Pomocou Sprievodcu pripojením údajov na import údajov do programu Visio

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programe Visio, importovaní externých údajov tak, že je možné pridať ho priamo do tvarov v kresbe. Použitie kresby na sledovanie informácií vizuálne spôsobom, ako so zobrazením štatistiky výpadku sieťového diagramu alebo vývojový diagram, ktorý sa zobrazuje priebeh pruhov a metre Zhrnutie projektové úlohy. Nasledujúce pokyny sa týkajú textových súborov a zdrojov údajov servera SQL Server. Môžete importovať hárkov programu Excel, Access tabuľky alebo dotazy a zoznamy lokality SharePoint priamo do súboru bez použitia súboru pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Import údajov z programu Excel, SQL Server, lokalít SharePoint a iných externých zdrojov.

Importovať textový súbor pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie textového súboru hodnoty oddelené čiarkou (CSV) (.csv) je jednoduché. Ak je textový súbor .csv súbor, ktorý nepoužíva znak oddeľovača zoznamu, ktorá je definovaná v počítači alebo ak nie je textový súbor .csv súboru, môžete použiť súbor Schema.ini môžete určiť správny formát súborov.

Import súboru

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Vlastná importovať.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Ďalšie OLE DB alebo zdroj údajov ODBC a kliknite na tlačidlo ďalej.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery a kliknite na tlačidlo ďalej.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Poznámka: Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

 4. Na karte poskytovateľa vyberte Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na karte pripojenia v poli Vyberte alebo zadajte názov databázy, zadajte úplnú cestu k priečinku, ktorý obsahuje textový súbor.

  Ak chcete pomôcť, vyhľadajte priečinok, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa poľa.

 6. Kliknite na kartu všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na položku Upraviť hodnotu.

 7. V dialógovom okne Vlastnosti hodnota zadajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak textový súbor obsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte textu. HDR = Yes.

  • Ak textový súbor hlavičky stĺpcov, zadajte textu. HDR = nie.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na kartu pripojenia a potom kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie.

 10. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "skúšobné pripojenie úspešné", kliknite na tlačidlo OK.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu pripojením údajov.

 12. Na stránke Výber databázy a tabuľky v stĺpci názov vyberte textový súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 13. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 14. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 15. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 16. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, stlačte kláves F1.

Pomocou súbor Schema.ini zadajte iný zoznam oddeľovač znaku alebo textového súboru formát

Súbor Schema.ini je textový súbor, ktorý obsahuje položky, ktorými sa prepíšu predvolené nastavenie textu ovládač v databáze registry systému Windows. Vo všeobecnosti platí, ak chcete použiť Schema.ini súbor, musíte postupujte takto:

 • Uloženie súboru Schema.ini v rovnakom priečinku ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Názov súboru Schema.ini.

 • V prvom riadku Schema.ini súbor, zadajte názov textový súbor, ktorý vytvárate prepojenie, zadaný v hranatých zátvorkách.

 • Pridať ďalšie informácie na zadanie textu v inom formáte.

Nasledujúca časť obsahuje bežné príklady použitia Schema.ini súboru.

Príklad: Zadajte znak bodkočiarky (;) ako oddeľovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Ako oddeľovač zadať znak tabulátora

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadajte súbor s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na importovanie textového súboru použite ovládač ODBC

Importovanie textového súboru s použitím ovládač ODBC je, minimálne v dvoch krokoch. Najprv si v prípade potreby definovať používateľa DSN pre ovládač ODBC text vo vašom počítači. Druhé, importovať textový súbor pomocou používateľa DSN. Ak textový súbor hodnoty oddelené čiarkou (CSV) súbor, ktorý nepoužíva znak oddeľovača zoznamu, ktorá je definovaná v počítači, alebo ak nie je textový súbor .csv súboru, môžete použiť súbor Schema.ini môžete určiť správny formát súborov.

Definovanie používateľa DSN

 1. V systéme Windows vyhľadávacieho poľa zadajte Nástroje na správu a stlačte kláves Enter.

 2. V priečinku Nástroje na správu, kliknite na ikonu zdrojov údajov ODBC, zodpovedajúcu verziu systému Windows používate, či 32-bitovej alebo 64-bitová. Napríklad, ak používate 64-bitovej verzii Windowsu, potom kliknite Zdrojov údajov ODBC (64-bitová verzia).

