Polia úloh

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nižšie sú uvedené polia úlohy v programe Microsoft Office Project. Ďalšie informácie, kliknite na názov poľa.

Polia Actual Cost (Skutočné náklady)

Skutočné trvanie (pole úlohy)

Polia Actual Finish (Skutočné dokončenie)

Polia Actual Overtime Cost (Skutočné náklady na prácu nadčas)

Polia Actual Overtime Work (Skutočná práca nadčas)

Polia Actual Start (Skutočné začatie)

Polia Actual Work (Skutočná práca)

Polia ACWP (Skutočné náklady na vykonanú prácu)

Polia priradenia

Polia Oneskorenie priradenia

Pole Jednotky priradenia

Polia Náklady podľa pôvodného plánu

Trvanie podľa pôvodného plánu (pole úlohy)

Polia Dokončenie podľa pôvodného plánu

Polia Baseline Start (Začatie podľa pôvodného plánu)

Polia Práca podľa pôvodného plánu

Polia Náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10

Pôvodný plán 1 – 10 – trvanie (polia úloh)

Polia Dokončenie podľa pôvodného plánu 1 – 10

Polia Začiatok podľa pôvodného plánu 1 – 10

Polia Pôvodný plán 1 až 10 – práca

Polia BCWP

Polia BCWS

Dokončené ku dňu (pole úlohy)

Polia Vzhľad tlačidla Potvrdené

Dátum obmedzenia (pole úlohy)

Typ obmedzenia (pole úlohy)

Kontakt (pole úlohy)

Polia Cost (Náklady)

Polia Cost Rate Table (Tabuľka nákladových sadzieb)

Polia Cost Variance (Odchýlka nákladov)

Polia Cost1-10 (Náklady1-10)

Polia CPI

Vytvorené (pole úlohy)

Polia Critical (Kritické)

Polia CV

Polia CV%

Polia Dátum 1 – 10

Termín (pole úlohy)

Trvanie (pole úlohy)

Odchýlka trvania (pole úlohy)

Polia Trvanie 1 – 10

EAC (pole úlohy)

Najskoršie možné dokončenie (pole úlohy)

Najskoršie možné začatie (pole úlohy)

Metóda výpočtu získanej hodnoty (pole úlohy)

Riadené úsilím (pole úlohy)

Polia Podnikové náklady 1 – 10

Polia Podnikový dátum 1 – 30

Polia Podnikové trvanie 1 – 10

Polia Podnikový príznak 1 – 20

Polia Podnikové číslo 1 – 40

Podniková úloha – kód prehľadu 1 až 30 (polia úlohy)

Polia Podnikový text 1 – 40

Predpokladané (pole úlohy)

Očakávané trvanie (pole úlohy)

Očakávané dokončenie (pole úlohy)

Očakávané začatie (pole úlohy)

Externá úloha (pole úlohy)

Dokončenie (pole úlohy)

Časová rezerva dokončenia (pole úlohy)

Polia Odchýlka dokončenia

Polia dokončenie 1 – 10

Polia pevné náklady

Polia príznak 1 – 20

Voľná časová rezerva (pole úlohy)

Zoskupiť podľa súhrnu polí

Skryť pruh (pole úlohy)

Polia hypertextového prepojenia

Polia adresa hypertextového prepojenia

Polia Atribút Href hypertextového prepojenia

Polia Podadresy hypertextového prepojenia

Polia Identifikácia

Ignorovať kalendár zdrojov (pole úlohy)

Polia Indikátory

Najneskoršie možné dokončenie (pole úlohy)

Najneskoršie možné začatie (pole úlohy)

Vyvážiť priradenia (pole úlohy)

Vyvažovanie môže rozdeliť (pole úlohy)

Polia Oneskorenie vyrovnávania

Polia Prepojené polia

Označené (pole úlohy)

Medzník (pole úlohy)

Polia Názov

Záporná časová rezerva (pole úlohy)

Polia Poznámky

Polia Číslo 1 – 20

Polia Objekty

Optimistické trvanie (pole úlohy)

Optimistické dokončenie (pole úlohy)

Optimistické začatie (pole úlohy)

Polia Kód prehľadu 1 – 10

Polia Úroveň prehľadu

Číslo v prehľade (pole úlohy)

Polia Preťažený

Polia Náklady na prácu nadčas

Polia Práca nadčas

Polia Percent (%) Complete (Percento (%) dokončenia)

Polia Percent (%) Work Complete (Percento (%) dokončenia práce)

Pesimistické trvanie (pole úlohy)

Pesimistické dokončenie (pole úlohy)

Pesimistické začatie (pole úlohy)

Fyzické % dokončenia (pole úlohy)

Predchodcovia (pole úlohy)

Dokončenie pred vyvažovaním (pole úlohy)

Začatie pred vyvažovaním (pole úlohy)

Polia Priorita

Polia projektu

Opakovaná (pole úlohy)

Polia Regular Work (Bežná práca)

Polia Remaining Cost (Zostávajúce náklady)

Zostávajúce trvanie (pole úlohy)

Polia Remaining Overtime Cost (Zostávajúce náklady na prácu nadčas)

Polia Remaining Overtime Work (Zostávajúca práca nadčas)

Polia Remaining Work (Zostávajúca práca)

Polia Resource Group (Skupina prostriedkov)

Polia Resource Initials (Iniciály prostriedku)

Názvy zdrojov (pole úlohy)

Zdroj – fonetika (pole úlohy)

Typ zdroja (pole úlohy)

Polia Čaká sa na odpoveď

Pokračovať (pole úlohy)

Zhrnutie (pole úlohy)

Polia SPI

Polia začiatku

Časová rezerva začiatku (pole úlohy)

Polia Odchýlka začiatku

Polia Začiatok 1 – 10

Stav (pole úlohy)

Indikátor stavu (pole úlohy)

Zastaviť (pole úlohy)

Podprojekt – súbor (pole úlohy)

Podprojekt – iba čítanie (pole úlohy)

Následník (pole úlohy)

Súhrn (pole úlohy)

Sumárny priebeh (pole úlohy)

Polia SV

Polia Percento (%) SV

Kalendár úloh (pole úlohy)

TCPI (pole úlohy)

Polia Čaká sa na zistenie stavu tímu

Text nad (pole úlohy)

Polia Text 1 – 30

Celková časová rezerva (pole úlohy)

Polia Typ

Polia Jedinečná identifikácia

Predchodcovia s jedinečnou identifikáciou (pole úlohy)

Následníci s jedinečnou identifikáciou (pole úlohy)

Požaduje sa aktualizácia polia

Polia VAC

Polia WBS

Predchodcovia v rámci štruktúry rozdelenia práce (pole úlohy)

Následníci v rámci štruktúry rozdelenia práce (pole úlohy)

Polia Práca

Polia Rozvrh práce

Polia Odchýlka práce

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×