Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a obrazovky čítačky Outlook skúmanie a navigáciu rôznych zobrazeniach a pohyb medzi nimi. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Na dosiahnutie najlepších výsledkov používateľa, odporúčame vypnúť na Table na čítanie a zobrazenie e-mailov ako správy a nie ako konverzácie.

Obsah tohto článku

Navigáciu hlavného zobrazenia

Cyklické prepínanie medzi prvkami v hlavnom okne aplikácie

Stlačením klávesu F6 (dopredu alebo Shift + F6 (dozadu) môžete prechádzať medzi prvky v tomto poradí:

 • Pás s nástrojmi

 • Tabla Priečinok

 • Zoznam správ

 • Stavový riadok

Navigácia na páse s nástrojmi

Na páse s nástrojmi obsahujú hlavné Outlook nástroje na odosielanie a prijímanie e-mailov, označovanie správ a spravovanie e-mailových priečinkov.

 • Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, stlačte kláves Alt. Budete počuť "Na páse s nástrojmi," nasleduje aktuálne vybratú kartu.

 • Presun medzi kartami na páse s nástrojmi, stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava a stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú kartu.

Prejdite na table priečinok

Na table priečinok obsahuje k dispozícii e-mailových priečinkov. Najčastejšie používané priečinky, ktoré sa nachádzajú v priečinku Obľúbené položky. Každý e-mailového konta má tiež svoje vlastné podpriečinky. Pri zmene zamerania na túto tablu Moderátor číta názov aktuálne aktívneho priečinka.

 • Ak chcete prejsť na table priečinok, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol. Moderátor číta názvy priečinkov, ako sú zvýraznené.

 • Obľúbené položky a konto priečinky, Moderátor číta či priečinok zbalené alebo rozbalené. Ak chcete zbaliť do priečinka, stlačte kláves šípka doľava. Rozbaľte priečinok, stlačte kláves so šípkou doprava.

 • Ak chcete otvoriť zvýrazneného priečinku, stlačte kláves Enter. Obsah priečinka sa zobrazí v zozname správ.

 • Prejdite na zoznam správ, stlačte kláves Tab.

Navigácia v zozname správ

Zoznam správ obsahuje obsah aktívneho priečinka. Správy sa zoskupia podľa dátumu. Keď sa vykoná zmeny v zozname správ, Moderátor číta odosielateľa, predmetu, dátumu a krátku ukážku obsahu aktuálne vybratej správy.

 • Na pohyb v zozname správ, stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol. Moderátor číta odosielateľa, predmetu, dátumu a krátku ukážku obsahu aktuálne vybratej správy.

 • Ak chcete otvoriť na vybratú správu, stlačte kláves Enter.

Navigácia v okne správy

Okno správy obsahuje celý jeho text a ďalšie informácie pre e-mailovej správy. Okno správy obsahuje vlastnej karty pása s nástrojmi a pod nimi, tabla, ktorá obsahuje hlavičky, všetky prílohy a správy telo správy. Pri zmene zamerania do okna správy Moderátor oznamuje formátom a predmet správy. Vykoná sa umiestni na začiatok tela správy.

 • Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, stlačte kláves Alt. Budete počuť "Na páse s nástrojmi," nasleduje aktuálne vybratú kartu.

 • Presun medzi kartami na páse s nástrojmi, stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava a stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú kartu.

 • Prečítajte si informácie v hlavičke správy, stlačte kláves Ctrl + Tab, kým sa požadované pole hlavičky.

 • Všetky prílohy v správe, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Tab, kým sa názov prílohy má, a potom stlačením klávesu Alt + šípka nadol šípka na Otvorenie kontextovej ponuky pre prílohu. Stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol kláves so šípkou na prehľadávanie kontextovej ponuky a potom stlačte kláves Enter a vyberte možnosť.

 • Zatvorenie okna správy a vráťte sa do zoznamu správ, stlačte kláves Alt + F4.