 3. V dialógovom okne Správca databázy ODBC, na karte DSN používateľa, kliknite na položku Pridať.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte Ovládač Text spoločnosti Microsoft (*.txt, *.csv) a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie textu ODBC.

 5. Zadajte názov do poľa Názov zdroja údajov.

 6. Zrušte začiarknutie políčka Použiť aktuálny priečinok.

 7. Kliknite na položku vybrať adresár.

 8. V dialógovom okne Vyberte adresár, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje textový súbor, ktorý chcete importovať, uistite sa, že textového súboru sa zobrazí v zozname pod poľom Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Import súboru

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Vlastná importovať.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Ďalšie OLE DB alebo zdroj údajov ODBC a kliknite na tlačidlo ďalej.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN a kliknite na tlačidlo ďalej.

 4. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte DSN používateľa, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcej časti, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte textový súbor v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 9. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Pomocník.

Pomocou súbor Schema.ini zadajte iný zoznam oddeľovač znaku alebo textového súboru formát

Súbor Schema.ini je textový súbor, ktorý obsahuje položky, ktorými sa prepíšu predvolené nastavenie textu ovládač v databáze registry systému Windows. Vo všeobecnosti platí, ak chcete použiť Schema.ini súbor, musíte postupujte takto:

 • Uloženie súboru Schema.ini v rovnakom priečinku ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Názov súboru Schema.ini.

 • V prvom riadku Schema.ini súbor, zadajte názov textový súbor, ktorý vytvárate prepojenie, zadaný v hranatých zátvorkách.

 • Pridať ďalšie informácie na zadanie textu v inom formáte.

Nasledujúca časť obsahuje bežné príklady použitia Schema.ini súboru.

Príklad: Zadajte hlavičku stĺpca

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Príklad: Zadajte znak bodkočiarky (;) ako oddeľovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Ako oddeľovač zadať znak tabulátora

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadajte súbor s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Import údajov z databázy servera SQL Server pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Vlastná importovať.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Microsoft SQL Server databázy.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke pripojenie k databázovému serveru, postupujte takto:

  • Do poľa Názov servera zadajte názov databázového servera.

   Ak sa databáza nachádza v počítači, zadajte (lokálne).

  • V časti prihlasovacie poverenia, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete použiť Windows meno používateľa a heslo, kliknite na položku Overovanie systému Windows.

   • Ak chcete použiť databázy meno používateľa a heslo, kliknite na položku použiť nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte databázy meno používateľa a heslo do príslušných polí.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte databázu, do poľa databázy, vyberte tabuľky, zobrazenia alebo funkciu definovanú používateľom v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 9. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, stlačte kláves F1.

Import údajov z databázy servera SQL Server pomocou ovládač ODBC

Importovanie údajov z databázy servera SQL Server pomocou ovládač ODBC prebieha v dvoch krokoch. Najprv si v prípade potreby definovať používateľa DSN pre ovládač ODBC v počítači. Druhé, import údajov z databázy servera SQL Server.

Definovanie používateľa DSN

 1. V systéme Windows vyhľadávacieho poľa zadajte Nástroje na správu a stlačte kláves Enter.

 2. V priečinku Nástroje na správu, kliknite na ikonu zdrojov údajov ODBC, zodpovedajúcu verziu systému Windows používate, či 32-bitovej alebo 64-bitová. Napríklad, ak používate 64-bitovej verzii Windowsu, potom kliknite Zdrojov údajov ODBC (64-bitová verzia).

 3. V dialógovom okne Správca databázy ODBCPoužívateľ DSN karte, kliknite na položku Pridať.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte možnosť SQL Server a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie nového zdroja údajov SQL Server.

 5. Do poľa názov zadajte názov zdroja údajov.

 6. Do poľa Popis môžete tiež zadať popis zdroja údajov.

 7. Do poľa Server zadajte názov databázového servera.

  Ak sa databáza nachádza v počítači, zadajte (lokálne).

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. V časti ako by SQL Server overenie pravosti prihlasovacie ID?, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť Windows meno používateľa a heslo, kliknite na položku overovanie systému Windows NT pomocou siete prihlasovacie ID.

