Pomoc používateľom pri používaní Zobrazenia informácie vo OneDrive

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V tomto článku je pre správcov IT. Ak si nie ste správcom IT, pozrite si tému sú moje dokumenty v bezpečí objavovanie zobrazenia vo OneDrive for Business? informácie o používaní Zobrazenie informácie.

Čím budú používatelia pomocou OneDrive for Business v službách Office 365 viac spolupracovať (prostredníctvom prezerania, upravovania a zdieľania dokumentov), tým bude Zobrazenie informácie vo OneDrive for Business pre všetkých užitočnejší. Získajte ďalšie informácie o tom, ako môžete používateľom pomôcť využiť Zobrazenie informácie čo najlepšie.

Zobrazenie informácie používa Office Delve a obe majú závislosť na Office Graph. Používatelia ukazuje najrelevantnejšie základe pracujúcich s, a to, čo práve pracujete. Informácie v Zobrazenie informácie presne pre každého používateľa. Zobrazenie informácie nemení povolenia a používatelia uvidia iba to, čo už majú prístup k.

Ako správca môžete istí, či ste umožnili svojej organizácii prístup k Office Graph a že ste nastavili iné Office 365 služby, ktoré používa Zobrazenie informácie, napríklad SharePoint Online a Delve. Môžete tiež pomôcť ľuďom začať s Zobrazenie informácie a adresu otázky, ktoré môžu používatelia.

Obsah tohto článku:

Čo je potrebné na získanie Zobrazenia informácie?

Funkcie aplikácie Zobrazenie informácie sú dostupné pre používateľov služieb Office 365 v službe OneDrive for Business, ktorá je k dispozícii v týchto plánoch predplatného služieb Office 365:

 • Office 365 Enterprise (E1, E3 a E4)

 • Office 365 Education (E1, E3 a E4)

 • Office 365 Government (E1, E3 a E4)

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

Bez ohľadu na to, ktorý z týchto plánov Office 365 máte, musíte aktivovať službu SharePoint Online a priradiť používateľom licenciu na SharePoint Online skôr, než sa môže začať používať Zobrazenie informácie.

Aplikácia OneDrive for Business v službách Office 365 je navrhnutá na fungovanie s aktuálnou alebo bezprostredne predchádzajúcou verziou programu Internet Explorer alebo Firefox, prípadne s najnovšou verziou programov Chrome alebo Safari. Ďalšie informácie nájdete v téme Systémové požiadavky služieb Office 365.

Predstavenie Zobrazenia informácie v podniku

Tu je niekoľko zdrojov, ktoré vám pomôžu pri začiatkoch používania aplikácie Zobrazenie informácie.

Skôr než Zobrazenie informácie oznámite

SharePoint Online a OneDrive for Business sú v aplikácii Zobrazenie informácie primárnymi zdrojmi obsahu. Spôsob, akým vy a používatelia spravujete povolenia v dokumentoch a na lokalitách, ovplyvňuje obsah, ktorý používatelia v aplikácii Zobrazenie informácie vidia. Ďalšie informácie nájdete v témach Odporúčané postupy pri vytváraní a správe tímových lokalít a Plánovanie stratégie povolení.

Používanie Zobrazenia informácií každý deň

Používatelia môžu poukázať článok Pomocníka Zobrazenie informácie: sú moje dokumenty v bezpečí objavovanie zobrazenia vo OneDrive for Business?

Pomoc používateľom riešiť problémy so Zobrazením informácie

Pomocou informácií v tejto časti môžete vyriešiť problémy v aplikácii Zobrazenie informácie.

Používateľom v Zobrazení informácie sa nezobrazujú fotografie používateľov

Fotografie používateľa v aplikácii Zobrazenie informácie sú z používateľských profilov služby SharePoint Online. V prípade, že sa v používateľskom profile služby SharePoint Online nenachádza žiadna fotografia používateľa, nemá Zobrazenie informácie čo zobraziť.

Riešenia

Skontrolujte, či si používatelia nahrali svoju používateľskú fotografiu do služby SharePoint Online. Ďalšie informácie nájdete v článku Zobrazenie a úprava profilu (Zobrazenie informácie používa Delve).

Používateľom sa v Zobrazení informácie zobrazuje veľmi málo obsahu alebo žiaden obsah

Obsah v aplikácii Zobrazenie informácie pochádza z rôznych zdrojov obsahu služieb Office 365, napríklad zo služby SharePoint Online a OneDrive for Business.