Navigácia v stavovom riadku

Stavový riadok obsahuje vizuálne informácie o aktuálnom stave Outlook. Pri zmene zamerania na stavovom riadku Moderátor oznamuje "Stavový riadok", nasleduje aktuálne aktívneho Outlook zobrazenia.

 • Ak chcete prepínať medzi možnosti zobrazenia, stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol. Moderátor prečíta aktuálne zvýraznenú možnosť. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú možnosť zobrazenia.

Použiť zameranie priečinka doručenej pošty

 1. Pri prezeraní priečinka doručenej pošty v zozname správ, predvolene sa otvorí zameranie priečinka doručenej pošty.

 2. Otvoriť Ďalšie Doručená pošta, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Tab, až kým počuť iné tlačidlo"" vypnutia, a stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete prejsť späť do priečinka Doručená pošta zameranie, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Tab, až kým počuť "Vypnuté, tlačidlo zameranie" a stlačte kláves Enter.

Presun medzi zobrazeniami

Prejdite na ponuku súbor

V ponuke súbor môžete nastaviť novú e-mailových kont, nastavenie automatických odpovedí, tlač správy alebo prístup k informáciám o konte Office.

 1. Stlačením klávesov Alt + F a otvorte ponuku súbor.

 2. Na presun medzi kartami ponuka, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, až kým nebudete počuť ten, ktorý chcete a potom stláčaním klávesu Tab môžete prechádzať medzi položkami na karte.

 3. Ak chcete zavrieť ponuku súbor a vrátiť sa do hlavného okna, stlačte kláves Esc.

Prejdite na možnosti programu Outlook

V okne možnosti Outlook môžete zmeniť nastavenia e-mailu ako formát správy, správy prijímanie upozornení, automatické ukladanie správ a sledovanie správy.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + F, T otvorte okno možností.

 2. Na pohyb medzi možnosti kategórie, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, až kým nebudete počuť ten, ktorý chcete a potom stláčaním klávesu Tab vyberte. Stláčaním klávesu Tab na presun medzi rôznymi možnosťami v kategórii a stlačením klávesu medzerník prepnúť aktuálne zvýraznenú možnosť.

 3. Zatvorte okno Možnosti a vrátiť sa do hlavného okna, stlačte kláves Enter.

Prechádzať medzi Outlook pošta a kalendár

 • Ak chcete prejsť do aplikácie Outlook pošta, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1.

 • Ak chcete prejsť do kalendára programu Outlook, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 2.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailov v Outlooku

Použite Outlook pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, skúmanie a nájdite rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi.

Poznámky: 

 • Pokyny súvisiace s aplikáciou Pošta sú zdokumentované s vypnutou tablou na čítanie.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook 2016 pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Navigácia hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky

Keď otvoríte Outlook pre Mac, hlavnom zobrazení e-mailu sa zobrazí, zobrazuje zoznam správ pomocou najnovších e-mailov v priečinku Doručená pošta.

Prechod cez a do hlavného zobrazenia a prvkov obrazovky:

 • Stláčaním klávesu Tab prepínať zameranie medzi prvkami na obrazovke.

 • Môžete prepínať medzi hlavné oblasti obrazovky iba (ponuka pás s nástrojmi, Navigačná tabla, zobrazenie zoznamu správ a paneli Rýchly prístup), stlačte kláves F6.

 • Keď sa zameriava na tlačidlo alebo voliteľný prvok, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník na vykonanie akcie alebo výber prvku.

Okno hlavného zobrazenia obsahuje nasledujúce oblasti: panel rýchly prístup v hornej, ponuky pása s nástrojmi priamo pod ním, tabla priečinok na ľavej, zobrazenie zoznamu správy, ktoré zaberá väčšiu časť v strede obrazovky a stavový riadok v dolnej časti.

Panel Rýchly prístup

Na paneli Rýchly prístup sa v hornej časti obrazovky. Obsahuje vyhľadávacie pole a všetky príkazy k dispozícii pripnuté jednoduchý prístup, napríklad Tlačiť. Presuňte zvýraznenie na páse s nástrojmi, stlačte kláves F6, až budete počuť názov prvého pripnuté príkaz, ktorý je "Tlač" v predvolenom nastavení. Navigácia vo vnútri na paneli Rýchly prístup, stlačte kláves šípka doľava alebo Command + možnosť + šípka doprava a stlačte kláves Command + možnosť + MEDZERNÍK vyberte.

