Polia Pevné náklady

Pole úlohy Pevné náklady zobrazuje všetky výdavky na úlohu, ktoré nesúvisia s prostriedkami. Verzia tohto poľa s časovým usporiadaním obsahuje hodnoty rozložené na určitý časový úsek.

Existuje niekoľko kategórií polí Pevné náklady.

Typ údajov    pole meny

Pevné náklady (pole úlohy)

Typ vstupu    pole na zadávanie

Popis    Pole Pevné náklady zobrazuje všetky výdavky na úlohu, ktoré nesúvisia s prostriedkami.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Pevné náklady do zobrazenia úlohy, ak chcete overovať, zadávať alebo upravovať pevné náklady na úlohy (napríklad výdavky na kuriérsku službu alebo cestovné náklady súvisiace s priradením).

Príklad    Na úlohu „Vytvoriť návrh“ sú pevné náklady na rozmnoženie dokončeného návrhu 30 eur. Pridáte pole Pevné náklady do zobrazenia hárka úlohy a potom zadáte sumu 30 eur vyhradenú na túto úlohu. Tieto pevné náklady sa pridajú a skumulujú s nákladmi na prostriedky na vypočítanie celkových nákladov na úlohu.

Poznámky    Pole Pevné náklady je predvolene dostupné v tabuľke Náklady.

Pevné náklady možno pridať na začiatku úlohy alebo pomerne rozdeliť vzhľadom na trvanie úlohy. Použite pole Nárast pevných nákladov, ktoré je predvolene dostupné v tabuľke Náklady.

Pevné náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Spôsob výpočtu    Keď zadáte pevné náklady na úlohu do hárka úlohy, program Microsoft Office Project zadá pevné náklady do časovo upravenej časti zobrazenia využitia úlohy podľa vybratého spôsobu akumulácie. Inými slovami – keď zadáte akumuláciu (nárast) pevných nákladov na začiatok alebo koniec úlohy, program Project zadá celú hodnotu pevných nákladov v časovom období predstavujúcom začiatok alebo dokončenie úlohy. Keď vyberiete možnosť pomerného rozdelenia pevných nákladov, program Project rozdelí náklady vzhľadom na celé trvanie úlohy.

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť pevné náklady na úlohy, pridajte pole Pevné náklady do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy.

Príklad    Na úlohu „Realizácia schôdzí s klientmi“, ktorá bude trvať päť dní, sú vyhradené pevné náklady (cestovné) vo výške 40 eur. Zadáte hodnotu 40 eur do poľa Pevné náklady pre túto úlohu do tabuľky Náklady a určíte, že tieto náklady sa pomerne rozdelia do poľa Nárast pevných nákladov. Do hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy pridáte pole Pevné náklady. Program Project rozdelí cestovné náklady vo výške 40 eur na celé päťdňové trvanie úlohy, t. j. v každom z piatich dní sa zobrazí hodnota 8  eur. Ak ste nastavili pole Nárast pevných nákladov na hodnotu Začiatok alebo koniec, v zobrazení využitia úlohy uvidíte pevné náklady za začiatku alebo konci časového úseku.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×