Polia Prehnané požiadavky

Pole Prehnané požiadavky s časovo nastavený obsahuje objem práca, ktorý má charakter prehnaných požiadaviek vzhľadom na všetky priradené prostriedky v rámci úlohy, celkový objem práce, ktorým je prostriedok preťažený vzhľadom na všetky priradené úlohy alebo objem práce, ktorým je prostriedok preťažený v danom priradení. Tieto časovo usporiadané polia zobrazujú hodnoty rozložené v čase.

Existuje niekoľko kategórií polí Prehnané požiadavky.

Typ údajov    pole Trvanie

Prehnané požiadavky (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Spôsob výpočtu    Pole Prehnané požiadavky pre danú úlohu sa vypočíta ako súčet všetkých prehnaných požiadaviek ma všetky prostriedky priradené k úlohe. Je to založené na množstve priradenej práce a pracovnej kapacity (výkonu), ktorý vychádza z informácií v kalendár zdroja a z dostupnosti prostriedku (dátumy a jednotky), ktorá je uvedená v dialógovom okne Informácie o prostriedku.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Prehnané požiadavky do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy, ak chcete zistiť, akým objem práce predstavuje prehnané požiadavky na ľubovoľné priradenia úlohy za každé časové obdobie.

Príklad    Máte obavy, že prostriedky priradené k úlohe Vytvorenie návrhu môžu byť preťažené. Pridáte pole Prehnané požiadavky do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy. Zistíte, že priradené prostriedky sú preťažené v rámci tejto úlohy o štyri  hodiny denne po dobu nasledujúcich štyroch  dní.

Prehnané požiadavky (pole prostriedku s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Spôsob výpočtu    Program Microsoft Office Project založí pole Prehnané požiadavky na celkovom objeme práce priradenej prostriedku a pracovnom výkone, ktorý je založený na kalendári prostriedku a dostupnosti prostriedku (dátumy a jednotky) uvedenej v dialógovom okne Informácie o prostriedku.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Prehnané požiadavky do časovo usporiadanej fázy zobrazenia využitia prostriedku a zistite, aký objem práce vo všeobecnosti á charakter prehnaných požiadaviek na prostriedok (tieto informácie sú dostupné aj za jednotlivé priradenia každého prostriedku za každé časové obdobie).

Príklad    Blažej uviedol, že objem práce vzhľadom na naplánovaný čas je príliš veľký. Ak chcete overiť podrobnosti a nájsť riešenia, pridáte pole Prehnané požiadavky do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia prostriedku. Zistíte, že Blažej je preťažený o dve  hodiny denne po dobu nasledujúcich dvoch  týždňov.

Prehnané požiadavky (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Spôsob výpočtu    Program Microsoft Office Project založí pole Prehnané požiadavky na objeme priradenej práce a pracovnom výkone, ktorý je založený na kalendári prostriedku a dostupnosti prostriedku (dátumy a jednotky) uvedenej v dialógovom okne Informácie o prostriedku.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Prehnané požiadavky do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku, ak chcete zistiť, akým objem práce predstavuje prehnané požiadavky vzhľadom na špecifické priradenie za každé časové obdobie.

Príklad    Ľubor je priradený na prácu s trvaním 10  hodín denne v rámci úlohy Vytvorenie odhadu. Na základe kalendára prostriedku je normálny pracovný výkon Ľubora osem  hodín denne. Pridáte pole Prehnané požiadavky do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia prostriedku. Zistíte, že v priebehu nasledujúcich piatich  dní bude Ľubor v rámci danej úlohy preťažený každý deň o dve  hodiny.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×