Ponuka pás s nástrojmi

Na páse s nástrojmi ponuky obsahuje väčšinu príkazov v Outlook pre Mac. Je rozdelený do niekoľkých záložiek, napríklad domov, usporadúvanie a Nástroje. Na presun na páse s nástrojmi, stlačte kláves F6, až budete počuť názov na aktuálnej karte, napríklad "domov, stlačte kláves tab." Prechádzať medzi na páse s nástrojmi, stlačte kláves šípka doľava alebo Command + možnosť + šípka doprava a stlačte kláves Command + možnosť + medzerník a otvorte kartu, ktoré sa práve nachádzate. Po otvorení na páse s nástrojmi, použite kláves Tab alebo Shift + Tab na prehľadávanie jeho príkazy a možnosti, a stlačte kláves Command + možnosť + MEDZERNÍK vyberte.

Tabla Priečinok

Na table priečinok obsahuje zoznam e-mailové priečinky. V dolnej časti tably, môžete nájsť tlačidlá rýchleho prístupu pre poštu, Kalendár, ľudia, úlohy a poznámky.

Skontrolujte, či je otvorená tabla priečinok, stlačte kláves Control + možnosť + M kdekoľvek v Outlook pre Mac sa presuňte na panel s ponukami Mac OS a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + pravý kláves so šípkou, kým nebudete počuť: "Zobrazenie". Stlačením klávesu otvorte ponuku Zobraziť ovládací prvok + možnosť + medzerník a potom stlačením klávesu šípka nadol, až budete počuť: "Znak začiarknutia, Sidebar." Ak budete počuť len "Bočný panel", stlačte ovládací prvok + možnosť + medzerník a otvorte tablu priečinok. Budete počuť "Sidebar začiarknuté," a vykoná sa vráti do Outlook pre Mac.

Presuňte zvýraznenie na table priečinok, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť "Tabuľky, priečinok Doručená pošta," s počtom nejaké neprečítané správy, a potom stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol. Na pohyb v zozname priečinkov, stlačte kláves šípka nadol alebo nahor alebo kláves so šípkou. Funkcia voiceOver prečíta názov každého priečinka a v prípade pre doručenú poštu, počet neprečítaných správ. Zmeniť obsah zobrazenia zoznamu správ na zobrazenie správy vo vybratom priečinku, pri posúvaní medzi priečinkami. Na table priečinka ukončíte stlačením tlačidla kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nahor.

Zobrazenie zoznamu správ

Zobrazenie zoznamu správ obsahuje zoznam e-mailov v aktuálne vybratom priečinku s posledným z nich v hornej časti. Čítať a vytvárať správy v zobrazení zoznamu správ.

 • Vyhľadať v zozname správ, stlačte kláves F6, až budete počuť "zobrazenie prehľadu zoznamu správ, tabuľky," a stlačte kláves šípka nadol alebo šípka e-mailového chcete. Funkcia voiceOver prečíta podrobnosti každého e-mailu. Stlačte kláves Enter otvorte aktuálne vybratého e-mailu. E-mailu nahradí zoznam správ na obrazovke a VoiceOver prečíta názov e-mailu.

 • Čítať obsah z otvorenej e-mailovej, stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol. Stlačením klávesu šípka nadol počuť ďalší riadok správy. Zatvorte okno e-mailu, stlačením príkazu + W.

 • Vytvorenie nového e-mailu spustíte stlačením príkazu + N. Pošta skladateľ nahradí zoznam správ na obrazovke. Stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab na pohyb medzi poľami správy. Keď ste hotoví, stlačte kláves Command + Return odosielania e-mailov.