V prípade, že používatelia nemajú v týchto zdrojoch obsahu žiaden naposledy upravovaný alebo zobrazovaný obsah a nemajú prístup k obsahu iných používateľov, môže sa stať, že Zobrazenie informácie bude mať k dispozícii len veľmi málo obsahu alebo dokonca žiadny obsah na zobrazenie. Aby mohli používatelia obsah v aplikácii Zobrazenie informácie vidieť, musia vlastniť licencie na služby Office 365 a mať prístup k aplikácii Office Graph.

Riešenia

 • Odporučte používateľom na ukladanie a zdieľanie dokumentov v SharePoint Online a OneDrive for Business. Ďalšie informácie nájdete v téme ukladanie dokumentov na miesto, kde mať Office Delve prístup k nim (objavovanie zobrazenia zapnutý Delve).

 • Skontrolujte nastavenia povolení na lokalitách a kolekciách lokalít SharePoint Online a zabezpečte, aby mali používatelia prístup k tým správnym lokalitám a k ich obsahu.

 • Skontrolujte, či je používateľ v službe Active Directory a či je členom správnych skupín služby Active Directory. Ak to chcete overiť, prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Používatelia > Aktívni používatelia.

 • Ako správca môžete povoliť svojej organizácii prístup k Office Graph. Táto akcia zabezpečí, Zobrazenie informácie zobrazuje najrelevantnejšie používateľom. Ďalšie informácie v téme Kontrola prístupu k Office Graphu .

 • Uistite sa, či ste používateľom priradili licenciu potrebnú na prístup k službám Office 365, ktoré ste aktivovali.

Používatelia majú obavy, že sa k dokumentom obsahujúcim súkromné alebo citlivé informácie bude dať v Zobrazení informácie dostať

Akýkoľvek dokument, ktorý používateľ môže zobraziť alebo upraviť v službách Office 365, sa môže zobraziť aj v aplikácii Zobrazenie informácie. Zobrazenie informácie nemení žiadne povolenia a používatelia uvidia iba to, k čomu už majú prístup. Možno však budete chcieť, aby sa dokument v aplikácii Zobrazenie informácie nezobrazoval.

Riešenia

 • Skontrolujte nastavenia povolení pre dokumenty, lokality a knižnice a uistite sa, že k obsahu majú prístup iba určení používatelia.

 • Ak nechcete, aby sa konkrétne dokumenty v aplikácii Zobrazenie informácie zobrazovali, postupujte podľa krokov v časti Skrytie dokumentov v Delve. Dokumenty môžete mať v službách Office 365 aj naďalej uložené a ľudia ich budú môcť stále nájsť prostredníctvom vyhľadávania – v Delve alebo v aplikácii Zobrazenie informácie sa už ale zobrazovať nebudú.

Informácie o Office Graphe

Zobrazenie informácie používa aplikáciu Office Graph. Office Graph ukladá údaje o všetkých položkách služieb Office 365 v podobe uzlov v indexe grafu. Údaje aplikácie Office Graph sú uložené v oblasti daného zákazníka v prostrediach služieb SharePoint Online a Exchange Online, a majú rovnakú ochranu údajov a zabezpečenie, ako iné údaje o zákazníkoch uložené v rovnakých cloudových službách.

Office Graph používa široké vzťahy na popis prepojení medzi položkami rôznych typov. Okrem toho Office Graph používa rozšírené analytické nástroje a metódy strojového učenia na vytvorenie odvodených širokých vzťahov. Toto nazývame prehľady (insights).

Na prezentáciu najdôležitejšieho obsahu v rôznych situáciách, napríklad v aplikácii Zobrazenie informácie alebo v Delve, použije Office Graph analýzu pozostávajúcu z dvoch krokov. Najprv vypočíta používateľov, ktorí sú v aplikácii Office Graph pre aktuálny kontext najdôležitejší. Potom načíta najdôležitejší obsah priradený k týmto používateľom. Obsah je prispôsobený jednotlivým používateľom a tí uvidia iba to, k čomu už majú prístup.

Pre vývojárov sú prehľady a široké vzťahy aplikácie Office Graph sprístupnené prostredníctvom programu Microsoft Graph. Je to samostatný koncový bod rozhrania REST API (https://graph.microsoft.com), ktorý sprístupňuje viaceré rozhrania API cloudových služieb spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie sa nachádzajú v aplikácii Office Graph.

Dôsledky povolenia alebo nepovolenia prístupu k Office Graphu

Ak nepovolíte prístup k Office Graph, môžete ovplyvniť relevantnosť obsahu zobrazeného v Zobrazenie informácie a skúsenosti inde v službách Office 365, napríklad v SharePoint domov. Umožňuje a nepovolenia prístupu k Office Graph ovplyvní Delve funkcie.

Poznámka : Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o Office Graphu balíka Office Delve pre správcov služieb Office 365.

Ďalšie zdroje informácií

Koncoví používatelia

Správcovia

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×