Polia Poznámky

Do poľa Poznámky je možné zadať komentáre o úlohe, prostriedku alebo priradení.

Existuje niekoľko kategórií polí Poznámky.

Typ údajov    RTF field

Poznámky (pole úlohy)

Typ vstupu    entered field

Najlepšie použitie    Pridajte pole Poznámky do zobrazenia úlohy, ak chcete zobraziť poznámky o úlohe. Keď pridáte poznámku o úlohe, indicators poznámky sa zobrazí v indicators field. Ak zobrazíte text v poli Poznámky alebo ukážete na indikátor poznámky, zobrazí sa prvá časť poznámky. Ak dvakrát kliknete na pole Poznámky a potom kliknete na kartu poznámky, celý naformátovaný text poznámky sa zobrazí v dialógovom okne Informácie o úlohe.

Príklad    Timotej, Dobroslav a Izidor sú priradení k úlohe „Koordinácia obchodnej výstavy“. K dispozícii máte zoznam dôležitých kontaktov, ktoré môžu pomôcť pri plnení tejto úlohy. Pridáte pole Poznámky do hárka úlohy a potom zadáte poznámku Poskytnúť prostriedkom kópiu kontaktných osôb na obchodnú výstavu.

Poznámky    Najjednoduchším spôsobom zadávania poznámok je ich zadávanie v dialógovom okne Informácie o úlohe. Vyberte úlohu a kliknite na položku Poznámky o úlohe   Týždenný kalendár s kalendárom Hedžra ako primárnym a gregoriánskym kalendárom ako sekundárnym . zadajte a naformátujte poznámku. Môžete zmeniť písmo, veľkosť, štýl a farbu znakov. Taktiež môžete zmeniť zarovnanie textu, vytvoriť zoznam s odrážkami a vložiť object. Poznámky vložené do poľa Poznámky v zobrazení hárka sa zobrazia bez formátovania. Poznámky zadané do dialógového okna Informácie o úlohe sa zobrazia s formátovaním (naformátované).

Ak sa chcete vyhnúť náhodnému odstráneniu textu alebo informácií o formátovaní v dlhej poznámke, upravujte poznámky iba v dialógovom Informácie o úlohe – nie v poli Poznámky v zobrazení hárka.

Poznámky možno formátovať a na ich veľkosť sa prakticky nevzťahuje žiadny limit. Do poľa Poznámky môžete taktiež vložiť objekty OLE a bitové mapy.

Poznámky (pole prostriedku)

Typ vstupu    entered field

Najlepšie použitie     Pridajte pole Poznámky do zobrazenia prostriedku, ak chcete zobraziť komentáre o prostriedku. Keď pridáte poznámku k prostriedku, indikátor poznámky sa zobrazí v poli Indikátory v zobrazení hárka prostriedku. Ak zobrazíte text v poli Poznámky alebo ukážete na indikátor poznámky, zobrazí sa začiatok poznámky. Ak dvakrát kliknete na pole Poznámky a potom kliknete na kartu Poznámky, v dialógovom okne Informácie o prostriedku sa zobrazí celý naformátovaný text poznámky.

Príklad     Zistili ste, že Vasil trvalo dokončuje úlohy pred naplánovaným dokončením a s vysokou kvalitou. Do zobrazenia hárka prostriedku pridáte pole Poznámky a potom zadáte poznámku o tejto skutočnosti. Neskôr budete môcť prihliadať k poznámkam o prostriedkoch, keď budete hodnotiť úspech projektu alebo plánovať odmeny pre prostriedky.

Poznámky     Najjednoduchším spôsobom zadávania poznámok o prostriedku je ich zadávanie v dialógovom okne Informácie o prostriedku. V zobrazení prostriedku vyberte prostriedok a kliknite na položku Poznámky o prostriedku   Týždenný kalendár s kalendárom Hedžra ako primárnym a gregoriánskym kalendárom ako sekundárnym . Zadajte a naformátujte poznámku. Môžete zmeniť písmo, veľkosť, štýl a farbu znakov. Taktiež môžete zmeniť zarovnanie textu, vytvoriť zoznam s odrážkami a vložiť objekt OLE. Poznámky vložené do poľa Poznámky v hárku prostriedku sa zobrazia bez formátovania. Poznámky zadané do dialógového okna Informácie o prostriedku sa zobrazia s formátovaním (naformátované).

Ak sa chcete vyhnúť náhodnému odstráneniu textu alebo informácií o formátovaní v dlhej poznámke, upravujte poznámky iba v dialógovom Informácie o prostriedku – nie v poli Poznámky v zobrazení hárka.

Poznámky možno formátovať a na ich veľkosť sa prakticky nevzťahuje žiadny limit. Do poľa Poznámky môžete taktiež vložiť objekty OLE a bitové mapy.

Poznámky (pole priradenia)

Typ vstupu    entered field

Najlepšie použitie     Pridajte pole Poznámky do hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku, keď chcete zobraziť poznámky o priradení. Keď pridáte poznámku k priradeniu, v poli Indikátory sa zobrazí indikátor poznámky. Ak zobrazíte text v poli Poznámky alebo ukážete ukazovateľom na indikátor poznámky, zobrazí sa začiatok poznámky. Ak dvakrát kliknete na pole Poznámky a potom kliknete na kartu Poznámky, v dialógovom okne Informácie o priradení sa zobrazí celý naformátovaný text poznámky.

Príklad     Vasil je priradený k úlohe „Koordinácia obchodnej výstavy“. K dispozícii máte zoznam dôležitých kontaktov, ktorí vám môžu pomôcť pri plnení tohto priradenia. Pridáte pole Poznámky do zobrazenia využitia prostriedku a potom zadáte poznámku „Odovzdať Vasilovi kópiu kontaktov na obchodnej výstave“.

Poznámky     Najjednoduchším spôsobom zadávania poznámok o priradení je ich zadávanie v dialógovom okne Informácie o priradení. Vyberte priradenie a kliknite na položku Poznámky o priradení   Týždenný kalendár s kalendárom Hedžra ako primárnym a gregoriánskym kalendárom ako sekundárnym . Zadajte a naformátujte poznámku. Môžete zmeniť písmo, veľkosť, štýl a farbu znakov. Taktiež môžete zmeniť zarovnanie textu, vytvoriť zoznam s odrážkami a vložiť objekt OLE. Poznámky vložené do poľa Poznámky v zobrazení využitia úlohy alebo využitia prostriedku sa zobrazia bez formátovania. Poznámky zadané do dialógového okna Informácie o priradení sa zobrazia s formátovaním (naformátované).

Ak sa chcete vyhnúť náhodnému odstráneniu textu alebo informácií o formátovaní v dlhej poznámke, upravujte poznámky iba v dialógovom Informácie o priradení – nie v poli Poznámky v zobrazení hárka.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×