 • Pošta skladateľ zatvoriť bez odoslania správy, stlačte kláves Command + W. Ak vás začal napísať správu, Outlook pre Mac zobrazí výzva, ak chcete zahodiť, pokračovať v písaní, alebo uloženie správy ako konceptu. Stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab na presun medzi možnosťami a stlačte kláves návrat na výber.

  Tip: Pokračovať v písaní správy, ktoré ste uložili ako koncept, použite tablu priečinok prejdite do priečinka Koncepty, podľa pokynov na table priečinkaa potom otvorte konceptu v zobrazení zoznamu správ.

Stavový riadok

Stavový riadok obsahuje stav správy, ktoré vám Ak váš e-mailových priečinkov sú aktuálne, ako je napríklad.

Presun medzi zobrazeniami

Na premiestnenie z Mail, Kalendár, ľudia, úloh alebo poznámok a späť do schránky, použite tieto klávesové skratky:

 • Stlačte kláves Command + 1 Prejdite do zobrazenia pošty.

 • Stlačte kláves Command + 2 Prejdite do zobrazenia kalendára.

 • Stlačte kláves Command + 3, ak chcete prejsť na zobrazenie ľudia.

 • Stlačte kláves Command + 4, prejdite do zobrazenia úloh.

 • Stlačte kláves Command + 1 a prejdite do zobrazenia poznámky.

Prejdite na nastavenia v programe Outlook

 1. Stlačte kláves Command + čiarka (,). Otvorí sa dialógové okno nastavenia.

 2. Prejsť dialógové okno, stlačením klávesu Tab na prechod dopredu alebo Shift + Tab presunúť dozadu a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník, vykonajte výber.

 3. Ak chcete zavrieť dialógové okno nastavenia, stlačte kláves Command + W.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Outlook pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, skúmanie a nájdite rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tejto témy

Navigáciu hlavného zobrazenia

Keď otvoríte Outlook, hlavnom okne zobrazuje priečinka doručenej pošty. Horný okraj hlavnom okne má tlačidlo Zobraziť navigačnú tablu, názov poštovej schránky a tlačidlo napísať správu na vytvorenie novej správy. Zameranie a tlačidlá sa nachádza hneď pod, za ním na tlačidlo Filter na filtrovanie obsahu priečinka doručenej pošty.

Pod tlačidlami je zoznam správ, so zobrazením prvého najnovšiu správu. V dolnej časti obrazovky sú karty e-mailov, vyhľadávanie a Kalendár na presun medzi zobrazeniami hlavného Outlook.

Preskúmanie hlavného zobrazenia, posuňte jedným prstom cez obrazovku. Funkcia voiceOver oznamuje položiek, pri posúvaní.

Tip: Môžete tiež prejsť hlavného zobrazenia pomocou funkcie VoiceOver rotora. Napríklad chcete presúvať medzi nadpisy, zapnúť rotora, kým počuť "Nadpisy", a potom potiahnite prstom nahor alebo nadol a pohyb medzi položkami.

Pohyb v zozname správ

 1. Vyhľadajte v zozname správ, potiahnite prstom doprava. Funkcia voiceOver prečíta meno odosielateľa správy, predmet, dátum a krátku ukážku obsah správy.

 2. Dvojitým ťuknutím na obrazovku Otvorenie vybratej správy v samostatnom okne.

Použiť zameranie priečinka doručenej pošty

 1. Pri prezeraní priečinka doručenej pošty v hlavnom okne aplikácie, zameranie doručenej pošty je predvolene aktívny. Ak chcete prepnúť na iné Doručená pošta, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Ďalšie tlačidlo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak sa chcete vrátiť do priečinka doručenej pošty zameranie prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť "Zamerané tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Presun medzi zobrazeniami

Prejdite do e-mailových priečinkov

Na navigačnej table obsahuje zoznam všetkých e-mailových kont pridaných Outlook. Na navigačnej table, môžete tiež pridať nové e-mailové konto a prístup k nastaveniam. Okrem toho môžete upraviť zoznam obľúbených e-mailových priečinkov, ktorá sa zobrazí v hornej časti zoznamu.

