Polia Poznámky

Do poľa Poznámky je možné zadať komentáre o úlohe, prostriedku alebo priradení.

Existuje niekoľko kategórií polí Poznámky.

Typ údajov    pole s formátom RTF

Poznámky (pole úlohy)

Typ vstupu    pole na zadávanie

Najlepšie použitie    Pridajte pole Poznámky do zobrazenia úlohy, ak chcete zobraziť poznámky o úlohe. Keď pridáte poznámku o úlohe, indikátory poznámky sa zobrazí v pole s indikátormi. Ak zobrazíte text v poli Poznámky alebo ukážete na indikátor poznámky, zobrazí sa prvá časť poznámky. Ak dvakrát kliknete na pole Poznámky a potom kliknete na kartu poznámky, celý naformátovaný text poznámky sa zobrazí v dialógovom okne Informácie o úlohe.

Príklad    Timotej, Dobroslav a Izidor sú priradení k úlohe „Koordinácia obchodnej výstavy“. K dispozícii máte zoznam dôležitých kontaktov, ktoré môžu pomôcť pri plnení tejto úlohy. Pridáte pole Poznámky do hárka úlohy a potom zadáte poznámku Poskytnúť prostriedkom kópiu kontaktných osôb na obchodnú výstavu.

Poznámky    Najjednoduchším spôsobom zadávania poznámok je ich zadávanie v dialógovom okne Informácie o úlohe. Vyberte úlohu a kliknite na položku Poznámky o úlohe   Týždenný kalendár s kalendárom Hedžra ako primárnym a gregoriánskym kalendárom ako sekundárnym . zadajte a naformátujte poznámku. Môžete zmeniť písmo, veľkosť, štýl a farbu znakov. Taktiež môžete zmeniť zarovnanie textu, vytvoriť zoznam s odrážkami a vložiť objekt. Poznámky vložené do poľa Poznámky v zobrazení hárka sa zobrazia bez formátovania. Poznámky zadané do dialógového okna Informácie o úlohe sa zobrazia s formátovaním (naformátované).

Ak sa chcete vyhnúť náhodnému odstráneniu textu alebo informácií o formátovaní v dlhej poznámke, upravujte poznámky iba v dialógovom Informácie o úlohe – nie v poli Poznámky v zobrazení hárka.

Poznámky možno formátovať a na ich veľkosť sa prakticky nevzťahuje žiadny limit. Do poľa Poznámky môžete taktiež vložiť objekty OLE a bitové mapy.

Poznámky (pole prostriedku)

Typ vstupu    pole na zadávanie

Najlepšie použitie     Pridajte pole Poznámky do zobrazenia prostriedku, ak chcete zobraziť komentáre o prostriedku. Keď pridáte poznámku k prostriedku, indikátor poznámky sa zobrazí v poli Indikátory v zobrazení hárka prostriedku. Ak zobrazíte text v poli Poznámky alebo ukážete na indikátor poznámky, zobrazí sa začiatok poznámky. Ak dvakrát kliknete na pole Poznámky a potom kliknete na kartu Poznámky, v dialógovom okne Informácie o prostriedku sa zobrazí celý naformátovaný text poznámky.

Príklad     Zistili ste, že Vasil trvalo dokončuje úlohy pred naplánovaným dokončením a s vysokou kvalitou. Do zobrazenia hárka prostriedku pridáte pole Poznámky a potom zadáte poznámku o tejto skutočnosti. Neskôr budete môcť prihliadať k poznámkam o prostriedkoch, keď budete hodnotiť úspech projektu alebo plánovať odmeny pre prostriedky.

Poznámky     Najjednoduchším spôsobom zadávania poznámok o prostriedku je ich zadávanie v dialógovom okne Informácie o prostriedku. V zobrazení prostriedku vyberte prostriedok a kliknite na položku Poznámky o prostriedku   Týždenný kalendár s kalendárom Hedžra ako primárnym a gregoriánskym kalendárom ako sekundárnym . Zadajte a naformátujte poznámku. Môžete zmeniť písmo, veľkosť, štýl a farbu znakov. Taktiež môžete zmeniť zarovnanie textu, vytvoriť zoznam s odrážkami a vložiť objekt OLE. Poznámky vložené do poľa Poznámky v hárku prostriedku sa zobrazia bez formátovania. Poznámky zadané do dialógového okna Informácie o prostriedku sa zobrazia s formátovaním (naformátované).

Ak sa chcete vyhnúť náhodnému odstráneniu textu alebo informácií o formátovaní v dlhej poznámke, upravujte poznámky iba v dialógovom Informácie o prostriedku – nie v poli Poznámky v zobrazení hárka.

Poznámky možno formátovať a na ich veľkosť sa prakticky nevzťahuje žiadny limit. Do poľa Poznámky môžete taktiež vložiť objekty OLE a bitové mapy.

Poznámky (pole priradenia)

Typ vstupu    pole na zadávanie

Najlepšie použitie     Pridajte pole Poznámky do hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku, keď chcete zobraziť poznámky o priradení. Keď pridáte poznámku k priradeniu, v poli Indikátory sa zobrazí indikátor poznámky. Ak zobrazíte text v poli Poznámky alebo ukážete ukazovateľom na indikátor poznámky, zobrazí sa začiatok poznámky. Ak dvakrát kliknete na pole Poznámky a potom kliknete na kartu Poznámky, v dialógovom okne Informácie o priradení sa zobrazí celý naformátovaný text poznámky.

Príklad     Vasil je priradený k úlohe „Koordinácia obchodnej výstavy“. K dispozícii máte zoznam dôležitých kontaktov, ktorí vám môžu pomôcť pri plnení tohto priradenia. Pridáte pole Poznámky do zobrazenia využitia prostriedku a potom zadáte poznámku „Odovzdať Vasilovi kópiu kontaktov na obchodnej výstave“.

Poznámky     Najjednoduchším spôsobom zadávania poznámok o priradení je ich zadávanie v dialógovom okne Informácie o priradení. Vyberte priradenie a kliknite na položku Poznámky o priradení   Týždenný kalendár s kalendárom Hedžra ako primárnym a gregoriánskym kalendárom ako sekundárnym . Zadajte a naformátujte poznámku. Môžete zmeniť písmo, veľkosť, štýl a farbu znakov. Taktiež môžete zmeniť zarovnanie textu, vytvoriť zoznam s odrážkami a vložiť objekt OLE. Poznámky vložené do poľa Poznámky v zobrazení využitia úlohy alebo využitia prostriedku sa zobrazia bez formátovania. Poznámky zadané do dialógového okna Informácie o priradení sa zobrazia s formátovaním (naformátované).

Ak sa chcete vyhnúť náhodnému odstráneniu textu alebo informácií o formátovaní v dlhej poznámke, upravujte poznámky iba v dialógovom Informácie o priradení – nie v poli Poznámky v zobrazení hárka.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×