Polia Zoskupiť podľa súhrnu

Pole Zoskupiť podľa súhrnu označuje, či daný riadok v hárku úlohy alebo hárku prostriedku je súhrnným riadkom úloh alebo prostriedkov zoskupených podľa určitej kategórie. Môže existovať viacero úrovní zoskupenia, napríklad zoskupenie podľa priorita v rámci fáza alebo zoskupenia podľa štandardnej sadzby v rámci typu prostriedku (pracovný zdroj alebo materiálový zdroj).

Existuje niekoľko kategórií polí Zoskupiť podľa súhrnu.

Typ údajov    pole Áno/Nie

Zoskupiť podľa súhrnu (pole úlohy)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Spôsob výpočtu    Ak je riadok súhrnom skupiny, toto pole je nastavené na hodnotu Áno. Ak je riadok úlohou v rámci zoskupenia, toto pole je nastavené na hodnotu Nie.

Najlepšie použitie    Hlavné využitie tohto poľa je v oblasti programovania vlastných aplikácií. Pridajte pole Zoskupiť podľa súhrnu do hárka úlohy, keď ste zoskupili úlohy konkrétnym spôsobom a chcete úlohy zoradiť alebo filtrovať. Pole Zoskupiť podľa súhrnu uvádza, či je riadok (mimo jeho normálneho kontextu zoskupenia) súhrnným riadkom alebo riadkom úlohy.

Príklad    Projekt chcete zobraziť v zoskupení podľa dátumu začiatku a potom podľa názvu prostriedku. Ak však filtrujete kritické úlohy, súhrnné riadky zoskupenia budú súčasťou filtra, ak sú niektoré z úloh v rámci daného zoskupenia kritickými úlohami. Keďže chcete jednoznačne vedieť, či riadok je súhrnným riadkom zoskupenia, do hárka úlohy pridáte pole Zoskupiť podľa súhrnu.

Poznámky    Bunky súhrnných riadkov zoskupenia sú zvýraznené rôznymi farbami s cieľom zobraziť úroveň zoskupenia.

Informácie o úlohe pre danú skupinu sú súčasťou súhrnného riadka skupiny. Tieto informácie zahŕňajú súhrnné náklady, dátumy začiatku, dátumy dokončenia, prioritu a prácu.

Zoskupiť podľa súhrnu (pole prostriedku)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Spôsob výpočtu    Ak je riadok súhrnom skupiny, toto pole je nastavené na hodnotu Áno. Ak je riadok prostriedkom v rámci zoskupenia, toto pole je nastavené na hodnotu Nie.

Najlepšie použitie    Hlavné využitie tohto poľa je v oblasti vytvárania návrhov na vlastné aplikácie. Pridajte pole Zoskupiť podľa súhrnu do hárka prostriedku, keď ste zoskupili prostriedky konkrétnym spôsobom a chcete prostriedky zoradiť alebo filtrovať. Pole Zoskupiť podľa súhrnu uvádza, či je riadok (mimo jeho normálneho kontextu zoskupenia) súhrnným riadkom alebo riadkom prostriedku.

Príklad    Projekt chcete zobraziť v zoskupení podľa štandardnej sadzby v rámci skupiny prostriedkov. Ak však filtrujete prostriedky s prehnanými požiadavkami, súhrnné riadky zoskupenia budú súčasťou filtra, ak sú niektoré z prostriedkov v rámci daného zoskupenia prostriedkami s prehnanými požiadavkami. Keďže chcete jednoznačne vedieť, či riadok je súhrnným riadkom zoskupenia, do hárka prostriedku pridáte pole Zoskupiť podľa súhrnu.

Poznámky    Bunky súhrnných riadkov zoskupenia sú zvýraznené rôznymi farbami s cieľom zobraziť úroveň zoskupenia.

Informácie o prostriedku pre danú skupinu sú súčasťou súhrnného riadka skupiny. Tieto informácie zahŕňajú súhrnné náklady, dátumy začiatku, dátumy dokončenia, prácu a jednotky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×