 1. Ak chcete otvoriť navigačnú tablu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Zobrazenie tlačidla navigačnej tably" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak ste pridali viacero kont, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť správny a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť priečinok chcete, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku zavrieť navigačnú tablu a Otvorí vybratú v hlavnom okne aplikácie.

Prejdite na a vo vnútri nastavenia programu Outlook

 1. Ak chcete otvoriť navigačnú tablu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Zobrazenie tlačidla navigačnej tably" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidlo nastavenia" a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie okna Nastavenie.

 3. Na pohyb medzi rôznymi nastaveniami, potiahnite prstom doľava a doprava, kým sa toho chcete a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho. Niektoré nastavenia sa otvorí v samostatnom okne. Ak áno, vráťte sa do okna nastavenia potiahnutím prstom doľava, kým budete počuť "Tlačidlo späť" a dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Zatvorte okno nastavenia a vrátite sa do hlavného okna, potiahnite prstom doľava, kým sa "Tlačidlo Zavrieť", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechádzať medzi Outlook pošta a kalendár

 • Prístup ku kalendáru, potiahnite prstom doprava v hlavnom okne aplikácie, kým sa "Project Web", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Prístup k e-mailu, potiahnite prstom doprava v hlavnom okne aplikácie, kým budete počuť "Kartu E-mail" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Pomocou Outlook pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, skúmanie a navigáciu rôznych zobrazeniach a pohyb medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Navigácia hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky

Keď otvoríte Outlook pre Android, zobrazenie okna Doručená pošta sa zobrazí, zobrazuje sa posledných e-maily. Prechádzať cez a vnútri hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky:

 • Potiahnutím prstom doprava alebo doľava sa aktivujete jednotlivé prvky obrazovky.

 • Ak chcete presúvať medzi hlavnými oblasťami, na obrazovke iba (tlačidlonavigácie zásuvkafiltre tlačidlo, tlačidlo napísať správu a kontextové dialógové okno, ktoré môže byť otvorený, ako je napríklad konto dialógové okno prihlásenia), potiahnite prstom nahor raz. Budete počuť: "Kontroly." Potiahnutím prstom doprava alebo doľava môžete prechádzať medzi hlavnými oblasťami. Potiahnutím prstom nadol raz chcete prepnúť späť na predvolené nastavenie navigácie.

  Poznámka: Ak budete počuť TalkBack výzva na prihlásenie do konta, pri pokuse o otvorenie Outlook pre Android, prejdite na položky dialógovému vyššie popísaným postupom. Budete počuť: "Tlačidla Prihlásiť sa." Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom postupujte podľa pokynov na prihlásenie do konta.

 • Keď sa zameriava na tlačidlo alebo voliteľný prvok, dvakrát ťuknite na obrazovku vykonanie akcie alebo výber prvku.

Doručená pošta obsahuje nasledujúce oblasti: ponuky oblasti v hornej časti zobrazenia zoznamu správ v strede a v navigačnom paneli v dolnej.

Ponuka oblasť

Ponuka oblasť je v hornej časti obrazovky. Obsahuje Navigácia zásuvka tlačidlo v ľavom hornom rohu, ktorá umožňuje prechod na e-mailové kontá, priečinky a Outlook pre Android nastavenia.

Pod oblasťou ponuky môžete prepínať medzi priečinkami doručenej pošty zameranie a.

Presúvanie medzi zameraním a iných priečinkov doručenej pošty

 1. Ak chcete prepnúť z priečinka Doručená pošta zameraníminých Doručená pošta, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "prepnúť na iné mail prepnúť," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "zameranie doručenej pošty je vypnutá, so zobrazením iných mail."

 2. Ak chcete prejsť späť do priečinka doručenej pošty zameranie, potiahnite prstom doprava alebo doľava kým budete počuť "prepnúť do priečinka Doručená pošta zameranie, prepnúť," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prejdite na lokalitu poštových priečinkov a kont

 1. Ak chcete otvoriť zásuvka navigácie, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť navigáciu zásuvky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Menu", za ktorou nasleduje počet položiek zobrazených.

