzení. Každý z prvých troch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá hornému ľavému textu v tvaroch, a text úrovne 2 zodpovedá menším tvarom. Najlepšie funguje s minimálnym počtom riadkov textu úrovne 2. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Vnorený cieľový diagram

Nesmerový cyklus

Používa sa na označenie pokračujúcej sekvencie fáz, úloh alebo udalostí v zacyklenom toku. Každý tvar má rovnakú úroveň dôležitosti. Dobre funguje vtedy, keď sa nemusí označovať smer.

Obrázok rozloženia Nesmerový cyklus

Protichodné šípky

Používa sa na zobrazenie dvoch protichodných nápadov alebo nápadov, ktoré sa odchyľujú od stredového bodu. Každý z prvých dvoch riadkov textu úrovne 1 zodpovedá šípke. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia protichodné šípky

Zoznam obrázkov so zvýraznením

Používa sa na zobrazenie zoskupených alebo súvisiacich informácií. Malé tvary v horných rohoch obsahujú obrázky. Zvýrazňuje text úrovne 2 nad textom úrovne 1, a je dobrou voľbou pre veľké množstvo textu úrovne 2.

Obrázok rozloženia zoznam so zvýraznením

Lúčový cyklus

Používa sa na zobrazenie vzťahu so stredovou myšlienkou. Zvýrazňuje obidve informácie v stredovej kružnici a spôsob, akým informácie vo vonkajšom prstenci kružníc prispievajú k stredovému nápadu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovej kružnici a jej text úrovne 2 zodpovedá vonkajšiemu prstencu kružnice. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia lúčový cyklus

Lúčový zoznam

Používa sa na zobrazenie vzťahov so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prostredný tvar môže obsahovať obrázok. Text úrovne 1 sa zobrazuje v menších kruhoch a všetok súvisiaci text úrovne 2 sa zobrazuje vedľa týchto kruhov.

Obrázok rozloženia lúčový zoznam

Lúčový Vennov diagram

Používa sa na zobrazenie prekrývajúcich sa vzťahov a vzťahov so stredovou myšlienkou v rámci cyklu. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému tvaru a riadky textu úrovne 2 zodpovedajú okolitým kruhovým tvarom. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Lúčový Vennov diagram

Segmentovaný ihlan

Používa sa na zobrazenie obmedzení, proporcionálnych alebo vzájomne prepojených vzťahov. Prvých deväť riadkov textu úrovne 1 sa zobrazuje v trojuholníkových tvaroch. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Segmentovaný ihlan

Skladaný Vennov diagram

Používa sa na zobrazenie prekrývajúcich sa vzťahov. Vhodná voľba na zvýraznenie rastu alebo stupňovania. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1. Prvých sedem riadkov textu úrovne 1 zodpovedá kruhovému tvaru. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia skladaný Vennov diagram

Tabuľková hierarchia

Používa sa na zobrazenie skupín informácií vytvorených v smere zhora nadol a hierarchií v každej skupine. Toto rozloženie neobsahuje spojnice.

Obrázok rozloženia Tabuľková hierarchia

Cieľový zoznam

Používa sa na zobrazenie vzájomne súvisiacich alebo prekrývajúcich sa informácií. Každý z prvých siedmich riadkov textu úrovne 1 sa zobrazuje v obdĺžnikovom tvare. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii. Dobre funguje s textom úrovne 1 aj 2.

Obrázok rozloženia Cieľový zoznam

Zvislá rovnica

Používa sa na zobrazenie sekvenčných krokov alebo úloh, ktoré zobrazujú plán alebo výsledok. Posledný riadok textu úrovne 1 sa zobrazuje za šípkou. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Rozloženie Zvislý rovnice

Na začiatok stránky

Matica

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Základná matica

Používa sa na zobrazenie vzťahu súčastí a celku v kvadrantoch. Prvé štyri riadky textu úrovne 1 sa zobrazujú v kvadrantoch. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia základný matice

Mriežková matica

Používa sa na zobrazenie umiestnenia konceptov pozdĺž dvoch osí. Namiesto celku zvýrazňuje jednotlivé súčasti. V kvadrantoch sa zobrazujú prvé štyri riadky textu úrovne 1. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Mriežková matica

Matica s názvom

Používa sa na zobrazenie vzťahov štyroch kvadrantov a celku. Prvý riadok textu úrovne 1 zodpovedá stredovému tvaru a prvé štyri riadky textu úrovne 2 sa zobrazujú v kvadrantoch. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii.

Obrázok rozloženia Matica s názvom

Na začiatok stránky

Ihlanový diagram

Názov rozloženia

Popis

Obrázok

Základný ihlan

Používa sa na zobrazenie proporcionálnych, vzájomne prepojených alebo hierarchických vzťahov, pričom najväčšia súčasť sa zobrazuje v spodnej časti a v smere nahor sa zužuje. Text úrovne 1 sa zobrazuje v segmentoch ihlana a text úrovne 2 v tvaroch vedľa každého segmentu.

Obrázok rozloženia Základný ihlan

Obrátený ihlan

Používa sa na zobrazenie proporcionálnych, vzájomne prepojených alebo hierarchických vzťahov, pričom najväčšia súčasť sa zobrazuje vo vrchnej časti a v smere nadol sa zužuje. Text úrovne 1 sa zobrazuje v segmentoch ihlana a text úrovne 2 v tvaroch vedľa každého segmentu.

Obrázok rozloženia obrátený ihlan

Ihlanový zoznam

Používa sa na zobrazenie proporcionálnych, vzájomne prepojených alebo hierarchických vzťahov. Text sa zobrazuje v obdĺžnikových tvaroch vo vrchnej časti pozadia ihlana.

Rozloženie Ihlanový zoznam

Segmentovaný ihlan

Používa sa na zobrazenie obmedzení, proporcionálnych alebo vzájomne prepojených vzťahov. Prvých deväť riadkov textu úrovne 1 sa zobrazuje v trojuholníkových tvaroch. Nepoužitý text sa nezobrazí, po prepnutí rozložení však zostane k dispozícii. Najlepšie funguje len s textom úrovne 1.

Obrázok rozloženia Segmentovaný ihlan

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×