  • Ak chcete použiť databázy meno používateľa a heslo, kliknite na položku overenie servera SQL Server pomocou prihlasovacie ID a heslo zadané používateľom a do príslušných polí zadajte databázy prihlasovacie ID a heslo.

 10. Dvakrát kliknite na tlačidlo ďalej a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 11. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na položku Testovať zdroj údajov .

 12. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "Testov úspešne DOKONČILA!", kliknite na tlačidlo OK.

 13. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Import údajov z databázy servera SQL Server

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Vlastná importovať.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Ďalšie OLE DB alebo zdroj údajov ODBC a kliknite na tlačidlo ďalej.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte názov (používateľ DSN) zdroja údajov, ktorý ste definovali v predchádzajúcej časti, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte databázu, do poľa databázy, vyberte tabuľky, zobrazenia alebo funkcie v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 9. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, stlačte kláves F1.

Importovať textový súbor pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie textového súboru hodnoty oddelené čiarkou (CSV) (.csv) je jednoduché. Ak je textový súbor .csv súbor, ktorý nepoužíva znak oddeľovača zoznamu, ktorá je definovaná v počítači alebo ak nie je textový súbor .csv súboru, môžete použiť súbor Schema.ini môžete určiť správny formát súborov.

Import súboru

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Ďalšie OLE DB alebo zdroj údajov ODBC a kliknite na tlačidlo ďalej.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery a kliknite na tlačidlo ďalej.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

 4. Na karte poskytovateľa vyberte Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na karte pripojenia v poli Vyberte alebo zadajte názov databázy, zadajte úplnú cestu k priečinku, ktorý obsahuje textový súbor.

  Ak chcete pomôcť, vyhľadajte priečinok, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa poľa.

 6. Kliknite na kartu všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na položku Upraviť hodnotu.

 7. V dialógovom okne Vlastnosti hodnota zadajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak textový súbor obsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte textu. HDR = Yes.

  • Ak textový súbor hlavičky stĺpcov, zadajte textu. HDR = nie.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na kartu pripojenia a potom kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie.

 10. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "skúšobné pripojenie úspešné", kliknite na tlačidlo OK.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu pripojením údajov.

 12. Na stránke Výber databázy a tabuľky v stĺpci názov vyberte textový súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 13. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 14. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 15. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 16. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, stlačte kláves F1.

Pomocou súbor Schema.ini zadajte iný zoznam oddeľovač znaku alebo textového súboru formát

Súbor Schema.ini je textový súbor, ktorý obsahuje položky, ktorými sa prepíšu predvolené nastavenie textu ovládač v databáze registry systému Windows. Vo všeobecnosti platí, ak chcete použiť Schema.ini súbor, musíte postupujte takto:

 • Uloženie súboru Schema.ini v rovnakom priečinku ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Názov súboru Schema.ini.

 • V prvom riadku Schema.ini súbor, zadajte názov textový súbor, ktorý vytvárate prepojenie, zadaný v hranatých zátvorkách.

 • Pridať ďalšie informácie na zadanie textu v inom formáte.

Nasledujúca časť obsahuje bežné príklady použitia Schema.ini súboru.

Príklad: Zadajte znak bodkočiarky (;) ako oddeľovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Ako oddeľovač zadať znak tabulátora

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadajte súbor s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na importovanie textového súboru použite ovládač ODBC

Importovanie textového súboru s použitím ovládač ODBC je, minimálne v dvoch krokoch. Najprv si v prípade potreby definovať používateľa DSN pre ovládač ODBC text vo vašom počítači. Druhé, importovať textový súbor pomocou používateľa DSN. Ak textový súbor hodnoty oddelené čiarkou (CSV) súbor, ktorý nepoužíva znak oddeľovača zoznamu, ktorá je definovaná v počítači, alebo ak nie je textový súbor .csv súboru, môžete použiť súbor Schema.ini môžete určiť správny formát súborov.

Definovanie používateľa DSN

 1. Otvorte Ovládací Panel systému Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Správca databázy ODBC, na karte DSN používateľa, kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte Ovládač Text spoločnosti Microsoft (*.txt, *.csv) a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie textu ODBC.

