Polia CV%

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Polia CV% (percento odchýlky nákladov) zobrazujú pomer odchýlky nákladov (CV) k rozpočtovaným nákladom na vykonanú prácu (BCWP), vyjadrený v percentách. Tento pomer označuje odchýlku medzi očakávanými nákladmi a skutočnými nákladmi, aby sa dosiahla aktuálna úroveň dokončenia k dátumu kontroly stavu alebo k aktuálnemu dátumu.

Existujú dve kategórie polí CV%.

Typ údajov    Percento

CV % (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    CV% vyjadruje percento odchýlky nákladov (CV) delené skutočnými rozpočtovými nákladmi (BCWP). Program Project vypočítava hodnotu CV% pre úlohu nasledujúcim spôsobom:

CV% = [(BCWP - ACWP) / BCWP] * 100

Najlepšie použitie    Pole CV% pridajte do zobrazenia úloh v prípade, ak chcete vedieť, o koľko percent prekračujete rozpočet pre úroveň dokončenia úloh.

Príklad.    Hodnota BCWP pre úlohu je 500 € a hodnota ACWP je 400 €. CV% pre úlohu je preto 20 %, čo znamená, že ste 20 % pod úrovňou rozpočtu pre aktuálnu úroveň dokončenia.

Poznámky.    Ak má CV% kladnú hodnotu, úloha neprekračuje svoj rozpočet. Ak má hodnotu 0  %, úloha presne dodržiava svoj rozpočet. Ak je hodnota záporná, úloha prekračuje svoj rozpočet.

Pole CV% je predvolene k dispozícii v tabuľke Indikátory nákladov získanej hodnoty. Môžete ho použiť z dialógového okna Ďalšie tabuľky.

CV % (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Hodnota v poli CV% predstavuje percento odchýlky nákladov (CV) úlohy s časovým usporiadaním delené skutočnými rozpočtovými nákladmi (BCWP) s časovým usporiadaním. Časovo usporiadané hodnoty pre položky BCWP a ACWP sprístupňujú časovo usporiadané hodnoty pre položku CV%. Program Project vypočítava hodnotu CV% pre úlohu nasledujúcim spôsobom:

CV% = [(BCWP - ACWP) / BCWP] * 100

Najlepšie použitie    Pole CV% pridajte do časovo usporiadanej časti v zobrazení použitia úloh v prípade, ak chcete vedieť, o koľko percent prekračujete rozpočet pre úroveň dokončenia úloh.

Príklad.    V pondelok je hodnota BCWP pre úlohu 500 € a hodnota ACWP je 400 €. Skontrolujete hodnotu CV% pre úlohu s časovým usporiadaním v zobrazení použitia úloh a zistíte, že hodnota CV% je 20 %. Znamená to, že ste hlboko pod úrovňou rozpočtu pre úroveň dokončenia tejto úlohy. V utorok je hodnota BCWP pre tú istú úlohu 500 € a hodnota ACWP je 500 €. Hodnota CV% je 0 %, čo znamená, že ste presne na úrovni rozpočtu. V stredu je hodnota BCWP pre úlohu 500 € a hodnota ACWP je 550 €. CV% je -10 %, čo znamená, že úloha v danom momente prekračuje rozpočet o 10 percent.

Poznámky.    Ak má CV% kladnú hodnotu, úloha neprekračuje svoj rozpočet. Ak je to 0 %, úloha je presne na úrovni rozpočtu. Ak je hodnota záporná, úloha prekračuje svoj rozpočet.

Okrem položky CV% s časovým usporiadaním môžete zobraziť celkovú hodnotu CV% pre úlohy v časovo usporiadanej časti zobrazenia použitia úloh. Pole CV% pridajte do aktuálnej tabuľky alebo použite tabuľku Indikátory nákladov získanej hodnoty, ktorá predvolene obsahuje pole CV%. Môžete ho použiť z dialógového okna Ďalšie tabuľky.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×