Polia Typ rezervácie

Popis    pole Typ rezervácie určuje, či sa zdroje považuje za určený zdroj alebo navrhnutý zdroj. Môžete sa rozhodnúť, či navrhnuté prostriedky zahrniete do grafov dostupnosť prostriedkov, vyvažovanie prostriedkov a do iných operácií s prostriedkami.

Existuje niekoľko kategórií polí Typ rezervácie.

Typ údajov    vypočítavané pole

Typ rezervácie (pole úlohy)

Typ vstupu    pole s hodnotou Null

Najlepšie použitie    Pridajte pole Typ rezervácie do zobrazenia využitia úlohy a zistite, či sú priradené prostriedky navrhnuté alebo potvrdené. V poliach úlohy sa nezobrazia žiadne skutočné údaje – údaje sa zobrazia iba v poliach priradenie.

Príklad    Väčšina prostriedkov v projekte je potvrdená, niekoľko prostriedkov je však navrhnutých. Chcete overiť všetky priradenia a zistiť, ktoré z nich sú priradené k navrhnutým prostriedkom a ktoré sú priradené k potvrdeným prostriedkom. Pridáte pole Typ rezervácie do zobrazenia využitia úlohy.

Typ rezervácie (pole prostriedku)

Typ vstupu    pole na zadávanie

Najlepšie použitie    Určite, či je prostriedok navrhovaný vtedy, keď odhadujete navrhovaný nový projekt alebo novú fáza existujúceho projektu. Zadanie navrhovaného prostriedku môže pomôcť pri určovaní predpokladaných nákladov, dostupnosti a pri plánovaní nového projektu alebo fázy bez nutnosti viazať sa na dostupnosť navrhovaného prostriedku. Keď potvrdíte navrhovaný projekt alebo fázu, môžete príslušne zmeniť typ rezervácie prostriedku.

Navrhovaný typ rezervácie použite vtedy, keď chcete použiť špecifický prostriedok, ale potrebujete zistiť, či je prostriedok dostupný pre projekt. Je možné, že budete potrebovať schválenie na to, aby ste si prostriedok požičali z iného oddelenia alebo budete musieť zistiť, či je dostupný externý konzultant. Zadanie prostriedku ako navrhovaného prostriedku môže pomôcť pri odhadovaní plánovania a nákladov, t. j. budete môcť poskytnúť konkrétne informácie o priradeniach pre navrhovaný prostriedok.

Podľa poľa Typ rezervácie môžete zoraďovanie, filter alebo skupina. Taktiež môžete overiť dostupnosť prostriedku a vytvoriť vyváženie prostriedkov s navrhovanými prostriedkami alebo bez nich.

Príklad    potrebujete určiť, či momentálne disponujete prostriedkami a rozpočtom potrebným na spustenie novej iniciatívy. Nastavíte projekt a pridáte skutočné prostriedky z fond zdrojov organizácie. Keďže nechcete zabrániť priradeniu týchto prostriedkov do iných projektov pre prípad, že by sa váš projekt neuskutočnil, pridáte pole Typ rezervácie do zobrazenia hárka prostriedku a nastavíte typ rezervácie pre všetky prostriedky na hodnotu Navrhovaný.

Poznámky    Typ rezervácie môžete nastaviť pre jednotlivé prostriedky pomocou dialógového okna Informácie o prostriedku. Vyberte prostriedok a kliknite na položku Informácie o prostriedku Obrázok tlačidla . Kliknite na kartu Všeobecné a v poli Typ rezervácie vyberte položku Potvrdený alebo Navrhnutý. Prostriedky sú predvolene potvrdené.

Nezamieňajte si pole Typ rezervácie s poľom Potvrdený. Typ rezervácie uvádza, či je prostriedok v projekte potvrdený alebo predbežne navrhnutý. Pole Potvrdený uvádza, či prostriedok reagoval na správy pracovnej skupiny o priradení.

Navrhované prostriedky sa priraďujú rovnako ako potvrdené prostriedky. Ak však používate program Microsoft Office Project, nie je možné publikovať priradenia priradenia pre navrhované prostriedky do doplnku Microsoft Office Project Web Access. Pamätajte, že hodnoty práca a zostávajúca práca zahŕňajú navrhované aj potvrdené rezervácie.

Typ rezervácie (pole priradenia)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Spôsob výpočtu    Pole priradenie Typ rezervácie je rovnaké ako pole prostriedku Typ rezervácie.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Typ rezervácie do zobrazenia priradenia, ak sú k úlohám priradené navrhované aj potvrdené prostriedky a chcete overiť priradenia podľa príslušného typu rezervácie. Priradenia môžete zoraďovanie, filter alebo skupina podľa poľa Typ rezervácie.

Príklad    V projekte máte 20 potvrdených prostriedkov, ktoré sú už priradené k úlohám. Ďalší traja členovia tímu vystupujú ako navrhované prostriedky. Aj keď sú tieto prostriedky navrhované, t. j. nie priradené, predbežne ste ich priradili k úlohám ako pomôcku pri plánovaní a určovaní rozpočtu. Chcete overiť všetky priradenia a zistiť, ktoré z nich sú priradené k navrhnutým prostriedkom a ktoré sú priradené k potvrdeným prostriedkom. Pridáte pole Typ rezervácie do zobrazenia využitia úlohy.

Poznámky    Navrhované rezervácie sa vytvárajú za prostriedky ako celok, nie za jednotlivé priradenia.

Typ rezervácie pre jednotlivý prostriedok môžete overiť pomocou dialógového okna Informácie o priradení. V zobrazení využitia úlohy alebo využitia prostriedku vyberte priradenie a kliknite na položku Informácie o priradení Obrázok tlačidla . Kliknite na kartu Všeobecné a overte nastavenie v poli Typ rezervácie.

Nezamieňajte si pole Typ rezervácie s poľom Potvrdený. Typ rezervácie uvádza, či je prostriedok v projekte potvrdený alebo iba navrhnutý. Pole Potvrdený uvádza, či prostriedok reagoval na správy pracovnej skupiny o priradení.

Navrhované prostriedky sa priraďujú rovnako ako potvrdené prostriedky. Ak však používate program Project Server, nie je možné publikovať priradenia priradenia pre navrhované prostriedky do doplnku Project Web Access. Pamätajte, že hodnoty práca a zostávajúca práca zahŕňajú navrhované aj potvrdené rezervácie.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×