Polia Práca

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pole Práca zobrazuje celkový objem času naplánovaného na úlohu pre všetky priradené prostriedky, celkovú dobu, počas ktorej je prostriedok naplánovaný k všetkým priradeným úlohám, alebo celkovú dobu, počas ktorej je prostriedok naplánovaný na úlohu. časovo nastavený verzie týchto polí zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Existuje niekoľko kategórií polí práca.

Typ údajov    Trvanie

Práca (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Program Microsoft Office Project vypočíta celkový objem práce úlohy ako súčet práce, ktorú musia vykonať všetky priradené prostriedky v rámci úlohy. Tento postup je založený na rozsahu priradenia, počte priradených prostriedkov a jednotky priradenia pre priradené prostriedky. Práca zahŕňa skutočnú prácu, zostávajúcu prácu a prácu nadčas.

Najlepšie použitie    Upravte pole úlohy Práca, ak chcete zmeniť objem práce potrebnej na dokončenie úlohy.

Príklad    Úloha „Vytvorenie návrhu“ zahŕňa 40  hodín práce, ktoré sú všetky priradené Ernestovi. 8  hodín z tohto celkového počtu predstavuje skutočná práca a 32  hodín je zostávajúca práca.

Poznámky    Ak zadáte hodnotu do poľa úlohy Práca, program Project rozdelí zadanú prácu medzi priradené prostriedky.

Práca (pole prostriedku)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Program Microsoft Office Project počíta prácu prostriedku ako súčet celého objemu práce, naplánovaného pre prostriedok v rámci všetkých priradených úloh.

Najlepšie použitie    V ľubovoľnom hárku prostriedku pridajte pole Práca pre prostriedok, keď chcete overiť alebo filtrovať celkový objem práce, ku ktorému je prostriedok priradený. Toto pole môže byť veľmi užitočné počas porovnávania pracovnej záťaže prostriedkov alebo pri odhadovaní nákladov na prostriedky.

Príklad    Zistili ste, že Klement je v rámci svojej účasti na projekte pravdepodobne trvalo preťažený a naopak, Gašpar zrejme nie je dostatočne vyťažený. Chcete analyzovať, či je zaťaženie jednotlivých prostriedkov naozaj nerovnomerné, aby ste mohli vylepšiť rovnomernosť priradenia. Do zobrazenia hárka prostriedku pridáte pole Práca, aby ste mohli porovnať celkové zaťaženie oboch prostriedkov.

Práca (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Program Microsoft Office Project počíta celkovú prácu priradenia na základe rozsahu priradenia a jednotky priradenia pre priradený prostriedok. Práca zahŕňa skutočnú prácu, zostávajúcu prácu a prácu nadčas.

Najlepšie použitie    Upravte pole priradenia Práca, ak chcete zmeniť objem času, ktorý prostriedok pracuje na úlohe. Pridajte pole Práca do zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku, ak chcete upravovať, zobraziť alebo filtrovať informácie o práci priradenia.

Príklad    Úloha Vytvorenie návrhu má naplánovaných 32  hodín skutočnej práce a 8  hodín zostávajúcej práce a úlohu vykonáva Servác. Celkový počet hodín práce priradených Servácovi je 40  hodín.

Poznámky    Objem práce vypočítaný programom Project závisí aj od jednotiek priradenia pre priradený prostriedok. Rozsah priradenia sa vynásobí jednotkami priradenia, čím sa získa objem práce. Ak je napríklad prostriedok s jednotkou priradenia 100  percent priradený k úlohe s jednodňovým trvaním, objem práce je osem  hodín. Ak je prostriedok s jednotkou priradenia 50  percent priradený k rovnakej úlohe, objem práce sú štyri  hodiny. A ak je prostriedok s jednotkou priradenia 200  percent priradený k rovnakej úlohe, objem práce je 16  hodín.

Práca (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Program Microsoft Office Project vypočíta časovo usporiadaný objem práce na úlohe ako súčet práce, ktorú musia vykonať všetky priradené prostriedky. Tento postup je založený na rozsahu priradenia, počte priradených prostriedkov a jednotkách priradenia pre priradené prostriedky. Práca zahŕňa skutočnú prácu, zostávajúcu prácu a prácu nadčas v rozložení v čase.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy, ak chcete zobraziť alebo upraviť informácie o práci na úlohe v čase.

Príklad    Úloha „Vytvorenie návrhu“ zahŕňa 40  hodín práce, ktoré sú všetky priradené Ernestovi. Z uvedeného celkového počtu pracovných hodín je 8  hodín skutočnej práce a 32  hodín zostávajúcej práce. Časovo usporiadané polia uvádzajú túto prácu rozdelenú ako 10  hodín na jednotlivé dni (pondelok, utorok, streda a štvrtok).

Poznámky    Ak zadáte hodnotu do poľa úlohy Práca, program Project rozdelí zadanú prácu medzi priradené prostriedky.

Práca (pole prostriedku s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Program Microsoft Office Project vypočíta súčet všetkej práce, ktorá je pre prostriedok naplánovaná v rámci všetkých priradených úloh, v rozložení v čase.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia prostriedku, ak chcete overiť celkovú prácu prostriedku na všetkých priradených úlohách v určitom časovom úseku. Toto pole môže byť veľmi užitočné, ak porovnávate pracovné zaťaženie prostriedkov.

Príklad    Zistili ste, že Klement je v rámci svojej účasti na projekte pravdepodobne trvalo preťažený a naopak, Gašpar zrejme nie je dostatočne vyťažený. Chcete analyzovať, či je zaťaženie jednotlivých prostriedkov nerovnomerné, aby ste mohli vylepšiť rovnomernosť priradenia. Pridáte pole Práca do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia prostriedku, a porovnáte záťaž uvedených dvoch prostriedkov. Zistíte, že Klement má naplánovaných 12  hodín práce na každý deň v priebehu nasledujúcich 2  týždňov a Gašpar má naplánovaných 6  hodín práce na každý deň.

Práca (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Program Microsoft Office Project vypočíta časovo usporiadanú prácu na základe rozsahu priradenia a jednotiek priradenia pre priradený prostriedok. Práca zahŕňa skutočnú prácu, zostávajúcu prácu a prácu nadčas v rozdelení v čase.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku, ak chcete zobraziť alebo upraviť informácie o práci pre priradenia v jednotlivých dňoch, týždňoch alebo mesiacoch.

Príklad    Úloha Vytvorenie návrhu má naplánovaných 32  hodín skutočnej práce a 8  hodín zostávajúcej práce a úlohu vykonáva Servác. Celkový počet hodín práce priradených Servácovi je 40  hodín. Časovo usporiadané polia uvádzajú túto prácu rozdelenú ako 10  hodín na jednotlivé dni (pondelok, utorok, streda a štvrtok).

Poznámky    Objem práce vypočítaný programom Project závisí aj od jednotiek priradenia pre priradený prostriedok. Rozsah prostriedku sa vynásobí jednotkami priradenia, čím sa získa objem práce. Ak je napríklad prostriedok s jednotkou priradenia 100  percent priradený k úlohe s jednodňovým trvaním, objem práce je osem  hodín. Ak je prostriedok s jednotkou priradenia 50  percent priradený k rovnakej úlohe, objem práce sú štyri  hodiny. A ak je prostriedok s jednotkou priradenia 200  percent priradený k rovnakej úlohe, objem práce je 16  hodín.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×