 2. Počas navigácie zásuvka sa otvoriť, potiahnite prstom doprava alebo doľava na pohyb medzi e-mailové kontá a priečinky v každé konto.

 3. Zavrieť zásuvka navigácie a vráťte sa do priečinka Doručená pošta, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

Prejdite na položky Nastavenia

 1. Otvorte ponuku Nastavenie, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť navigáciu zásuvky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nastavenia", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zavrite ponuku nastavenia a vrátite sa do priečinka Doručená pošta, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

Zobrazenie zoznamu správ

Zobrazenie zoznamu správ obsahuje zoznam e-mailov. Ak chcete prehľadávať zobrazenej správy v zozname, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Ak sa chcete presunúť zoznam správ, ak chcete zobraziť viac správ, dvomi prstami potiahnite nahor alebo nadol. Zobrazenie zoznamu správ obsahuje aj tlačidlo napísať správu, ktorá sa nachádza za aktuálne zobrazenej správy v zozname.

Čítať a vytvárať správy v zobrazení zoznamu správ:

 • Ak chcete otvoriť aktuálne vybratého e-mailu, dvakrát ťuknite na obrazovku. E-mailu nahradí zoznam správ na obrazovke. Potiahnutím prstom doprava počuť obsah e-mailu, jednej položky alebo odseku v čase. Ak sa chcete vrátiť do priečinka doručenej pošty, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

 • Ak chcete začať, vytvorenie nového e-mailu, potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Vytvorte tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pošta skladateľ nahradí zoznam správ na obrazovke. Ak sa chcete vrátiť do priečinka doručenej pošty, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

Navigačný panel

Na navigačnom paneli sa nachádza v dolnej časti obrazovky. Obsahuje tlačidlá rýchleho prístupu na E-maily, vyhľadávanie a Kalendár.

Presun medzi zobrazeniami

Prechod z hromadnejvyhľadávania alebo v kalendári a späť na Pošta, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Mail", "Hľadanie;" alebo "Kalendár" a dvakrát ťuknite na obrazovku. TalkBack oznamuje aktuálneho zobrazenia. Budete počuť: "Vybraté", za ktorou nasleduje názov zobrazenia.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Pomocou Outlook Pošta s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, skúmanie a navigáciu rôznych zobrazeniach a pohyb medzi nimi.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Navigácia hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky

Keď otvoríte Outlook Pošta, zobrazenie okna Doručená pošta sa zobrazí zobrazenie najnovšie e-maily alebo žiadosti o schôdzu. Prechádzať cez a vnútri hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky:

 • Potiahnite prstom nahor, kým nebudete počuť "Položky", a potom potiahnite prstom doprava alebo doľava aktivujete jednotlivé prvky obrazovky.

 • Keď sa zameriava na tlačidlo alebo voliteľný prvok, dvakrát ťuknite na obrazovku vykonanie akcie alebo výber prvku.

Doručená pošta obsahuje nasledujúce oblasti: ponuky oblasti v hornej časti zobrazenia zoznamu správ v strede a v navigačnom paneli v dolnej.

Ponuka oblasť

Ponuka oblasť je v hornej časti obrazovky. Obsahuje navigačného tlačidla v ľavom hornom rohu, ktorá umožňuje prechod na e-mailové kontá a priečinky.

Prejdite na lokalitu poštových priečinkov a kont

 1. Ak chcete otvoriť navigačnú tablu, potiahnite prstom doľava, kým sa "navigácia, tlačidlo Zbaliť," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "navigácia, tlačidlo rozšíriť."

 2. Zatiaľ čo je navigačná tabla otvoriť, potiahnite prstom doprava alebo doľava na pohyb medzi e-mailové kontá a priečinky v každé konto. Vybraté konto nahlásená ako: "Vybraté", za ktorou nasleduje názov e-mailového konta a počet neprečítaných správ. Vybratý priečinok je oznámené vybratom priečinku a počet neprečítaných správ.

