Polia Odhadované dokončenie pôvodného plánu0-10

Pri nastavení pôvodný plán program Microsoft Project skopíruje plánované dátumy dokončenia pre danú úlohu alebo nasadenie a uloží ich do polí Odhadované dokončenie pôvodného plánu (Odhadované dokončenie pôvodného plánu do polí Odhadované dokončenie pôvodného plánu 1 až 10). Toto platí bez ohľadu na to, či sú úlohy naplánované manuálne alebo automaticky. Pri manuálne naplánovaná úloha sa tieto hodnoty môžu líšiť od hodnôt uložených v poliach Dokončenie pôvodného plánu. Pri automaticky naplánovaná úloha sú hodnoty v poliach Dokončenie pôvodného plánu a poliach Odhadované dokončenie pôvodného plánu rovnaké.

V poli Odhadované dokončenie pôvodného plánu sa uchovávajú naplánované dátumy dokončenia úloh alebo nasadení, ktoré boli uložené s prvým nastaveným pôvodným plánom. Takisto aj v poliach Odhadované dokončenie pôvodného plánu 1 až Odhadované dokončenie pôvodného plánu 10 sa uchovávajú naplánované dátumy dokončenia pre pôvodný plán 1 až pôvodný plán 10.

Existujú dve kategórie polí Odhadované dokončenie pôvodného plánu0-10.

Typ údajov    pole dátumu

Odhadované dokončenie pôvodného plánu0-10 (pole úlohy)

Typ vstupu    vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Ihneď po nastavení pôvodného plánu sa dátum v poli úlohy Plánované dokončenie skopíruje do príslušného poľa úlohy Odhadované dokončenie pôvodného plánu. Použité pole Odhadované dokončenie pôvodného plánu (Odhadované dokončenie pôvodného plánu, Odhadované dokončenie pôvodného plánu 1 atď.) zodpovedá uloženému pôvodnému plánu (Pôvodný plán, Pôvodný plán 1 atď.).

Najlepšie využitie    Ak ste nastavili aspoň jeden pôvodný plán a chcete porovnať odhadované dátumy dokončenia pôvodného plánu s plánovanými alebo skutočnými dátumami dokončenia úloh, pridajte polia Odhadované dokončenie pôvodného plánu do zobrazenia úlohy. Môžete použiť aj viacero pôvodných plánov a porovnať dátumy dokončenia pôvodných plánov, ktoré boli nastavené v rôznych bodoch projektu.

Príklad    Daný projekt obsahuje viacero manuálne a automaticky plánovaných úloh, z ktorých niektoré manuálne plánované úlohy nie sú úplne naplánované. Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste nastavili pôvodný plán projektu pomocou funkcie Pôvodný plán. Pred mesiacom sa však rozsah projektu zmenil a vy ste nastavili druhý pôvodný plán pomocou funkcie Pôvodný plán 1. Odvtedy došlo k ďalším úpravám a k uloženiu tretieho pôvodného plánu pomocou funkcie Pôvodný plán 2. Teraz chcete porovnať a analyzovať tri skupiny odhadovaných dátumov dokončenia pôvodného plánu a zobraziť výpočty dátumov dokončenia nezávisle od dátumov dokončenia, ktoré ste zadali do manuálne plánovaných úloh. Pridajte polia Odhadované dokončenie pôvodného plánu, Odhadované dokončenie pôvodného plánu 1 a Odhadované dokončenie pôvodného plánu 2 do zobrazenia Zoznam úloh.

Poznámky    Polia Odhadované dokončenie pôvodného plánu budú obsahovať položku „NA", pokiaľ nedôjde k uloženiu príslušného pôvodného plánu, čo je možné vykonať kedykoľvek počas trvania projektu. Ak chcete nastaviť pôvodný plán, na karte Projekt v skupine Plánovanie kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán – Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až Pôvodný plán 10. Nastavením pôvodného plánu dôjde k skopírovaniu všetkých aktuálne naplánovaných polí pre úlohy do príslušných polí pôvodného plánu.

Odhadované dokončenie pôvodného plánu0-10 (pole nasadenia)

Typ vstupu    vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Ihneď po nastavení pôvodného plánu sa dátum v poli Naplánované dokončenie úlohy nasadenia skopíruje do príslušného poľa Odhadované dokončenie pôvodného plánu pre priradenie. Použité pole Odhadované dokončenie pôvodného plánu (Odhadované dokončenie pôvodného plánu, Odhadované dokončenie pôvodného plánu 1 atď.) zodpovedá uloženému pôvodnému plánu (Pôvodný plán, Pôvodný plán 1 atď).

Najlepšie využitie    Ak ste uložili aspoň jeden pôvodný plán a chcete porovnať dátumy odhadovaného dokončenia pôvodného plánu nasadení s plánovanými alebo skutočnými dátumami dokončenia nasadení, pridajte polia Odhadované dokončenie pôvodného plánu do zobrazenia Používanie úloh alebo Používanie zdrojov. Ak máte viacero pôvodných plánov, môžete porovnať dátumy odhadovaného dokončenia pôvodného plánu, ktoré ste uložili v rôznych bodoch projektu.

Príklad    Daný projekt obsahuje viacero manuálne a automaticky plánovaných úloh, z ktorých niektoré manuálne plánované úlohy nie sú úplne naplánované. Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán. Pred mesiacom sa však rozsah projektu zmenil a vy ste uložili druhý pôvodný plán pomocou funkcie Pôvodný plán 1. Odvtedy došlo k ďalším úpravám a k uloženiu tretieho pôvodného plánu pomocou funkcie Pôvodný plán 2. Teraz chcete nezávisle od dátumov dokončenia, ktoré ste zadali do manuálne naplánovaných úloh, porovnať a analyzovať tri skupiny odhadovaných dátumov dokončenia pôvodného plánu v kontexte zdrojov a ich nasadení. Pridajte polia Odhadované dokončenie pôvodného plánu, Odhadované dokončenie pôvodného plánu 1 a Odhadované dokončenie pôvodného plánu 2 do zobrazenia Používanie zdrojov. Dátumy odhadovaného dokončenia pôvodného plánu nasadenia sa zobrazia v poliach nasadenia pod jednotlivými názvami zdrojov.

Poznámky    Polia Odhadované dokončenie pôvodného plánu budú obsahovať položku „NA", pokiaľ nedôjde k uloženiu príslušného pôvodného plánu, čo je možné vykonať kedykoľvek počas trvania projektu. Ak chcete nastaviť pôvodný plán, na karte Projekt v skupine Plánovanie kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán – Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až Pôvodný plán 10. Nastavením pôvodného plánu dôjde k skopírovaniu všetkých aktuálne naplánovaných polí pre úlohy do príslušných polí pôvodného plánu.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×