Polia SV

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodný plán úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenie k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu. SV môžete použiť na kontrolu nákladov na určenie dostupnosti úlohy alebo nasadenia podľa plánu. S usporiadaním verzie týchto polí Zobraziť hodnoty rozvrhnuté v čase.

Existuje niekoľko kategórií polí SV.

Typ údajov    Mena

SV (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    SV je rozdiel medzi rozpočtových nákladov na prácu vykonanú (BCWP) a rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu (BCWS). Program Microsoft Office Project vypočíta SV nasledujúcim spôsobom:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridanie poľa SV úlohy hárok na určenie, či je úloha oneskorená alebo pred jeho práca podľa pôvodného plánu v nákladoch.

Príklad    Pôvodný plán pre úlohu "Zápis návrhu" mali úlohy naplánované dokončenie 50 hodín práca (za cenu $ 500) do júna 1. Však dňa 1 percento dokončenia úlohy bola len 80%. BCWP pri tejto úlohe je 400 € (80 percent $500). BCWS predstavuje 500 €. Preto SV je - 100€, ktorá označuje v nákladoch úloha, koľko je za pôvodný plán.

Poznámky    Ak je hodnota SV kladná, znamená to, že úloha je z nákladového hľadiska popredu v porovnaní s plánom. Ak je hodnota SV záporná, znamená to, že úloha je z nákladového hľadiska pozadu v porovnaní s plánom. SV sa vyjadruje v menových jednotkách, t. j. v rovnakých jednotkách, ako CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty). Takto je možné jednoducho vykresliť hodnoty SV a CV v jednom grafe.

SV (pole prostriedku)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    SV predstavuje rozdiel medzi BCWP a BCWS. Program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu SV takto:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridajte pole SV do hárka prostriedku a určite, či sa prostriedok z hľadiska nákladov vyvíja v súlade s pôvodným plánom alebo nie.

Príklad    Podľa pôvodného plánu ste naplánovali Rudolfa na vykonanie 50  hodín práce (so sadzbou 10 eur / hod.) do 1.  júna, a Rudolf dokončil iba 80  percent práce do stanoveného dátumu (1.  júna). Hodnota BCWP pre Rudolfovo priradenie je 400 eur (80  percent z 500). Hodnota BCWS je 500 eur. Preto je hodnota SV –100 eur, čo z nákladového hľadiska uvádza oneskorenie prostriedku v porovnaní s pôvodným plánom.

Poznámky    Ak je hodnota SV kladná, znamená to, že úlohy prostriedku sú z nákladového hľadiska popredu v porovnaní s plánom. Ak je hodnota SV záporná, znamená to, že úlohy prostriedku sú z nákladového hľadiska pozadu v porovnaní s plánom. SV sa vyjadruje v menových jednotkách, t. j. v rovnakých jednotkách, ako CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty). Takto je možné jednoducho vykresliť hodnoty SV a CV v jednom grafe.

SV (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Odchýlka plánu (SV) predstavuje rozdiel medzi BCWP a BCWS. Program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu SV takto:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridajte pole SV do hárkovej časti zobrazenie využitia úlohy alebo využitia prostriedku, ak chcete určiť, ako sa priradenie z hľadiska nákladov vyvíja v porovnaní s pôvodným plánom. Porovnanie uvedených dvoch položiek umožní určiť, si sú úlohy pozadu alebo popredu v porovnaní s pôvodným plánom.

Príklad    Podľa pôvodného plánu bude Vratko so sadzbou 10 eur / hod. pracovať osem hodín na úlohe, ktorá je naplánovaná na 1.  júna. V dôsledku zmien plánu sa toto priradenie naplánovalo na 2.  júna. Keď je stav k dátumu nastavený na 1.  júna, hodnota BCWS priradenia Vratka bude 80 eur a hodnota BCWP bude 0 eur, pretože sa nevykonala žiadna skutočná práca. Hodnota ukazovateľa SV preto bude –80 eur, čo z nákladového hľadiska znamená, že priradenie je v porovnaní s plánom pozadu.

Poznámky    Ak je hodnota SV kladná, znamená to, že priradenie je z nákladového hľadiska popredu v porovnaní s pôvodným plánom. Ak je hodnota SV záporná, znamená to, že priradenie je z nákladového hľadiska pozadu v porovnaní s pôvodným plánom. SV sa vyjadruje v menových jednotkách, t. j. v rovnakých jednotkách, ako CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty). Takto je možné jednoducho vykresliť hodnoty SV a CV v jednom grafe.