 3. Zavrieť navigačnú tablu a vrátite sa do priečinka Doručená pošta, potiahnite prstom doľava, kým sa "navigácia, tlačidlo rozšíriť," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Zobrazenie zoznamu správ

Zobrazenie zoznamu správ obsahuje zoznam e-mailov alebo žiadosti o schôdzu. Vyhľadať aktuálne zobrazených položiek v zozname, potiahnite prstom doprava alebo doľava. Ak sa chcete presunúť zoznam správ, ak chcete zobraziť viac správ, dvomi prstami potiahnite nahor alebo nadol.

Prečítajte si správ v zobrazení zoznamu správ. Ak chcete otvoriť aktuálne vybratého e-mailu, dvakrát ťuknite na obrazovku. E-mailu nahradí zoznam správ na obrazovke. Potiahnutím prstom doprava počuť obsah e-mailu, jednej položky alebo odseku v čase. Ak chcete vrátiť do priečinka doručenej pošty, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Späť, tlačidlo Zbaliť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Navigačný panel

Na navigačnom paneli sa nachádza v dolnej časti obrazovky. Na navigačnom paneli môžete, napríklad, vytvorte nový e-mail, vyhľadávanie e-mailov alebo prístup na ponuku Ďalšie možnosti. V ponuke Ďalšie možnosti môžete získať prístup k Outlook Pošta nastavenia.

Prejdite na položky Nastavenia

 1. Otvorte ponuku Nastavenie, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Ďalšie možnosti, tlačidlo Zbaliť," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Ďalšie možnosti, menu."

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidlo nastavenia", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete zavrieť ponuku nastavenia a vráťte sa do priečinka Doručená pošta, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Späť, tlačidlo Zbaliť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Presúvanie medzi aplikácie Outlook pošta a Outlook kalendár

 1. V Outlook Pošta, prejdite na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Štart, tlačidlo Zbaliť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Aplikácie, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zoznam aplikácií.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Outlook kalendár", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Outlook Kalendár.

 4. Prejsť späť na Outlook Pošta, v Outlook Kalendár, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Začať, tlačidlo Zbaliť," dvojitým ťuknutím obrazovky, potiahnite prstom doprava, kým sa "Outlook pošta", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu e-mailu v Outlooku

Vloženie obrázka alebo obrázka do e-mailu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Použite Outlook Web App pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na skúmanie a navigácia v rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak použijete Outlook Web App, odporúčame použiť Microsoft Edge ako webový prehliadač. Ďalšie informácie nájdete v Microsoft Edge pomôže. Keďže Outlook Web App sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sa líšia od tých v počítačovom programe. Napríklad použijete kombináciu klávesov Ctrl + F6 namiesto klávesu F6 na prechod a odhlásenie v rámci príkazy. Tiež klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a použite ho na webový prehliadač - nie Outlook Web App Ctrl + O (otvoriť).

 • Rozloženie Outlook Web App zodpovedá poslednej vykonanej medzinárodnými navigácia ovládania klávesnice. Ak používate niektoré klávesové skratky, ktoré sú špecifické pre čítačky obrazovky, môžete využiť ARIA značky na stránke.

 • Na dosiahnutie najlepších výsledkov používateľa, odporúčame vypnúť na Table na čítanie a zobrazenie e-mailov ako správy a nie ako konverzácie.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

Obsah tohto článku

Navigácia hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky

Pri pokuse o otvorenie poštyOutlook Web App, hlavné zobrazenie sa zobrazí. Zameranie je v zozname správ s najnovšie e-mailom. Prechádzať cez a vnútri hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky:

 • Stláčaním klávesu Tab prepínať zameranie medzi prvkami na obrazovke.

 • Môžete prepínať medzi hlavnými oblasťami, na obrazovke iba (vyhľadávacieho poľa v paneli s nástrojmi Spúšťač aplikácií, na navigačnej table, panel s nástrojmi príkazov a v zozname správ), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 na presun dopredu a Shift + Ctrl + F6 na presun dozadu.