 4. Zadajte názov do poľa Názov zdroja údajov.

 5. Zrušte začiarknutie políčka Použiť aktuálny priečinok.

 6. Kliknite na položku vybrať adresár.

 7. V dialógovom okne Vyberte adresár, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje textový súbor, ktorý chcete importovať, uistite sa, že textového súboru sa zobrazí v zozname pod poľom Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Import súboru

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Ďalšie OLE DB alebo zdroj údajov ODBC a kliknite na tlačidlo ďalej.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte DSN používateľa, ktorý ste práve vytvorili, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte textový súbor v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 9. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, stlačte kláves F1.

Pomocou súbor Schema.ini zadajte iný zoznam oddeľovač znaku alebo textového súboru formát

Súbor Schema.ini je textový súbor, ktorý obsahuje položky, ktorými sa prepíšu predvolené nastavenie textu ovládač v databáze registry systému Windows. Vo všeobecnosti platí, ak chcete použiť Schema.ini súbor, musíte postupujte takto:

 • Uloženie súboru Schema.ini v rovnakom priečinku ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Názov súboru Schema.ini.

 • V prvom riadku Schema.ini súbor, zadajte názov textový súbor, ktorý vytvárate prepojenie, zadaný v hranatých zátvorkách.

 • Pridať ďalšie informácie na zadanie textu v inom formáte.

Nasledujúca časť obsahuje bežné príklady použitia Schema.ini súboru.

Príklad: Zadajte hlavičku stĺpca

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Príklad: Zadajte znak bodkočiarky (;) ako oddeľovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Ako oddeľovač zadať znak tabulátora

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadajte súbor s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Import údajov z databázy servera SQL Server pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Microsoft SQL Server databázy a kliknite na tlačidlo ďalej.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke pripojenie k databázovému serveru, postupujte takto:

  • Do poľa Názov servera zadajte názov databázového servera.

   Ak sa databáza nachádza v počítači, zadajte (lokálne).

  • V časti prihlasovacie poverenia, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete použiť Windows meno používateľa a heslo, kliknite na položku Overovanie systému Windows.

   • Ak chcete použiť databázy meno používateľa a heslo, kliknite na položku použiť nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte databázy meno používateľa a heslo do príslušných polí.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte databázu, do poľa databázy, vyberte tabuľky, zobrazenia alebo funkciu definovanú používateľom v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 9. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, stlačte kláves F1.

Import údajov z databázy servera SQL Server pomocou ovládač ODBC

Importovanie údajov z databázy servera SQL Server pomocou ovládač ODBC prebieha v dvoch krokoch. Najprv si v prípade potreby definovať používateľa DSN pre ovládač ODBC v počítači. Druhé, import údajov z databázy servera SQL Server.

Definovanie používateľa DSN

 1. Otvorte Ovládací Panel systému Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Správca databázy ODBC, vyberte Používateľa DSN kartu a potom kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte možnosť SQL Server a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie nového zdroja údajov SQL Server.

 4. Do poľa názov zadajte názov zdroja údajov.

 5. Do poľa Popis môžete tiež zadať popis zdroja údajov.

 6. Do poľa Server zadajte názov databázového servera.

  Ak sa databáza nachádza v počítači, zadajte (lokálne).

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. V časti ako by SQL Server overenie pravosti prihlasovacie ID?, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť Windows meno používateľa a heslo, kliknite na položku overovanie systému Windows NT pomocou siete prihlasovacie ID.

  • Ak chcete použiť databázy meno používateľa a heslo, kliknite na položku overenie servera SQL Server pomocou prihlasovacie ID a heslo zadané používateľom a do príslušných polí zadajte databázy prihlasovacie ID a heslo.

 9. Dvakrát kliknite na tlačidlo ďalej a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 10. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na položku Testovať zdroj údajov .

 11. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "Testov úspešne DOKONČILA!", kliknite na tlačidlo OK.

 12. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Import údajov z databázy servera SQL Server

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Ďalšie OLE DB alebo zdroj údajov ODBC a kliknite na tlačidlo ďalej.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte názov zdroja údajov, ktorý ste definovali v predchádzajúcej časti, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte databázu, do poľa databázy, vyberte tabuľky, zobrazenia alebo funkcie v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 9. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, stlačte kláves F1.

Pozrite tiež

Prehľad pripojení údajov balíka Office

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×