SV (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    SV predstavuje rozdiel medzi BCWP a BCWS. Program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu SV takto:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridajte pole SV do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy a zistite, či je úloha z nákladového hľadiska pozadu alebo popredu v porovnaní s pôvodným plánom. Keďže program Project uchováva časovo usporiadané hodnoty ukazovateľov BCWP a BCWS, k dispozícii sú aj časovo usporiadané hodnoty ukazovateľa SV.

Príklad     Pôvodný plán pre úlohu "Zápis návrhu" mali úlohy naplánované dokončenie 50 hodiny práce (za cenu $ 500) do júna 1. Však dňa 1 percento dokončenia úlohu bol iba 80 percent. BCWP pri tejto úlohe je 400 € (80 percent $500). BCWS predstavuje 500 €. Preto SV je - 100€, ktorá označuje v nákladoch úloha, koľko je za pôvodný plán.

Poznámky.    Ak SV kladnú hodnotu, úloha je v súčasnosti predstihom z hľadiska nákladov. Ak SV zápornú hodnotu, úloha je v súčasnosti za plánom z hľadiska nákladov. SV je vyjadrený v menovej jednotke, rovnaké jednotky použité v poli CV (získaná hodnota odchýlka nákladov). Zjednodušuje zobrazte SV a odchýlka (CV) na rovnakej graf nákladov.

SV (pole prostriedku s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    SV predstavuje rozdiel medzi BCWP a BCWS. Program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu SV takto:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridajte pole SV do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia prostriedku a zistite, či je prostriedok z nákladového hľadiska pozadu alebo popredu v porovnaní s jeho pôvodným plánom. Keďže program Project uchováva časovo usporiadané hodnoty ukazovateľov BCWP a BCWS, k dispozícii sú aj časovo usporiadané hodnoty ukazovateľa SV.

Príklad    Podľa pôvodného plánu ste naplánovali Rudolfa na vykonanie 50  hodín práce (so sadzbou 10 eur / hod.) do 1.  júna, a Rudolf dokončil iba 80  percent práce do stanoveného dátumu (1.  júna). Hodnota BCWP pre Rudolfovo priradenie je 400 eur (80  percent z 500). Hodnota BCWS je 500 eur. Preto je hodnota SV –100 eur, čo z nákladového hľadiska uvádza oneskorenie prostriedku v porovnaní s pôvodným plánom.

Poznámky.    Ak SV kladnú hodnotu, zdrojov úlohy sú v súčasnosti predstihom z hľadiska nákladov. Ak SV zápornú hodnotu, zdrojov úlohy sú v súčasnosti za plánom z hľadiska nákladov. SV je vyjadrený v menovej jednotke, rovnaké jednotky použité v poli CV (získaná hodnota odchýlka nákladov). Zjednodušuje zobrazte SV a odchýlka (CV) na rovnakej graf nákladov.

SV (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    SV predstavuje rozdiel medzi BCWP a BCWS. Program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu SV takto:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridajte pole SV do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku, ak chcete určiť, ako sa priradenie z hľadiska nákladov vyvíja v porovnaní s pôvodným plánom. Toto porovnanie môže naznačiť, či sú úlohy v porovnaní s pôvodným plánom popredu alebo pozadu. Keďže program Project uchováva časovo usporiadané hodnoty ukazovateľov BCWP a BCWS, k dispozícii sú aj časovo usporiadané hodnoty ukazovateľa SV.

Príklad    Podľa pôvodného plánu bude Vratko so sadzbou 10 eur / hod. pracovať osem  hodín na úlohe, ktorá je naplánovaná na 1.  júna. V dôsledku zmien plánu sa toto priradenie naplánovalo na 2.  júna. Keď je stav k dátumu nastavený na 1.  júna, hodnota BCWS priradenia Vratka bude 80 eur a hodnota BCWP bude 0 eur, pretože sa nevykonala žiadna skutočná práca. Hodnota ukazovateľa SV preto bude –80 eur, čo z nákladového hľadiska znamená, že priradenie je v porovnaní s plánom pozadu.

Poznámky    Ak je hodnota SV kladná, znamená to, že priradenie je z nákladového hľadiska popredu v porovnaní s pôvodným plánom. Ak je hodnota SV záporná, znamená to, že priradenie je z nákladového hľadiska pozadu v porovnaní s pôvodným plánom. SV sa vyjadruje v menových jednotkách, t. j. v rovnakých jednotkách, ako CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty). Takto je možné jednoducho vykresliť hodnoty SV a odchýlky nákladov (CV) v jednom grafe.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×