 • Keď sa zameriava na tlačidlo alebo voliteľný prvok, stlačte kláves Enter na vykonanie akcie alebo výber prvku.

Okno hlavného zobrazenia obsahuje nasledujúce oblasti: vodorovný navigačný panel v hornej časti, na navigačnej table na ľavej strane a zoznam správ zobrazovať na pravej strane.

Vodorovný navigačný panel

Vodorovný navigačný panel je v hornej časti obrazovky pod poľom URL adresu. Obsahuje Spúšťač aplikácií a žiadne pripnuté aplikácie na ľavej a prístup k všeobecné informácie, napríklad pri oznámeniach alebo nastavenia na pravej strane.

Ak máte prístup k všeobecné informácie, napríklad oznámenia, sa otvorí v samostatnom tabla na pravej strane zobrazenia zoznamu správ.

Navigačná tabla

Na navigačnej table obsahuje vyhľadávacieho poľa v hornej časti a zoznamu e-mailových priečinkov a skupín pod ním. V dolnej časti tably, môžete nájsť tlačidlá rýchleho prístupu pre E-maily, Kalendár, kontakty a úlohy.

Prechod medzi priečinkami a skupín, stlačte kláves Tab. Ak chcete prejsť do priečinka alebo skupiny oblasť, klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípka nadol. Napríklad otvoriť koncept e-mailu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 alebo Shift + Ctrl + F6 až budete počuť "Navigačnej tably," stláčajte kláves Tab, až kým počuť meno prvého priečinka Pošta, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým sa počuť "Koncepty", a potom stlačte kláves Enter.

Zobrazenie zoznamu správ

Zobrazenie zoznamu správ obsahuje zoznam e-mailov. Vyhľadať správy v zozname, stlačením klávesu šípka nadol.

Nad zoznamom správ, môžete vybrať základný obsah priečinka Doručená pošta so zameraníminých a všetky karty, zobrazenie informácií o ďalšej naplánovanej udalosti a nadchádzajúce program a filtrovať správy zobrazené v zozname. Medzi kartami obsah pre doručenú poštu stlačením kombinácie klávesov SR klávesu doľava alebo doprava kláves so šípkou.

V hornej časti zobrazenia zoznamu správ je príkaz panel s nástrojmi, ktorý zobrazuje najčastejšie úlohy týkajúce sa aktuálne zobrazeného obsahu (zoznam správ, prijatej e-mailu alebo pošty skladateľ). Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 alebo Shift + Ctrl + F6, až kým počuť "Príkaz" a potom stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava na pohyb medzi položky panela s nástrojmi a stlačením klávesu Enter vyberte položky.

Čítať a vytvárať správy v zobrazení zoznamu správ:

 • Otvorte e-mailu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť "Správa zoznamu" stlačením klávesu šípka nadol, kým nenájdete e-mailu má, a potom stlačte kláves Enter. E-mailu nahradí zoznam správ na obrazovke.

 • Do režimu Skenovanie a prejdite otvorenej e-mailovej, stlačte kláves SR + medzerník. Stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol kláves so šípkou na kontrolu prostredníctvom e-mailu. Ak chcete ukončiť Režim skenovanie, znova stlačte SR + medzerník. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu správ, stlačte kláves Esc.

 • Vytvorenie nového e-mailu spustíte stlačením kombinácie klávesov Ctrl + N. Pošta skladateľ nahradí zoznam správ na obrazovke.

Presun medzi zobrazeniami

Z hromadnej na Kalendár, kontakty alebo úlohy, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 alebo Shift + Ctrl + F6 dovtedy, kým počuť "Navigačnej tably" a potom stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť názov zobrazenia. Stlačte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa názov zobrazenia a stlačte kláves Enter.

Otvorte tablu nastavenia, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo nastavenia" a potom stlačte kláves Enter. Pomocou klávesu Tab prejdite na požadované nastavenie a stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Vloženie obrázka alebo obrázka do e-mailu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe a v službe Outlook.com

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím e-mailu v Outlooku

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×